stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht ouders Jan Claesz Brouwer, get Muesje Haeck, Ilpendam 1713 NGProfiel afbeelding
Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Emmert, zv Heijndrick Arents Brouwer. Lijkt me een broer van Gerrit.

B Volger - 14 dec 2022 - 14:15

Grappig genoeg de enige Emmert die ik kan vinden.

B Volger - 14 dec 2022 - 14:22

5 februari 1609 trouwt Gerrit Arents Brouwer met Grietje Gerrits, dochter van Gerrit Jans

2 januari 1633 Eijmert Gerrits Brouwer met Maritgen Arent Engels, beiden van Velsen

B Volger - 14 dec 2022 - 14:23 (laatst bijgewerkt 14 dec 2022 — 14:26 door auteur)

Eijmert doopt:

17-10-1634: Duijfje, getuigen Cornelis Arents, Neelken Arents

24-02-1636: Jan, getuigen Cornelis Arents, Neelken Arents

30-10-1640: Jan, getuigen Pieter Gerrits en zijn huisvrouw

02-04-1644: Cornelis, getuigen Cornelis Arents Timmerman, Maartje Dircks Roijs

10-05-1646: Engel, getuigen Neeltjen Arents, Arent Engels

Kwam ik tussendoor tegen:

Jan Jansz More en Jenneken Reijers dopen 18-11-1646 Abraham, getuigen zijn Gerrit Brouwer en Maertje Dircks Roijers

 

26-01-1648: Anna, getuigen: Grietgen Gerrits, huisvrouw van Gerrit Brouwer en Arent Cornelis. Dit is denk ik de smoking gun.

30-04-1651: Grietgen, getuigen Grietgen Gerrits, huisvrouw van Gerrit Brouwer, Pieter Jans de Smit

B Volger - 14 dec 2022 - 17:31

Re: "Dit is denk ik de smoking gun" => daar lijkt het wel op. Bij de dopen in 1648 is dan de moeder van Eijmert Gerritsz Brouwer de getuige.

Spannend zijn wél de getuigen met het patroniem Arents. Cornelis Arents, Neelken Arents; dat kunnen een broer en zus van Maritgen Arent Engels zijn, maar ook een broer en zus van Gerrit Arents Brouwer, dus oom en tante van Eijmert

En Pieter Jansz Smit kwamen we ook al tegen in ONA Beverwijk 1660

=> Wat wel storend is, is dat je (nog) geen doop van een Claas Eijmertsz bent tegen gekomen. En verder valt mij op dat vader / grootvader Gerrit nergens doopgetuige is.

-Bart- - 14 dec 2022 - 19:42

En geruststellend is dat Eijmert en Claas (1e huwelijk) beiden een Duifje laten dopen. Is dat misschien de naam van de moeder van Maritgen Arent Engels?

-Bart- - 14 dec 2022 - 19:45

Misschien zijn hun dopen te vinden in IJmuiden. Het was als ik het goed begrijp een schippersfamilie, wellicht in een ander land geboren?

 

Herstel: IJmuiden kan niet, Beverwijk?

B Volger - 14 dec 2022 - 20:21 (laatst bijgewerkt 14 dec 2022 — 20:25 door auteur)

Mogelijke broer van Arent Jans Brouwer. Hij komt ook uit Velsen als ik het goed lees.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

B Volger - 14 dec 2022 - 22:36 (laatst bijgewerkt 14 dec 2022 — 22:41 door auteur)

Wat ik zo lees [mei 1598] is "[...] Symon Jansz Bro??er [?, geen accent op de U zoals wel gebruikelijk] tot Wesop [Weesp?], oude XXIX [29] jaeren, woonende ter Wesop al waar hij [...]

[Edit] Wesop is inderdaad Weesp. Zie b.v. hier: "Huis Driemond, aen de Geynbrug een groot quartier uurs van de Stad Wesop langs het Sandtpat ofte Vaart na Amsterdam. Anno 1642."

-Bart- - 15 dec 2022 - 10:55 (laatst bijgewerkt 15 dec 2022 — 11:34 door auteur)

Bedankt, jammer! Ik dacht dat ik wat gevonden had... De oudste voorvader die we tot nu toe hebben kunnen vinden is dus Arent Jansz Brouwer uit Medemblik? Kunnen we Gerrit Arentsz Brouwer als vader van Eijmert beschouwen? Wel raar dat hij dan geen erfenis nalaat. 

De enige Noord-Hollandse familie Brouwer die ik rond die tijd in die streek kan vinden kwam uit Enkhuizen, dat ligt wel in de buurt van Medemblik.

B Volger - 15 dec 2022 - 19:03

Gerrit Arents Brouwer lijkt op grond van doopgetuigen vrijwel zeker als vader van Eijmert. Arent Jansz Brouwer zou kunnen, maar daarvoor zou de akte Archief Amsterdam, ONA, d.d. 29-01-1627 nauwkeuring moeten worden getranscribeerd en geïnterpreteerd. En zoiets kost best veel tijd.

-Bart- - 15 dec 2022 - 21:30

Ik heb hem doorgelezen, ik begreep de helft van de woorden niet, maar ik begrijp eruit dat er familiebanden duidelijk worden. Simon woont in Medemblik.

B Volger - 16 dec 2022 - 10:01

Het kostte me HEEL veel tijd, maar:

compareerde ende ndertame Willem Cornelis Meijer (?) Schipper getoouwt hebbende Gerbrant
Gerbants  die …tyts ten mane gehad heeft
In Jan Arentsz Brouwer mede schipper was in
syn eren En gift in alles …
mm eregeom doenlick sijnde gerous
teoot ende machtich gemaeckt constiterende
en merte martus mits desen Sijmon Jansz burger tot Medemblick

omme uit den name van wegen (?) Constitutant het zij met gmede ofte met recht te eijsschen ende vervorden
vande kinderen ende Erffgeamen van 3 Anna
Cornelis nagelaten wed. ende boolhouster
genst an 3 Arent Jans brouwer dese/des
Jan Arnts vader ende moeder staet ende
Inventaris van allen den goederen beijden Anna Cornelis nagelaten ende daer uit alsulcken portie gedeelte (?) Des Jan Arents vader goederen inden (?) Van den welken bij bestorven was … zijn moeder bij testament twouht gebruik ende met volle t bezit was gemaakt ….

Staat inventaris des der portie often gedult(?) waarin Jan Arents Brouwer volgens zijnde constituants …Vrouw voornt  int bestruven is … van allen den goederen nagelaten bij Sijbrich Arents ende Gerrit Arents Brouwer des … Jan Brouwers Schippers broeder beide voor een onder wettig geboorte nalatens ab entestato overleden … man overleden (?) Erfgenaam zijn geweest, ende indien … (dit kan ik echt niet lezen) voors is recht ter moeten worden gepleegd voor alles haren wetten ende Vierscharen recht te spreken allen dagen en termijnen van … 

Vanaf hier zie ik niks relevants.

B Volger - 4 mar 2023 - 13:20 (laatst bijgewerkt 4 mar 2023 — 13:21 door auteur)

Staat er wat nuttigs in?

B Volger - 4 mar 2023 - 14:24

Zonde: in Medemblik is er een notariele akte te vinden van Albert Jans Brouwer, in de akte worden meerdere Brouwers genoemd.

Helaas, onleesbaar. De akte is heel onscherp

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-V36C-RZTL?i=113&cat=339500 

B Volger - 4 mar 2023 - 15:13

Centrale figuur in die akte (1627, Amsterdam) lijkt "Jan Arentsz Brouwer, schipper". Verder lijkt het te gaan het over "Anna Cornelis nagelaten wed. ende boedelhoudster van Arent Jans brouwer; Jan Arnts vader ende moeder". M.a.w. Arents Jansz Brouwer en Anna Cornelis zijn de ouders van Jan Arentsz Brouwer. Wat er verder ook in lijkt te staan is dat het ook gaat over "goederen nagelaten bij Sijbrich Arents ende Gerrit Arents Brouwer, Jan Brouwers Schippers broeder". M.a.w. Gerrit Arents Brouwer en Sijbrijch Arents zijn broer (en zus?) van Jan. En omdat het over erfenissen gaat lijkt het voor de hand liggend dat Arents Jansz Brouwer en Anna Cornelis dan óók de ouders zijn van Gerrit Arents Brouwer en Sijbrijch Arents. Gezien het patroniem is er eigenlijk alleen nog enige twijfel bij mij of Anna Cornelis ook echt de moeder is.

Als bovenstaande allemaal klopt - ik heb zelf de akte niet nagelezen, daarom zek ik steeds 'lijkt' -, dan is inmiddels bewezen dat de vader van Gerrit Arents Brouwer dus Arent Jansz Brouwer is.

-Bart- - 4 mar 2023 - 20:01

Ik heb de akte er nog even bij genomen, en dat lijkt allemaal wel te kloppen. Sijbrich is inderdaad een zus. En iedereen over wie het gaat is inmiddels overleden. Het lijkt er op dat Anna als laatste is overleden. De schipper Willem Cornelisz Muijen maakt blijkbaar aanspraak op de erfenis omdat hij getrouwd is met Gerberich Garbrants "die eertijts/ voortijts ten manne gehad heeft Jan Arentsz Brouwer mede schipper", en zo komt het balletje aan het rollen.

-Bart- - 4 mar 2023 - 20:16

De crux van het verhaal is of Gerrit ten tijde van het opmaken van die akte is overleden of niet. En - in tegenstelling tot de overige genoemden - zie ik daar geen hard bewijs voor.

Jan Arents is overleden (want Gerbrich heeft hem gehad tot man, en hij was in zijn leven mede schipper)
Anna Cornelis is overleden (want er staat Za: voor haar naam, en het gaat over haar kinderen en erfgenamen)
Arent Jansz is overleden (want er staat Za: voor zijn naam, en Anna is zijn weduwe en boedelhoudster)
Sijbrich is overleden (want er staat Za: voor haar naam, en ze heeft goederen nagelaten)

Bij Gerrit staat GEEN Za: voor zijn naam. De cruciale passage is "[...] beiden voor hem zonder wettige geboorte na te laten ab intestato overleden[...]". De vraag is dus wie 'hem' is. Is dat Jan of Gerrit? En de vraag is ook wie die 'beiden' zijn. In ieder geval Sijbrich, maar dan opnieuw: Jan of Gerrit?

Ik ben geneigd - omdat er geen Za: voor zijn naam staat - te veronderstellen dat Gerrit nog leefde. En dan slaat 'zonder wettige geboorte na te naten' - dus geen nakomelingen - niet op Gerrit. Dan is de zaak rond. Want anders - als Gerrit geen nakomelingen had - dan kan hij dus niet de vader van Eijmert zijn. En dan gaat het hier over een andere Gerrit.

Daarom is een nauwkeurige transcriptie en interpretatie zo van belang. En daarom is het ook zo jammer dat die akte niet helemaal scherp is.

-Bart- - 5 mar 2023 - 09:25

Heel veel dank! 

Maar; we hebben wel gezien dat hij kinderen doopt te Velsen, met Jan Arents Brouwer als getuige. Hij noemde zelfs een kind naar Anna. Een lastige zaak.

B Volger - 5 mar 2023 - 09:46 (laatst bijgewerkt 5 mar 2023 — 09:58 door auteur)


Even een overzicht van Gerrit Arents' gezin:

06-12-1609: Maritgen, get. Jan Gerritsen, Annetgen (?) Gerritsen en (zie afbeelding, hieronder staat nog "dochter")

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

10-03-1613: Anna, get. Jan Arents Brouwer en Anneken Gerrits

(tussendoor een kind van Hendrick Arents Brouwer en Heijltgen Engels: 19-10-1614: Emmert, get. Claes Arents en Grietgen Arents)

22-03-1615: Grietgen, get. Pieter Gerrits en Heijltgen Engels

13-01-1619: Guertgen, get. Gerrit Gerrits, Maritgen Huygen, Heijltgen Engels

B Volger - 5 mar 2023 - 10:12Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu