stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht mr. Willem van Staveren/Staverinus, Bergschenhoek ~1640 NGProfiel afbeelding

Geen probleem uiteraard. Overigens kom ik net tot het besef dat het nooit 100% bewezen is dat Amerentia de moeder is van de genoemde kinderen.

B Volger - 23 dec 2021 - 10:10

Abbenbroek heeft een getranscribeerd archief:

Betaald Mr. Jan van Staveren, tegenwoordig schoolmeester, van 1-1-1609 t/m 30-6-1609 (ƒ 5)

Betaald Mr. Jan van Staveren wat hij jaarlijks uit de HG.armengoederen genoten heeft, waarvoor hij de arme kinderen moest laten school gaan en leren lezen en schrijven (10 ƒ)

B Volger - 24 dec 2021 - 11:18 (laatst bijgewerkt 24 dec 2021 — 11:19 door auteur)

Arent trouwt ook voor het gerecht

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

B Volger - 24 dec 2021 - 12:52

Ik ben nog steeds bezig met de vraag. De vraag blijft of de Abbenbroekse schoolmeester de vader is van Willem. De vraag is lastiger omdat ik niks kan vinden over Jan van Staveren en Sara van Walraven.

B Volger - 11 sep 2022 - 11:22

Het kan toeval zijn, maar ik heb ook een Van Ottenstein in mijn database, die hoedenmaker was in dezelfde tijd. Het kan zijn dat er meerdere hoedenmakers vanuit het Duitse plaatsje Ottenstein naar het Westen zijn getrokken, maar er kan ook een familieband zijn. Ik ben daarom zeer geïntersseerd of je meer details over Herman Hendrickx (van Ottensteijn) te weten bent gekomen.

Herman Berentsen van Ottenstein, geb. omstr. 1600, Hoedemaker 1621,1 Hoedemaecker 1662,2 vermeld Aangenomen als lidmaat van de Nederduits Hervormde kerk in Zutphen 25 dec. 1621,1 De Weeskamer Zutphen stelt Hendrick van Caemen en Jan van Eijll aan als momboren over de kinderen van Herman Hoedemaecker en Trijntien van Caemen zaliger 12 maart 1632,3 Herman Hoedemaeker belooft zijn kinderen Eva en Berentien een kwart van een stuk land in Ottenstein, 40 daalder à 30 stuivers en de kleren van hun overleden moeder 19 maart 1632,3 Borger van Zutphen 15 jan. 1637,4 Verkrijgt het burgerschap van Zutphen 9 mei 1637,5 Griete en Herman kopen 1/8e deel van een boerderij in de Heurne van de weduwe van Aelbert Janssen 1 sept. 1638,6 Aankoop van huis aan de Laerpoort (Laarstraat), Zutphen 13 dec. 1638 en Stelt boedelscheiding op voor de Weeskamer Zutphen na het overlijden van zijn vrouw Grietgen Jansen 13 febr. 1662,7 † na 28 febr. 1662,2 zn. van Berend, tr. 1e omstr. 1624 Trijntien van Caemen, geb. omstr. 1600, vermeld De Weeskamer Zutphen stelt Hendrick van Caemen en Jan van Eijll aan als momboren over de kinderen van Herman Hoedemaecker en Trijntien van Caemen zaliger 12 maart 1632 en Herman Hoedemaeker belooft zijn kinderen Eva en Berentien een kwart van een stuk land in Ottenstein, 40 daalder à 30 stuivers en de kleren van hun overleden moeder 19 maart 1632,3 † vóór 4 dec. 1631;8 tr. 2e Zutphen 4 dec. 16319 Berentgen Mullers, geb. Doetinchem omstr. 1605,9 vermeld Aangenomen als lidmaat van de Nederduits Hervormde kerk in Zutphen 25 dec. 1633,10 † vóór 15 jan. 1637, dr. van Jan Muller; tr. 3e Zutphen 24 febr. 16374 Griete Janssen, geb. omstr. 1607,6 vermeld Aangenomen als lidmaat van de Nederduits Hervormde kerk in Zutphen 23 juni 1638,11 Griete en Herman kopen 1/8e deel van een boerderij in de Heurne van de weduwe van Aelbert Janssen 1 sept. 1638 en Aankoop van huis aan de Laerpoort (Laarstraat), Zutphen 13 dec. 1638,6 † omstr. 28 febr. 1662,2 dr. van Jan Aelbertsen en Geertjen N. N. en wed. van Jan Jansen Winnenborg.

Uit het eerste huwelijk:
1. Eva Hoedemaeker, geb. omstr. 1625, † na 12 maart 1632.3
2. Berent Hoedemaeker, ged. Zutphen 18 maart 1629,13 † na 12 maart 1632.3

Uit het derde huwelijk:
3. Steven Ottenstick, ged. Zutphen 24 okt. 1638,14 † vóór 28 febr. 1662.2
4. Berend Harmsen van Ottenstein,2 ged. Zutphen 15 okt. 1642,15 Kleermaker 1678-1679,16 † omstr. 13 april 1692,17 tr. 1e Nijmegen 19 juni 166518 Catharina Grob, ged. Nijmegen 21 sept. 1628 (get. Maritjen Corneliss., Lambertjen Grob en Jan van Walbeeck), † vóór 18 april 1680,19 dr. van Wilhelm en Maeijtjen Storms en wed. van Jan Rijcken; tr. 2e Zutphen 18 april 168019 Geertruijt Enserincks, geb. Vorden omstr. 1652, vermeld Weeskamer Zutphen maakt een boedelscheiding op na het overlijden van Berent Harmsen van Ottenstijn 13 april 1692,17 Weeskamer Zutphen geeft toestemming om het huis in de Laarpoort en het Onlantscampje in Vorden te verkopen 24 juni 1692 en De momboren tonen aan dat het huis in de Laarpoort en het Onlantscampje in Vorden zijn verkocht 25 nov. 1692,17 † na 13 april 1692.17
5. Dircken Berrentsen, ged. Zutphen 1 okt. 1643,20 † vóór 28 febr. 1662.2

Notitie bij Herman Berentsen: Naam ook: Harmen Berents.
Achternaam ook: Hoedemaecker, van Ottenstick.
Notitie bij de geboorte van Herman Berentsen: Geboortejaar is een schatting gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij de geboorte van zijn dochter Eva.
Notitie bij het overlijden van Herman Berentsen: Op 03-07-1693 verkopen de kleinkinderen het huis aan de Laarpoort waar Herman steeds gewoond heeft. Herman zal dan overleden zijn.
Notitie bij het huwelijk van Trijntien en Herman Berentsen: Dit huwelijk zal tussen 1621 en ±1625 hebben plaatsgevonden. In 1621 wordt Herman lidmaat in Zutphen en in ±1625 wordt dochter Eva geboren. Mogelijk vond het huwelijk plaats in Vorden, waar de DTB boeken pas vanaf 1634 overgeleverd zijn. In Zutphen gaan de trouwboeken terug tot 1600.
Notitie bij de geboorte van Trijntien: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij de geboorte van haar dochter Eva.
Notitie bij het huwelijk van Berentgen en Herman Berentsen: Hermand Berentß van Ottenstein b[orger] a[lhier]
Berentgen Mullers, Jan Muller, tot Deutecom d[ochter]
Notitie bij de geboorte van Berentgen: Geboortedatum is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij Griete: Patronym ook: Jansen.
Notitie bij de geboorte van Griete: Geboortejaar is een schatting gebaseerd op een leeftijd van 25 jaar bij haar eerste huwelijk.
Notitie bij de geboorte van Berent: De gevonden doopinschrijving is mogelijk van een ander kind. Geen andere passende inschrijving is in Zutphen gevonden.
Notitie bij Berend Harmsen: Voornamen ook: Berent Harmsen, Berent Hermsen.
Notitie bij Catharina: Achternaam is een patronym en kan ook Grubbe, Grobbe, of Grubben zijn.
Voornaam ook: Katarijn, Catharin.
Achternaam ook: Grobben.
Notitie bij Geertruijt: Voornaam ook: Geertruit.
Mogelijk dezelfde persoon als Geterut Enserinck, dochter van Henrick Willmszen Enserinck en Truken Henricksen.
Notitie bij de geboorte van Geertruijt: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een leeftijdsverschil van 10 jaar met haar echtgenoot.

Bronnen:
1. RAZ: Archiefnr. 0063; Inv. Nr. 79; DTB Zutphen NH Lidmaten 1609-1705; Fo. 29v; Scan 31
2. RA Zutphen: Protocol Weeskamer Zutphen, boek V, archiefnummer 137, 0137_0005, inventarisnummer 5, blad 136, d.d. 13-02-1662
3. RA Zutphen: Protocol Weeskamer Zutphen, boek II, archiefnummer 137, 0137_0005, inventarisnummer 2, blad 177, d.d. 12-03-1632; Scan 103
4. FamilySearch: DTB Zutphen; Nederlands Hervormde Zutphen Trouwen 1600-1710; NH Trouwen 1600-1651 Inv. Nr. 1885; Scan 146
5. RAZ: Burgerboek Zutphen 1630-1690, archiefnummer 1, inventarisnummer 842; Fo. 55 Scan 32
6. RAZ: Archiefnr. 0338; Inv. Nr. 229; Scan 84; Scholtambt Zutphen 1462-1811; Vrijwillige rechtspraak 1637-1642; 01-09-1638 Verkoop van stuk zaailand in de Huerne aan Jan Janssen Ockhorst en Gerritien Hermans en Herman Berents van Ottenstein en Griete Janssen
7. RAZ: Historisch Kadaster Zutphen; Verpondingsnummer 1064B; Kadastraal nummer 1903 en 1902; ; RAZ: Oud-rechterlijk Archief Zutphen (ORA); ’Kentenissen’; protocol van vrijwillige akten, 1445-1811, inv.nr. 517
8. FamilySearch: DTB Zutphen; NH Trouwen 1600-1710; Trouwen 1600-1651; Inv. Nr. 1885; Scan 126; RA Zutphen: Protocol Weeskamer Zutphen, boek II, archiefnummer 137, 0137_0005, inventarisnummer 2, blad 177, d.d. 12-03-1632; Scan 103
9. FamilySearch: DTB Zutphen; NH Trouwen 1600-1710; Trouwen 1600-1651; Inv. Nr. 1885; Scan 126
10. RAZ: Archiefnr. 0063; Inv. Nr. 79; Lidmatenregsiters NH 1609-1705; Fo. 48v; Scan 50 0063_0079_0050
11. RAZ: Archiefnr. 0063; Inv. Nr. 79; Lidmatenregsiters NH 1609-1705; Fo. 59; Scan 60 0063_0079_0060
12. RAZ: Historisch Kadaster Zutphen; Verpondingsnummer 1064B
13. FamilySearch: DTB Zutphen Dopen Gereformeerd 1608-1699; 1608-1621 Inv. Nr. 1873 Scan 136
14. FamilySearch: DTB Zutphen NH Dopen 1608-1623, 1628-1699; Dopen 1622-1646 Inv. Nr. 1875 scan 212
15. FamilySearch: DTB Zutphen NH Dopen 1608-1623, 1628-1699; Dopen 1622-1646 Inv. Nr. 1875 scan 245
16. 1678-1679 Lijsten van inwoners, straatsgewijze opgemaakt, met opgave van het door hen verschuldigde quotisatiegeld van “gewin en gewerf", archiefnummer 0001, inventarisnummer 1438, blad 26 en 56
17. RAZ: Weeskamer Zutphen 1685-1698, boek VIII, archiefnummer 137, inventarisnummer 8, blad 133
18. FamilySearch: DTB Zutphen Trouwen NH 1659-1682, Inv. Nr. 1887 Scan 283; FamilySearch: DTB Nijmegen Trouwen NH 1592-1643; 1625-1643 Inv. Nr. 1173; Scan 488
19. Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN Trouwboek 1659-1682 (R.B.S. 1887) Tijdvak 1675-1682 Transcriptie J.B. Baneman
20. FamilySearch: DTB Zutphen NH Dopen 1608-1623, 1628-1699; Dopen 1622-1646 Inv. Nr. 1875 scan 253

Michaël

Boers 2 - 11 sep 2022 - 16:03

Helaas niet. Zou u dan ook afstammen van Van Uffelen?

B Volger - 12 sep 2022 - 15:16

Ik heb geen van Uffelen's in mijn kwartierstaat, maar wel Uffing(h)'s. maar op geen enkele manier verwant met de van Ottenstein's. Behalve via mezelf dan.

Het helpt meezoekers, indien je de bekende gegevens hier publiceert in een genealogisch overzicht, zoals ik ook gedaan heb. Op dit moment staat er een heleboel hap-snap informatie in deze discussie die al zes pagina's lang is. Dan verliest iedereen het overzicht.

Michaël

Boers 2 - 12 sep 2022 - 20:26

Amerentia Dircks Romers geseyt Van Uffelen, getrouwd met mr. Willem Staverinus (Willem woonde in omgeving Naaldwijk en Bergschenhoek. ±1650

Cornelia Dircks Romers geseyt Van Uffelen, getrouwd met Harmen Hendricks van Ottensteijn ±1650. Hun zoon Hendrick trouwt later in Leiden.

Arent Dircks Romers geseyt Van Uffelen, getrouwd op 31.12.1642 te Den Haag met Jannitge Jans van Vollenhove, hij was blikwerker. Er staat dat hij uit Rotterdam komt, ik heb daar niks gevonden.

Barbara Dircks Romers geseyt Van Uffelen, getrouwd met Nicolaas van Brederode. Laatstgenoemde was de kleinzoon van Reinoud III van Brederode. Over dit stel is niks te vinden.

B Volger - 12 sep 2022 - 21:55

Eigenlijk is er ook geen akte waaruit blijkt dat Willem Staverinus nog met andere vrouwen getrouwd was dan Amerentia, wellicht heeft hij de kinderen wel uit een ander huwelijk?

B Volger - 3 dec 2022 - 15:47

Hij trouwt zover ik kan vinden niet met Amerentia in:

- Loosduinen

- Scheveningen vanaf 1646

B Volger - 4 dec 2022 - 15:51 (laatst bijgewerkt 4 dec 2022 — 15:53 door auteur)

Te Amsterdam trouwt op 20 juni 1636 ene Pieter Staverinus uit Den Haag met Barbara Jans.

B Volger - 4 dec 2022 - 16:02


Blijkbaar een bekende kunstschilder: Petrus Staverenes. Het kan een zoon zijn van Jan Hendricksz Staverinus en Sara van Walraven.

B Volger - 4 dec 2022 - 16:51 (laatst bijgewerkt 4 dec 2022 — 16:51 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu