stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3972

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Station Eerde (NB) lag aan het Duitse lijntje! Er is ook nog een foto van een collega, zonder Eerde en zonder 'spiegelei'.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Wie is de man met het 'spiegelei'?

Vraagsteller

Bert Thomassen

Suggesties

Een lid van het Stamboom Forum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:


Beste Bert

Op de site van het Utrechts Archief staan o.a. personeelsregisters van de NBDS. Helaas kun je daar niet zoeken op plaatsnaam. De personen die daarop vermeld staan zijn gerangschikt naar geboortejaar. Volgens mij heeft de persoon de rang van Cst 4 (Stationschef 4e klasse). Een Thomassen of Tomassen komt niet in het register voor. Dus u moet zelf even zoeken op mogelijke namen.

Kijk voor het archief op https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=0&mivast=39&mizig=253&miadt=39&milang=nl&misort=jaa%7Casc&miview=tbl&mif1=Noord-Brabantsch-Duitsche%20spoorweg-maatschappij

Met vriendelijke groet,

Gerrit

Gerrit Bleumink

Heeft u ook een suggestie?