stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht familie Pijl/Pyll, Baarn, Utrecht ±1650 (o.a Frans Pyll en Hendrick Pyll)


Profiel afbeelding

Het is inderdaad een mogelijkheid dat Ryck Petersz Pijl (van Eemnes) een zoon was van de Peter Willemsz Pijl, burgemeester van Eemnes in 1578.

Laatstgenoemde was 40 jaar in 1578, dus zal rond 1538 zijn geboren. 

Ryck Petersz Pijl zou dan van ca 1565-1575 zijn en zijn zonen Hendrick en Frans van ca 1590-1600.

Bas de Vries - 10 apr 2021 — 19:53

Het lijkt me wel waarschijnlijk, Peter Willemsz dan toch een zoon van de Willem die eerder genoemd was?

Even wat recenter: Frans Rijcksz Pyll was getrouwd met Rijckgen Jans.

B Volger - 10 apr 2021 — 21:29 (laatst bijgewerkt 10 apr 2021 — 21:33 door auteur)

Hieronder de naam van de vrouw van Frans Rijcksz Pijll.

Trouwinschrijving Jorden Bijeshaar en Rijckgen Jans, 19-12-1662

 

Aktedatum: 19-12-1662

Akteplaats: Hoogland

Bruidegom:  Jorden Bijeshaar

Bruid: Rijckgen Jans

Vorige man: Frans Pijll

Voornaam: Frans
Patroniem: Rijcksz
Achternaam:
Pijll

Vorige vrouw: Lumantgen Bouwman

Huwelijksdatum: 19-12-1662 
Datum ondertrouw: 07-11-1662

Huwelijksplaats: Hoogland

Gezindte: Voor het gerecht

Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_67 -

Bas de Vries - 11 apr 2021 — 08:47

Even een overzicht van de stamboom die we nu hebben:

Frans Rijcksen Pijl trouwde op 29 mei 1699 te Bunschoten met Evertje Rutgers Graef. Bruidegom van Baarn.

 

Op 28 augustus 1675  is er een notariële akte waarin een Ryck Fransz Pyl wordt beschreven, die te Baarn woont. Dit moet haast de vader zijn van de eerder genoemde Frans.

 

Op 21 januari 1654 Is er een notariele akte waarin Frans Ryckss Pyll wordt beschreven, die in Baarn woont. Dit moet haast de vader zijn van de eerder genoemde Ryck. Hij wordt samen met zijn broer Hendrick genoemd.

Frans was getrouwd met Lumatgen Bouwman en Rijckgen Jans. Hendrick was getrouwd met Lubbertgen Jacobs.

Frans, en dus Hendrick, was hoogstwaarschijnlijk de zoon van Ryck Petersz Pyll.

Ryck Petersz Pyll was vermoedelijk de zoon van Peter Willemsz Pyll

Peter Willemsz Pyll was heel misschien de zoon van Willem Hendriksz Pyll.

B Volger - 11 apr 2021 — 10:33 (laatst bijgewerkt 11 apr 2021 — 10:34 door auteur)

Lumantgen Bouwman was niet de (eerste) vrouw van Frans Rijcksz Pijll, maar van Jorden Bijeshaar.

Bas de Vries - 11 apr 2021 — 12:01

Sorry, dat las ik verkeerd. Ik vond ook dit:

Datering:

-12-1652

Voornaam:

Frans

Achternaam:

Pijl

Rol:

Lidmaat

Plaats:

Vlissingen

Kerkgenootschap:

Nederduitsch-gereformeerde kerk

Bijzonderheden:

Luijtenant van Capiteijn Pluehard. Ende Maria de Glaiser sijn vrouw. Met attestatie van Steenbergen

Datum:

-12-1652

Adres:

Coudenhouck

B Volger - 11 apr 2021 — 12:42

In de geslachtslijst Pijl, Dordrecht komt een Frans Pijl Petersz voor, zoon van Peter Thomasz Pijll x Maria Wesel. Die zal rond 1610-1620 zij geboren schat ik, dus dat zou ook een kandidaat zij voor bovengenoemde Frans Pijll in Vlissingen.

De door jou genoemde Frans Pijl komt ook voor in dit boek op blz 271:

https://books.google.nl/books?id=O6ECwCrcSKoC&pg=PA271&lpg=PA271&dq=%22frans+pyl%22&source=bl&ots=4EpGrRmZwo&sig=ACfU3U09cLxw7zQWxab-H7ggVhXcvK46Ww&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjn0NuchfbvAhX-_7sIHbSlBBo4FBDoATACegQIAhAD#v=onepage&q=%22frans%20pyl%22&f=true

Bas de Vries - 11 apr 2021 — 13:01 (laatst bijgewerkt 11 apr 2021 — 13:06 door auteur)

Wellicht toch een broer van Rijck? Dan zou hij zijn zoon Frans vernoemd hebben naar hem

B Volger - 11 apr 2021 — 13:09

Klopt het dat je nog een beetje een “missing link” hebt v.w.b. Rijck Fransz Pijl, de vermoedelijke vader van Frans Rijcksen Pijl die in 1699 in Bunschoten huwt met Evertje Rutgers Graeff?

Hieronder komt hij voor in een akte.

0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
2. Inventaris van het archief van het stadsbestuur
2.2. Bijzonder
2.2.2. Taakuitoefening
2.2.2.2. Rol van de stad in het landsbestuur
2.2.2.2.7. Belastingen van de Staten-Generaal en de Staten van Utrecht
2.2.2.2.7.2. `s Lands imposten (Generale Middelen)

1454
Stukken betreffende de aanstelling van Rijk Fransz Pijl tot ontvanger van het klein zegel, belast met het ontvangen en distribueren van de passen van de schippers e.a., die de Eembrug passeren, en het verzet van het stadsbestuur van Amersfoort tegen deze aanstelling, 1681.

Omvang: 3 stukken

Bas de Vries - 11 apr 2021 — 13:23

Dat klopt, maar het leek me zeer aannemelijk. Bedankt voor de akte!

B Volger - 11 apr 2021 — 13:31

Dit is een kanshebber, maar wel gokje.

Doopinschrijving Rijck, 

Doopdatum: 04-11-1659

Akteplaats: Utrecht

Vader: Frans Rijcken

Moeder: Willemijntje Willems

Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)

Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters

Bas de Vries - 11 apr 2021 — 13:52

Dan zou hij minderjarig zijn ten tijde van de notariele akte. Hij zou ook uit Baarn komen, dit is Utrecht.

B Volger - 11 apr 2021 — 15:16

Ik heb nog wat gevonden in het archief Eemland: Op 06-08-1614 verklaart Thoentgen Amelis van Dronckelaerdr. van de koper ontvangen te hebben 50 gulden, in aftrek van de kooppenningen, in verband met de afwezigheid van Peter Dercxzn. Pijll (of Pull), haar man.

B Volger - 25 apr 2021 — 21:31

Erve; - een jaarlijkse lijfrente van 12 gulden 14 stuivers 4 penningen op haar lijve staande, op de stad Amersfoort; - een jaarlijkse lijfrente van 5 gulden op haar lijve staande, op de stad Utrecht; - de helft van de huysinge in de Crommestraet, door haar bewoond; - het vierendeel van 9 dammaten land, gelegen tot Bunschoten te Velde; - de helft van een hoofdsom van 6800 gulden ten laste van de Oostindische Compagnie, op interest staande; - 1200 gulden ten laste van de heren Watergraeff en Heemraden van de Riviere van de Eem, staande op renten; - een obligatie van 1600 gulden op interest staande, tot laste van zeker persoon te Dordrecht, bekend bij Dirck Pyll

B Volger - 25 apr 2021 — 21:32


“Pyll, Peter Dircxz. (ook: Pijl; borgers van Amersfoort)

Akten:

Testament: 23-12-1623 Notaris J. van Ingen AT002 a002 folio 334 R

Opmerkingen:

Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen met een volkomen bewind en administratie, tot het hertrouwen toe van de langstlevende. De lijftocht zal ook eindigen wanneer hun kind of kinderen zal/zullen trouwen; de langstlevende zal gedurende de lijftocht ook hun kind/kinderen onderhouden en opbrengen (opvoeden) naar hun staat. Onder voorwaarde dat ook Beatris Rutgers, de moeder van Anthonia Amelis (mede-comparante) levenslang 25 Carolus gulden jaarlijks trekken zal uit de goederen van Anthonia, ingaande vanaf het overlijden van de laatste van de kinderen van de comparante en gedurende het leven van Beatris. Mits de genoemde rentebrieven direct na het overlijden van Anthonia aan de Weeskamer zullen worden overgedragen. Te weten: - 300 gulden op Anthonis Franss., - 300 gulden op Armgert Claes, - 400 gulden uit een huysinge en gronden daarbij staande en gelegen op de Cijngel bij Marienhove, - 200 gulden uit de hoff achter het huis van Adriaen Jans. Gorter, - 100 gulden uit het huis op de Cyngel, aan Reyer Cornelisz. Taets competerende, - 100 gulden uit het huis d"Guldhoven op de Camp, - 100 gulden van Anthonia Jan Philips. weduwe, - 100 gulden uit de Erve Dronckeler, - 50 gulden op Sophia van Schadijck, onverminderd de voorschreven lijftocht. Zij hebben nu een kind, die ze samen met hun nog te verwekken kinderen onder de Weeskamer stellen. Anthonia Amelis legateert aan haar moeder Beatris Rutgers, de lakense beste vlieger (= wijde mantel) en een "laeckens lijffgen", zonder dat daaraan enige lijftocht genoten zal worden. Akte te Amersfoort, ten woonplaatse van de comparanten. Getuigen: Captein Gerard ter Clocken (tekent: Garrort [?] ter Clocken), Jan van Essen (Wijllems.) en Henrick Peters. (ruiters onder de Compagnie van Zijn furstlike Genade de Prince van Orangene). (Zoekterm: hofstede, militair)

Echtgenoot:

Van Dronckelaers, Anthonia Amelis (zij tekent met: "Teungen Melis"; zij is: "cranck van lichaeme te bedde leggende")

Rol:

Genoemd”

B Volger - 25 apr 2021 — 21:33Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu