stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3741

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

In de Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon vond ik dat de op 11 september 1769 te Leiden geboren Pieter Marks onder stamboeknummer1829 als dienstplichtige werd ingeschreven in het Franse 125e Regiment Infanterie van Linie. Op de website Memoire des Hommes van het Franse ministerie van defensie vond ik vervolgens die inschrijving (bovenaan in de afbeelding). Uit die inschrijving meen ik te begrijpen dat hij in november 1810 werd overgeplaatst naar het 123ste regiment. Zijn inschrijving in dat regiment per 1 november 1810 vond ik inderdaad ook (onderaan in de afbeelding). Daaruit blijkt dat Pieter (Pierre) Marks op 2 oktober 1813 (?) de dienst verliet op basis van Congé de Réforme, dus wegens verdere ongschiktheid voor de militaire dienst. Tevens meen ik daarin te lezen dat Marks sinds 17 augustus 1809 gediend zou hebben in het Hollandse 6de Regiment (Holland was immers een koninkrijk tussen 1806 en 1810). Dit gegeven kan ik echter niet rijmen met zijn inlijving in het 125e Regiment Infanterie van Linie (tenzij het Hollandse 6de daarin integraal zou zijn opgegaan), dit even los van de relatieve ouderdom voor een dienstplichtige (rekenen is niet mijn sterkste kant, maar Marks was toch echt bijna 40 in augustus 1809!). Als ik dan zijn inschrijving in het 125ste probeer te duiden, dan kan ik niet goed lezen wat er nu precies staat achter "incorporé, venant d". Het lijkt dat daar het 9de regiment infanterie wordt genoemd. Maar verder? "Le 1 juillet 1810 par engagement qui aboite le 2 decembre 1815"? Ik kom er niet uit ... In de vierde kolom van die inschrijving komt wel weer die datum van de 17e augustus 1809 terug.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Ik probeer de dienstplicht van mijn voorvader Pieter Marks te begrijpen. Ten eerste of iemand weet waarom een man van bijna 40 voor de militaire dienst werd opgeroepen (ik dacht altijd begrepen te hebben dat de leeftijd voor dienstplicht in de Napoleontische tijd zo tussen 20 en 25 lag). En ten tweede of iemand weet of ik kan achterhalen of Marks ook daadwerkelijk als militair ingezet is geweest dan wel enkel op papier zijn dienstplicht vervulde. En tenslotte: ik neem aan dat voor zijn inschrijving in het Hollandse 6e regiment (als dat al klopt) ik naar het NA zou moeten (naar ik begrijp zijn die gegevens niet elektronisch raadpleegbaar), namelijk in de Inventaris van de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813 (inventarisnr. 2.01.15)?

Steekwoord(en)

inschrijving dienstplicht Napoleon 125e Regiment Infanterie van Linie Congé de Réforme 6de regiment Leiden Marks stamboek 

Vraagsteller

Jan Schultheiss


Klik op de afbeelding voor een vergrotingSuggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 3 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


http://www.voorouder.nl/nationale-militie/

Op deze website lees ik dat iedere man van 20 OF OUDER zich moest inschrijven:  

Quote: "De nationale militie was de vanaf 1811 tot en met 1938 verplichte krijgsdienst.

In Nederland werd de militaire dienstplicht (conscriptie) in 1810 ingevoerd na de inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. ". 

 

Bij de eerste lichtingen zullen dus ook mannen van 40 hebben gezeten. 

Joke Romijn

Achter Incorpore venant staat m.i. een datum. 

Ingelijfd vanaf lijkt mij de vertaling. 

Achter een zie ik staan....juliette en achter de ander Aout ( juli en augustus ) Ook zonder gagement ( sans gagement) 

 

Kreeg iedereen wel betaald? Of waren er lotelingen die hun plicht moesten doen zonder betaling? Ik zie ook ergens Volontaire staan; vrijwilliger. 

Arrive au Corps kan ook de datum zijn waarop iemand uberhaupt bij de militie kwam en dan achter Corpore....de datum waarop hij bij dit onderdeel kwam, of de datum vanaf wanneer hij een bepaalde gage kreeg? 

Joke Romijn

Inmiddels keek ik ook in het Nederlandse stamboek. Naar het zich laat aanzien was zijn eerdere engagement op "vrijwillige" basis (maar desalnietemin vaak aangewezen; zie onder meer daarover de mooie Utrechtse dissertatie van Christiaan van der Spek, Sous les Armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814, Amsterdam 2016): het stamboek vermeldt dat hij 'den 17e oogstmd 1809 tot den 2e wintermd 1815' als fuselier werd 'overgenomen van 't depot vrijwilligers te Amsterdam'. Overigens vreemd genoeg met bevestiging dat hij getrouwd was (terwijl zijn echtgenote al in 1802 was overleden) en onder vermelding van 4 kinderen. De titelpagina van het betreffende stamboek vermeldt: 'Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van een Regiment Infanterie / naam en kommanderenden Officier onbekend. 4e Regiment Infanterie zie 5 bladen van achter H:Stein'. (Bron: Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 22, folionummer: 49). Of hij daadwerkelijk in het 4e diende is mij niet duidelijk. Toen hij overiging naar het Franse 123ste de ligne (volgens mij in de derde compagnie van het 2de bataljon) kwam hij volgens het Franse stamboek over uit het 6de Hollandse regiment (maar de overgang van Hollands naar Frans verlipe blijkbaar soms ook wel chaotisch).

Jan Schultheiss

Heeft u ook een suggestie?