stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 4190

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Hier weet ik weinig van, met name de zigzaglijn tussen het argenta/zilver en het keel/ rode vlak lijkt nergens voor te komen. De zilverkleurige lelies zijn ook afwijkend. De blauwe balk met Frans (gouden) lelies komen in een paar Franse wapens voor. 3 lelies zou wijzen op een hertogdom. Met name centraal Frankrijk gebruikt deze vorm. De stads Amiens kent dit wapen zij het dat onder de blauwe balk slechts 1 rood vlak is. Naderhand Ingevuld met een afbeelding.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Wie kan dit wapen duiden?

Steekwoord(en)

Timmermans familiewapen wapenschild blazoen 

Vraagsteller

J.B. Timmermans

Suggesties

Een lid van het Stamboom Forum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:


Het wapen wordt voor het eerst beschreven als Jakop Tymermans wordt opgenomen in het geslacht Serhuyghs in Brussel, 1374. Het wapen is een samenvoegsel van het wapen van Serhuyghs en Sweerts. De rood-zilveren punten moeten echter doorgetrokken worden naar de zijkantn van het schild. Ook Rietstap beschrijft later het wapen.

De vragen vanuit bovenstaand gegevens zijn nu: Wie is Jakop Tymmermans en welke lijn afstammelingen kent hij? 

J.B. Timmermans

Heeft u ook een suggestie?