stamboomforum

Zoekplaatjes

Dit is een inschrijving in het ondertrouwregister van Amsterdam. De tekst is voor mij goed leesbaar doch met twee uitzonderingen.
Waar komen ze vandaan? Zowel van Hendrik Been als Harmina Rademakers kan ik niet bepalen wat wordt bedoeld met de beschr


Meer over dit zoekplaatje

Ik heb de volgende tekst: 'privilegien namentlijcken Sonat con tell et Auth Siqua' Het komt uit het kerkvoogdijboek van Schettens en behandeld een schuldbekentenis uit 1608.
Wie kan mij meer over deze Latijnse tekst vertellen, wat betekent het en klopt mijn transcriptie wel?


Meer over dit zoekplaatje

Doopakte op 25 april 1754 te Arendonk(B) van Gertrudis van Someren geboren te Dordrecht als dochter van Franciscus van Someren en Wilhelmina Schroot.
Wie helpt bij het vertalen van deze doop?


Meer over dit zoekplaatje

Op 27.10.1585 wordt in Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouw) gedoopt; Michael Jan Tuteleer [ . . aneke . . . . . . .] Michiel vader [ . . . .] Elisabet Peeters.
Wie kan de woorden tussen de haakjes lezen? Het eerste is de naam van de moeder en het tweede . . ??


Meer over dit zoekplaatje

Het is de inschrijving van een huwelijk gesloten in Herpen op 30 november 1669 tussen Theodorus en Natalia. Bij Theodorus staat de toevoeging in de Gooren (zijn woonplaats).
Wat is de feitelijke tekst?


Meer over dit zoekplaatje

Van de bijgevoegde debetzijde van het scheepssoldijboek weet ik de persoonsgegevens en de naam van het schip te ontcijferen. Maar het deel op debetzijde daarna is voor mij er lastig te lezen. de uitleg hierover op de site van het voc-kenniscentrum helpt mij niet veel verder.
graag een transcriptie van de debetzijde


Meer over dit zoekplaatje

Van de bijgevoegde creditzijde van het scheepssoldijboek weet ik de persoonsgegevens en de naam van het schip te ontcijferen. Maar het deel op creditzijde daarna is voor mij er lastig te lezen. de uitleg hierover op de site van het voc-kenniscentrum helpt mij niet veel verder.
van de creditzijde zou ik graag de transcriptie ontvangen van het bijgevoegde scheepssoldijboek .


Meer over dit zoekplaatje

ik ben op zoek naar de ouders van Jan Lukas van 't Hof geboren 22 oktober 1662 te Nieuwerkerk. Ik heb deze akte en ik lees op genoemde datum Jan en dat de vader Lucas is.
het gaat dus alleen over 22 oktober en wat is dan de tekst.


Meer over dit zoekplaatje

Opgelost De eerste regels uit de overlijdensakte van Hendrik van Welzenis, overleden te Weltevreden (Batavia) op 23-6-1848, akte nr. 4 van 2-1-1849 uit Dordrecht, kan ik lezen hier staat volgens mij: Hendrik van Welzenis oud een en twintig jaren, van beroep ligtmatroos geboren en wonende alhier, gediend hebbende aan boord van Zijner Majesteits Kornet Nehalennia, ongehuwd, zoon van Arend en Johanna Barendina Termeulen,.....
Opgelost


Meer over dit zoekplaatje

Trouwakte uit 1684 Deze trouwakte heb ik gevonden op GaHetNa (http://proxy.handle.net/10648/07fccbfb-c739-4f83-900e-5316a4bed432) Ik hoop dat dit de trouwakte is van Cornelis Leenderts Decker (wilsveen) & Teuntje Jans van Bergh (stompwijk)
Wie kan deze akte lezen ?..


Meer over dit zoekplaatje

Dit is de 2e bladzijde van zoekplaatje 2117 van de akte uit 1674.
De transcriptie is door Pauwel bij het eerste deel reeds aangevuld. Nog hartelijk dank daarvoor.


Meer over dit zoekplaatje

Deze ondertrouwakte uit Amsterdam geeft als bruidegom baent Dirksz. <br/>Maar waar komt hij vandaan?
Uit welke (geboorte) plaats is Barent Dirksz afkomstig ?


Meer over dit zoekplaatje

Ovl.akte Barneveld 1815. Hieronder volgt de tekst die ik zelf heb kunnen ontcijferen. --- In het jaar Eenduizend agthonderd en vijftien op de Zestiende September des voormiddags ten Elf uren zijn voor ons Bur- gemeester als officier? in de Burgerlijke Staat der Gemeente en Canton? van Barneveld kwartier van Arnhem Provincie van Gelder land Gecompareerd. Elis H. den Ham, oud tweeendertig Jaaren, Kleedermaker en Jan? Heuk, oud vijftig jaar, Timmerman, te Zamen alhier woonachtig zijnd de Eerste Neef en de Tweede goede bekende van de hier ...melden overleden welke ons verklaard hebben dat op de Vijftiende September laatstleede, des avonds ten half agt uure binnen onze Gemeente in het huis Namens Twee- honderd Tweeenzestig was overleden Reijer Gerritzen Plantagie oud negen en zestig Jaar, Bouwman, Geboren alhier, gewoond hebbende in het voornoemde huis. Gehuwd geweest met Geertje Jans, zonder beroep in 't gemelde huis woonachtig. Zoon van Gerrit Reijersen en Aaltje van Knusdijk, beide overleden. En heeft na voorlezing de laatste Getuige deze akte met ons ondertekend. ...taanden de Eerste niet te kunnen schrijven. J. Heuk J.B. Mettenbrinck Burgemeester ---
Graag aanvullingen, correcties of bevestigingen hierop.


Meer over dit zoekplaatje

22 mei 1632, Amsterdam, Jacob Petit, Maria Provoost
Wie kan deze tekst goed lezen? Ik ben vooral geinteresseerd in de herkomst van beiden en de eventuele vermelding van fam


Meer over dit zoekplaatje

1699-akte Schenningh-2
transcriptie


Meer over dit zoekplaatje

1699-akte Schenningh-1
transcriptie


Meer over dit zoekplaatje

Huwelijksakte Jan Janzen en Johanna van Helmont 09-11-1783 te Dordrecht
Kan iemand de geboorteplaats van de bruidegom Jan Janzen achterhalen? Wat is de hedendaagse naam van deze plaats?


Meer over dit zoekplaatje

Compareerde voor Schepenen der Heerlijkheid Dinther ondergenoemd Cornelis Dirx van Weert, jongeman geboortig en woonachtig alhier, ongeveer 28 jaar En Catarina Adriaans van Uden, jongedchter oud ongeveer 25 jaar Geboortig van Uden en woonachtig alhier, verzoekende verklaren de consenteerende ……………………….. Den 14 mei 1740 ……………………… Deze personen zijn naar blijken van de gedane proclamatie wettelijk getrouwd Akte Dinther den 29 mei 1740 ……….
aanvulling van de tekst, welke ik niet kon lezen / vertalen


Meer over dit zoekplaatje

Het gaat over een verkoop van een stuk grond.
Wat staat er letterlijk?


Meer over dit zoekplaatje

dit is een akte opgemaakt door notaris Johan de Blauewen op 22-7-1690 in Voorhout, het betreft de echtelieden Herman Corsz BREDERODE en Magtold Claas (van Leeuwen) uit Voorhout, er is ook nog een vergelijkbare folio nr 45
waar gaat het over? ik mis het belangrijkste, ik zie wel dat Magtold (mijn voormoeder) door haar man vertegenwoordigd wo


Meer over dit zoekplaatje