stamboomforum

Zoekplaatjes

Geen tekst op foto. Nav kleinere foto weten we dat het hier gaat om Marie Helderman
Nogmaals: welke Marie? waar geboren? Is er ergens een stamboom bekend? Is de familie op een gegeven moment naar Amerika


Meer over dit zoekplaatje

I think the woman standing in the back is Trientje Kampen (Blink), The woman on the left seated may be Pietje Terpstra Blink, The woman seated on the right might be Trientje Ridder Blink and the small child in front might be Trientje Blink. Any assistance would be wonderful! vertaald IIk denk dat de vrouw staande in de achterzijde is Trientje Kampen (Blink), De vrouw aan de linkerzijde zittend kan zijn Pietje Terpstra Blink, De vrouw gezeten op de rechterkant misschien Trientje Ridder Blink en het kleine kind voor zou kunnen zijn Trientje Blink zijn. Elke hulp zou geweldig zijn!
ik zou graag vernemen wie hier op deze foto staat die is namelijk ook een vraag uit Amerika


Meer over dit zoekplaatje

Het zijn mensen uit Amerika, misschien dat hun van Nederland naar Amerika immigreerden.
Tussen welke jaartallen is deze foto gemaakt? Reageer A.U.B.


Meer over dit zoekplaatje