stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3981

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

De foto heb ik zonder toelichting gevonden in de nalatenschap van mijn ouders. Waarschijnlijk komt hij uit de familie Deen in Hillegom. Hij is gemaakt op 27 januari 1940. Het ziet er uit als een Bijbel leesclub.De tweede zittend van rechts is mogelijk Jacob Frederik Deen (geboren 14-04-1883 te Hillegom, overleden 06-10-1950 te Haarlem.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Is het inderdaad Jacob Frederik Deen en wie zijn de overige heren

Steekwoord(en)

familie Deen Jacob Frederik Deen Hillegom bijbel leesclub 

Vraagsteller

Henk Vledder 9754

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 3 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Het gezelschap lijkt op een kerkenraad. Advies: Vraag info bij de PgHillegom en/of de vereniging oud Hillegom. 

Jaap Mohlmann

Dat dacht ik eerst ook. Maar dan zou het (alleen) een ambtsjubileum (zie tekst onderaan) kunnen zijn en daarvoor lijken zij mij niet oud genoeg. Ook denk ik niet dat de predikant zijn voorzittershamer op de bijbel zou leggen.

Begin 1940 was Herv. predikant van Hillegom ds. J.P.E.C. Eerhard (Johannes Petrus Elisaberthus, in 1933 gekomen van Workum en in 1953 met emeritaat gegaan (bron: dominees.nl).

W. van der Kooij

Sinds ik het zoekplaatje instuurde, heb ik echter in het familiearchief het persoonsbewijs van Jacob Frederik Deen gevonden (d.d. 30-07-1941) met een foto van hem erop. De gelijkenis met de man op het zoekplaatje is compleet, dus dit stukje van de puzzel is opgelost. Blijven de andere personen.

Ook vond ik een foto van ds. Eerhard in het kranten bericht over zijn overlijden in 1969. Ds. Eerhard werd geboren in 1895 en was ten tijde van het zoekplaatje dus 45 jaar. De foto's in het bericht en de centrale persoon achter de tafel in het zoekplaatje tonen duidelijk dezelfde persoon: ds. Eerhard. Blijft over wie de overige personen waren en de vraag of het een kerkeraadsvergadering was of een andere bijeenkomst.

Henk Vledder 9754

Heeft u ook een suggestie?