stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Garoet 1932: Roelof Frederik Nicolaas Meyer, Jacob Hendrik Willem Meyer en Willem Christiaan Meyer

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Kleine aanvulling:

18-02-1911 overlijden Johannes Cornelis Willem Meijer te Semarang (RA1912: C128)

17-08-1881 huwelijk Johannes Cornelis Willem Meijer met Wilhelmina Jansina Jansen te Soekaboemi (RA1883:226)

Ben Wegman

Indien dit nog voor jou van belang kan zijn:

26-09-1873 huwelijk Eduard Hermann Wilhelm Cavelius en Carolina Scott Horrocks te Demak (RA1874:191)
20-08-1884 huwelijk Eduard Herman Wilhelm Cavelius met Johanna Amelia Charlotta Meijer te Pekalongan (RA1886:223)
08-10-1885 overlijden Eduard Hermann Wilhelm Cavelius te Pekalongan (RA1887:228)

Begraafplaats Pekalongan GHG2GRAF:295
Hier rust E.H.W.Cavelius geb te Trier Duitsland/ 4 februay 1836/ overleden 8 october 1885/R.I.P. 

07-11-1874 huwelijk Johan Christiaan Willem Meijer met Julien Maria Elisabeth Bloem te Batavia (RA1876:192)
23-03-1856 geboorte Julien Maria Elisabeth Bloem te Wahaaij (Amboina) (RA1857:A529)
16-11-1908 overlijden Julien Maria Elisabeth Bloem te Batavia (RA1910:C123). Zij is 15-11-1895 hertrouwd met Henry Hall.

28-06-1880 huwelijk Jacques Adrien Oudemans met Jacoba Anthonetta Meijer te Batavia (RA1881:214)

Hier rust mijn geliefde echtgenoot Jacques Adrien Oudemans geb te Leiden 11/4/1844/  overl Pekalongan 13/3/1906 (Bron: GHG2GRAF: 300; begraafplaats Pekalongan) 

Geef evt aan waar nog een gat zit.

mvg-Ben

Ben Wegman

@ Ben Wegman,

Hartelijk dank voor je aanvullende gegevens.

Jacob Antonie Hendrik Meijer geboren Semarang 1926 zonder nadere datumaanduiding. (RA1927:A164)

Catharina Wilhelmina geb 3 nov 1849 (aangifte 27 juli 1852); ouders Jacob Anthonij Hendrik Meijer oud 25 jaar onderwijzer en Javaanse vrouw Salipa oud 21 jaar beiden wonende te Pekalongan ongehuwde lieden.

Anna Georgina Adelle Anthonijsz trouwt Pekalongan 5 jan 1853 Jacob Anthonie Hendrik Meijer (RA1854, 423)

Johan Hendrik Nicolaas geb 18 okt 1853; ouders Jacob Antonie Hendrik Meijer, 27 jaar onderwijzer bij de Inlandse school te Pekalongan en zijn echtg. Anna Georgina Adelle Anthonijsz oud 20 jaar.

De geboorte van Jacob Antonie Hendrik Meijer – in 1826 neem ik aan? – geeft niet de namen van de ouders? Zijn dit zomaar losse notities, zonder verdere context?

Groet, Pauwel

edit

Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië, voor het jaar 1827, ‘Geborenen in 1826’, blz. 164 onder het hoofdje ‘Samarang’

Pauwel

Hier de beloofde aanvullingen:

Herman Fredrik Nicolaas Offers met Catharina Fredrika Meijer geen huwelijksdatum kunnen vinden. Ca 29-06-1888 waren zij 25 jaar getrouwd.

01-05-1880 huwelijk Jacob Hendrik Meijer met de chineesche vrouw Njo Kimnio te Meester Cornelis (RA1881:215).

29-03-1888 huwelijk Roelof Fred(e)rik Nicolaas Meijer met de Inlandsche vrouw Mariamah te Limbangan (Garoet) (RA1889:252

30-04-1887 huwelijk Willem Eduard Fredrik Meijer met Elize Francina Merling te Tjilatjap (RA1889:265)
28-08-1866 geboorte Elize Francina Merling geboren 6 september 1865 te Tjilatjap (RA1868:A52)
Rond 1866 woonde een Abraham Willem Merling te Tjilatjap. Ander Merling-en woonden in Djokjakarta.

Dan nog even over de geboortedatum J.A.H. Meijer 1826.  In de regeringsalmanak staat slechts een algemene lijst met de namen van de borelingen. Overigens in de almanak vind je geen ouders bij een geboorte vermeld, geen ouders of leeftijd bij huwelijk en bij overlijden geen partner, ouders of leeftijd. Deze gegevens moeten uit de officiele akten komenen die zijn lang niet alle bewaard. Een deel is wel inmiddels verfilmd door FS.

Op de site van IGV wordt een overzicht gegeven van de films die in Amsterdam op de plank liggen en welke filmnummers horen bij aktes uit bepaalde plaatsen. http://www.igv.nl/publicaties/digitale-bronnen-en-naslagwerken/burgerlijke-stand-films

mvg-Ben

Ben Wegman

@ Ben,

Veel dank weer.

Ik mis eigenlijk nog gegevens van JACOB HENDRIK WILLEM MEYER, de verm. oudste zoon van Roelof Fredrik Nicolaas Meijer. 

Heb je over hem iets kunnen vinden? 

Je gaf me al de volgende gegevens:

23-09-1878 geboorte George Otto Meijer (erkenning) te Limbangan (RA1880:243)
06-10-1880 geboorte Willem Christiaan Meijer (erkenning) te Limbangan(Garoet) (RA1883:258)
In 1882 woonden in Limbangan J.C.W. Meijer en R.F.N. Meijer
29-03-1888 huwelijk Roelof Fred(e)rik Nicolaas Meijer met de Inlandsche vrouw Mariamah te Limbangan (Garoet) (RA1889:252

Groet, Pauwel

Pauwel

Helaas geen enkele treffer op die naam. Ook niet met alleen zoeken op voornamen. Enige die mogelijk erop lijkt is deze, maar die is het niet volgens mij

28-??-1843 geboorte Johannes Hendrikus Willem Meijer te Semarang (RA1850:A403)
28-02-1863 huwelijk Johannes Hendrikus Willem Meijer met Anna Louisa Rakarias te Soerakarta (RA1864:C17)

mvg-Ben

Ben Wegman

Dag Ben,

Ik vraag je nog een keer hulp voor het volgende. Ik heb van jou de volgende gegevens gekregen.

06-10-1880 geboorte Willem Christiaan Meijer (erkenning) te Limbangan(Garoet) (RA1883:258)

Ik heb geprobeerd dit terug te vinden in de Regerings-Almanak van 1883 via de site van Staatsbibliotheek Berlijn, Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1883, maar dat is me niet gelukt. Ik zie wel dat er voor het jaar 1883 twee banden zijn, 1883 Eerste Deel en 1883 Tweede Deel.

Wat ik ook vreemd vind, in de Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië en opgave omtrent hun Burgerlijken Stand 1879, op blz. 44 onder het hoofdje ‘Limbangan’, komt de naam Willem Christiaan Meijer al voor. Je zou zeggen dat Willem Christiaan dan al in 1878 geboren moet zijn.
Meijer, Jacob Hendrik
Meijer, Johannes Christiaan Willem
Meijer, Rulof Frederik Nicolaas
Meijer, Willem Christiaan

Zie jij een oplossing?

Hartelijke groet, Pauwel

Pauwel

Willem Christiaan Meijer: ik heb het nog even nagezien. Een foutje is zo gemaakt. Maar helaas/gelukkig het klopt.

06-10-1880 geboorte (erkenning) Willem Christiaan Meijer te Limbangan (Garoet) (RA1883: 258).

Dan het "probleem" dat hij eerder al wordt vermeld. Dat is niet zo. Op de lijst van Europeesche inwoners worden de personen van 18 jaar en ouder vermeld. Niet vermeld worden kinderen, vrouwen (in latere jaren overigens wel, bv als weduwe, in de adresboeken na 1900 tussen haakjes achter de naam van de echtgenoot of als zelfstandig werkend persoon) en militairen in actieve dienst. Dus er leeft rond 1880 een volwassen Willem Christiaan Meijer in Ned Indie. Ik zie deze al in 1875 vermeld in de adresboeken wonende in Tegal.

Helaas, geen bruikbare aanvullingen voor jou.

mvg-Ben

Ben Wegman

Op de lijst van Europeesche inwoners worden de personen van 18 jaar en ouder vermeld.

Ah, dat is goed te weten!

Blijft nog het probleem dat ik zelf de vermelding van Willem Christiaans geboorte in 1880 in RA1883: 258 niet kan vinden. 

RA1883: 258 betekent toch Regerings-Almanak voor 1883 blz. 258? 1883 is toch niet het jaar van publikatie?

Nou ja, in ieder geval weer hartelijk dank voor je assistentie.

Groet, Pauwel

Pauwel

Een aanvulling en een correctie.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS EN HUNNE AFSTAMMELINGEN VAN HET MANNELIJKE GESLACHT die hun 16de jaar hebben bereikt, niet behooren tot het leger of de marine en  --voorzover zij niet in Nederlandsch-Indië geboren zijn -- als vaste of tijdelijke ingezetenen op de registers zijn ingeschreven.

Dit is de hoofdtekst van mijn 1883 pagina 1 welke begint met Bantam. Serang. 

Enige pagina's daarvoor (niet genummerd) NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIË EN OPGAVE OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND 1883

Mijn deel eindigt op pagina 376.

mvg-Ben

ps de correctie betreft vermelding vanaf 16de jaar i.p.v. 18de jaar.

Ben Wegman

23-09-1878 geboorte George Otto Meijer (erkenning) te Limbangan (RA1880:243)
06-10-1880 geboorte Willem Christiaan Meijer (erkenning) te Limbangan(Garoet) (RA1883:258)

Het begint mij te dagen. Deze gegevens zijn ontleend aan de Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie͏̈ en opgave omtrent hun burgerlijken stand, zoals je hierboven ook aangeeft. De geboorte van George Otto Meijer kan ik daarin op de genoemde pagina terugvinden, de jaargang 1883 kan ik echter online niet raadplegen.

Ik was in de veronderstelling dat de codes (RA1880:243) en (RA1883:258) – ze staan er in de Naamlijst niet bij natuurlijk – verwezen naar de Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, maar Naamlijst en Regerings-Almanak lijken mij – na 1864 althans – twee los van elkaar staande series. Was de Naamlijst zeker vóór 1865 opgenomen in de Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië? De afkorting RA in (RA1880:243) en (RA1883:258) is wat misleidend. 

Naast elkaar bestaan er dan zes series.
Almanak van Nederlandsch-Indië 1817-1837
Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië 1838-1864
Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1865-1883
Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1884-1912
Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie͏̈ en opgave(n) omtrent hun burgerlijken stand 1865-1881
Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijken stand 1898 en 1900
(Ik geef de jaartallen voorzover de banden online te raadplegen zijn op de site van de Staatsbibliotheek van Berlijn.)

Heb ik het zo goed samengevat, Ben?

N.B. ik zag de Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie͏̈ en opgave omtrent hun burgerlijken stand en Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgave omtrent hun burgerlijken stand zogauw niet in je bronnenoverzicht.

Groet, Pauwel

Pauwel

De opsplitsing waar jij het over hebt ken ik wel. Ik heb op de DVD dus ook niet alle volledige uitgaven van de Regeringsalmanak en toebehoren. Ik heb daarover correspondentie gevoerd met Stichting historic future (leverancier DVD) en idem met hun  en met CBG maar ik ben  daar niet wijzer van geworden. Het zou wel volledig moeten zijn maar er ontbraken delen.

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN777217171&PHYSID=PHYS_0251&DMDID=DMDLOG_0001  Deze link geeft toegang tot de namenlijst van 1880 en daar kun je de betreffende inschrijving ook vinden. Pagina 243.

Ik heb via Berlijn gekeken en zag dat daar combinaties staan van namenlijst Europesche inwoners en idem met hunne afstammelingen (waarbij het jaartal er soms 1 verspringt). Gewoonlijk wordt alles genoteerd in de literatuur als regeringsalmanak Ned Indië 1815-1942. Ik zou de DVD eens qua inhoud helemaal moeten nalopen om te zien wat er allemaal ontbreekt.

Een andere notatie gebruiken zou wel kunnen maar dan loop ik uit de pas met o.m roosje roos e.a.

mvg-Ben

Ben Wegman

Gewoonlijk wordt alles genoteerd in de literatuur als regeringsalmanak Ned Indië 1815-1942.

Ja, die indruk kreeg ik al, ik zag dat bij roosjeroos.nl. Maar nogmaals, de Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie͏̈ en opgave(n) omtrent hun burgerlijken stand en de Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijken stand zijn een apart uitgegeven serie die – ook qua gegevens – losstaat van de Regerings-Almanak. Ik kan althans niet anders concluderen.

Voorbeeld:

 

Pauwel

Als ik de index bekijk van de almanak 1815-1942 dan zie ik de volgende items. Van 1815 tot 1882 als almanak vermeld op mijn DVD. Maar daar ontbreekt dus een en ander.

De adresboeken zijn ook uitgegeven als KLEIAN's adresboek.

1848 ALMANAK

1849 ALMANAK

1850 ALMANAK

1851 ALMANAK

 

1877 NAAMLIJST

1878 NAAMLIJST

1879 NAAMLIJST

1880 NAAMLIJST

1881 NAAMLIJST

1882 NAAMLIJST

1883 kalender en personalia

1883 NAAMLIJST

1884 grondgebied en bevolking

1884 kalender en personalia

1884 NAAMLIJST

 

1905 GRONDGEBIED EN BEVOLKING

1905 KALENDER EN PERSONALIA

1905 NIEUW ADRESBOEK

 

1919 BURGERLIJKE STAND 

1919 NIEUW ADRESBOEK

1920 BURGERLIJKE STAND

1920 GRONDGEBIED EN BEVOLKING

1920 KALENDER EN PERSONALIA

1920 NIEUW ADRESBOEK

Na 1922 geen burgerlijke standgegevens meer.

1938 ADRESBOEK

1938 GRONDGEBIED EN BEVOLKING

1938 KALENDER EN PERSONALIA

mvg-Ben

De betreffende DVD is volledig doorzoekbaar via de index, waarbij een opsplitsing is gemaakt van 1815-1900 en 1901-1942.

Ben Wegman


Poeh, dat zijn wel erg grote lacunes!

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!