stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3880

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Het betreft hier een klas van het Internaat van de Opleiding tot Dienstbode, De Hooge Dreuvik te Hilversum op de Bergweg. Achterop de foto is geschreven: december 1940. Mijn moeder, Willy Bennis, heeft hier een opleiding gevolgd.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Hoelang duurde die opleiding? Kent iemand nog meer mensen op de foto. Heb namen gevonden op andere foto's die genomen zijn op de brandtrap, voor de hoofdingang, in de tuin: Hanneke Breur, Willy Rekké, Rens van Essen, Jean ?. En een foto in de tuin van een achttal meisjes, verkleed, wellicht ter gelegenheid van Carnaval 1941?

Steekwoord(en)

Hooge Dreuvik Hilversum Dienstbode Internaat 

Vraagsteller

W.M.J. Potthoff

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 2 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Zie http://www.delpher.nl : De Gooi- en Eemlander 12/1/1938; Internaat ter opleiding / van dienstboden / Nieuwe inrichting te Hilversum / Sinds enkele dagen vertoeven te Hilversum, [..] veertig jongemeisjes uit verschillende deelen van het land, die daar onderwezen worden in allerlei huishoudelijke werkzaamheden in het internaat voor de opleiding van dienstboden dat nog niet officieel geopend is.
  In de drie maanden, welke zij daar zullen vertoeven, zullen haar de grondslagen worden bijgebracht van hetgeen een goede dienstbode behoort te kunnen en te kennen.
  Het Algemeen Comité tot het stichten van internaten tot opleiding van dienstboden wil in deze inrichting, [..] werklooze meisjes, die niet aan den slag kunnen komen, op weg helpen. In de plaatsen waar de meisjes vandaan komen is vaak geen huishoudschool of, indien er wel een is, kunnen de ouders het schoolgeld niet betalen. In dit internaat worden de meisjes gratis opgenomen en krijgen zij zelfs nog een klein zakgeld en bovendien een gedeeltelijk zelf genaaiden dienstbode uitzet mee, wanneer zij het huis weer verlaten. [..] Bij ons leeren ze al parketvloeren boenen, vaste waschtafels behandelen, aldus de directrice, want ze moeten het iederen dag doen. [..]

W. van der Kooij

Dank voor de tip. Heel vermakelijk om dit tijdsbeeld te lezen. Tot op de dag van vandaag strijk en vouw ik de zakdoeken zoals mijn moeder het geleerd heeft! Ze heeft trouwens nooit in de huishouding gewerkt en weet eigenlijk niet waarom ze deze opleiding heeft gevolgd. Jammer, kan het niet meer vragen...

W.M.J. Potthoff

Heeft u ook een suggestie?