stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht mr. Willem van Staveren/Staverinus, Bergschenhoek ~1640 NG



Profiel afbeelding

Ik lees dat de achternaam ook als Van Nuffelen geschreven kan worden.

Jacques Hansz van Uffelen  was getrouwd met Maria Arends van Erp. Vernoeming zoon Arent zou dan logisch zijn.

B Volger - 21 apr 2021 - 13:41 (laatst bijgewerkt 21 apr 2021 — 13:44 door auteur)

Het antwoord zal toch echt uit de dtb registers van Den Haag moeten komen.

JP Ouweltjes - 21 apr 2021 - 13:42

Zal ik trouwen 1635-1640 ook eens doorlezen?

B Volger - 21 apr 2021 - 13:46

Daar ben ik eerder vandaag (toch maar) aan begonnen. Periode 1625-1635 opnieuw doorgenomen, ook op andere aanknopingspunten. Nu aanbeland in 1639.

Ik stel daarom voor om mij dat verder uit te laten zoeken tot aan 1644 (op dat moment was Arent Romers de echtgenoot van Jannetje van Vollenhove) en dat jij de registers tot aan 1625 doorneemt.

Een welhaast onmogelijke klus is het doornemen van de doopregisters, hoewel dat eveneens de moeite waard is (doopgetuigen!).

JP Ouweltjes - 21 apr 2021 - 13:53

Ik kan u niet genoeg bedanken! Ik zal 1600-1625 doornemen! 
Inderdaad, de doopakten zullen veel informatie bevatten, maar het zijn gewoon extreem veel dopen. Het was immers een grote en belangrijke stad.

B Volger - 21 apr 2021 - 13:57

Van 1619-1625 niks, tot nummer 264 dus, aflopend gezocht

update: tot 248 gezocht (1618) niks gevonden. Zal ik nog verder terug gaan?

B Volger - 21 apr 2021 - 14:51 (laatst bijgewerkt 21 apr 2021 — 14:58 door auteur)

Op 27-3-1680 verwerpen Henderick van Uffelen, Catharina van Uffelen, Pieter Kersselaer x Anna van Uffelen, de kinderen van Jacques van Uffelen,Johannes Bieseman zoon van Philips Bieseman en Barbara van Uffelen, en Maria van Uffelen, innocente zuster, de boedel van wijlen Anna Barbara Joncket, nicht, behoudens hun recht als crediteur. Martinus Verbert is wedr. van Anna Barbara Joncket wonend te Antwerpen”

bron https://www.nikhef.nl/~louk/UFFELEN/generation1.html

B Volger - 21 apr 2021 - 18:27

Barbara Romers gezegd Van Uffelen compareerde blijkbaar na 1652 nog in Den Haag. Wellicht was ze hertrouwd  

Er zijn blijkbaar nog heel veel bronnen:

en echt nog veel meer. https://geneaknowhow.net/digi/zhollinks-ni.html 

B Volger - 21 apr 2021 - 18:30 (laatst bijgewerkt 21 apr 2021 — 18:40 door auteur)

“Johan Pauw en Peter Stoffvoet hebben verklaard en bij hun burgereed geaffirmeerd dat wenig dagen, nadat het leger voor de Grave opgebroken was, zeker paard, te weten een wit paard, een lange tijd gestaan hebben in de stal van Johan Janssen, waard in die drie koeningen alhier, hetwelk toebehoren mocht Jr. Arnt van Uffelen, militerende voor cornette onder graaf Frederick van Solms, gestorven is, zeggende reden van wetenschap dat zijn naburen zijn van de voorzegde waard en dat het voorzegde paard over de 2 jaar te zijnent gestaan heeft;“

B Volger - 21 apr 2021 - 18:49

Getrouwd te 's-Gravenhage 31.12.1642: Arent Dircks Roomers, jongman van Rotterdam, blickwercker, en Jannitge Jans van Vollenhove, jongedochter, beijde alhier wonende te 's-Gravenhage [link].

ONA Rotterdam inv.286 fol.176 d.d. 15.3.1633:  Jacob Woutersz (51) verklaart op verzoek van Pieter van Bernagie te Den Haech dat hij heden in de herberg De Arent te Dordrecht Pieter Punt, coopman en capiteyn der Burgerij van Rotterdam heeft horen zeggen dat hij Aert Roomers, zijn zwager wonende in Den Haech, geen last gegeven heeft tot het aanspannen van een proces tegen Anthony Dirven nopens het overlaten van de huur van brouwerij De Dubbelden Slotel te Breda.

Ibid. inv.483 fol.169 d.d. 22.11.1649: Marijke Gommersdr.,weduwe van de koopman Pieter Baijert, treedt op namens zichzelf, haar minderjarige kinderen, als procuratiehouder van Bartholomeus Pieter ........ te Utrecht en Trientje Gommers en Heijltjen Bastiaens, minderjarige dochter van Bastiaen Gommers. Zij zijn allemaal erfgenamen van Jan Dircksen, alias Romers. Bovengenoemde Marijke geeft toestemming aan Pieter van Oostrum, procureur bij het Hof van Brabant om te procederen tegen Bartholomeus Franssen te Zuerendoncq in de Meierie van 's-Hartogenbosch.

JP Ouweltjes - 21 apr 2021 - 21:37

Wow, geweldig! Met deze informatie kunnen we dus stellen:

De vader van Amerentia heette Dirk. Amerentia was geboren in Rotterdam. Pieter van Bernagie was getrouwd met een zus van Arent (heb ik dat goed?)

B Volger - 21 apr 2021 - 21:54

Ja.

Onzeker.

Ik denk eerder aan Pieter Punt.

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 08:34

Pieter Huijbrechts Punt, geb. ca. 1599, koopman, was gehuwd met Cornelia Rovers (Roens). Huwelijk te Rotterdam in 1630. Blijkens een notariële akte was zij een dochter van Thomas Aert Roovers (ONA Rotterdam inv.505 fol.422 d.d. 31.7.1654).

Uit dit huwelijk:

  1. Toemas, ged. ald. 1634, get. Machtgiel Pieterse van Oude Water, Aeltge Huiberecht
  2. Coneles, ged. ald. 1635, get. Jan Bordels, Achtge Huberecht, Commertge Geeret
  3. Adrijaentge, ged. ald. 1637, get. Michgiel van Oudewater, Aeltgen Huijbrechts
  4. Ida, ged. ald. 1644, get. Heinderijck Willemse Nobel, Stijntge Huibrechts
  5. Cornelia, ged. ald. 1646, get. Gerit de Wijs, Marija Machtmans

Cornelia had een broer Aert Thomas Rovers die in 1633 een derde deel in een brouwerij te Breda koopt. Dat sluit naadloos aan op de akte die ik eerder heb genoemd. 

Kortom, ik denk dat dit niet de onze Aert is.

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 08:54 (laatst bijgewerkt 22 apr 2021 — 08:56 door auteur)

Ik vind ook nog een Philips Romers, wonende te Den Haag. Ik vind de naam Romers niet in Rotterdam, evenals Van Uffelen. Alhoewel, wel een Hans van Uffelen die daar trouwt eind 16e eeuw.

B Volger - 22 apr 2021 - 11:43

Ik kom ook niet verder. Er zijn behoorlijk wat notariële akten te vinden aangaande Arent (Aernout) Dircx Romers (Roomers) geseyt van Uffelen, gehuwd met Jannetje Jans van Vollenhove. En hij is ontegenzeglijk een broer van Amerens. Hij was meester blikslager te 's-Gravenhage en had een zoon Nicolaas. Ik heb de ng doopregisters van 's-Gravenhage doorgezocht vanaf 1643 tot ca. 1646 maar tot nu toe niets gevonden. 

Ook houd ik mijn ogen open voor vermeldingen aangaande Herman Hendrickx (van Ottensteijn) maar ook dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 11:55

Nicolaas, een naam om aan het namenpalet toe te voegen.

Bent u Nicolaas van Brederode ook niet tegengekomen? Hij was getrouwd met een zus van Arent. 

Hier wat informatie over hem, of het Knaw: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog03_01.xml&page=309&view=imagePane 

Misschien hadden de ouders van Barbara (en dus Arent etc.) wel iets met het leger te doen. 

B Volger - 22 apr 2021 - 12:15 (laatst bijgewerkt 22 apr 2021 — 12:19 door auteur)

Nog even over Jan Dircksen, alias Romers. Deze akte maakt duidelijk dat hij eertijds in Soerendonk woonde, en dat zijn naaste erfgenamen zijn Maijken Gommers, weduwe van koopman Pieter Baijerts, wonende te Rotterdam, Grietken Gommerts en Heijltgen Bastiaens, dochter van Bastiaen Gommerts, wonende te Budel. Er wordt geprocedeerd tegen Bartholomeus Fransz, wonende te Soerendonk.

Of deze Jan Dircksen alias Romers familie was van Amerens? Ik vermoed van niet. 

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 12:18

Bent u Nicolaas van Brederode ook niet tegengekomen? Hij was getrouwd met een zus van Arent.

Nee. Hij zal zijn geboren en getogen in 's-Gravenhage, rond 1622 naar Steenbergen zijn getrokken, in 1627 naar Venlo, en rond 1637 zijn gevlucht naar Keulen. 

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 12:21

Wellicht heeft hij zijn vrouw wel ontmoet ik Keulen. Ze zijn tenminste niet getrouwd in Den Haag. Dan is het Steenbergen, Venlo of Keulen.

B Volger - 22 apr 2021 - 12:23


Jan Hendricksz Staverinus, die te Delft huwde met Sara van Walraven, zal de broer zijn geweest van Jacob Hendricksz Staverinus, waaruit nageslacht te Leiden [link].

JP Ouweltjes - 22 apr 2021 - 13:24







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu