stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht het huwelijk voor 1686 Jacob(us) Leendertsz. van Gemert en Maaike Pieters+op haar ouders!!!!Profiel afbeelding

 

Dag allen

 

Ik ben de kwartierstaat van de familie Van Gemert aan het controleren (zie ook de link: https://www.hogenda.nl/wp-content/uploads/2020/12/OV_676_april_2015.pdf) of die juist is en of de familie wellicht inderdaad uit Gemert komt of toch van elders, helaas blijf ik zelf steken bij Jacob(us) Leendertsz. van Gemert en Maaike Pieters, en ook kan ik hun huwelijk niet vinden. Hierdoor word de verdere afstamming die men wel in het bestand ziet 'speculatief' (zoals de Govertsdr die men verder terug in de tijd in de kwartierstaat tegenkomt).

 

Daarom mijn vraag of iemand mij aan het huwelijk kan helpen van Jacob(us) Leendertsz. van Gemert en Maaike Pieters, ik vermoed dat deze wellicht in het archief van Dordrecht te vinden is, doch tot nu toe heb ik deze helaas nog niet kunnen vinden en hierbij dan ook hulp gevraagd bij de zoektocht naar dit huwelijk. Ook ben ik op zoek naar de ouders van Maaike Pieters omdat deze mij wellicht ook weer meer informatie kunnen geven over de familie Van Gemert. Maaike Pieters is NIET afkomstig uit de familie Palsrok zoals in sommige genealogieen word gesuggereerd, ik heb namelijk zelf mailcontact gehad met de auteur dezer artikelen te weten Mijnheer Slijkerman en hij bevestigd nogmaals via de mail dat maaike Pieters (tot nader order, want wellicht zijn er gegevens die wij missen?) NIET tot de familie Palsrok behoord

 

Wie kan mij dus helpen, hieronder de stamboom en verdere informatie over de familie Van Gemert, Jacob(us) Leendertsz. van Gemert en Maaike Pieters

 

IIc. Jacob(us) Leendertsz. van Gemert, geb. voor 1660, begr. ’s-Gravendeel 24-8-1720 (pro deo), tr. (voor 15-1-1686) Maayke Pietersdr. Vermeulen,52 begr. ’s-Gravendeel 23-3-1740. 

De eerste vermelding van Jacobus van Gemert is op 24 april 1682 als hij aanwezig is bij een veiling van huisraad van wijlen de weduwe Grietje Leendertsdr. de Baet. Hij is dan dus meerderjarig en moet zeker vóór 1660 geboren zijn.53 Jacobus van Gemert koopt op 14 februari 1708 van Dirk Klaesse Pluijmer een huis in Renooijshoek en verkoopt dit even later aan zijn zoon Pieter Jacobsz. van Gemert.54 Bij Jacobus van Gemert wordt op 13 mei 1706, 13 mei 1708 en 1709 en op 1 mei 1710 telkens voor één jaar een kind uitbesteed, genaamd Teuntje. Jacobus van Gemerd legt een verklaring af op verzoek van Andriesz. Pieters Vervoren en ondertekent de akte op 28 juli 1709 met een merk.55 Jacobus en zijn zoon Leendert van Gemert helpen mee een koe dood te slaan op 3 juli 1711 en moeten daarom verschijnen voor de Hoge Vierschaar.56 Een huis in de Renooijshoek wordt door het land van Andries Vervoorn en Jacobus van Gemert belend en wordt op 11 maant 1712 verkocht door Gerard Reijersz. Kranendonk aan Huijg Dirksz. Kranendonk.57 Het huis van Jacobus van Gemert in de Renooijshoek krijgt een aanslag voor nachtwakersgeld van 4 st.58 Jacobus Leendertsz. van Gemert is koper op een veiling in Westmaas op 7 oktober 1711. Betaaldag is 1 april 1712.59

Maaike Pieters, de vrouw van Jacob van Gemert, is op 15 januari 1686 present bij een veiling door de erfgenamen van Annigje Pauwels. (Dit is de eerste vermelding van hen als echtpaar).60 Er wordt een rechtdag op 14 september 1686 gehouden tegen Maeijcke Pietersdr., de vrouw Jacobus van Gemert door de secretaris Willem de Voogt terzake een koop uit het erfhuis van Annigje Pouwelsdr. zaliger.61 Een huis van Willem Smael wordt ten noorden door de weduwe van Jacobus van Gemert belend en wordt op 1 februari 1723 bij executie verkocht door Coenraet van Noorwegen aan de schepen Arie Comelisse van der Giessen.62 Bij de weduwe van Jacob van Gemert, genaamd Maaijke Pietersdr. Vermeulen, wordt van februari 1729 tot januari 1737, zoals reeds enige jaren eerder, uitbesteed de dochter van Leendert Jacobsdr. van Gemert, genaamd Theuntje Leendertsdr. van Gemert. Een huis wordt door de weduwe van Jacobus van Gemert belend op 16 juni 1735.63 Het huis in de Renooijshoek met nr. 178, op naam van de weduwe Jacob van Gemert, staat op de lijst met verpondingen 1743-1753 voor 13 gld.64

Kinderen (in willekeurige volgorde): 1. Neeltje Jacobsdr. van Gemert (van Geemen), tr. (wrs. ’s-Gravendeel voor 1-3- 1714; doop eerste kind) Huibert Cornelisz. Bijl, geb. rond 1678, zoon van Comelis (Schalk) Ariensz. Bijl en Anneke Huijbertsdr. Hij tr. l e Dubbeldam 17-5-1705 Lijntje Cornelisdr. Bakker. 2. Pieter Jacobsz. (Cobusse) van Gemert, volgt Illd. 3. Leendert Jacobsz. van Gemert, volgt Ille. 4. Lena Jacobsdr. van Gemert, jd. van ’s-Gravendeel, wonende Nieuw-Beijerland (1710), begr. ’s-Gravendeel 9-8-1776, tr. l e Nieuw-Beijerland (otr. 25-4) 14-5-1710 Arij Jansz. Vrem(d)t, geb. Oud-Beijerland (onder de Sinckwegh) rond 1675, ged. Oud-Beijerland 23-3-1678 (op 2Vi jarige leeftijd; get. Lijsbeth Dirkse),65 weduwnaar, wonende Oud-Beijerland (1710), begr. Oud-Beijerland 20-11-1710, zoon van Jan Jansz. Vremt en Marijtje Jansdr. Arij tr. l e (otr. Oud-Beijerland 17-5) 10-6-1703 Marijtje Jansdr. Verwiel (geb. Klaaswaal, begr. Oud-Beijerland 27-1-1710). Lena tr. 2e (voor 30-11-1711) Wardenier Pietersz. (Warnier Peeters) van Keulen, kleermaker, begr. ’s-Gravendeel 3-11-1774.

Lena Jacobs van Gemert komt met attestatie van ’s-Gravendeel naar Oud-Beijerland in 1710 om daar in het huwelijk te treden. Dat huwelijk is geen lang leven beschoren, want na een half jaar overlijdt haar echtgenoot. Zij trouwt daarna al snel met de kleermaker Wardenier van Keulen. Lena Jacobse van Gemert, weduwe van Arij Janse Vremt, ter eenre, en Abraham van Gemert, voogd over het minderjarig kind van Lena en Arij, ter andere zijde, komen tot uitkoop van de vaderlijk erfenis van het kind. Lena zal dit kind (dat niet bij naam is genoemd) gedurende diens minderjarigheid naar behoren alimenteren etc., naar school laten gaan en een ambacht, bouwnering of een andere eerlijke handnering laten leren, en bij mondigheid of (eerder) huwelijk 3 gld. 3 st. uitreiken. Abraham van Gemert (zie Ilb.) is een broer van Lena’s vader Jacob, die in 1715 nog wel in leven is, maar om een bepaalde reden kennelijk niet in aanmerking komt om voogd over zijn kleinkind te zijn, misschien vanwege zijn afwezigheid, ziekte, dronkenschap of een andere ongeschiktheid.66 In het testament van Wardenier Pieters van Keulen en Lena Jacobs van Gemert, opgemaakt te ’s-Gravendeel op 30 november 1711, wordt bepaald dat na overlijden van de langstlevende, haar broeders zoon, Jan Leenderts van Gemert, zal erven.67 Wardenier van Keulen woont op 29 januari 1761 in de Renooijshoek, evenals op 14 mei 1773.68 

5. Pleuntje Jacobsdr. van Gemert, geb. rond 1686, begr. ’s-Gravendeel 21-12-1737, tr. (voor 23-8-1716)69 Arij Pietersz. Barendrecht, wonende ’s-Gravendeel (1716), begr. ’s-Gravendeel 3-4-1762 (pro deo), zoon van Pieter Pietersz. Barendrecht en Maye Pieters

Arie Pietersz. Barendrecht passeert op 27 maart 1762 zijn testament.70

6. Jan Jacobsz. (Kobusz■) van Gemert, volgt Illf

llld. Pieter Jacobsz. (Cobusse) van Gemert, begr. ’s-Gravendeel 4-1-1763 (impost pro deo), tr. l e (voor 11-9-1707) Jenneke Fredericksdr. van de Weteringh, overl. 1714, dochter van mr. Frederik van de Wetering, chirurgijn, en Anna Pietersdr. Verhoeven. Zij tr. l e (voor 20-12-1693) mr. Johannes Havestad, chirurgijn, overl. aang. ’s-Gravendeel 4-6-1705 (impost 3 gld.). Pieter tr. 2e (voor 1723) Pieternella Cornelisdr. Visser, ged. Strijen 16-10-1688, overl. na 1-4-1733, dochter van Comelis Gerritsz. Visser en Grietje Jansdr. van der Merwe.

Pieter Jacobs van Gemert en Jenneke van de Wetering moeten tussen 17 januari 1706 en 11 september 1707 zijn gehuwd. Op 17 januari 1706 doet zij namelijk het verzoek aan de voogd van haar zes onmondige kinderen bij Johannes Havestad, Gillis van der Eist, om geld uit te keren uit de boedel. Haar verzoek wordt ingewilligd.71 Pieter en Jenneke worden voor het eerst als echtpaar vermeld op 11 september 1707, als hij een schuldbekentenis verstrekt.72 Op 20 november 1707 krijgen Jenneke en Pieter, gezien Jenneke’s armoede, toestemming om haar huis in de Noordvoorstraat te verkopen.73 Op 23 januari 1708 verkopen ze het aan Teunis Aelbertsz. van der Giessen.74 De vader van Pieter, Jacobus van Gemert, stelt zich op 16 november 1713 borg voor zijn zoon bij afgifte van een schuldbekentenis aan Dingena Jochems, weduwe van Jan Vollaar.75 Maijke Dirks van Meeuwen, weduwe van Walraven de Leeuw, ‘vroetmoer’ te ’s-Gravendeel, Maijke Pieters, vrouw van Jacobus Leendertsz. van Gemert, Lijntje Jacobs van Sevenbergen, vrouw van Frans Baertman, en Pleuntje Jacobs van Gemert, vrouw van Arij Pietersz. Barendreght, allen wonende te ’s-Gravendeel, attesteren op 23 augustus 1716 ten verzoeke van Pieternella Comelisse Visser, meerderjarige dochter, wonende ’s-Gravendeel. Zij zijn op 28 juni 1716 Pieternella bij haar bevalling komen helpen, die toen had verklaard dat Jan Gerritsz. Bax de vader van haar kind was. Zij beviel dezelfde dag tussen 2 en 3 uur van ‘een kloeke jonge zoon’.76 De broers Pieter Jacobusse en Jan Jacobusse van Gemert zijn getuigen bij het instellen van voogdijschap door Willem Mom op 12 februari 1726.77 Het huis in de Renooijshoek met nr. 193, op naam van Pieter Jacobsz. van Gemert, met als opvolger Arie Comelisz. Stam, staat op de lijst met verpondingen 1743-1753 voor 18 gld.78 Pieter Jacobsz. van Gemert, echtgenote Pieternella Komelisse Vischer en de kinderen Maritje (22 jaar), Frederik (20 jaar) en Jacoba (10 jaar) krijgen akte van indemniteit naar de Zwaluwe in maart 1733 vanuit ’s-Gravendeel. Zij arriveren op 1 april 1733 in Hoge en Lage Zwaluwe.79 Hij verkoopt zijn huis in de Renooijshoek op 31 december 1733 aan Jan Jansz. van Volcom.80 

Kinderen uit het l e huwelijk: 1. Maritje Pietersdr. van Gemert, geb. ca. 1711 (22 jaar in in 1733). 2. Frederik Pietersz. van Gemert, geb. ca. 1713 (20 jaar in 1733), begr. ’s-Gravendeel 14-6-1749 (impost pro deo). 

Kind uit het 2e huwelijk: 

3. Jacoba Pietersdr. van Gemert, geb. ca. 1723 (10 jaar in 1733). 

llle. Leendert Jacobsz. van Gemert, begr. ’s-Gravendeel 20-4-1768 (pro deo), tr. ’s-Gravendeel (otr. 22-4) 1717 (impost 3 gld. voor beiden) Neeltje Joostendr. Wildeman, ged. ’s-Gravendeel 29-4-169181 (get. Teunis Dirksz. Meeldijk, Joosje Cornelisdr.), begr. ’s-Gravendeel 2-6-1724, dochter van Joost Ariensz. Wildeman en Teuntje Teunisdr. Viskil. Leendert Jacobusse van Gemert tekent als getuige op 20 augustus 1724 een akte van voogdij met zijn merk.82

Merk Leendert Jacobusse van Gemert. 

Kinderen (in willekeurige volgorde): 1. Teuntje Leendertsdr. van Gemert, geb. ’s-Gravendeel rond 1720, begr. ’s-Gravendeel 29-4-1755 (impost pro deo), tr. (voor 1747) Jan Aartsz■ van der Wulp, geb. ’s-Gravendeel rond 1720, overl. aang. Hardinxveld 19-11-1805 (impost pro deo), zoon van Aart Andriesz. van der Wulp en Pieternella Jansdr. van Strijen.

Bij de weduwe van Jacob van Gemert, genaamd Maaijke Pieters Vermeulen, wordt, zoals reeds enige jaren is geweest, in februari 1729, april 1732, december 1734, november 1735 en januari 1736, telkens voor één jaarTheuntje Leenderts van Gemert uitbesteed, de dochter van Leendert Jacobsz. van Gemert. De weduwnaar van Teuntje Leenderts van Gemert, Jan Aarde van der Wulp, sluit op 25 juni 175783 een akkoord tot uitkoop met Jan Leenderts van Gemert als oom van moederszijde van de minderjarige kinderen Neeltje en Aart Jans van der Wulp. Jan van der Wulp krijgt op 15 september 1757 akte van indemniteit naar Hardinxveld met zijn kinderen, Neeltje van 7 jaar en Aart van 5 jaar. Comelis Maartensz. Verrijp en Neeltje Cornelisse van Strien maken op 26 september 1785 een testament. Van haar kant zijn er legaten aan Stijntje Roos (vrouw van Leendert van Heeren) en aan haar neef en nicht met name Jan van der Wulp te Hardinxvelt, Ariaantje van der Wulp (de vrouw van Frans van Gemert), Neeltje van der Wulp (weduwe van Jacob Korsse Mookhoek), Jan Pleune de Vlaming, Jan Kluijt en Arie Kluijt, allen te ’s-Gravendeel.84 

2. Jacob Leendertsz. van Gemert, geb. ’s-Gravendeel rond 1720, jm. wonende onder Ridderkerk (1743), tr. Ridderkerk (otr. 29-3) 1743 Lijgje Jansdr. de Koning, ged. Ridderkerk 3-1-1721, begr. Ridderkerk 11-4-1767 (pro deo), dochter van Jan Willemsz. de Koning en Marijtje Joostensdr. Speltem.

Bij de weduwe van Jacob van Gemert genaamd Maaijke, wordt, zoals reeds enige jaren is geweest, in maart 1739 uitbesteed de zoon van Leendert Jacobs van Gemert, genaamd Jacob Leenderts van Gemert. Uit dit gezin nageslacht in Ridderkerk onder de naam Van Gemeren.

Bij de weduwe van Jacob van Gemert genaamd Maaijke, wordt, zoals reeds enige jaren is geweest, in maart 1739 uitbesteed de zoon van Leendert Jacobs van Gemert, genaamd Jacob Leenderts van Gemert. Uit dit gezin nageslacht in Ridderkerk onder de naam Van Gemeren.

Jan Leendertsz. van Gemert wordt op 11 oktober 1726 uitbesteed bij Jan Jacobsz. van Gemert, in oktober 1728 voor driejaar en op 17 oktober 1729 bij Wardenier (Pieters van Keulen, IIc.-4). Op 17 oktober 1731 voor twee jaar, in december 1734 en november 1735 opnieuw bij Wardenier de kleermaker.85

Illf. Jan Jacobsz. (Kobusz.) van Gemert, armmeester ’s-Gravendeel (1728), begr. ’s-Gravendeel 23-1-1750 (pro deo), tr. (voor 11-4-1724) Gijsbertje (Geijsje) Jansdr. van den En(d)t, overl. na 31-9-1741,86 dochter van Jan Bastiaensz. van den Ent en N.N

Jan Jacobsz. van Gemert ondertekent met een kruis een boedelscheiding op 25 november 1722.87 De broers Jan Jacobusse en Leendert Jacobusse van Gemert zijn diverse malen getuigen bij gebeurtenissen in ’s-Gravendeel, zoals bij de verhuur van een windkorenmolen op 10 december 1722 door Meeuwis en Johannes de Leeuw aan Arij Reijne Verdonk88 en op 7 augustus 1723 bij het instellen van voogdijschap door Jan Jorisse van der Stel.89 De vrouw van Jan, Geijsje Jans van den Endt, wordt aangenomen als lidmaat op 11 april 1724 te ’s-Gravendeel. Twee, niet met name genoemde, kinderen van Jan Kobusse van Gemert worden pro deo begraven in ’s-Gravéndeel op 27 juni 1725 en op 8 januari 1733. Jan Kobusse van Gemert woont in de Rijkestraat in ’s-Gravendeel op 28 december 1733.90 Het echtpaar stelt op 11 augustus 1739 voogdij in. Voogden zijn Jan Verspoor en Jan van Tricht.91

Kinderen: 1. Jacob Jansz. van Gemert. 2. Gerrit Jatisz- van Gemert. 

Jacob Jansz. van Gemert verkoopt op 1 april 1765 aan zijn broer Gerrit Jansz. van Gemert een huis aan de noordzijde van de Rijkestraat.92

De nazaten van Jacob Jansz. van Gemert in de vijfde generatie op de foto ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van het echtpaar Jan van Gemert en Suzanna Visser in 1914. V.l.n.r. zittend Francina Roos, Neeltje de Man-van Gemert (haar man Leendert de Man staat niet op de foto), Suzanna Visser, gehuwd met Jan van Gemert, Dirksje Hendrika Besteman-van Gemert en Dirksje van Gemert-Kooij, v.l.n.r. staand: Teunis van Gemert, gehuwd met Maaike Mooij, Jan van Gemert, Maria Dirksje Kooij, gehuwd met Arie van Gemert, Lijntje Rozendaal, gehuwd met Hendrik van Gemert, Adriaantje Verbaan, gehuwd met Leendert van Gemert, Adrianus Besteman en Jacob van Gemert. 

lid. Arie Leendertsz. van Gemert, geb. naar schatting rond 1665, woont Bevershoek (1713), begr. ’s-Gravendeel 27-10-1721, tr. (voor 1693) Joosje Joostendr. van de Polder, overl. na 23-5-1722, dochter van Joost van de Polder en Janneke Jansdr. van Trigt.

De eerste vermelding van Arie van Gemert is op 6 november 1696 als hij wordt gedaagd voor de Hoge Vierschaar van Strijen, maar daar niet komt opdagen. Arie van Gemert, gehuwd met Joosje Joosten van de Polder, treft op 29 september 1703 een akkoord met Coos Ariensz. Swanevelt inzake de nalatenschap van Janneke Jans van Trigt, moeder van Joosje Joosten.93 Deze Coos is getrouwd met Metje Jans van Nieuwel die eerder weduwe was van Aelbert Jansz. van Trigt. Op 22 januari 1704 wordt hij nog een keer gedaagd omdat hij kaart speelde met Abraham Pieters, kleermaker Pieter Hendrix en Arie Pieters Stoocker.94 Uit de aanslag van het nachtwakersgeld van 4 st. blijkt dat Arij van Gemert in 1713 in de Bevershoek in ’s-Gravendeel woont.95 Op 15 november 1721 wordt uit de geabandonneerde (verlaten) boedel van Arie van Gemert zaliger en zijn weduwe Joosje van de Polder een veiling gehouden. Het huis in Bevershoek wordt vervolgens op 9 april 1722 verkocht, waarna op 23 mei 1722 door schout Simon van der Walle als curator, de rekening wordt opgemaakt.96

Kind: 1. Lijsbeth (Lijsje) Ariens van Gemert, begr. ’s-Gravendeel 7-5-1773 (pro deo)

Lijsje is op 9 maart 1713 present bij een veiling van huisraad door Pieter Davids Bijl.97 

52. Een aantal genealogen op internet vermeldt haar als dochter van Pieter Coenen in ’t Veld (Vermeulen) en Maycken Meeus. Zij is uit het onderzoek dat Kees Jan Slijkerman in 2006 publiceerde in Gens Nostra niet naar voren gekomen als een dochter van dit echtpaar. Pieter Coenen in ’t Veld is hem uit de originele bronnen alleen bekend als Pieter Coenen (Coenraden), zonder familienaam. Zijn 2e vrouw was Maritgen (Maeyken) Meeus (Palsrock). 53. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 108, ■ akte jaar 1682. 54. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1708. 55. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4388, akte jaar 1709. 56. NA, HV Land van Strijen, 3.03.08.184, inv. nr. 2, akte jaar 1711. 57. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1713. 58. Gemeentearchief ’s-Gravendeel 107, akte jaar 1713. 59. RAD 1004, ora Westmaas inv. nr. 9, akte jaar 1711. 60. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 12, akte jaar 1686. 61. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 42, akte jaar 1686. 62. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1723. 63. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1735. 64. Als noot 30. 65. Op 23-3-1678 laten Jan Janse (Vremt) en Maria Janse in Oud-Beijerland drie kinderen tegelijk dopen: Pieter van 5 jaar, Arie van 2Vi jaar en Neelie 14 dagen oud. 66. RAD 884, wka ’s-Gravendeel inv. nr. 2, akte jaar 1715. 67. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 27, akte jaar 1771. 68. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 7, akte jaar 1761 en nr. 8, akte jaar 1773. 69. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4589, akte jaar 1716. 70. RAD 881, ora ’s- Gravendeel inv. nr. 25, akte jaar 1762. 71. RAD 884, wka ’s-Gravendeel inv. nr. 2, akte jaar 1706. 7 2. RAD 8 81, ora ’ s-Gravendeel inv. nr. 5, akte jaar 1707. 73. RAD 884, wka ’s-Gravendeel inv. nr. 2, akte jaar 1707. 74. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1708. 75. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1713. 76. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4589, akte jaar 1716. 77. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4590, akte jaar 1726. 78. Als noot 30. 79. Regionaal Archief Tilburg, inv. nr. 1257, inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Hoge en Lage Zwaluwe, 1607-1980; klapper op ingekomen borgbrieven. 80. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1733. 81. Streekmuseum Hoeksche Waard, Collectie Van Meurs. 82. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4590, akte jaar 1724. 83. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 23, akte jaar 1757. 84. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 31, akte jaar 1785. 85. Kerkarchief ’s-Gravendeel. 86. Zij is dan doopgetuige in Puttershoek. 87. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4590, akte jaar 1722. 88. Idem. 89. RAD 882, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4590, akte jaar 1723. 90. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 6, akte jaar 1733. 91. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 19, akte jaar 1739. 92. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 7, akte jaar 1765. 93. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 12, akte jaar 1703. 94. NA, HV Land van Strijen, 3.03.08.184, inv. nr. 2, 1696 en 1704. 95. Gemeentearchief ’s-Gravendeel, akte jaar 1713. 96. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 91, akte jaar 1721. 97. RAD 881, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 13, akte jaar 1713.

 

Alvast hartelijk bedankt voor de hulp, als er mensen zijn die toch nog meer informatie hebben over de verdere afstemming der familie Van Gemert en bijvoorbeeld de nog onbekende 'Govertsdr' dan houd ik me zeker aanbevolen!!

 

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der Meer - 17 mar 2022 - 14:35 (laatst bijgewerkt 18 mar 2022 — 11:25 door moderator)

Daarom mijn vraag of iemand mij aan het huwelijk kan helpen van Jacob(us) Leendertsz. van Gemert en Maaike Pieters, ik vermoed dat deze wellicht in het archief van Dordrecht te vinden is, doch tot nu toe heb ik deze helaas nog niet kunnen vinden en hierbij dan ook hulp gevraagd bij de zoektocht naar dit huwelijk.

Het ligt voor de hand, dat ze gewoon in 's-Gravendeel zijn gehuwd.
En daarvan is de DTB verloren gegaan.

Overigens, voor het geval je het niet wist, de auteurs van het artikel, wijlen Jan Lots, voorzitter van Ons Voorgeslacht, Willeke Molema-Smitshoek en Kees-Jan Slijkerman, gelden als top-genealogen, waar (denk ik) niemand op dit stamboomforum aan zou kunnen tippen.

Jan CIavaux - 17 mar 2022 - 15:06 (laatst bijgewerkt 17 mar 2022 — 15:41 door auteur)

 

Dag Jan Clavaux! Dank voor je reactie maar niets blijkt minder waar kijk maar naar de link: https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/meer-informatie-gezocht-over-leendert-leendertse-van-gemert-van-strijen-de-wever-de-jonge en dan mijn reactie van: 23 augustus 2021 om 13:37 Waarin ik het heb over het huwelijk van JAWEL Leendert Leendertsz Van Gemert afkomstig uit 's-Gravendeel die te Dordrecht trouwt met Aeltjen Isaacs zie in voornoemde link het commentaar van Cornelis van 24 augustus 2021 om 19:54)

 

Hierin heb ik OOK contact met Willeke Molema, en laat ik ook mijn mail correspondentie met zowel Slijkerman als met Molema-Smitshoek zien

Het huwelijk van voornoemd echtpaar vind men trouwens hier:

https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7647231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Gemert&mip1=Gemert&mip3=Leendert&miview=viewer2

Wat ik heel; erg slordig vind Jan Clavaux is de fouten die men maakt, ondanks dat ik het wel met je eens ben dat we hier met de absolute toponderzoekers der genealogie te maken hebben!!

 

Slijkerman en Molema-Smitshoek stellen namelijk dat in generatie II Leendert Leendertsz Junior Van Gemert getrouwd moest zijn met ene Govertsdr. En dat vind ik nou juist het slordige Jan, Want wie zegt dat niet een van zijn opa's Govert of oma's Govertsdr heette? Bij een beetje een gedegen genealogisch onderzoek is dat toch het eerste wat men probeert uit te zoeken niet??

 

Men ziet bij de scan van het Dorts archief trouwens bij de maand juni 1671 van voornoemde scan het volgende staan (als ik me niet vergis): Leendert Leendertsz Van Gemert afkomstig is van 's-Gravendeel en aldaar woonachtig en dat hij getrouwd was met Aeltjen Isaacs

Problematisch is dan weer dat Jacqueline Van Gemerden om het BHIC forum op mijn BHIC zei op 24 september 2021 om 06:49:

  • "En op nr. 65 staat ingevuld voorop, dat Leendert Leenderts voor de eerste keer getrouwd zou zijn met Pleuntje Klaas."

 

En dit vind ik dus zo slordig Jan Clavaux, immers er is geen enkele aanleiding om een Govertsdr te veronderstellen, het ziet er dus naar uit dat de oudste stamvader dus NIET met een Govertsdr maar eerst met Pleuntje Klaas en daarna met Aaltje Isaacs de Bruin was getrouwd??

 

Op 23 augustus 2021 om 13:37 hebben we het met zn allen over een toponiem ten westen van Prinsenbeek (zie ook de nog steeds bestaande Overveldsestraat). Wellicht word hier toch het toponiem Gemeren bedoeld. Wat voor deze locatie spreekt is dat het zowel bij de oude handelsplaats Oudenbosch lag als de opvolger van voornoemde plaats te weten Zevenbergen wat nadien de handelsconnectie tussen Dordrecht en Antwerpen was!!

 

Ook schrijf ik

1 augustus 2021 om 16:45 dat ik er sterk aan zit te denken of er geen structurele weeffouten in het onderzoek van Molema-Smitshoek & Slijkerman zitten?

 

En deze zorgen beginnen serieuze zorgen bij me aan te nemen Jan, want van namen als Van Geem, Gemeren, Gemert en zelfs Gemerden zien we de naam ook naar de andere kant uitslaan en komen we zelfs de varianten Gavandet, Gavenant en zelfs Gouverneur tegen!! Ge gaat me toch niet zeggen Jan Clavaux dat we hier allemaal met dezelfde familie te maken hebben wel??

 

Ook bij de Leendert Leendertsz Junior Van Gemet lijkt het ook nog niet eens duidelijk of Maaike Pieters Vermeulen überhaupt wel de moeder was, kijk maar mee:

  1. https://www.genealogieonline.nl/genealogie-wink-en-schmaltz/I38732.php

Hierin word Jacob Leendertsz Van Gemert 2 keer vermeld, een keer als zoon van Maaike Pieters Vermeulen en een keer als zoon van Lijdia Albertsd Boer? De vraag moet dus niet alleen zijn van welk huwelijk moeten we hebben maar we moeten ons eigenlijk afvragen van wie nu überhaupt de moeder van Jacob Leendertsz Van Gemert was??

 

Volgens dezelfde site (link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-wink-en-schmaltz/I13290.php) is ZELFS 2 keer met een telg uit de familie Van Gemert getrouwd geweest, de 1e keer met Leendert Leendertsz Van Gemert en de 2e keer schijnbaar met een broer van hem te weten Govert Leendertsz Van Gemert?? Dit moeten we dus serieus gaan uitzoeken, want ook hier lijken zeer veel fouten ingeslopen te zijn??

 

Verder heb ik op de naam Gavandet gezocht, met enkel de 2 volgende resultaten:

 

GAVANDET Sieur
colgnln5568549
tussen 1725 en 1775 Polliat, Ain, Frankrijk
Link: https://nl.geneanet.org/archives/livres/5568549/179?name=GAVANDET&with_variantes=0

 

GAVANDET Jean
colgnln5568549
tussen 1875 en 1925 Druilliat, Ain, Frankrijk (het betreft hier de plaats Druillat dat op Geneanet dus foutief gespeld is)
Link: https://nl.geneanet.org/archives/livres/5568549/160?name=GAVANDET&with_variantes=0

 

Die ik dus met geen mogelijkheid aan mijn resultaten kan koppelen?

 

Maar het word nog ingewikkelder want in de link van ziet men Willeke Molema (-Smitshoek) en die zei zei op 24 augustus 2021 om 16:25:

 

  • Over de verwarring rond Leendert Leenderts van Gemert de oude en de Jonge het volgende: Leendert Leenderts van Gemert de oude is niet degene in generatie I, maar in generatie III. De oudste Leendert in generatie I is een keer vermeld als mr. Leendert de jonge. Dat zou impliceren dat zijn vader als de Oude bekend stond.

 

Mijn ontdekking leverde volgens Willeke Molema Smitshoek dus de volgende informatie op:

 

- "Willeke Molema zei op 24 augustus 2021 om 22:11

De trouwinschrijving in Dordrecht 1671 levert het volgende op voor generatie II-a

II-a Leendert Leendertsz. van Gemert, decker, wrs. overl. voor 31-8-1673, tr. wrs. N.N. Govertsdr., overl. voor 15-3-1671.
Vermoedelijk trouwt hij voor de tweede keer (otr. Dordrecht 5-7-1671) en ’s-Gravendeel 25-7-1671 Aeltjen Isaackx, j.d. van Dordrecht.


Trouwinschrijving Dordrecht 5-7-1671
Bij de bruidegom: Leendert Leendertsz van Gemert, Decker, weduwnaar van 's-Gravendeel, wonende op 's-Gravendeel; bij de bruid: Aeltjen Isaackx, j.d. van Dordt, wonende in de gebrande buert.
Is bescheid gegeven van 's-Gravendeel van het trouwen op 25 juli 1671. Proclamatie te ’s-Gravendeel."

 

Verder vermelde Jacqueline van Gemerden op 25 augustus 2021 om 02:22 ook nog de zus van Aeltje Isaacs te weten Martha Isaacs:

 

DTB Dordrecht, 30 aug. 1685: attestatie van de NG gemeente van Dordrecht voor Martha Isaacs, gewoond hebbende in de Gebrande Buurt [voorstad van Dordrecht, afgebrand in 1528, gelegen in het gebied, waar zich thans thans de Prinsenstraat, de Sluisweg en de Twintighuizen bevinden], vertrokken naar sgd, bron: http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=201371&kid=2147&pagina=tekstpagina
Is Martha de zus van Aeltjen Isaackx, j.d. van Dordt, wonende in de gebrande buert.?
 

En ook wie de schoonouders waren van Leendert Leendertsz via zijn 2e vrouw:


Lees de tekst onder Barendrecht:
Is Aeltje Isakdr ( de Bruijn) de dochter van Isaac Crijnen de Bruijn, kleermaker te Dordrecht en Mayken Aerts?

 

Waarbij Cornelis op 25 augustus 2021 om 11:50 de volledige schoonfamilie Van Leendert Leendertsz Van Gemert tevoorschijn tovert:

Volgens mij is dit het gezin van Isaac, inderdaad een Aeltie en Martha!

Isaac de Bruijn en Maijken Hillenaers / Kellenaers;

Crijn, 29-10-1635 Steenbergen
Agniet, 10-10-1638 Steenbergen
Jan, 10-3-1641 Steenbergen
Aeltie, 28-7-1643 Steenbergen
Willemken, 6-10-1647 Steenbergen
Martha, 10-2-1651 Dordrecht
Aerdt, 27-6-1654 Dordrecht

 

Ikzelf antwoord hier weer op 25 augustus 2021 om 17:34 op met de tekst:

"Die Isaac Krijne de Bruijn word in de link https://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=KI3237 vermeld als zoon van Crijn Janssen de Bruyn geboren te Gürzenich!!!! En zijn vrouw Aeltgen Henrijx Broermans kwam dus uit 's-Hertogenbosch!!!

Zie voor meer informatie over de vertaling van de huwelijksakte van het echtpaar Van Gemert-de Bruijn ook de link https://www.facebook.com/groups/onsvoorgeslacht/ waar Willeke een mooie oproep had geplaatst voor het vertalen van de huwelijksakte!"

 

Ook omdat Slijkerman & Smitshoek-Molema stellen dat de familie zich ook bediende met de naam Van Hemert lijkt de volgende akte erg interessant:

(de naam moet namelijk eigenlijk Van Gemert zijn hieronder, ze hebben dit per abuis als Van Gemert gespeld)

Naam: Leendert van Gemert
Beroep: apothecaris
Woonplaats: s-Gravehage
Hoedanigheid: bloedverwant
Datum: 17-09-1650

 

Overigens volgens het boek 1593 's-Gravendeel 1993 is er een klein dingetje maar wel opvallend want volgens het boek zou hij (Leendert Leendertsz Van Gemert) al in 1635 zijn huis in de Korte Kerkstraat betrokken moeten hebben, klein verschil maar hij moet dus toen al zo'n jaar in 's-Gravendeel hebben gewoond!

 

Er staat in het boek dat zijn vrouw in 1671 is overleden!!! Was dit zijn 1e vrouw of is zijn 2e vrouw zeer kort na het huwelijk overleden? 

 

Verder is het dus ook de vraag of het gezin van de vroegste Leendert Leendertsz Van Gemert wel allemaal volle broers en zussen van mekaar waren, of dat ze ook half broer en/of halfzus waren??

 

Ook een belangrijke tekst uit het boek is het volgende:

 

1. "op 6 januari 1658 is bij den kerckenraet, gelet op eenige abusen ende disordren, onstaende uit het getier van de honden in de kercke (huh...??? Wat waren dat nou weer voor tijden..??), het klappen van de deuren, etc. goetgevonden tegen nae de middach door den schoolmeester te ontbieden Mr Leendert omme denselven te stellen tot deurwachter van de kercke"

 

En wel omdat bepaald werd: Er staat namelijk dat hij zich ook mocht laten vervangen door zijn oudste zoon!! Was dit dan de 2e generatie Leendert Leendertsz Junior Van Gemert??
 

Ter afsluiting nog een leuke anekdote:

Jacqueline van Gemerden schreef namelijk op mijn BHIC draadje op 9 oktober 2021 om 17:05

Leendert van Gemert als heler!
"In het requisitoir van 26-11-1725 staat hij omschreven als "Koen Willems Aartoom, geboortig van ’s-Gravendeel, oud 42 jaren". Coen werd in 1725 in Strijen opgehangen na een veroordeling wegens een reeks diefstallen en inbraken in de periode 1709-1723. Zijn medeplichtigen waren Huich van der Stel, Jacob Corsse Moockhouck en Aertie van Driel ("Aartie Lieve").

Als helers traden op: Coens zwager, Gerrit Janse de Ruijter, Leendert van Gemert, de vrouw van Jan van Rossum en de vrouw van Koen Jans van Strijen. Huich van der Stel hing zich op in zijn cel op 21-11-1725, na verhoor onder foltering. Zie: "Gens Nostra" 1980 en 1982
Van enige rivaliteit en humor getuigde de diefstal van een tonnetje boter, waarna het lege tonnetje door de (arme) Koen op de stoep van ziin (rijke) neef de schepen Mels Aertoom werd gezet" bron: https://www.rijerkerk.net/databank/note/14/n_ft_7260/6-jan-1708-schout-en-gerecht-van

 

We blijven dus doorzoeken Jan Clavaux, als jij nog t oplossingen of informatie hebt houd ik me zeker aanbevolen!

 

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der Meer - 18 mar 2022 - 04:18

Mooi.
Als jij zelf contact hebt met Willeke en Kees Jan, dan komt het wel goed.

Succes.

Jan CIavaux - 18 mar 2022 - 12:04

Ik heb sowieso contact met Slijkerman en Molema-Smitshoek, behalve Jan Lots kende ik nog niet en daar zal ik binnenkort eens de contactgegevens van proberen te zoeken. Overigens bedoelde ik dus dat we hier inderdaad met topgenealogen te maken hebben, maar ook die kunnen eventueel af en toe slordigheden hebben.

 

Schijnbaar komt het volgens de onderzoekers niet goed, niet alleen is de archiefsituatie van 's-Gravendeel problematisch ook de vele personen door mekaar met naam Leendert Leenderts Van Gemert maakt onderzoek volgens hun problematisch althans dat schreven zij naar mij (o.a. via de mail).

 

Maar Jan Clavaux, ben jij het inmiddels wel met me eens gezien het huwelijk van Leendert Leendertsz Van Gemert met Aaltje Isaacs de Bruijn dat dorpelingen van 's-Gravendeel dus ook ten huwelijk gingen te Dordrecht?

 

Ook moeten we onszelf afvragen of het huwelijk met Maayke Pieters inmiddels nog wel relevant is, als Lijdia Albertsd Boer wellicht net zo goed de moeder zou kunnen zijn van Jacob Leendertsz Van Gemert? En wie is die Pleuntje Klaas dan precies waar Jacqueline Van Gemerden dan weer mee op de proppen komt? 

 

Kortom nog genoeg vragen, in ieder geval een fijn en zonnig weekend toegewenst Jan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Jermaine Van der Meer

Jermaine van der Meer - 18 mar 2022 - 12:13

Jan Lots is overleden.

Jan CIavaux - 18 mar 2022 - 13:02

Ow sorry excuus, daar was ik niet van op de hoogte...

Jermaine van der Meer - 18 mar 2022 - 13:07

Het staat in de allereerste reactie op je uiteenzetting.... wijlen Jan Lots.

Petra - 18 mar 2022 - 16:04

Ja ik zie het inderdaad, nogmaals excuus voor de slordigheid mijnerzijds.

Jermaine van der Meer - 19 mar 2022 - 12:20

Jermaine goed werk!

Jacqueline Morel - van Gemerden - 27 mar 2022 - 09:16 (laatst bijgewerkt 29 mar 2022 — 01:55 door auteur)

Ik zoek verder!

Jacqueline Morel - van Gemerden - 27 mar 2022 - 09:19 (laatst bijgewerkt 29 mar 2022 — 01:57 door auteur)

 

 Inschrijving in weesboek Jacob van Gemert

01-01-1712, bron regionaal archief Dordrecht

Jacqueline Morel - van Gemerden - 27 mar 2022 - 09:25 (laatst bijgewerkt 29 mar 2022 — 02:02 door auteur)

 

 

11.87 Trouwboek, nadere toegang op inventarisnummer 87 van archieftoegang 11

 

Jacob van Gemert, 31-07-1701

11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht

Inventarisnummer:

87

gevonden regionaal archief Dordrecht: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=100&miadt=46&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Jacob%20van%20Gemert&mif1=385&miview=tbl

 


 

 

Jacqueline Morel - van Gemerden - 27 mar 2022 - 09:31 (laatst bijgewerkt 29 mar 2022 — 02:06 door auteur)

 

Bron Regionaal Archief Dordrecht

Overige: Inschrijving in dodenboek Jacob van Gemert

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

 

kind van Jacob Gemert, van, Dordrecht, 23-06-1711

vrouw van Jacob Gemert, van, Dordrecht

14-12-1711

11.66-67 Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 66-67 van archieftoegang 11

vrouw van Jacob van Gemert, 14-12-1711

 

Jacob

Gemert, van

Dordrecht

30-03-1712

----------------

Jacob

Gemert, van

Dordrecht

08-11-1713

11.68 Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 68 van archieftoegang 11

----------------------------------------------------

weduwe van Jacob van Gemert, 13-09-1725

11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht

Inventarisnummer:

68

 

 

U heeft verfijnd op:

 

Verfijnen op:

Bron

Jacqueline Morel - van Gemerden - 27 mar 2022 - 09:45 (laatst bijgewerkt 29 mar 2022 — 02:19 door auteur)


pleuntje claesdr van NEUREN (1682-????) » Stamboom Van der ...

pleuntje claesdr van NEUREN is geboren in het jaar 1682 in strijen, dochter van claes lowijse van NEUREN en aertge DWARSWAERT. Zij is op 18 oktober 1710 in mijnsheerenland getrouwd met simon dirksz in't VELD, ze kregen 1 kind. Zij is getrouwd met leendert jacobsz van GEMERT. Deze informatie is onderdeel van Stamboom Van der Waal van W.A. van der Waal-VISSER op Genealogie Online.

https://www.genealogieonline.nl/van-der-waal-stamboom/I155686.php,  naar aanleiding van de naam Pleuntje Klaas, nr. 65 van je kwartierstaat, welke ik je toestuurde. Deze gegevens heb ik 33 jaar geleden opgehaald in het genealogisch centrum in de Den Haag en dit behoorde mogelijk tot de Collectie van Gemerden ( te vinden nu ook streekarchief IJsselmonde) , daar ik daar heel veel gegevens heb gevonden over zijn levenswerk over de familie, zo ook van Gemert, samengesteld door familiegenealoog Cornelis van Gemerden 1899-1972. Misschien is hij ook de fout ingegaan, dat de vader van Jacob, ook een Leendert getrouwd was met een "Pleuntje Klaas", maar dat was mogelijk een ander familielid van Jacob, ook weer een Leendert.

Jacqueline Morel - van Gemerden - 30 mar 2022 - 08:01Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu