stamboomforum

Zoekplaatjes

Deze foto werd naar mijn Opa Jan Timmerman gestuurd in 1953. Afzender: Jeroen Salle. Mijn opa had een kaashandel. Is er een connectie tussen de Timmerman uit Friesland en de Fam. Salle. Kaart werd gestuurd uit Amsterdam? Vond deze in een fotobak van mijn overleden moeder Geertje Timmerman.
Wie is deze jongen? Naam : Jeroen Salle maar hoe verhoudt hij zich tot de Fam. Timmerman, woonachtig in Littens?


Meer over dit zoekplaatje

foto van jongeman vermoedelijk genomen tussen 1910 1920 in Amsterdam of Utrecht. De jongeman is dezelfde persoon als in zoekplaatje 4747 (foto met drie personen waar hij de linker is)
Wie is deze jongeman en waar is de foto genomen. Zie ook voorgaand zoekplaatje 4747.


Meer over dit zoekplaatje

Middelste persoon is Johannes Gerardus Samuel (Johan) Wassenaar, geboren op 24-10-1877 in Franeker, gewoond hebbende in Amsterdam ten tijde van deze foto uit circa 1918-1920. De rechter persoon is Jelte Age of zijn broer Age Jelte (Arie) Wassenaar resp. geboren in 1902 en 1904 te Amsterdam, betrokken bij de scheepsvaart, vandaar het uniform. Het is de zoon van de broer van Johan. De linker persoon is onbekend. Johan had samen met dhr. Van Gelder de aardappel/groentehandel Van Gelder en Wassenaar in Amsterdam (vermoedelijk tussenhandel). <br/>Zie ook zoekplaatje 4748 voor een afbeelding van deze persoon.
wie is linker persoon op foto (jongeman met pet)? Zie ook zoekplaatje 4748


Meer over dit zoekplaatje

Wie kent de mensen op deze foto? Op de achterkant staat de datum 15 juli 1940, De foto is gemaakt door fotograaf De Jong in Sneek. Deze foto komt uit een doos met foto's van de families Hof en Nijhof. Resp.uit Hoogeveen en Nieuw Amsterdam. Bij navraag aan de familie is er niets uitgekomen.
Wie kent deze mensen en waar komen ze vandaan?


Meer over dit zoekplaatje

Wie zijn de vrouw en haar drie kinderen op deze beide foto's? Deze foto zit in een soort poezie-album met gedichten, geschreven door mijn oom Jan Terwiel (* Hilversum1905- + Amsterdam 1946) en allemaal gericht aan de vrouw op de foto: 'Riek'. Achternaam onbekend. Jan was kunstschilder en leefde van ±1925 tot juni 1935 in Ned. Indië; vanaf ±1931 in Soerabaja. Daar begon (?) zijn vriendschap (de toon van de gedichten wijst op 'meer dan een vriendschap' van zijn kant ) met Riek, die dan kennelijk ook in Soerabaja woont, met haar drie kinderen. Een echtgenoot lijkt daar niet aanwezig. De drie kinderen heten Janne of Jantje (jarig op 17 januari), Netty (jarig 6 febr.) en Tineke die ook Beebs genoemd wordt (in de gedichten. Jarig 14 sept.). Riek zelf is jarig op 26 maart. Riek zal geboren zijn ongeveer tussen 1905 en 1908, waarschijnlijk in Leiden. In haar huis in Soerabaja is een 'baboe Nji'. Riek noemt Jan 'Wiel'. Rieks vader (in Holland. Leiden?) 'schrijft en studeert veel, kent kunstenaars en recenseert ze.En Riek vertrekt uit Soerabaja, terug naar Holland, vóór Jan terugkeert. Het album met de beide foto's bevond zich in de nalatenschap van mijn vader WouterTerwiel (1916-2009), die het waarschijnlijk na de dood van Jan in zijn bezit heeft gekregen. Als ik via deze weg nabestaanden van Riek en haar kinderen Jan, Netty en Tineke (nogmaals: achternamen mij niet bekend) zou vinden geef ik hen graag het album terug.
Wie zijn de vrouw, Riek, (geb ± 1905/1908, afkomstig uit Leiden), en haar drie kinderen Jantje, Netty en Tineke op deze


Meer over dit zoekplaatje

Ik denk 1936 en is wel verwant aan familie Volkert, maar weet toch niet wie dit zijn.
In het fotoboek van mijn overleden moeder staat een markante foto, waarvan ik de naam van deze familie niet ken. Ik ben


Meer over dit zoekplaatje

Johan Timmerije is geboren op 9 oktober 1900 te Lochem hij is gehuwd met Geertje Schols. Ze hebben elkaar ontmoet in Lochem en zijn daar ook getrouwd. Johan is de opa van mijn man. Johan was slager van beroep en bracht het vlees bij de mensen thuis. Het was een pracht kerel die voor iedereen tijd had. Hij was slager in Holten, Vorden en misschien ook Lochem. Ik kan niets vinden bij de Burgerlijke stand. Er zijn wel een aantal registraties maar die zijn niet openbaar. Herkend iemand misschien de slachterij op de foto. Johan is omstreeks 1934 vertrokken naar Amsterdam. Ze hadden 4 kinderen genaamd Johanna (Annie)Cornelia (Corrie), Anton (Ton) en de jongste Bep. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Herkent u deze varkenslachterij opa is de man voorop de foto.


Meer over dit zoekplaatje

Mijn opa en oma Schmitz met hun kinderen. Links vooraan zit mijn moeder Johanna, het meisje opschoot is mijn tante Corrie en het meisje op de tweede rij is mijn tante Mien.Helaas is het contact tussen de broers en de oudste dochter en mijn moeder verloren gegaan. Foto is uit de twintiger jaren.gemaakt door Kuyer & zonen.
Ik zou graag weten hoe het hun vergaan is en of ik misschien nog neven en nichten heb,.Ik ken alleen de broers van naam


Meer over dit zoekplaatje

Ik kreeg deze foto opgestuurd vanuit Nieuw-Zeeland met de vraag wie dit is. <br/>Op de achterzijde staat: “Dalemans, de Wittekade 166, tel: 80964” <br/>Dit moet de Wittenkade 166 in Amsterdam zijn. In de periode 1930-1950, maar wellicht ook eerder en later, was daar het Verhuis- en Transport bedrijf A. Dalemans gevestigd met het genoemde telefoonnummer. <br/>De vrouw ligt dus mogelijk in een Amsterdams ziekenhuis of kraamkliniek.
Wie kan mij meer vertellen over de vrouw op deze foto. Ook de datering van de foto zou al een stapje in de goede richtin


Meer over dit zoekplaatje

Links staat Eeuwe (Eddie) de Jong, https://www.genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/I21.php Rechts staat Jacob (Jaap) de Bruijn, geboren Valk, https://www.genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/I50.php Ik vermoed dat deze foto net na 1945 is genomen, beide mannen woonden destijds in Amsterdam. Ik heb een foto genomen in een bedrijf (onbekend welk) waarop beide mannen staan, ze waren dus collega's.
Wie is de man in het midden?


Meer over dit zoekplaatje