stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht familie Pijl/Pyll, Baarn, Utrecht ±1650 (o.a Frans Pyll en Hendrick Pyll)


Profiel afbeelding

Daar zat ik ook aan te denken, misschien is Rijk wel vernoemd naar hem, maar was het geen familie. Wellicht had hij wel wat betekent voor de familie.

B Volger - 9 apr 2021 — 10:37

Dit vond ik nog onder deze site: https://odeeby.wordpress.com/fragment-44/

Ik was op zoek naar een Lubbertgen Jacobs, de vrouw van Hendrick Rijcksz Pijll. Omgeving Baarn of Eemnes.

Onderstaand ouderpaar, oorspronkelijk van Voorthuizen, is blijkbaar later naar Eemnes gegaan, ze hadden een dochter Lubbertgen. Wellicht ook vergezocht, maar wellicht een te onderzoeken spoor.


Vf    Elizabeth Jansen, wnd. eerst te Voorthuizen, later te Eemnes, overl. v13-8-1619, tr. Jacob Willems (Wacker), eerst rademaker b/d windmolen te Voorthuizen, later molenbezitter te Eemnes.
– 1619: Item 13 Augustus solvit Lubbert Jansen op de Becke cum frater suo Heimen Jansen pro cormeda sororis suam, quae Amsforti obierat -6-17-0 omnes proles zaliger Jan Heiman tot Vorthusen. Notandum supradicti soror adhuc in vivus habet maritum rotificem in Vorthusen wonende bij de windmollen nomine .N.N. Item adhuc sororem innuptam in Amsfort et fratrem tot Vorthuisen modo est nupta et habet maritum Willm Jansen Kroeff fabrum lignarum op de Krummestraett dicitur Neel Jansen ([STAMA 434] fol. 157a).
Uit dit huwelijk:

   1. Jan Jacobsen.
   2. Aeltgen Jacobs (volgt VIb).
   3. Gijsbert Jacobsen, rademaker te Voorthuizen.
   4. Lubbertgen Jacobs.
   5. Lubbert Jacobsen, rademaker.

Bas de Vries - 9 apr 2021 — 17:15

Dat lijkt me inderdaad een goede mogelijkheid. Wat kunnen we met deze informatie? Iets met vernoemingen?

B Volger - 9 apr 2021 — 17:52

Ik heb nog twee tips

Allereerst zou je aan forumgenoten kunnen vragen (in dit forum of onder “leeshulp gevraagd“) wat er nu precies in deze akte staat: 

Heb de akte uit 1645 gevonden, maar kan de relatie van Hendrick Pyll niet goed lezen. Hij staat links in de kantlijn, op afbeelding 206 van 626

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-CL48?i=205&cat=311841

Hendrick Rijcksz Pijll staat er volgens mij niet voor niets tussen in deze akte. Ben wel benieuwd wat er nu precies onderaan in de laatste zinnen van die akte staat. Wellicht is daar toch een link te vinden tussen Hendrick Pijll en de genoemde Jacob Snoeck / Lubertus van Cleeff.

De tweede tip is om de families Van Cleeff, Snoeck, Van Helsdingen eens helemaal uit te spitten en onder elkaar te zetten. Er waren meerdere Snoecken gehuwd Met Van Helsdingens en bij de Van Helsdingens komt een Maria Pijll en een Alijdt Pijll voor. NADER: zie bericht verderop

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 12:30 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 12:57 door auteur)

Een geheel andere invalshoek is dat Hendrick Rijcksz Pijll via zijn vrouw, Lubbertgen Jacobs ergens een link heeft met een Snoeck (Lubbertgen als dochter van Jacob Snoek?) of een Van Cleeff (Lubbertgen als dochter van Jacob van Cleeff). En dat het dus toeval is dat Lubberts van Cleeff met een Catharina Dircks Pijll was gehuwd.

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 12:32

1a. Allard van Helsdingen x Swana van Honthorst. 
Kinderen o.a.:
Steven van Helsdingen, geboren Utrecht 1584 x 5 sep 1613 Margaretha Snoeck, dochter van ws. Jacob Jacobsz Snoeck.  De zus van Margaretha Snoeck was ws Jacomina Snoeck x Godert van Daell.  Een Jacob Snoeck was ws een broer van Margaretha’s van Jacomina en was gehuwd met Maria van Helsdingen op 17 dec 1626 in Utrecht. Maria van Helsdingen was ook een dochter van Allard x Shana van Honthorst.

1b. Hendrick van Helsdingen, burgemeester Utrecht in 1610 x Maria Pijl, dochter van 2a Dirck Willemsz Pijl x Elisabeth van Voirde. 
Kinderen o.a.:

Dirck van Helsdingen huwt Utrecht maart 1617 met Alijd Pijll, dochter van Dirck Pijll x Margaretha van Wayne. 

Lubertus van Cleeff huwt in 1544 met Catharina Pijll (dochter van 2b Hendrick Willemsz Pijl x Maria Knoop), Kinderen:
Wendelmoet van Cleeff x 1590 Johan van Westrhenen
Willem van Cleeff (overleden < 1609) x Elisabeth Claes de Wildt. Hun zoon is Jacob.

Jacob van Cleeff (overleden < 1618) x N.N. 
Hun zoon is Lubbertus van Cleeff (overleden in 1639) x 1637 Christina van Berck. (zij hertrouwt in 1640 met Seger Uyttenbogaert). Zoon uit het huwelijk Lubbertus van Cleeff x Christina van Berck = Jacob, gedoopt op 09-09-1636 (dit is waarschijnlijk de “onmondige zoon van Lubbertus van Cleeff, in de akte uit 1645)

1a Allard en 1b Hendrick waren broers. Idem 2a en 2b. De vetgedrukte namen komen allemaal voor in de akte uit 1645 die al een paar keer is genoemd en waarin Hendrick Rijcksz Pijll wordt genoemd samen met Jacob Snoeck, mede-erfgenaam van het onmondige kind van Lubbertus van Cleeff.

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 12:56 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 13:08 door auteur)

Uit mijn aantekeningen. Mij ging het om Margaretha Snoeck en ik heb Lubbertus verder niet uitgezocht.

Jacob Jacobsz Snoeck x Petronella Thomasdr van der Well
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905; Inventarisnummer: U003a011; Aktenummer: 67, dd. 15-04-1595; Notaris: J. van Herwaerden; Attestatie dat Peter Jacobsz van Cleef, zijdelakenkoper, enige jaren geleden in verband met schulden ingesloten zat op Hazenberg en dat hij Hazenberg slechts kon verlaten doordat anderen de kosten van zijn verteringen voldeden; tot op heden geniet hij ondersteuning en hij heeft het weeshuis onlangs verzocht om een godskamer te mogen bewonen; de Armen Noodhulp heeft hem in totaal f. 40-0-0 verstrekt; Attestant: Jacob Snoek, omtrent 44 jaar, raedt en weesmeijster van den Armen Weeshuijse t' Uytrecht, Athoni van Haefften, omtrent 38 jaar, zijdelaekencoper, Utrecht; Rekwirant: Cornelis Gaeljaert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905; Inventarisnummer: U003a011; Aktenummer: 139, dd. 20-12-1595; Notaris: J. van Herwaerden: Codicil betr. nadere bepalingen en toewijzing legaten; Eerste Partij: Petronella Thomas van der Well, raad der stadt Utrecht, Utrecht, Den Gouden Berch, aen de Stadtsplaetsche

Hieruit (willekeurige volgorde):
1 Jacob x Maria van H, dr van Allard van H, kinderen Johanna, Zwana, Petronella, Peter
2 Jacomina x Godert van Dael
3 Margaretha overleden Utrecht 19/21-12-1690, tr geref Utrecht 5-7-1613 Steven van Helsdingen Hendriksz, geboren 1587/88, raedt ordinaris hove van Utrecht, november 1611 tot november 1613 kerkmeester van de Buurkerk. Hij was één van de vertegenwoordigers van de Utrechtse remonstranten op de Nationale Synode te Dordrecht in 1618, overleden Leiden 1626, overluid Dom te Utrecht 21-8-1626
4 ?Lubbertus (van Cleeff, hij heeft mogelijk een andere vader) x Cathrina Pijl
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905; Inventarisnummer: U021a001; Aktenummer: 6, 19-08-1632; Notaris: G. Vastert; Procuratie om voor het leenhof van de abdy van St. Paulus te Utrecht 2 percelen land te Soest te transporteren aan Gysbert Henrixss te Soest; Constituant: erfgenaam van Jacob van Cleeff: Lubbertus van Cleeff, zoon, canonick ten Dom t' Utrecht, St. Marienkerckhoff; Geconstitueerde: Arnt van Westrenen, neef
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905; Inventarisnummer: U021a018; Aktenummer: 21, dd. 05-03-1651; Notaris: G. Vastert; Procuratie om land genaamd Cecilienmaeth, gelegen in Soest, te transporteren aan Sara de Waell weduwe Jacob Jacobss Hinlopen; Constituant: erven N.N., onmondig nagelaten kind van + Lubbertus van Cleeff; Margareta Snoeck, Johanna van Daell, kinderen van + Jacob Snoeck: Petronella Snoeck, onmondig, Peter Snoeck, onmondig, Johanna Snoeck, Zwana Snoeck, Cristiaen van Roodenburch; Geconstitueerde: Godart van Daell, wedr. Jacomina Snoeck; Bijz.: Lubbertus van Cleeff, in leven domheer te Utrecht Godart van Daell is medevoogd over de onmondigen Johanna van Daell is mede-erfgename van Jacomina Snoeck, in leven gehuwd met Godart van Daell
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905; Inventarisnummer: U021a019; Aktenummer: 38, dd. 16-03-1652; Notaris: G. Vastert; Procuratie om een party weiland, genaamd Den Noort en gelegen in Baarn, te transporteren aan Cornelis de Graeff, burgemeester te Amsterdam; Constituant: Johanna van Dael, mede-erfgename van haar moeder Jacomina Snoeck, mede-erfgenamen van Jacob Snoeck:  Johanna Snoeck, dochter, Zwana Snoeck, dochter, Godart van Dael, Cristiaen van Rodenburch; Bijz.: Jacomina Snoeck en Jacob Snoeck waren successieve mede-erfgenamen van hun broer Lubbertus van Cleeff, in leven domheer
 

Maria van Afferden - 10 apr 2021 — 14:55 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 19:48 door auteur)

Lubertus van Cleef was getrouwd met Catharina Hendriks Pijll.

Maria Pijll was getrouwd met Hendrik van Helsdingen

Alidt Pijll was getrouwd met Dirck van Helsdingen, de zoon van bovenstaand stel.

Ik zal even vragen of iemand het deel over Hendrick Pijll kan transcriberen. 

Bedankt voor de vele info die u stuurt!

B Volger - 10 apr 2021 — 14:55 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 14:57 door auteur)

Ja inderdaad:
Hendrik van Helsdingen, geboren Utrecht circa 1557, burgemeester 1610, ontvanger van het Oudschild en der Consumptiegelden, kerkmeester van de Buurkerk 1593, verbannen omdat hij de Utrechtse regering omver probeerde te werpen; zijn goederen werden voor de helft verbeurd verklaard; overleden Amsterdam 30-4-1612 x Maria Dirkdr Pijll, geboren circa 1568, overleden circa 1597

Zie: http://www.mirandabos.nl/helsdingen/helsdingen.htm

Dirck/Diderick Heyndricxsoon van Helsdingen, bewindhebber van de West-Indische Compagnie, 9-5-1627, klachten van bewindhebberen worden tegen hem ingebracht 17-5-1628, hij verantwoordt zich 26-5, 9-6 en 16-6, 8-9-1628, 3-7-1629 neemt de vroedschap zijn geld in bewaring, 5-4-1630 wordt hem aangezegd zich naar Amsterdam te begeven en 24-5-1630 staat hij zijn bewindhebberschap af
tr geref Utrecht 12-1/27-1-1617 met Aeltien Pijls (Alidt, Pijll), dr van Dirck Pijll en Margaretha van Waije

Maria van Afferden - 10 apr 2021 — 15:14 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 15:19 door auteur)

Vriendelijk bedankt voor uw bijdrage!

B Volger - 10 apr 2021 — 16:21

10-06-1557: Op 10 juni verkopen Lubbert van Cleeff en Frans Both, burgers te Utrecht als gemachtigden van meester Henrick Pijll en zijn vrouw Marrie Geryt Knoopsdochter "de vrije eigendom van een huis, hof en hofstede met alle toebehoren staande in Den Bruel in de Muurhuizen, aan de ene zijde Frans van Westrenen van Noortwijck, aan de andere zijde de weduwe en erfgenamen van Jan Janss van Droffeler [=Jan Janss Gerytszn], met ge‹nsereerde procuratie. Het huis is belast met zeker ponden erfpacht die de Sint Stevens Vicarie in de Sint-Joriskerk daar uit heeft en die men gewoonlijk betaald met 5 stuvers sjaars. Jan Brant, burger, stelt zich borg onder verband van zijn huis staande op de Sluych op Havick in de Muerhuysen dat hij bewoont" aan Geryt van Ouwenbernevelt en zijn vrouw jousfrouv Deliana.” (bron http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_ut/genea/amersfoort1-01.htm)

B Volger - 10 apr 2021 — 16:23

Doorbraak

 

Datering:

07-11-1615

Soort akte:

interinement van remissie

Pagina:

211r-215v

Delicten:

doodslag

Straffen:

proceskosten; geldboete

Gedaagde:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Rijck Petersz Pijl

Slachtoffer:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Adriaen Jansz

Rijck had iets heel ergs gedaan!

maar goed, hij was soldaat, woonde te Eemnes en zijn vader was Peter. Peter Willemsz?

B Volger - 10 apr 2021 — 19:03 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 19:05 door auteur)

Nog even gezocht waar toch de link zit in 1645 tussen (het onmondig nagelaten kind van) Lubbertus van Cleeff, zoon van Jacob van Cleeff, en de familie Snoeck. Volgens mij is de link in onderstaande akte te vinden. Jacob van Cleeff - de opa van het onmondige kind - was gehuwd met Jannetgen Jansdr die een weduwe was van Pieter Jacobsz Snoeck. 

1606, 3 mrt., 

Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob van Cleeff, cameler van de Lecken dijck, bijgestaan door Jan van Westrenen, ontvanger van de Staten van Utrecht, enerzijds, en Jannetgen Jansdr., weduwe van Pieter Jacobsz. Snoeck, wonende in de Warmoesstraat, bijgestaan door Jan Passchier, oud schepen van Amersfoort, en Adriaen Dominicus, haar neven, anderzijds. Jannetgen brengt in: de complementerende helft van de boedel van Pieter Jacobsz. Snoeck (zie aldaar: Not. archief.: 12 fol. 111verso). Jacob brengt in: de helft van een hofstede, genaamd "Langelaer" bij Barneveld, groot 175 morgen. De andere helft is van Jan Westrenen voornoemd, belast met 1.200 gulden, hoofdsom; de helft van de hofstede "de Oelte"bij Baarn, andere helft is van zijn oudste broer Willem van Cleef, belast met 600 gld., hoofdsom; De helft van het land "Eeckelenborch" bij Baarn, huuropbrengst 42 gld. per jaar; een hofstede bij Soest, in gebruik bij Pieter Rutgersz., huuropbrengst 150 gld. per jaar; labnd bij Bunschoten, enz. (...) In geval van sterven gaat alles terug naar de familie. Douarie niet afgesproken. Getuige (o.a.), Jan Jansz., lakenkoper.
bron: GA Asd, Archief Nots. Sal. Henrix., inv.nr. 12, folio 115.

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 19:10

Mooie vondst in de Criminele Sententies. Nog even verdergezocht in deze bron. Zie onderstaande. Is dit dezelfde persoon als Hendrick Rijksz Pijl? 
 

239-1.99-8 NT 5006: Registers van criminele sententies, 1640-1666

1892 vonnis, 27-02-1643.

Datering:

27-02-1643

Pagina:

023v-024v

Delicten:

geweldpleging

Straffen:

geseling; verbanning uit de stad Utrecht

Gedaagde:

Willem Jorisz

Andere:

Augustijn Stijnsz

Jan Laurensz

Henrick Rijcksz Pijllweert

Voornaam:

Henrick

Patroniem:

Rijcksz

Achternaam:

Pijllweert

Geslacht:

M

Woonplaats:

Baarn

Toegangsnummer:

239-1 Hof van Utrecht

Inventarisnummer:

99-8 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  ]

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 19:19


Perfecte vondst, meneer De Vries, dit bewijst ook weer de connectie met de familie Pyll, geweldig. Ja dat denk ik zeker, en wel hierom: dit gaat over gemeente Pijlsweerd: “De eerst bekende eigenaar, en naamgever van het gebied, was Johan Pyll, die naast heer van Pijlsweerd ook heer van Emmeklaar en Langenoord was[2].“ (bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijlsweerd)

B Volger - 10 apr 2021 — 19:24 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 19:24 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu