stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Stamboom van de familie van Toledo afkomstig uit Voorschoten en Leiden.Profiel afbeelding

Bram

Dank je wel voor het plaatsen van de stamreeks (1e blad zie ik wel de rest niet). Het is duidelijk uit de tijd dat we veel minder gemakkelijk over allerlei bronnen beschikten dan nu. Ik zie ook wel waar mijn verwarring ontstond: je had het in je vraag over de broers Willem en Jan van Toledo, terwijl je Gerrit en Willem bedoelde.
En voor de duidelijkheid: er was geen Jan Willemsz van Toledo, er was een Jan Willemsz zonder toenaam die al voor 1583 was overleden. De naam ontstaat pas ca. 30 jr later, dacht ik zo. Ik ben nogal huiverig voor het met terugwerkende kracht toekennen van familienamen. dat werkt alleen maar verwarrend.

Dat Gerrit Willemsz een broer Jan Willemsz had, dat klopt wel en staat ook in mijn eerste reactie deze week. Dat de broers Jan Jansz en IJsbrant Jansz zonen van die Jan Willemsz waren, dat lijkt me ook wel duidelijk. Voor hen komt de naam Van Toledo nog weer later bovendrijven, pas circa 1635.
Adriaen Jansz, die in 1616 trouwde en waarvan Wouter Gerritsz van Toledo een neef werd genoemd, heeft daar niet mee te maken, Dat was Adriaen Jansz Witvelt uit Leiden, een zoon van Jan Huijgen en Marijtgen Pietersdr, die beiden uit Heemstede kwamen. Ik heb geen idee waarom Wouter een neef kan zijn.

Hij (Wouter Gerritsz) wordt nog een paar keer zo genoemd. Van Jan Corsz uit Noordwijkerhout bij zijn huwelijk met Lijsbeth Gerritsdr in 1624: dat kwam omdat Jan Corsz verwant was met zijn vrouw, Dieuwertgen Dircksdr. Hij was eigenlijk haar achterneef. Wouter was ook gemachtigde van Jan zijn vader. 

Wouter Gerritsz een neef van Dirck Jansz van Spieringshoeck? Ik heb geen idee. Die kwam uit Delft, zijn vrouw uit Noordwijk. Bij het huwelijk van Cors Leendertsz. van Meerwijk in 1629 was hij diens oom. Dat is makkelijker: Jannetgen Gerritsdr van Toledo, zus van Wouter, was toen getrouwd met de vader van Cors Leendertsz.

Ik heb nog een tijdje zitten zoeken of ik Wouters moeder (Annetgen Cornelisdr) nog aan ouders kon koppelen maar dat bleef zonder resultaat. Bij haar huwelijk in 1576 was ze van Voorschoten en moest ze bewijs van haar vader overleggen. Er leefden toen wel zo'n stuk of 12 Cornelissen in Voorschoten dus dat is bijna onbegonnen werk.

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 12 aug 2022 - 22:34 (laatst bijgewerkt 13 aug 2022 — 21:09 door auteur)

Van Toledo was een familie waarin ik mij al lang geleden in verdiepte en interessant dat deze gedachtenwisseling nu ontstaan is.

Ik kom uit de Schipluiden-tak. De vermeende stamvader Jorino is dus eigenlijk nooit bewezen.

Voor wat betreft allebei de takken: de namen Floris en Mourijn zijn wel echte Van Tol-namen.

Dit is de vraag uit Gens Nostra 1963 p. 284. Voor de rest onduidelijk waar de naam vandaan komt en volgens mij is dit het enige wat er van de vermeende Jorino te vinden is (niks dus eigenlijk).

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

EDIT: Marcel V had dit dus al uiteengezet.

oliemolen - 13 aug 2022 - 08:55 (laatst bijgewerkt 13 aug 2022 — 09:10 door auteur)

@ oliemolen: Dat was dus al in 1963, en daarna zijn nog diverse keren vragen gesteld over leden van de familie(s) Van Toledo, ik meen in Ons Voorgeslacht. Er wordt dus al ten minste 60 jr gezocht maar Jorino en veel andere details maar die blijven spoorloos. 
Als ik, als niet-lid van de familie, van een afstandje kijk dan lijkt het mij zo'n typisch anekdotisch famiieverhaal, zo een dat in veel families over hun afkomst rondgaat. Soms zit er dan wel een kern van waarheid in, maar bijna altijd is het in de loop der jaren (of zelfs eeuwen) aangedikt en verhaspeld.
In dit verhaal zou Jorino voor de Inquisitie uit Spanje naar Leiden zijn gevlucht - sommigen zien hem zelfs als zoon van Fernando Álvarez de Toledo, nou dan was Jorino niet zo snugger als hij Holland als toevluchtsoord koos. 

Maar juist het vluchten voor de Spanjaarden naar Leiden dat zit wèl echt in de familiehistorie van de Voorschotense Toledo's. Immers, Willem Gerritsz woonde volgens de volkstelling van 1581 acht jaren in Leiden. Vanaf 1573 dus en het kan bijna niet anders als dat hij behoorde tot de zeer velen uit de omgeving die naar de stad vluchtten (ik heb het wel eens uitgerekend voor mijn eigen dorp, ik meen dat er in 1573 zo'n kwart van de bewoners in Leiden zat).

De meesten keerden van Leidens Ontzet weer terug naar hun dorpen, sommigen bleven. Willem bleef ook en kocht in 1575 een huis aan de Steenschuur (nu Rapenburg). 
Ongemerkt is er dan een link tussen de Voorschotense en Schipluidense Toledo's - want als die laatste groep van de vlucht van een voorouder naar Leiden wist, dan zijn ze misschien echt wel familie van elkaar ;-) 

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 13 aug 2022 - 22:30

Beste Frans

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bram van Toledo - 14 aug 2022 - 11:50

Beste Frans

Ik verbaas mij iedere keer met wat voor gemak jullie door de geschiedenis heen razen middels ONA Delft, ONA Leiden en RA Voorschoten. Het gebruik hiervan ken ik niet en is nieuw voor mij. Zijn dit online sites al dan niet betaalt die je kan raadplegen? Ten aanzien van het wapen van Willem Gerritsz betekent dit dat hij afkomstig is uit de familie Van Tol en de naam later in Van Toledo is ontstaan.

Ook bij de Schipluidense tak wordt de familie naam pas na 1660 gebruikt daarvoor ben ik alleen de toevoeging bij Adam Jorisz (geb. 1644) van wagenmaker tegen gekomen Groet Bram 

Bram van Toledo - 14 aug 2022 - 12:13

Bram,  hartelijk dank voor de rest van de Voorschotense Toledo-stamreeks. Er ontbreekt hier en daar wel wat, daar kom ik nog wel op terug (ben nu even met iets anders bezig).

In het archief van Delft kun je hier zoeken: https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/zoeken.php?cleanform=true

Voor Leiden hier: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?q_persoon=&ss=Zoek
(klik rechts op uitgebreid zoeken)

De regesten van een deel van het Voorschotense rechterlijk archief staan op www.hogenda.nl  Niet alles is daar openbaar toegankelijk, soms is een lidmaatschap van Ons Voorgeslacht noodzakelijk. De scans van de originele akten zijn wel gratis in te zien bij https://www.familysearch.org/search/catalog  Daar moet je je wel voor aanmelden

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 15 aug 2022 - 21:31

Bram

Voor wat aangaat de stamreeks van de Voorschotense Toledo's die je postte: hier onder volgen wat aanvullingen over de oudste generaties:

I. Willem Gerritsz (van Leijderdorp), tr. Maritgen Mourijnsdr (dr. van Mouwerijn Woutersz). Kinderen:
1. Gerrit Willemsz (van Toledo)
2. Wouter Willemsz
3. Marijtgen Willemsdr, otr. Leiden 09-04-1580 Jan Jansz jonge Jan (geen kinderen bekend)
4. Jan Willemsz

II-1 Gerrit Willemsz (van Toledo) tr. (1) Jannetge IJsbrantsdr (van Couwenhoven), zoon:
1. Mourijn Gerritsz van Toledo, tr. Trijntgen Lourisdr van Steenevelt
      Gerrit Willems otr. (2) Leiden 14-04-1576 Annetgen Cornelisdr. Kinderen:
2. Jannetgen Gerritsdr van Tolledo, tr. (1) Gerrit Jansz van der Codde; (2) Leendert Cornelisz (Bolletgen;  van Meerwijck) en (3) Pieter Jansz Cop
3. Wouter Gerritsz van Toledo, tr. (1) Dieuwertgen Dircksdr en (2) Crijntgen Arentsdr van der Sas
4. Annetgen Gerritsdr, jong overleden
5. Willem Gerritsz. van Toledo, tr. Maritgen Gerritsdr
6. Leuntgen Gerritsdr van Tolledo, tr. Andries Arentsz (van der) Roos
7. Cornelis Gerritsz van Toledo, tr. (1) Aeltgen Ariensdr Ravens; (2) Beatris Pietersdr en (3) Judith Lourisdr

I.2 Wouter Willemsz, tr. Trijntgen Cornelisdr, enige zoon: 
1. Mouring Woutersz van Toledo, tr. (1) oude Maritgen Willemsdr, (2) Annetgen Pietersdr, (3)  Trijntgen Hendricksdr

I.4. Jan Willemsz, tr. Jannetgen IJsbrantsdr; kinderen (ten minste):
1. IJsbrant Jansz van Toledo, tr. (1) Maritgen Pietersdr en (2) Lijsbeth Dircksdr
2. Jan Jansz van Toledo, tr. Marijtgen Sijmonsdr van Leeuwen

Belangrijkste verschiilen zijn dus het volledige gezin van stamvader Willem Gerritsz, en dat er in het door jou gepubliceerde document een nieuwe stamreeks begint met Willem Mouringsz van Toledo x Stijntgen Hendricksdr. Dat is echter zoon Willem van I.2.1 Mouring Woutersz van Toledo en Annetgen Pietersdr, gedoopt 23-04-1606 Wilsveen (Geref.).
Bij de Delftse Toledo's zitten denk ik ook nog wel een paar foutjes, maar ik ben dat niet allemaal precies nagegaan. 

Groeten, Frans

 


 

Frans Angevaare - 21 aug 2022 - 21:05

Beste Frans.                                                                                                                                                                                                                     Hartelijk dank voor het aanvullen en op de juiste plaats zetten van de stamboom Van Toledo uit Voorschoten. Alleen het verband van de tak uit Voorschoten en Schipluiden is er nog niet duidelijker op geworden, behoudens dan dat notaris Brasser uit Leiden het testament tussen Floris Joris van Toledo en Geertje Willemdr van den Berch het gemaakt en dat deze notaris een zeer goede bekende was van Wouter Gerrits van Toledo.

Ik heb een vertaling van dit testament waarin het niet duidelijk is dat Floris Joris bij het opmaken hiervan in Schipluiden woonde. Als we de huwelijks inschrijving van Geertje Van de Berch en Jan Teunis den Drijver bezien blijkt dat Geertje een attestatie van Voorschoten moest hebben om te trouwen. Hetgeen er op kan wijzen dat na het huwelijk Floris en Geertje in Voorschoten zijn gaan wonen en dat notaris Brasser naar Voorschoten is gekomen om het testament op te maken. Je zult zien dat in het testament heel zorgvuldig is weergegeven wat met het een eventuele nakomeling moest gebeuren. Zodat ik er vanuit gaat dat in 1669 bij het opmaken van het testament er een kind was of dat Geertje zwanger was en het kind nog moest worden geboren.                                                                                                                                                     Ook de twee getuigen van het testament komen volgens mij uit Leiden.

De oorsprong van de naam is mogelijk te traceren door het wapen van Willem Gerritsz van Tolledo met dubbel (l).Deze schrijfwijze werd ook gebruikt door Wouter Gerrit van Tolledo en door een lid van de Schipluidense tak Adam Jorisz van Tolledo in 1668. Mogelijk dat rond 1615, de tak die dan verhuist is naar Leiden; terug is gegaan naar haar roots en de naam is verbasterd in Van Toledo. Mogelijk een samenvoeging van Van Toll en het germaanse Edo hetgeen nobel-edel betekent.

Zo zie er is nog veel te onderzoeken en er komen steeds nieuwe wegen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bram van Toledo - 26 aug 2022 - 11:36

Dat Willem Gerritsz het wapen van de familie Van Tol heeft gebruikt als eigen wapen betekent dit dat hij er zomaar een gepakt heeft die hem wel aanstond of is er een oorzakelijk verband bij het gebruik van dit wapen en betekent dit dat hij lid was van de familie Van Tol in direkte relatie of en bastaard? 

Bram van Toledo - 30 aug 2022 - 11:14

Nou, Bram, het is natuurlijk nooit een bewijs maar een (redelijk) vermoeden van een verband tussen hem en de familie Van Tol. Willem heeft zijn grootmoeder (Maritgen Mourijnsdr) niet gekend dus wat hij over haar familie wist zal hij van zijn vader gehoord hebben. Die heeft diens grootvader Mouwerijn Woutersz wel gekend, en het is best mogelijk dat in die familie verhaald werd dat ze uit de fam. Van Tol stamden. Ook al gebruikten ze de naam niet. 
Dat is op zich ook niet zo bijzonder, van die oude adellijke families weten we wel het een en ander, maar dat gaat altijd over de stamlijn, of hoogstens een zijlijn. Maar die mensen hadden ook méér kinderen. Normaal vererft de titel en bijv. een kasteel of landbezit  op de oudste zoon enz. Maar als een edelman 5 zonen had, en de jongste ook weer 3, dan ben je zo een heel eind afgedwaald. En hoor je bijna nooit wat van die jongere zonen, terwijl er heel wat rondliepen.

Willem Gerritsz van Toledo was dus baljuw en schout en dan was het wel  handig als je een zegel had, en daar hoorde een wapen op (ik zag dacht ik in een testament ook dat hij zijn zegelring aan een broer naliet). Dat zal zijn vader niet nodig gehad hebben, als kleermaker. Dus heeft Willem een wapen aangenomen. Omdat er van zijn vaderlijke lijn niets was, kwam hij bij de afstamming van zijn grootmoeder uit: Van Tol. 
Ook dat is niet eens zo'n bijzonder verhaal, het is vaker voorgekomen dat iemand een wapen koos dat ergens onder de voorouders voorkwam. Apart is hier dat hij (of hij en zijn broers) er ook een (nieuwe) naam bij bedacht(en). Al was dat al eerder (1613), Willem werd pas in 1622 baljuw en schout. 
Maar nogmaals: dat is beredeneerd hoe het gegaan kan zijn, het zijn geen feiten.

 

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 30 aug 2022 - 21:07

Interessant om te lezen dat Maritgen Mourijnsdr een van Tol was alleen zit ik even te kijken naar het gegeven dat haar man Willem Gerrits al in 1544 geregistreerd stond in Voorschoten en dat zij in 1573 naar Leiden verhuisde. In Leiden woonde in die tijd een grote familie van zeer welgestelde van Tollen waar van er een paar lid waren van de veertig raad die in de stad Leiden bijna alles bepaalde op politiek en economisch vlak. Het is interessant te weten of zij ook getrouwd zijn in Voorschoten en of Maritgen een attestatie nodig had om te trouwen. In het erfgoed Leiden ben ik geen Maritgen Mourijnsdr van Tol tegen gekomen en ook geen Mourijn Woutersz van Tol. Komen zij niet uit Leiden? Ook dat de naamsverbastering van van Tol naar van Toledo is ver voor de ambtsaanvaarding van Willem Gerritsz de Baljuw ontstaan. Ook misschien interessant om te weten of er een overlijdensdata bekent is van Maritgen en haar vader. mogelijk dat hierna een noodzaak ontstond tot het aannemen van de naam van Toledo? Heb jij de akten waarin aangegeven staat dat Maritgen en haar vader van Tol's waren? 

Het Baljuwschap moest worden gekocht hiervoor waren flink wat florijnen voor nodig zodat blijkt dat Willem en zijn familie goed bij kas zaten, zou het mogelijk zijn dat deze florijnen via een erfenis van de van Tollen in de kas van de van Toledo's zijn gekomen, want ik neem aan dat het beroep van kleermaker geen goudgeld op leverde.

Aah zeer veel hypothese, mogelijk komen we met het brainstormen in de juiste richting.

Groet Bram

Bram van Toledo - 31 aug 2022 - 17:40

Bram

Ik vrees dat het toch niet helemaal goed is overgekomen wat ik probeerde uit te leggen. Kern van het verhaal is dat er in de 16e/17e eeuw talloze lieden hebben geleefd die, als je een aantal generaties teruggaat, van adellijke families afstamden maar allang niet meer op stand leefden, om het zomaar te zeggen. Dat zie hier ook: Mouwerijn Woutersz werd dan nog wel aangemerkt als welgeboren man, maar kwam ik een keer tegen als gorter, en zijn dochter trouwde met een kleermaker. Kijk ook maar eens in de lijsten van welgeborenen uit de 16e eeuw, dat zijn veel meer mannen met alleen een patroniem dan met een familienaam. Allemaal afged(w)aalde adel. 
En sommigen van de nazaten van die lieden hebben, toen het eenmaal wat meer gebruikelijk werd om een familienaam te voeren, een naam aangenomen die ergens een aantal generaties terug in hun familie voorkwam (of, zoals ws. in dit geval, daarvan afgeleid was). 
 

ben ik geen Maritgen Mourijnsdr van Tol tegen gekomen en ook geen Mourijn Woutersz van Tol. Komen zij niet uit Leiden? 

nee, natuurlijk kom je die niet tegen, want ze werden geen Van Tol genoemd. Mourijn Woutersz had een huisje uiterdijks in Leiderdorp, dus daar zal Maritgen wel geboren zijn. 

Heb jij de akten waarin aangegeven staat dat Maritgen en haar vader van Tol's waren? 

nee, ik zei al dat er geen bewijzen voor waren

Ook misschien interessant om te weten of er een overlijdensdata bekent is van Maritgen en haar vader. mogelijk dat hierna een noodzaak ontstond tot het aannemen van de naam van Toledo?

Maritgen moet tussen 09-11-1578 (testament) en 1581 (volkstelling waarin ze niet meer voorkomt) zijn overleden. Haar vader is moeilijker. In 1559 leefde hij nog, maar in 1560 woonde er iemand anders in zijn huis. Dat zou natuurlijk door hem verkocht kunnen zijn, of als hij overleden was, door zijn erfgenamen. Maar ik zie niet in wat dat te maken heeft met de naam Van Toledo. Die hebben de kinderen van Gerrit Willemsz aangenomen. 

Het is interessant te weten of zij ook getrouwd zijn in Voorschoten en of Maritgen een attestatie nodig had om te trouwen

Zulke gegevens kun je in de 16e eeuw wel vergeten. Toen Maritgen trouwde waren er nog huwelijksregistraties. 
De familie van Mouwerijn Woutersz zul je m.i. moeten zoeken in Leiderdorp en omgeving, zeg maar ten oosten van Leiden, richting Koudekerk. Dat is ook oorspronkelijk Tollengebied, en die naam kom je daar in de 17e eeuw frequent tegen. Maar je komt dan al voor 1500 uit, en er zullen er maar weinig tot geen in de bronnen terug te vinden zijn.

Groeten, Frans

Frans Angevaare - 31 aug 2022 - 23:11

Volgens mij zou de eerste keer (na het huwelijk van Jorisz Florisz en Annetgen Joppen) dat de Schipluidense tak in de DTB voorkomt moeten zijn:

De doop van Adam Jorisz op 10 april 1644 te Schipluiden. Maar is deze te vinden? Ik kan hem niet vinden namelijk.

Voert Joris Florisz zijn achternaam al bij zijn huwelijk in 1643? Is er alleen een akte van of ook een DTB inschrijving?

oliemolen - 4 sep 2022 - 12:10 (laatst bijgewerkt 4 sep 2022 — 12:12 door auteur)

In De geboorte aantekening van Adam heb ik niet en is waarschijnlijk in het bezit van een verre achterneef Piet van Toledo, we; ben ik in bezit van de huwelijkse voorwaarden bij de echt van Joris met Annetgen waarbij de notaris niet rept over een achternaam"Van Toledo" en ook in e ondertekening van Joris floris is nog geen achternaam te ontdekken. Uit akte in mijn bezit is te concluderen dat de achternaam pas na 1663 is gebruikt, hij komt dan voor in het testament van Joris met Annetgen. Zij woonden toen in Schipluiden. Ook hun zoon Adam Jorisz gebruikte vanaf 1668 deze achternaam hetgeen blijkt uit een akte waarbij hij als getuigen optreed in Nieuw Helvoet. Hierbij de akte uit 1643

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bram van Toledo - 4 sep 2022 - 15:53

Beste Frans. Ik ben de stamreeks aan elkaar aan het zetten en stuitte op het bericht van jouw van 8 aug. waarin je vermeld dat Willem Gerrits getrouwd zou zijn met Marijtgen Gerritsdr. Is hij tweemaal getrouwd? En van wie zijn de kinderen dan?

Bram van Toledo - 17 okt 2022 - 11:10

Sorry Frans Ik had de verkeerde gr. Bram

Bram van Toledo - 17 okt 2022 - 11:19

Beste Frans

Ik reageer misschien wat laat maar heb een aantal overlijdens in de naaste familie gehad en ben nu de zaken weer op een rijtje aan het zetten.

Betrffende het huwelijk tussen Jan Theunis den Drijver en Geertje Willems van en Berch zit iets eigenaardigs. In de scan van Bart is te zien dat het stel ondertrouwd en geregistreerd staat in het ondertrouwboek van de nieuwe kerk in Delft op 23 oktober 1677. Op 7 november1677 staat hun huwelijk aangegeven met de aantekening huelijk in Voorschoten. In de kantlijn staat aangegeven dat op 7 november 1677 een attestatie uit Voorschoten was.(Rest is moeilijk te lezen voor mij).Dit is bevreemdend omdat Jan Theunis uit Voorburg kwam en Geertje Willems woonde aan de verwersgracht in Delft. Uit het testament tussen die twee uit 1669 blijkt niet dat de woonplaats van die twee in Schipluiden was. Brasser zegt op het laatst in het testament "Aldus en verleden ten voorsz. woonplaats van de comparanten" Op 25 september 1677 doet de weeskamer in Delft een uitspraak na het overlijden van Floris Joris met de mededeling dat het testament uit 1669 voldoende waarborgen biedt voor het kind. Het kind Flora Florisdr  moet dan ongeveer 8 jaar zijn. Dit alles roept een aantal vragen op waar jullie mij misschien mee kunnen helpen. 1) Door de behandelin van de weeskamer wijst dat erop dat Floris Joris in 1676 of 1677 is overleden? 2) Is hij overleden in Delft dit i.v.m. de weeskamer Delft en woonde hij ook aan de Verwersgracht? 3) Wat doet de attestatie uit Voorschoten bij dit huwelijk en of zijn ze in Voorschoten getrouwd maar waarom in Delft geadministreerd? 4) Zij ze voor het testament naar Voorschoten verhuist en is notaris brasser in Voorschoten geweest om het testament te maken dit zou volgens jou logischer zijn geweest.? Hopelijk tot horens gr. Bram

Bram van Toledo - 1 nov 2022 - 15:36

Dag Bram

Een paar zaken kunnen wel wat strakker aangegeven worden. Er zijn de volgende inschrijvingen met tot het huwelijk van Jan T. den Drijver en Geertje Willems van den Berch:
A. de registratie in het ondertrouwboek van de Nieuwe Kerk in Delft van 23-10-1677 <LINK
B. de registratie bij de commissarissen van huwelijkse zaken van Delft van 23-10-1677 <LINK>
C. de registratie van het huwelijk in de geref. kerk van Voorschoten van 07-11-1677 <LINK>

Er is dus géén huwelijk in Delft, dat was in Voorschoten. Bij de ondertrouw B staat in de marge dat er op 07-11-1677 attestatie op Voorschoten is gegeven en dat het stel op die datum daar ook is getrouwd, wat is gebleken door weer een attestatie van Voorschoten.

Jan den Drijver wordt volgens mij in Voorburg consequent Jan Thomasz den Drijver genoemd. In de ondertrouwgegevens van Delft staat dat hij warmoezier was onder Voorburg, en dat Geertje aan de Verwersdijk woonde. Ik ben daar niet bekend, dat is dan zeker in Delft. Omdat de een in Voorburg woonde en de ander in Delft dienden in beide plaatsen de huwelijkse geboden te worden afgeroepen (maar in Voorburg is er geen registratoie bewaard).
Voorschoten is in deze eigenlijk niet relevant - het paar had er voor gekozen om in die kerk te trouwen. Dat kan, en is ook niet zo bijzonder. In de omliggende plaatsen van Leiden trouwden er bijv. ook veel Leidse stellen.

Vervolgens ging Geertje bij Jan in Voorburg wonen en liet daar met hem Catharina (naar zijn 1e vrouw), Willem en Willem dopen. Zo te zien trouwde Jan daar in 1688 nog een keer. 

De weeskamer van een plaats had de oppervoogdij over alle weeskinderen in die plaats. Als hier de weeskamer van Delft bevoegd was dan wijst dat er dus op dat de ouders in Delft woonden. Of Floris daar overleden is kun je er niet uit afleiden, ook niet wanneer hij is overleden. De datum van 25-09-1677 zal een directe relatie hebben met het voornemen van Geertje om opnieuw te gaan trouwen (omdat dan immers de belangen van het weeskind in het geding komen).

Het is natuurlijk erg jammer dat notaris Brasser wel opschreef dat de akte ten woonhuize van de testateurs is verleden, maar dat hij naliet om te vermelden in welke plaats dat was. 

Groeten, Frans
 

Frans Angevaare - 1 nov 2022 - 20:59 (laatst bijgewerkt 1 nov 2022 — 21:18 door auteur)

Beste Frans

Ik neem aan dat je in jouw mail er vanuit ben gegaan dat de Verwersdijk in Leiden lag. Als dat zo zou zijn had het mij niet verbaast dat het stel trouwde in Voorschoten, maar Geertje woonde in de Verwersdijk in Delft en moest, als het heden ten dagen was, ongeveer 15,7 kilometer lopen hetgeen een duurloop van 3 uur en 8 minuten is. Toen ik ook las dat ze in Voorschoten waren getrouwd kan het ook bijna niet anders zijn dat er een relatie is geweest tussen Geertje en Voorschoten anders hadden ze wel in Delft getrouwd waar ze ook in ondertrouw zijn gegaan. Als Floris en Geertje niet in 1669 in Voorschoten woonde en Floris daar is overleden en mogelijk begraven dan blijft het een raadsel waarom Jan en Geertje in Voorschoten zijn getrouwd.

Groet Bram

Bram van Toledo - 3 nov 2022 - 14:17


Nee Bram, daar ging ik niet van uit. Ik schreef immers letterlijk "dat is dan zeker in Delft".  

groeten, Frans

Frans Angevaare - 3 nov 2022 - 20:24Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu