stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Boos op het CBGProfiel afbeelding

Ik vind dat P.J. de Bree een sterk punt heeft neergezet. De opgeworpen vraag lijkt mij, volgens welk contract of wetsartikel de vrienden van het CBG nu eigenlijk verplicht zijn om ieder jaar hun bijdrage te storten en met welk recht een deurwaarder de som kan innen als dit een keer niet of te laat gebeurt. Wellicht dat er heel wat terug te vorderen is omdat er geen enkele rechtsgrond bestond of bestaat voor invordering van de zijde van het CBG. Het zou het CBG sieren als ze hierover duidelijkhuid zou verschaffen in één van hun publicaties of op dit forum. Dat er op dit forum onvrede over de werkwijze van het CBG bestaat zal in hun burelen langzamerhand wel bekend zijn.   

Jaap Gestman Geradts - 26 aug 2015 - 12:20

@Jaap, zeker heeft de Bree een sterk punt. En om nog maar iets te noemen, een stichting moet zijn winst besteden aan een bepaald doel, als je snapt wat ik bedoel. Ga dat maar eens controleren.

ien lejeune - 26 aug 2015 - 18:40

Ik heb de brief erbij gehaald die bij alle Vrienden aan het eind van het jaar in de bus glijdt. Deze is getiteld "factuur". Volgens Wikipedia: Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft

Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken:

a) er bestaat geen relatie klant-leverancier. De relatie is die van schenker en ontvanger van een vrijwillige bijdrage.

b) er bestaat geen betalingsverplichting. Het CBG kan de Vriend hoogstens beleefd verzoeken ook dit jaar weer een nieuwe bijdrage te schenken.

c) er wordt niets geleverd. De gevraagde som is een bijdrage aan het CBG. Het staat het CBG vrij om hier een vrienden-tegendienst tegenover te stellen, zoals toegang tot hun verzameling en een blad. Maar deze condities kunnen eenzijdig worden opgezegd of gemodificeerd, wat onlangs ook is gebeurd, bijvoorbeeld maandblad-kwartaalblad, afschaffing jaarboek, gemodificeerde studiezaaltoegang. Er bestaan hierover geen afspraken tussen de vrienden en het CBG over wat er geleverd dient te worden.

d) de factuur (en dus de betalingsverplichting) wordt gevraagd, nog voordat er überhaupt iets geleverd is en er wordt met een incassobureau gedreigd nog zonder dat er iets geleverd is.

Aan het einde staat ook: "Totaal te betalen".en er wordt gesproken van een "vervaldatum". De factuur kent dus een vervaldatum. Wat daarvan de waarde is en wat de situatie na de vervaldatum wordt, blijft ook onduidelijk. Er wordt daarnaast nog gesproken over een "debiteurnummer", alsof men schuldenaar aan het CBG zou zijn. Allemaal misleidende termen die niet van toepassing zijn op de situatie van een "vriend".

Jaap Gestman Geradts - 26 aug 2015 - 19:53

Dit is voorlopig mijn laatste bijdrage omdat ik anders de spil word van "Boos op het CBG". Overigens ben ik niet zo boos op het CBG.

Maar toch wel interessant in verband met deze discussie:

•de beëindigingspagina http://www.cbg.nl/index.php/216/be%ebindigen?id=216 wat toch weer een soort lidmaatschap suggereert.
•de financiële gegevens in http://www.cbg.nl/download/ANBI-gegevens-CBG.pdf en http://www.cbg.nl/download/jaarverslag-cbg-2013.pdf spreken over contributies, niet donaties.
•het tarievenoverzicht http://www.cbg.nl/download/cbg_tarieven2014.pdf spreekt ook van contributie
•over donaties hoeft geen BTW te worden afgedragen...
•ik kan nergens algemene voorwaarden vinden, ook de statuten lijken niet online te staan?

Erg consistent komt het CBG niet over als het over de "vriendschap" gaat: Klant, vriend, schenker, lid, ze lijken van alles in een hoge hoed te hebben gegooid. 

Jaap Gestman Geradts - 27 aug 2015 - 09:59

wat ik raar vind is je betaald voor iets sem dam krijg je daar een bepaalde service voor in 2014/2015  is er veel veranderd

- Geen jaar boek meer maar een dikker tijdschrift

- Familie advertenties moeilijker in te zien

- studiezaal versobert en geen personele bezetting meer

- Dossiers een paar dagen van te voren opvragen

dan blijf je mijns inziens in gebreke. ik ben van 1993 tot 2003 lid geweest ik moest om financiele redenen stoppen met een paar lidmaatschappen . ik kreeg ook een brief heb nooit iets betaals ik maakte ook geen gebruik van hun diensten. ik woonde toen nog in Emmen nu ik in Haarlem woon ben ik in 2009 weer lid geworden. met veel plezier. de medewerkers van de studie zaal zijn altijd vriendelijk en behulpzaam gewees naar mij toe. ik heb ze in de 6 jaar dat ik een keer per week soms meerdere keren per week heen ging. leren kennen als hardwerkende ( sommigen schrijven zelfs boeken) en erg kundig op het gebied van genealogie . ik zal dat erg gaan missen omdat ze in 1993 toen ik begon met het CBG  er al werkzaam waren. de manier van omgaan met hun "vrienden" is ronduit  onbeschoft . ik heb mijn lidmaatschap opgezet want het loont niet meer voor mij om lid te zijn. en van de 12.000 vrienden blijft alleen misschien 8.000 misschien meer over. Dat alleen omdat  ze het alleen monopolo hebben op de persoonskaarten. waar ik meestal 2 to 3 weken op moest wachten. is het door de overheid dat dit instituut dicht moest omdat men te weinig geld kreeg maar wel veel moest doen?

in 2014 kreeg het CBG de verantwoordelijkheid over WieWasWie een programma wat wij met veel moeite toch in onze armen hebben gesloten.Na de ondergang van onze geliefde Genlias  is men min of meer begonnen de kinderziekten er uit te werken en het is ze min of meer gelukt. Eindelijk ook de BS van Zuidholland  iets wat ik persoonlijk erg prettig vond. daar het nationaal archief mijns inziens niet echt moeite deed hun collectie  te verbeteren gezien de vele gaten in de 10 jaren tafels die het CBG wel compleet had. Men moest huur betalen voor het pand het is ook vele malen verbouwd. Maar ik vind het persoonlijk onzin het CBG heeft de vuile klusjes opgeknapt voor het nationaal archief. Beide organisaties streven een doel na het verbeteren van de genealogie.

of is het mismanagement geweest ? ik heb nog nooit een hoge pief beneden gezien Genealogie is de grootste bron van inkomsten maar het lijkt alsof Adel en Heraldiek het belangrijkste stokpaardje zijn .

Herman Bennink - 31 aug 2015 - 00:12

Ik heb het enkele jaren geleden overwogen om lid te worden. Echter ben ik daar direct van teruggekomen na mijn eerste bezoek aan de studiezaal waar ik een beetje laatdunkend werd aangekeken door een medewerker die me een uur later met horten zuchten en stoten dan toch maar even kwam helpen. Wellicht speelde mijn leeftijd een rol, ik was pas 26 en dan wordt je vaker met de neus aangekeken bij dit soort instellingen. Al met al vond ik het geen goede eerste indruk en ik ben er dan ook niet meer geweest. Tel daarbij op de wekenlange wachttijd voor persoonskaarten... Als ik het zo lees ben ik niet de enige met dit soort ervaringen.

Dominic - 2 sep 2015 - 00:49

Ja, je wordt/werd er onbeschoft behandeld.

Pauwel - 2 sep 2015 - 02:05

Zou het CBG inmiddels van onze diskussie op de hoogte (kunnen zijn ?? Of zou iemand zo vriendelijk willen zijn om hen uit te nodigen tot het geven van een weerwoord ?

pieter verbunt - 2 sep 2015 - 09:37

Beste medelezers,

1.  Om ook maar eens een duit in het zakje te doen bij deze discussie: ik heb helemaal niet zoveel problemen met het CBG. Denk wel dat veel mensen hier onbewust het volgende doen:

- bij al hun woede zich een beetje opstellen als "consumenten" tegenover één of ander ordinair bedrijf ("ik betaal dit en nu eis ik dat", inclusief allerlei absurde juridische haarkloverijen), maar daar gaat het hier niet om. Het CBG is een non-profit-instelling met een maatschappelijk doel. Zij is een in de wet erkende partner van de Staat: beheerder van het Centraal Archief van Overledenen, en i.h.a. van de genealogische verzamelingen van het Rijk. Die vertrouwenspositie zegt al heel veel. Daarnaast neemt het CBG een vrij unieke plaats in het Nederlandse "landschap" van erfgoed-instellingen als archieven en musea in: dagelijks, relevant belang voor het functioneren van de samenleving anno 2015. Het werk van politie/justitie, van overheidsinstellingen als de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleningsinstellingen als de Fiom, van historici en medisch-genealogen en aan allerlei belangrijks dat de overheid soms "laat liggen" (denkt u aan tv-programma's als "Spoorloos" en "Vermist") heeft veel te danken aan het CBG; het werk van notarissen kàn zelfs absoluut niet zonder de hulp van het CBG. Vergeet dat niet, als u weer eens klaagt vanuit uw eigen kleine belang (hobby!) als stamboomonderzoeker.

- in al hun opstandigheid en ontevredenheid vergeten, het eens vanuit een wat breder perspectief te zien, en niet alleen maar vanuit het wat verwende wereldje van een Nederlandse genealoog. Waar vindt u dat, zo'n breed en publieksvriendelijk (ja, ondanks alles wat u hierboven noemt) pakket aan moderne, professionele, niet-commerciele dienstverlening, samengebracht in één uitstekend bereikbare, landelijke centrale instelling?

Zoiets vergelijkbaars (niet te vergeten: beheerder van een prima historisch bevolkingsregister op papier, de PK's / PL's ; en een gratis goede historische burgerlijke-stand-database op internet, WieWasWie, gered van de totale ellende door het CBG; en een grote collectie digitale familie-advertenties en Rode-Kruis-akten / Duitse akten, en veel microfilms van bronnen uit het grensgebied).... denkt u soms dat u dit ook in Belgie vindt, of in Groot-Brittannie, in Duitsland, in Frankrijk? Mag ik even hartelijk lachen!?

Mag ik er, voor de zóveelste keer, even op wijzen dat Nederlandse genealogen als het ware "ten onder gaan aan hun eigen verwendheid", nu we hier in een genealogisch paradijs leven, ook dankzij het CBG? Noemt u mij eens een land waar genealogen het net zo goed hebben, qua open toegankelijke bronnen en instellingen?

2.   Om hierop een kleine nuancering te maken: het is mijn indruk dat de "paarse krokodil in de kamer" waarover niemand hier met zóveel nadruk spreekt, de collectie PK's en PL's, in het dagelijks leven van de meeste genealogen de al-ler-belangrijkste reden is waarom (en situatie waarin) we ueberhaupt met het CBG te maken hebben. Zeker niet het bezoek aan de studiezaal. Dat document moet naar u toe, verder interesseert 99% van u dat hele CBG niets; het zij zo.

Zie het vóór u: in de praktijk gaat het erom, hoe i.h.a. die informatie (archiefcollecties) die dat archief beheert (X) bij u terechtkomt (Y) - en dat op de beste (met bescherming van het erfgoed!), snelste, gemakkelijkste en als het even kan ook goedkoopste manier. In die "voorstelling" is het CBG hooguit een middel, niet uw doel.

Het geklaag hierboven over personeel, collecties en apparatuur op de studiezaal ter plaatse in Den Haag mag hier en daar soms terecht zijn, maar dat is niet de kwestie: dat is een achterhaalde zaak.

Kijkt u zelf eens rond in de wereld van archieven om u heen: studiezaalbezoek loopt al já-ren met dramatische percentages terug, de burger verwacht nu eenmaal (realistisch of niet) dat zoveel mogelijk informatie via internet beschikbaar is of uiteindelijk komt. Studiezalen en bezoekersgebouwen zijn uiteindelijk een aflopende zaak. "Meningen" van u daarover zijn leuk en aardig, maar in wezen voor de werkelijkheid niet interessant: 'de karavaan rijdt verder'. Archieven hebben hier nu eenmaal mee te maken, de maatschappelijke ontwikkeling is een feit, en dus moeten zij hierop reageren.

Het is crisistijd en zij kunnen hun euro's maar één keer uitgeven, dus zullen zij steeds vaker aandacht / energie / middelen steken in online-aanbod, i.p.v. grote gebouwen met studiezalen waar minder en minder mensen komen, studiezaalpersoneel, huur, verwarming, verzekering, enz. enz.  Went u er maar aan (denk ik) dat zij in de toekomst mogelijk steeds meer zullen verdwijnen; er zal nooit genoeg geld, noodzaak en serverruimte zijn om àlle archiefcollecties te digitaliseren en/of op internet te plaatsen, maar in elk geval alles wat u fysiek in handen kunt nemen maar te omvangrijk is om (net als archiefstukken) te digitaliseren (boeken!), kan ook naar een bibliotheek toe.

Archieven, waaronder het CBG, zien de noodzaak allang, want hun visie is alert, en hun middelen zijn beperkt; nú de stamboomonderzoeker nog.  Simpel gezegd stellen zij zich steeds vaker zelf ook de vraag: waarvoor hèbben wij eigenlijk nog een studiezaal, voor welk gedeelte van wat wij te bieden hebben is die nog nodig? En, iets breder gezien: Nu die studiezaal maar één van de "kanalen" is voor onze dienstverlening, hoe kunnen wij dan ueberhaupt een zo groot mogelijk publiek bereiken met ons aanbod, niet alleen die geluksvogel of 1,5 paardekop die toevallig in de buurt woont?

90 Procent van de genealogen zal die ontwikkeling ook onmiddellijk toejuichen: niet iederéén beschikt over de tijd en de middelen om zomaar even "voor de hobby" stad en land af te reizen naar allerlei archieven en archiefjes, van grote steden als Den Haag tot allerlei kleine plaatsjes; en bovendien is het voor buitenlandse genealogen die onderzoek in Nederland doen meestal sowieso ondoenlijk. Online is niet te verslaan: overal en 24 uur per dag beschikbaar, dus 99 van de 100 keer de ideale weg naar bewaard archiefgoed; online heeft ook op archiefgebied vanzelfsprekend de toekomst. - Vergelijk het maar met de pinautomaat en het internet-bankieren: geld opnemen doe je allang niet meer in een bankgebouw, overschrijvingsformulieren en acceptgiro's worden afgeschaft.

Bovendien zijn er (m.i.) véél te veel archiefinstellingen in Nederland: een enorm versplinterd geheel aan nationale, provinciale (RHC's), regionale, WGR- en gemeentearchieven en -archiefjes. Soms op het platteland zelfs nog bij gemeenten die géén eigen archiefgebouw (!) hebben, ondergebracht in een kamertje van het gemeentehuis zelf, waar je dan op-hoop-van-zegen één gribus-achternamiddag in de week terecht kunt, zeg: dinsdagmiddags tussen 2 en 4, en dan alleen nog "op afspraak". Brrrr.

Hoogste tijd om schoon schip te maken!  Wetsvoorstel : archiefinstellingen alléén nog (a) op nationaal niveau (NA, CBG, NIMH,...), en (b) in de 4 grote steden en (c) op RHC-niveau (max. 1 per provincie); kláár.  -  Geen gezeur van mensen in de trant van "Ja, verdorie, ik woon in Bergen op Zoom en nu moet ik voor iets over mijn stad helemaal naar Den Bosch"; helaas, pindakaas; dat geklaag is niet meer van deze tijd. Hef al die streek- en gemeentearchieven ònder het niveau van de provincie op, en er komen vàst miljoenen vrij voor digitalisering en internet-plaatsing; opgelost.

Kijk bijvoorbeeld eens naar kleine dorpsgemeenten die fuseren tot één nieuwe gemeente, waar dan vaak de afdeling Burgerzaken maar in één woonplaats overblijft, en die in de kleinere woonplaatsen worden afgeschaft. Iedereen staat op zijn achterste benen. Tot je ze vraagt: hoe vaak kòmt u eigenlijk bij Burgerzaken dan, dat u die gemeentewinkel zo dicht bij u in het dorp wilt hebben?  "Uhh, tsja, eens kijken... paspoort, rijbewijs, ID-kaart, de rest kan online... ééns in de 5 jaar". Nou dan... zie ook de rechtbanken, regiokantoren van het Kadaster, vestigingen van het Werkbedrijf (oude CWI's / Arbeidsbureaus), enz. enz.

Als een steeds groter gedeelte van de dienstverlening via internet kan gaan, wordt de behoefte aan een fysiek gebouw op relatief korte afstand veel kleiner, dus hoeven er ook minder van die gebouwen te zijn.

Tenslotte zal het u een zorg zijn waar het materiaal berust waarin u geinteresseerd bent, als het maar voor u beschikbaar komt. Vergelijk de denkfout die ook middenstanders en omroepen stééds weer maken: "Mooi spul, exclusief bij óns!" Wie interesseert dat nou, wie het aanbiedt? Als je er maar áán komt!

Maar even weer on-topic: went u er a.u.b. aan dat dienstverlening "ter plaatse, op de studiezaal" steeds meer zal afnemen ten gunste van online-aanbod, bij allerlei archiefinstellingen, ook het CBG; 't is simpelweg een maatschappelijke ontwikkeling, klagen is zinloos, en ook unfair. Wat het CBG doet, is dus juist 100% passend bij wat een archiefinstelling moet doen die professioneel in "interactie" meegaat met haar tijd, reagerend op haar vakgebied en haar publiek : studiezaal-afbouw is niets bijzonders, niets kwaadaardigs, niets onprofessioneels. 

3.  Dit alles gezegd zijnde:  het is mooi dat het CBG anno 2015 de tekenen des tijds oppikt, en verder niets ten nadele van het CBG; maar ik vind wel dat die instelling, op het deelgebied van haar dienstverlening aan genealogen, haar kernactiviteit daarbinnen (afgifte van extract-PL's en PK-uittreksels) niet helemaal "state of the art" verricht. Dat kan beter en moderner, véél moderner.

Het voorbeeld ligt er: het Amsterdamse Stadsarchief, op dit gebied al heel lang het meest professionele, voouitstrevende archief in Nederland; voorbeeld en richtinggevend voor alle anderen. PK's, archiefkaarten, woningkaarten, marktkaarten, bevolkingsregister-bladen en een steeds toenemende rijkdom aan digitale archiefcollecties: meestal is alles uitstekend toegankelijk via databases op naam, en voor een klein bedrag "realtime" in 2 minuten op uw computer, waar ter wereld u ook bent.

Inspiratie voor het fatsoenlijk en bij-de-tijds op internet beschikbaarstellen van de enorme PK/PL-collectie ( uittreksels) zou het CBG ook bij haar eigen Digitale Studiezaal kunnen vinden (zie: Familie-advertenties), als je alles in het groot bekijkt (en niet naar de zoekmogelijkheden) : je zoekt een document op, je kunt het direct tegen een kleine vergoeding bekijken en downloaden, alles real-time; er komt geen formulier, wekenlange aanvraagprocedure of papier aan te pas.

Nogmaals: het Stadsarchief Amsterdam is hèt grote voorbeeld. Maar het CBG doet daar niets mee, helaas.

- Het feit dat je voor uittreksel-PK's en -PL's een formulier moet downloaden, uitprinten en met de pen invullen, met de "ouderwetse post" in een envelop naar het CBG moet sturen, dan 3 tot 5 weken moet wachten (!) en dan een envelopje krijgt toegezonden : tsja, het resultaat is natuurlijk nog stééds fantastisch, maar de weg ernaartoe is, laten we eerlijk zijn, niet meer van deze tijd; 19e-eeuws.

Het enige wat ik kan bedenken dat die formulier-methode noodzakelijk zou maken, is dat men daarop zich identificeert als de aanvrager, met naam/adres en evt. lidnummer, en dat de wet (Wet/Besluit/Regeling GBA resp. BRP), of het contract waaronder het PK/PL-archief aan het CBG is overgedragen, die identificatie eist - maar dit kan toch anno 2015 ook op een andere, modernere manier!?

Het CBG zou toch allereerst een simpel online-aanvraagformulier in de website zèlf kunnen ontwerpen, en heel simpel om aansluiting kunnen vragen bij het DigID-systeem, om de identiteit van de aanvrager absoluut zeker vast te stellen doordat deze zich inlogt via DigID? En voor aanvragers van buiten Nederland bijvoorbeeld een attachment-knop kunnen toevoegen voor een kopie van hun paspoort/ID?

- Het feit dat die persoonskaart-/PL-uittreksels "op papier" naar je toekomen, via de trage post: nogmaals, ook dit is niet meer van deze tijd. Waarom niet in de vorm van scans, via de e-mail? Hoeveel kopieerpapier zou dat op jaarbasis schelen, hoe duurzaam is dàt?

- Of is dàt het probleem misschien: dat die PK's bij het CBG zelf alleen op papier beschikbaar zijn? Heeft het CBG die collectie van miljoenen persoonskaarten soms nog niet ingescand, niet digitaal beschikbaar?

Wel, laat het CBG zich dan dáár op richten, digitalisering van die PK-collectie (zie bij FS), dat lijkt me wel prioriteit nummer 1. - En de afgifte van een uittreksel met afdekking van bepaalde vakken dan, de godsdienst, gemeentelijke aantekeningen e.d., hoe moet dat dan? - Dat kun je allemaal oplossen, hetzij geautomatiseerd via patroonerkenning, hetzij via mensenwerk door het toepassen van een "afdek-sjabloon" bij het maken van een "uittreksel-scan". Nog véél professioneler is het natuurlijk, die PK's meteen al in 2 versies te digitaliseren: de originele versie (die uiteindelijk toch eens openbaar zal worden, ik geloof in 2064) en de uittreksel-versie.

- En ik begrijp heel goed dat de inhoud van de originele, gehele persoonskaart deels vertrouwelijk is, dus niet voor het grote publiek bestemd - je zult dus nooit miljoenen PK's compleet online kunnen "plempen", want voor het grote publiek mag alleen een uittreksel ervan zichtbaar worden gemaakt. 

Maar zou het CBG niet simpelweg op de website een index kunnen opnemen van namen, initialen, geboorte- en overlijdensjaar, partners familienaam, voor de PK's/PL's die het ueberhaupt in de collectie aanwezig heeft, dus een doorzoekbare database, zodat de geinteresseerde onderzoeker daarin inzicht en overzicht kan krijgen? (Het gaat tenslotte om overleden personen, dus alleen online-publikatie van die namen en data geeft geen privacy-problemen). Liefst met een simpele aanklik-optie om de desbetreffende kaart meteen ook te bestellen? (Vergelijk hierbij het ideale voorbeeld van het Stadsarchief Amsterdam.)

- En nu we hier toch met innovatie en rationalisering bezig zijn: zou het CBG op dit gebied de samenwerking kunnen zoeken met het Vestigingsregister, dat een vergelijkbare collectie beheert, ook voor duizenden genealogen interessant en relevant, zodat ook dáár digitalisering, moderne aanvraag en een index ontstaan?

Dit punt 3 is voor mij persoonlijk, zo'n beetje, de énige "verzuchting" voor wat betreft het CBG (met verder alle waardering) anno 2015 (zucht, zucht, zucht). Puur als (verwende) verbazing over een niet-eigentijdse, verbijsterende (maar wellicht gewoon door wetgeving, personeels-, geld- of tijdgebrek veroorzaakte) situatie: niet als klacht.

"No further questions..."   ;)

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 3 sep 2015 - 02:03

Het CBG is een stichting dat is toch iets anders dan een non-profit organisatie.

ien lejeune - 3 sep 2015 - 19:56

Kennelijk begint de diskussie van het oorspronkelijke onderwerp af te geraken. Mijn boosheid rchtte zich op de discrepantie die er bestaat tussen de leveringstermijn van 8 weken van persoonskaarten en de betaaltermijn van 14 dagen. Stichting of niet !! Dat was niet mijn diskussiepunt.

Pieter Verbunt

pieter verbunt - 4 sep 2015 - 08:56

Beste Pieter Verbunt, u schreef:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De discussie startte niet met u, maar door de heer Uriot (18 juni 2015). Het "oorspronkelijke onderwerp" is de dienstverlening van het CBG, en de discussie valt nog steeds daaronder. U bent natuurlijk óók vrij om een discussiepunt aan te dragen, maar het onderwerp is veel ruimer ; niet hetzelfde als "uw punt". Anderen zijn vrij om hun eigen zienswijzen bij te dragen, en zijn niet gebonden aan alleen uw discussiepunt. OK?

Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 4 sep 2015 - 22:53

Een lekkere prater die Dimitri Vlas .

Maar waar het om ging was de klant vriendelijkheid bij het CBG

Mijns inzien is dat ook al jaren nabij het nulpunt.

Mvgr

Coen

Coen Turkenburg - 9 sep 2015 - 16:16

Ben benieuwd of de PK's en PL's van het CBG vanaf 5 oktober gratis worden. Ik heb er een hard hoofd in.

Er zal wel een zodanige interpretatie vd wet worden gegeven, dat we zoiets gewoon moeten blijven betalen.

Ik vind het super dat er zo'n wet is, maar ik betwijfel de werking ervan.

Er zijn ook nog maar een aantal archieven die hier positief op hebben gereageerd.

Ik heb nu op dit moment geen idee of het CBG al heeft gereageerd in deze.

ien lejeune - 9 sep 2015 - 19:03

Beste Ien,

Het CBG is geen overheidsorganisatie, zij vallen dus niet onder de Wet hergebruik overheidsinformatie.

En de kopieën van de PK's zijn toch een soort scanning-on-demand, er wordt op jouw verzoek een kopie (scan) gemaakt, deze (vooral personele) kosten mogen gewoon doorberekend worden.

Wat natuurlijk jammer is dat het CBG hier een monopolie heeft, dus er is geen concurrentie die invloed kan hebben op prijs/kwaliteit/dienstverlening.

mvg,
Bob Coret

Bob Coret - 9 sep 2015 - 21:33

Dat bedoel ik dus.

ien lejeune - 10 sep 2015 - 09:46

Het CBG heeft toch de PK bestanden van de gemeentes overgenomen?

Dus geen overheid???

Albert Boers - 23 sep 2015 - 12:25

Dat is 'n goeie @albert.

ien lejeune - 23 sep 2015 - 18:56

volgends mij heeft het CBG de dubbele administratie als eentje dood gaat  komt deze kaart 2 jaar later hun kant op gemeentes hebben nog steeds pk's in hun bezit geklappert op alfabet. het is inderdaad krom dat we dit niet kunnen inzien maar ja dan zijn ze hun goudmijntje kwijt.

Herman Bennink - 24 sep 2015 - 11:20


Als een overheid iets besteed aan derden, dan hoef dat per definitie geen overheid te zijn.

Indien rechtstreeks aan een Gemeente een PK wordt opgevraagd dient men eveneens te betalen, hoewel sommige Gemeenten net doen of alleen het CBG de PK/Archiefkaart heeft.

PK's worden niet meer door Gemeenten aangeleverd 2 jaar na het overlijden van een persoon, wel een digitale uitdraai die persoonslijst wordt genoemd en die minder historie vermelden, dan destijds de persoonskaart voor mensen die voor 1994 zijn overleden. In 1994 is de GBA hiervoor in de plaats gekomen.

Uittreksels van geboorte/overlijden bij de Gemeenten zijn evenmin gratis, ook al gaat het om U zelf of andere familieleden.

Natuurlijk kan men besluiten de PK's gratis digitaal of per post aan te leveren, maar wie werkt er voor niets op aanvraag?

Extra personeel dient betaalt te worden, maar dat komt op een begroting en dat wordt dan weer verwerkt via de belasting naar de burger toe.

Een leuk voorbeeld zijn de medicijnen, nu zichtbaar dus moelijkheden, dadelijk weer verstopt in de rekening en minder gezeur voor de apothekers, wat men niet ziet, wat niet deert.

Het bovenstaande wil niet betekenen, dat ik ook de PK/PL gratis wil hebben, we zijn niet voor niets een Hollander.

Wel zou op aanvraag door het CBG een PK/Pl ook digitaal moeten kunnen worden aangeleverd, die goedkoper zou moeten zijn dan het toesturen per post.

Het CBG geeft zelf aan, dat digitaal de toekomst heeft en ik zou willen zeggen tegen het CBG, voer dit in de praktijk gelijk uit voor de PK/PL. en begin met een betere service door bestellingen sneller aan te leveren dan nu het geval is.

Ik ben wel benieuwd hoeveel aanvragen voor een PK/PL per maand gemiddeld bij het CBG binnen komen, heeft iemand dat ergens nog naar boven kunnen halen?

 

Gr.

Everardus

Everardus Rollema - 28 sep 2015 - 12:44Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu