stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Seeking origins of Pieter Pietersz Kleyn of 17th century SassenheimProfiel afbeelding

Hi:

For a few years now, I have been attempting to ascertain the origins of one Pieter Pieterszn. Kleyn, presumably of 17th-century Sassenheim.

Thus far, the information I have presently on Pieter and known family members is taken from the following deeds

Rechterlijk Archief van Sassenheim inv.no. 4:

Nu volgen twee series van summiere indexen. Het tweede deel, dat ook weer begint te nummeren met folio 1, loopt tot folio 112 en van 1651-1658.

62. 31-3-1655. Annetje Pietersdr. weduwe van Huybert Pieterszn. met Pieter Pieterszn. Kleyn haar vader en Claes Aertszn. Dou haar oom als haar gekoren voogden ter eenre en Pieter Maertenszn. grootvader en Arent Willemszn. van Ommedijck bode te Oegstgeest voogden over Huybertje Huybertsdr. 1 1/2 jr ter andere. Moeder zal het kind opvoeden tot 20 jr of eerder huwelijk en dan uitkeren 2350 gulden met waarborg de helft van een woning met landen gelegen in Hillegom als in Venneperambacht groot 5 morgen, waarvoor nog opdracht moet worden gedaan.

Rechterlijk-Archief De Vennip Inv.nr. 2:

26. 10-04-1661. Jan Pieterszn. wonende Hillegom en Simon Dirkszn. van Elstgeest wonende Sassenheim gehuwd met Annetje Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Huibert Pieterszn. verkopen de ingelanden de nieuw gecombineerde Gerrit Avenweg en Beerse polder 44 roe land daar de watermolen van de polder op staat gelegen aan de Elstbroekerlaan, belend NW, NO en ZO de verkopers en ZW de Elstbroekerlaan, voor 132 gld.

43v. 06-04-1665 met schepenen van Hillegom. Annetje Pietersdr. weduwe Huibert Pieterszn. met Cornelis Pieterszn. haar broer en gekoren voogd stelt tot meerdere zekerheid voor Huibertje Huibertsdr. oud 1 1/2 jr voor haar vaderlijk bewijs van 2350 gld hypotheek op de helft van een woning als huis, schuur, barg en boomgaard met teelcroft en 2 stukken Weiland daarachter tezamen groot 4 morgen, belend NO Jacob Corneliszn. Rous en de erfgenamen van Mr Dirk Schevelius, ZO deze;fde Jacob Corneliszn., ZW de Abdij van Rijnsburg en de erfgenamen van Magdalena Basgens en NW de Heerweg, de helft van 2 stukken Weiland groot 10 hond, belend NO Jacob Corneliszn. Rous voorsz., ZO de weduwe van Huibert Leendertszn., ZW de Elstbroekerlaan en NW dc voorsz. erfgenamen van Magdalena Basgens en de helft van 5 1/2 morgen weiland, belend NO Jacob Corneliszn. voorsz., ZO de Leidse Meer, ZW de weduwe en erfgenamen van Huibert Leendertszn. en NW de voorsz. Jacob Corneliszn. en de Abdij van Rijnsburg.

To put Pieter Pieterszn. Kleyn's life into some limited perspective, I estimate his birth was about 1600.  Son Cornelis Pieterszn was born possibly about 1625. Daughter Annetgen Pietersdr, born about 1630 (married twice; first, Huibert Pieterszn; second, Sijmon Dircksz Elstgeest, born about 1629).  Claes Aertszn. Dou was named "haar oom" in 1655.  Annetgen and Simon Dircksz Elstggest had the following children: Dirck Sijmonsz, Pieter Sijmonsz, Maritge Sijmonsdr, and Geertgen Sijmonsdr.

In addition to the Rechterlijk Archief, I looked through Hoofdgeld van Sassenheim, Voorhout, Lisse, Noordwijkerhout, and I didn't turn up any possible matches.

Any help would be appreciated.

Steve Barnhoorn 2 - 21 mei 2023 - 20:48 (laatst bijgewerkt 21 mei 2023 — 23:44 door auteur)

Hi Steve,

 

In Erfgoed Leiden ONA:

Pieter Pietersz Cleijn 

Bronvermelding

1641, archiefnummer 0506, Archief van notaris Maerten [Huygen] Tersijden, 1636-1669, inventarisnummer 571, aktenummer 94

Gemeente: Leiden

Periode: 1641

Pieter Pietersz Cleyn 

Bronvermelding

1651, archiefnummer 0506, Archief van notaris Niclaes Claesz. Moy, 1655-1666, inventarisnummer 513, aktenummer 54

Gemeente: Leiden

Periode: 1651

 

Perhaps some additional Information there. I don't have a transcription.

 

Greetings, Marianne

Marianne van de Sande-Bakker - 22 mei 2023 - 11:39

Thank you very much.  I found both deeds.  When I examined the signatures at the end of the document, they appear the same.  I reposted your finds and also included links to the scans.

In Erfgoed Leiden ONA:

Pieter Pietersz Cleijn

Bronvermelding

1641, archiefnummer 0506, Archief van notaris Maerten [Huygen] Tersijden, 1636-1669, inventarisnummer 571, aktenummer 94

Gemeente: Leiden

Periode: 1641

21 September 1641:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/NL-LdnRAL-0506/48.1.4/start/140/limit/10/highlight/1

Pieter Pietersz Cleyn

Bronvermelding

1651, archiefnummer 0506, Archief van notaris Niclaes Claesz. Moy, 1655-1666, inventarisnummer 513, aktenummer 54

Gemeente: Leiden

Periode: 1651

14 March 1651:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/NL-LdnRAL-0506/39.1.1.20/start/100/limit/10/highlight/5

Steve Barnhoorn 2 - 22 mei 2023 - 16:44

Hi Steve

You might have put me on a trail of my ancestor Cornelis Pietersz Cleijn  - if he was the brother Cornelis of your Annetgen Pietersdr.  He (my Cornelis) lived in Ofwegen in Esselijkerwoude, where Pieter Pietersz Cleijn from Marianne's notarial deeds also resided. 

Another deed from Leiden is of 24-06-1667, ONA Ldn 1091/54, where Pieter Pietersz Cleijn is still the guardian of Huijbertgen Huijbertsdr. A "new" guardian is Reijer Claesz  (I suppose van der Clijff).

Claes Aertsz Dou(w) also lived in Woubrugge (Esselijkerwoude). You may find him several times in RA Alkemade as the husband of Neeltgen IJsbrantsdr. As he had a brother in law named Cornelis Pietersz, married to Annetgen IJsbrantsdr, I thought that could have been Annetgen's brother, and the reason why Claes Aertsz Dou is her uncle. A bit farfettched perhaps.

Stiil, Pieter Pietersz Cleijn is also to be found in RA Alkemade. Just search the transcriptions in ELO. On 15-12-1659 you'll find Pieter Pietersz Cleijn, husband of Appolonia Maertensdr (later als Leuntgen Maertensdr).
But beware, this could easily be a second marriage of Pieter, or a son of the same name.
On 13-12-1634 and 19-08-1643 there's a Pieter Pietersz of Woubrugge, married to Geertgen Willemsdr. As your Annetgen Pietersdr has a daughter Geertgen, this Pieter could also be a candidate. He and his wife are in the Hoofdgeld register for Esselijkerwoude. They have a son Cornelis and a Pieter, but no Annetgen (yet).

But, searching further, I found a deed in the Weeskamer of Esselijkerwoude of 09-02-1639 <SCAN 210> , the heirs of Neeltgen Bruijnen weduwe of Pieter Pietersz.  Claes Aertsz Dou is there the widower of Maritgen Pietersdr, Pieter Pietersz Cleijn is a son of Neeltgen Bruijnen. They appear also on scan 256. 

In 1623 (HG Esselijkerwoude) Neeltgen Bruijnen is living with Claes Aertsz Dou and Maritgen Pietersdr

Time to digest all that I guess.

Regards, Frans

Frans Angevaare - 22 mei 2023 - 18:03

To me it looks like - hypothesis:

(Gen. 1)

Pieter Pietersz (Kleijn?; + before 1623) x Neel Bruijnen (+ before 1639). Their children:

(Gen 2)

Maritgen Pieters ( + before 1639; x Claes Aertsz Dou, he married 2nd Neel IJsbrants)
Pieter Pietersz Kleijn (+ after 1655; x 1 - '23, '34, '43 - Geertgen Willemsdr? x 2 (A) Leuntge Maertens ?) His children:

(Gen 3)

(* before 1623) Cornelis Pietersz (x Annetgen IJsbrantsdr?)
(* before 1623) Pieter Pietersz (x (B) Leuntge Maertens?)
(* after 1623) Annetje Pieters (x 1 Huibert Pietersz - + before '55; his father is Pieter Maertensz, x 2 - before '55 - Simon Dirksz Elsgeest). Her children:

(Gen. 4)

(marr. 1; * 1653) Huibertje Huiberts (I guess Huibert died during his wife's pregnancy, hence 'Huibertje')
(marr. 2) Dirck Sijmonsz (Simon's father), Pieter Sijmonsz (Annetje's father), Maritge Sijmonsdr (?Annetje's aunt?), and Geertgen Sijmonsdr (Annetge's mother).

Observation: Leuntge Maertens and Pieter Maertensz could be brother and sister. In that case option (A) for Leuntge?
Observation: Since Claes Aertsz' second marriage is with Neel IJsbrants she could be considerably younger
Observation: We may have 3 generations Pieter Pietersz (Kleijn)

I guess roughly the timeline looks OK but this is certainly nothing conclusive here.

-Bart- - 22 mei 2023 - 20:46

Hi Frans/Marianne:

Thank you again.  @Frans: I literally took your advice to the hilt and here's what I turned up since this has implications for ancestor Cornelis, brother to my ancestor Annetgen Pietersdr, children of Pieter Pietersz Kleijn (or variant spellings of the name).

First, I am inclined to agree with Frans that Annetgen was born after 1623.  Since she was married twice, I speculate she was older in age than her second husband Sijmon Dircksz Elstgeest.  And yes, Annetgen and Sijmon had two known daughters: Maritge (likely named in honor of Sijmon's mother) and Geertgen (likely named after Annetgen's mother).

That said, on my first pass-through, I backtracked through some deeds and turned up the following:

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 67, blad 36v

Gemeente: Alkemade

Periode: 1605

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 20-06-1605 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Engel IJsbrantsz en Duijffgen IJsbrantsdr met Wouter IJsbrantsz, haar broer als voogd, verklaren dat eertijds hun vader IJsbrant Woutersz op 07-06-1577 voor Sijmen Jan Mourisz, schout van Alkemade, ten behoeve van mr. Pieter Jansz, chirurgijn te Leiden een losrente van 30 gulden per jaar aangegaan, als onderpand stelde hij een huis met erf, berg en schuur, mede bijliggend land, samen groot 7 morgen, te Roelofarendsveen, belend ten noorden Zwaentgen de weduwe van Willem Claesz, ten oosten Jan Jansz en Huijbert Jansz, ten zuiden deze Huijbert Jansz en Engeltgen Henrick Claesz?s weduwe, ten westen de Veenweg, na het overlijden van hun vader komt de losrente tot last van Engel IJsbrantsz en Duijffgen IJsbrantsdr als schuldenaars van Willem Vredericxsz, getrouwd met Jannetgen Pietersdr, dochter van voornoemde mr. Pieter Jansz, Engel IJsbregtsz stelt als onderpand 4 morgen 5 hond land te Roelofarendsveen, belend ten westen de Veendijk, ten noorden Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz en Sebastiaan Anthonisz, ten oosten Claes Jansz, Gerit Bartholomeesz, de Braassemermeer, Wouter IJsbrantsz en Duijffgen IJsbrantsdr, Duijffgen IJsbrantsdr stelt als onderpand 1« morgen land, belend ten noorden Dirck van griecken, ten oosten Jan Jansz, ten zuiden Henrick Domisz, ten westen Jan Cornelisz kuiper, nog 2« hond land met huis en berg te Roelofarendsveen, belend ten westen de Veendijk, ten noorden en oosten Engel IJsbrantsz, ten zuiden Wouter IJsbrantsz.

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 68, blad 162

Gemeente: Alkemade

Periode: 1609

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 30-11-1609Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Anthonis Dircxsz te Roelofarendsveen verkoopt aan Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz aldaar 1 morgen land genaamd ?de Teelakkers?, koopsm 350 gulden.

 

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 68, blad 166

Gemeente: Alkemade

Periode: 1609

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 14-12-1609 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Anna Claesdr, weduwe van Aelbert Cornelisz, te Rijnsaterwoude, met Jan Claesz Besuijen, haar broer als voogd, verkoopt aan Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz een perceel land te Roelofarendsveen, verongeld voor 8 hond, belend ten oosten de Veenwetering, ten zuiden Claes Jansz en Cornelis Willemsz, ten noorden de koopster zelf en Jan Claesz Besuijen, koopsom 700 gulden.

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 69, blad 19

Gemeente: Alkemade

Periode: 1610

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 18-10-1610 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Oude Pieter Geritsz te Rijnsaterwoude verkoopt aan Cornelis Woutersz te Roelofarendsveen een perceel land, verongeld voor 3 morgen, belend ten oosten en zuiden de Braassemermeer, ten westen Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz en de koper, ten noorden Adriaen Willemsz, baljuw en schout van Warmond. Koopsom 924 gulden.

 

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 70, blad 37v

Gemeente: Alkemade

Periode: 1612-1613

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 28-05-1612 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Louris Jacobsz van Leeuwen te Roelofarendsveen verkoopt aan Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz te Roelofarendsveen, 1 hond hennepland, belend ten zuiden en westen de koopster, ten oosten de Veenwetering, ten noorden de Langeweg. Koopsom 350 gulden.

 

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 72, blad 119

Gemeente: Alkemade

Periode: 1618-1619

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 17-06-1619 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Carssen met haar zoon Cors Willemsz als voogd, verkoopt aan haar zwager Pieter Pietersz een teelakker in Alkemade, verongeld voor 1« hond, belend ten noorden en oosten de verkoopster met haar kinderen, ten zuiden de weduwe en erfgenamen van Claes Jansz van Rodenburch, ten westen Wouter IJsbrantsz. Koopsom 75 gulden.

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 73, blad 82v

Gemeente: Alkemade

Periode: 1619-1624

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 16-11-1620 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

voor 3« morgen, belend ten westen de Veen, ten noorden Jan Cornelisz, kuiper en de erfgenamen van Wouter Cornelisz, ten zuiden de weduwe van Willem Cornelisz; nog een perceel hennepland, verongeld voor 1 morgen, belend ten westen Cornelis Huijbertsz en Jan Cornelisz, kuiper, ten noorden de baljuw van Warmond, ten oosten de Moscamp, ten zuiden de weduwe van Willem Cornelisz en Jansz Cornelisz, kuiper. Er vindt een onderlinge deling plaats. Jan Wouters en IJsbrant Cornelisz verkrijgen de zuidboomgaard en de zuidwerfkamp, verongeld voor 2 morgen. Huijbert Cornelisz en Anna Cornelisdr komt toe een klein kampje van 3 hond naast de zuidwerfkamp, strekkend tot de molenkamp; nog 1« morgen land gelegen achter de molen. De weeskinderen Mees Cornelisz, Jan Geritsz, Jacob Bruijnsz, Reijer Doedensz en Pancraes Cornelisz behouden 3« morgen land en een enttuin verongeld voor 1 morgen. De vier laatst genoemden bezitten samen nog 1« morgen land aan de Nieuwe Sloot, zij moeten hiervoor uitkeren aan deze weeskinderen een bedrag van 257 gulden. IJsbrant Cornelisz, Huijbert Cornelisz, Anna Cornelisdr en Pancraes Cornelisz krijgen uit de boedel nog elk 50 gulden.

voor 3« morgen, belend ten westen de Veen, ten noorden Jan Cornelisz, kuiper en de erfgenamen van Wouter Cornelisz, ten zuiden de weduwe van Willem Cornelisz; nog een perceel hennepland, verongeld voor 1 morgen, belend ten westen Cornelis Huijbertsz en Jan Cornelisz, kuiper, ten noorden de baljuw van Warmond, ten oosten de Moscamp, ten zuiden de weduwe van Willem Cornelisz en Jansz Cornelisz, kuiper. Er vindt een onderlinge deling plaats. Jan Wouters en IJsbrant Cornelisz verkrijgen de zuidboomgaard en de zuidwerfkamp, verongeld voor 2 morgen. Huijbert Cornelisz en Anna Cornelisdr komt toe een klein kampje van 3 hond naast de zuidwerfkamp, strekkend tot de molenkamp; nog 1« morgen land gelegen achter de molen. De weeskinderen Mees Cornelisz, Jan Geritsz, Jacob Bruijnsz, Reijer Doedensz en Pancraes Cornelisz behouden 3« morgen land en een enttuin verongeld voor 1 morgen. De vier laatst genoemden bezitten samen nog 1« morgen land aan de Nieuwe Sloot, zij moeten hiervoor uitkeren aan deze weeskinderen een bedrag van 257 gulden. IJsbrant Cornelisz, Huijbert Cornelisz, Anna Cornelisdr en Pancraes Cornelisz krijgen uit de boedel nog elk 50 gulden.

Bijbehorende akte:

Boon Michielsz en Jan Jansz als neven en voogden over Leentgen Meesdr, Jannetgen Meesdr en Lijclaesz Meesz, weeskinderen van Mees Cornelisz, die voorzoon was van Cornelis Woutersz, die woonde te Roelofarendsveen, Jan Cornelisz voor zichzelf, Ann Cornelisdr voor zichzelf met haar oom IJsbrant Woutersz als voogd, Jan Geritsz als oom en voogd van Geertgen Cornelisz, Jacob Bruijnsz, getrouwd met Maritgen Cornelisdr, Wouter Cornelisz, Huijbert Cornelisz en IJsbrant Cornelisz, ieder voor zichzelf, Reijer Doendensz, getrouwd met Jannetgen Cornelisdr en Pancraes Cornelisz, getrouwd met Trijn Cornelisdr, allen als erfgenamen van Cornelis Woutersz, hun vader en grootvader, die getrouwd was met Maritgen Cornelisdr, verkopen aan Pieter Pietersz alias Cleijne Piet, ten behoeve van zijn schoonmoeder Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corsz, een perceel land, verongeld voor 3 mogen 2 hond, belend ten noorden Jan Cornelisz, kuiper, ten oosten en zuiden de koopster, ten westen de Veendijk en voornoemde Jan Cornelisz. Koopsom 2.100 gulden, betaald met een schuldbrief (folio 86v). Schuldbrief geroijeerd 23-06-1623.

Datum: 27-11-1620

Pagina: 85v

Bijbehorende akte:

Boon Michielsz en Jan Jansz als neven en voogden over Leentgen Meesdr, Jannetgen Meesdr en Lijclaesz Meesz, weeskinderen van Mees Cornelisz, die voorzoon was van Cornelis Woutersz, die woonde te Roelofarendsveen, verkopen aan Cors Willemsz en Pieter Pietersz alis Cleijne Piete, ten behoeve van zijn schoonmoeder Leentgen Cornelisdr. weduwe van Willem Corsz, vier akkers hennepland, verongeld voor 6 hond, belend ten noorden Jan Cornelisz, kuiper, ten oosten de erfgenamen van Maritgen Cornelisdr, ten zuiden Leentgen Cornelisdr zelf, ten westen Cornelis Huijbertsz. Koopsom 906 gulden, betaald met een schuldbrief (folio 88v). Schuldbrief geroijeerd 23-06-1623.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-SS83-L?i=233&cat=163002

Datum: 27-11-1620

Pagina: 88v

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-SS8M-B?i=236&cat=163002

 

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 75, blad 15

Gemeente: Alkemade

Periode: 1635

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 13-12-1634 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Leentgen Cornelisdr, weduwe Willem Corsz met Wouter Cornelisdr, waard als voogd voor een helft en Cors Willemsz, Job Willemsz, Engel Willemsz en Jan Willemsz, Pieter Pietersz, getrouwd met Geertgen Willemsdr, Claes Claesz de jonge, getrouwd met Swaentgen Willemsdr en Mourijn Lourisz, die getrouwd is geweest met Maritgen Willemsdr, samen voor de andere helft, als erfgenamen van Cornelis Willemsz, hun zoon, broer en zwager, verkopen aan Jan Eleman, medisch doctor te Leiden, een nieuw huis, schuur en erf in Roelofarendsveen, groot 50 roeden, belend ten noorden en oosten genoemde Jan Wilemsz, ten zuiden Engel IJsbrantsz, ten westen de Veendijk. Koopsom 1.000 gulden.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-ZS4Y-Q?i=19&cat=163002

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 79, blad 133

Gemeente: Alkemade

Periode: 1636-1639

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 26-04-1638 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Leentgen Cornelisdr, weduwe van Willem Corssen, verkoopt aan haar zoon Cors Willemsz 4 morgen land aan de Kerksloot in de Veenpolder van Alkemade. Koopsom 1.500 gulden.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-KSP4-L?i=454&cat=163002

Bronvermelding

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 78-79, blad 149

Gemeente: Alkemade

Periode: 1641-1646

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 19-08-1643 Plaats: Alkemade

Bijzonderheden:

Cornelis Willemsz Entershoff, Engel Willemsz, schoenmaker en Jan Willemsz, elk voor zichzelf, nog Pieter Pietersz te Woubrugge, getrouwd met Geertgen Willemsz, nog jonge Claes Claesz, getrouwd met Swaentegen Willemsdr, mede Mourijn Lourisz, getrouwd met Maritgen Willemsdr, Cors Gijsbertsz te Hoogmade, neef van vaderszijde en Louris Cornelisz, oom van moederszijde als voogden over de vier nagelaten weeskinderen van Job Willems en Crijntgen Cornelisdr (zie fol 147v), allen als kinderen en kleinkindern, erfgenamen van Leentgen Cornelisdr, hun moeder en grootmoeder, delen de nalatenschap. Pieter Pietersz nomine exoris verkrijgt 4 morgen hooiland aan de Wijde Ade bij de korenmolen in Jacobswoude, belast met een jaarlijkse pacht van 20 stuivers aan huis van Warmont, getaxeerd op 2.000 gulden. Hij moet daarvan toegeven aan de overige erfgenamen een bedrag van 1.158 gulden (als erfdeel voor elk der gegadigden was gesteld een waarde van 842 gulden 17 stuivers 2 penningen) Jan Willemsz, Engel Willemsz, jonge Claes Claesz, Mourijn Lourisz en de weeskinderen van Job Willemsz ontvangen elk hun vastgesteld erfdeel in geld of obligaties.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-KSPQ-H?i=165&cat=163002

Steve Barnhoorn 2 - 22 mei 2023 - 21:00 (laatst bijgewerkt 24 mei 2023 — 06:21 door auteur)

PIETER PIETERSZ. CLEIJN x Neeltje Bruijnen

= Pieter Pietersz. Cleijn x Geertje Willems

= Cornelis Pietersz. Cleijn x Willempje Thonis

1 ===== Thonis Cornelisz. Cleijn x Geertje Pieters Poelgeest 

1.1========== Cornelis Thonisz. Cleijn

1.2========== Marijtje Thonis Cleijn x Pieter Crijnsz. Verdel

1.3 ========== Pieter Thonisz. Cleijn

2 ===== Marijtje Cornelis Cleijn x Mourijn Jansz.

3 ===== Cornelis Cornelisz. Cleijn x Jannetje Sijmons

3.1 ========== Thonis Cornelisz. Cleijn x ??

3.1.1 =============== Jan Thonisz. Cleijn

3.1.2 =============== Maria Thonis Cleijn x Dirk de Bruijn

3.2 ========== Sijmetje Cornelis Cleijn

4 ===== jonge Marijtje Cornelis Cleijn x Louris Beuckels

5 ===== Jan Cornelisz. Cleijn x Appolonia Willems Lelieveld 

5.1 ========== Matthijs Jansz. Cleijn

5.2 ========== Willem Jansz. Cleijn

5.3 ========== Cornelis Jansz. Cleijn

5.4 ========== Willempje Jans Cleijn x Jacob Jansz. Borst

5.5 ========== Pieter Jansz. Cleijn

5.6 ========== Marijtje Jans Cleijn x Cornelis Mouringsz. van Zijl (zoon Mourijn Cornelisz. van Zijl geboren ca. 1690)

= Martijntje Pieters x Claas Gerritsz. van Egmond

= Marijtje Pieters x Claas Aartsz. Dou

===== Fijtje Claas

===== Aart Claasz.

===== Wijve Claas

 

PIETER PIETERSZ. CLEIJN x Geertje Willems (ORA Alkemade 81/159 dd 01-02-1655):

= Pieter Pietersz. Cleijn x Leuntje Maartens (daughter of Maarten Jansz Visser x Volckgen Huijbertsdr.)

===== Jan Pietersz. Cleijn

===== Willem Pietersz. Cleijn

===== Geertje Pieters Cleijn x Thonis Willemsz.

===== Volckje Pieters Cleijn

= Neeltje Pieters x Reijer Dircksz.

= Marijtje Pieters x Thonis Dircksz.

= Appolonia Pieters x Clement Cornelisz.

= Willem Pietersz. Kleijn x NN (he has 4 children)

= Cornelis Pietersz. (ca. 1623)

= Frans Pietersz. (ca. 1630)

= Weijntje Pieters (ca. 1625)

= Annetje Pieters (ca. 1627) x Huijbert Pietersz.

= Marijtje Pieters (ca. 1635)

 

Also note ORA Alkemade 73/85v dd 27-11-1620: a piece of land is transported to Pieter Pietersz. alias Cleijn Piet acting for his mother in law Leentje Cornelis wed. Willem Corsz., which means Pieter Pietersz. was already married to Geertje Willems before this date

 

Sources in the ORA Esselijckerwoude: 4/174v dd 09-02-1639 ; 8/99v dd 23-04-1647 ; 13/145 dd 02-02-1661 ; 18/16 dd 09-07-1675 ; 18/66 dd 25-05-1675 ; 18/87v ; 20/23v ; 25/51v ; 129/31v dd 05-05-1689

Ramon Verstraaten - 22 mei 2023 - 21:09 (laatst bijgewerkt 23 okt 2023 — 22:08 door auteur)

OK, the deed Ramon referred to definitely proves that Annetgen Pietersdr, in 1655 widow of Huijbert Pietersz, was a daughter of Pieter Pietersz (then still alive) and Geertgen Willemsdr (then deceased). And Reijer Dircksz also appears there, later a guardian of Huijbertgen Huijbertsdr.

@ Bart: Pieter Pietersz (the 1st) x Neeltgen Bruijnen had Pieter, Martijntgen (x Claes Gerritsz van Egmond), Cornelis (the 1st, x Claertgen Pietersdr, lived in Aarlanderveen) and Maritgen (x Claes Aertsz Dou). For the timeline: they were married before 19-06-1595 (RA Alkemade, parents of Neeltgen were Bruijn Cornelisz and Maritgen Banendr). Well, they must have been because Pieter Pietersz Cleijn (the 2nd) was from 1584.  

And indeed, there was also a Pieter Pietersz the 3rd 

In RA Esselijkerwoude I found that Cornelis Pietersz Cleijn (the 2nd) was married to Willempgen Thonisdr. Fine, they had a son Thonis, so that fits. Only thing that bothers me is that this Cornelis (my Cornelis)  is mentioned last in the Hoofdgeld of Esselijkerwoude, which usually means that he's the youngest. While he already buys some land in 1636....

regards, Frans

Frans Angevaare - 22 mei 2023 - 22:22 (laatst bijgewerkt 23 mei 2023 — 19:19 door auteur)

@Ramon: Thank you for confirming Frans's hypothesis.

@Frans: One of the deeds Marianne was kind enough to locate mentions Pieter Pietersz Cleijn's age.  It looks like he was 67 in the 1651 deed recorded at Leiden. So, Pieter was born in about the year 1583/1584.  Based on Pieter's estimated birth, I guess maybe you could estimate your ancestor Cornelis's birth date?  I know it's not much to go on. 

Assuming a marriage date of 1604 or 05,

= Pieter Pietersz. ( est. 1606)

= Neeltje Pieters x Reijer Dircksz. (est. 1609)

= Marijtje Pieters x Thonis Dircksz. (est. 1611)

= Appolonia Pieters x Clement Cornelisz. (est. 1613)

= Willem Pietersz. Kleijn x NN (he has 4 children) (est. 1614)

= Cornelis Pietersz. (est. 1616)

= Frans Pietersz. (est. 1624)

= Weijntje Pieters (est. 1626)

= Annetje Pieters wed. Huijbert Pietersz. (est. 1627)

= Marijtje Pieters (est. 1629)

So, based on my loose estimation, your ancestor would have been about 20 or 21 years of age when he first purchased land in 1636, give or take a few years.  Please note: I am unsure if any of these children gave depositions on their ages, so it could throw my estimates off.

Steve Barnhoorn 2 - 22 mei 2023 - 22:50 (laatst bijgewerkt 22 mei 2023 — 23:11 door auteur)

Thanks for trying Steve, but it doesn't add up. I found a deed from 02-07-1650 (ONA Ldn 836/152) in which a Cornelis Pietersz Cleijn, jongman, 29 years old living in Sassenheim (!), gives a statement at the request of Daniel Gerritsz Verdel about broken wedding vows. He also mentioned an uncle Engel Willemsz.
This must be the Engel Willemsz which appears in the excerpts you posted earlier, as a brother of Geertgen Willemsdr.

So, this Cornelis, born 1621 which fits exactly with him being the youngest in 1623, must be your Annetgens brother, and is not my Cornelis Pietersz, who must have been married at least 15 years in 1650, I estimate.

I also found that my Cornelis Pietersz Cleijn in 1657 had a zwager Pieter Cornelisz Buijs in Roelofaredsveen

regards, Frans

Frans Angevaare - 23 mei 2023 - 20:57

@Ramon "More children of Pieter Pietersz. Cleijn x Geertje Willems are mentioned in ORA Alkemade 81/159 dd 01-02-1655."

Actually, it's 82/159. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-49CK-R?i=430&cat=163002

Steve Barnhoorn 2 - 24 mei 2023 - 00:52 (laatst bijgewerkt 24 mei 2023 — 01:02 door auteur)

@ Steve,

yes, that's a point... i know it's book number 82 on Family Search, but on the index on ELO they give number 81 to the book concerning the years 1654-1655, and number 82 to the book concerning the years 1655-1658 (which is book number 81 on Family Search - n.b. this book is somehow not included in the pdf-file on ELO).

I don't know whether this is a mistake in the index on their website or that they actually did swapped the numbers of the books due to better chronology. When i started to make my own transcriptions i decided to follow the numbers on the ELO-website

Ramon Verstraaten - 24 mei 2023 - 07:49 (laatst bijgewerkt 24 mei 2023 — 07:50 door auteur)

@Ramon: Thanks for clearing this issue up for me.  I'll follow your advice. Don't know Family Search filmed it out of sequence. Oh well.  Again, thanks.

Steve Barnhoorn 2 - 24 mei 2023 - 12:36

I should have looked further back (altijd verder kijken dan je neus lang is....) because then I would have noticed that (my) Cornelis Pietersz x Willempgen Thonisdr are already listed in Hoofdgeld Esselijkerwoude 1623 with their 3 eldest sons Pieter, Jan and Cornelis. 
This means that he may have been married 1615-18, and born around 1590. Which makes him a prime contender for being a brother of Pieter Pietersz (2), who was born ca 1584.
That further means that the Cornelis Pietersz Cleijn living in Aarlanderveen in 1623 must have been from another famlly. My Cornelis Pietersz has lived his whole life in Ofwegen, and there is a deed from Esselijkerwoude 28-09-1639 in which 3 heirs of Neeltgen Bruinendr sell their part of a parcel of land to Cornelis Pietersz op Ofwegen, their brother.

So we have now:
Pieter Pietersz (1) x Neeltgen Bruijnen, married before 1584, with their children:
Pieter Pietersz Cleijn (2) x Geertgen Willemsdr, op t Paddegat bij Woubrugge
Cornelis Pietersz Cleijn x Willempgen Thonisdr,  op Ofwegen
Martijntgen PIetersdr x Claes Gerritsz van Egmond, in Nieuwe Wetering
Maritgen Pietersdr x Claes Aertsz Dou, in Woubrugge

There may have been a Pieter Pietersz (0) as well:
ONA Ldn 6/372 dd 21-07-1577: Verklaring tvv Neeltgen Banendr,  Pieter Pietersz weduwe wonende tot Ofwegen in het ambacht van Jacobswoude

groeten, Frans

Frans Angevaare - 24 mei 2023 - 18:32

@Frans:  As we say here in the States, you hit the nail on the head with your finds.  

Steve Barnhoorn 2 - 24 mei 2023 - 19:13

@Frans and Ramon:

"There may have been a Pieter Pietersz (0) as well:
ONA Ldn 6/372 dd 21-07-1577: Verklaring tvv Neeltgen Banendr,  Pieter Pietersz weduwe wonende tot Ofwegen in het ambacht van Jacobswoude"

As Frans pointed out offline with me, "If you're going to search, Neeltgen Banen had a brother Vranck and sisters Geertgen and Lijsbeth. Parents were Baen Arijensz and Aeltgen Jacobsdr. (ONA Ldn 4  03-12-1575). "

When you have a moment, please take a look at these scans.

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1564:

Pieter Pietersz (Cleijn), father of Pieter Pietersz (Scan 9) (brother-in-law Vrank mentioned) 

https://proxy.archieven.nl/0/6C6B37A5B21A4C228A37FCF0C14462BE

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1568:

Pieter Pietersz (Cleijn):

https://proxy.archieven.nl/0/BB5C873EB0154965965B7023655389CF

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1572: 

Pieter Pietersz (Cleijn), father of Pieter Pietersz

https://proxy.archieven.nl/0/E1A9D77D977B49B2B050889E5BCD85C2

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1580: (Note: Pieter Pietersz deceased before 3 December 1575)

Neeltgen Banendr:

https://proxy.archieven.nl/0/878478490CF147CA87CF1F3629740ED6

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1584:

Neeltgen Banendr:

https://proxy.archieven.nl/0/9CE00BEA75064E169C15AB4B70FEB7DD

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1592:

Neeltgen Banendr:

https://proxy.archieven.nl/0/7484368E0C8042CC8ED489FABA9532FD

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1600:

Pieter Pietersz (son of Pieter and Neeltgen):

https://proxy.archieven.nl/0/3C80F5AB18C948F0B20B3BE5083EA07A

One thing I noticed between the two registers (1592 and 1600) is the neighbors. Admittedly, it's a clue.  The amounts paid by Neeltgen and Pieter are different, of course.  That cannot explain. Anyway, I thought it was worth pointing out these details.
 

Steve Barnhoorn 2 - 1 jun 2023 - 22:43

Concerning Bruijn Cornelisz:

When I reviewed this abstract of the following deed, the patronymic Banensz turned up:

Protocollen van opdrachten, hypothecatiën enz., 1590-1809, inventarisnummer 65, blad 40
Gemeente: Alkemade

Bron: Oud Rechterlijke registerSoort registratie: Oud Rechterlijke Akten(Akte)datum: 18-02-1591
Plaats: Alkemade
Bijzonderheden:
Bruijn Cornelisz, Lenert Cornelisz, Jan Banensz, getrouwd met Marritgen Cornelisdr, Dirck Jansz schipper, Pieter Jansz en Gerrit Jansz, mede als voogd van Leentgen Jansdr, alle drie kinderen van Jan Cornelisz, tesamen erfgenamen van Weijntgen Arentsdr, dochter van Arent Fransz en Meijnsgen Cornelisdr, Lenert Cornelisdr ontvant 2 morgen land te Alkemade, belend ten oosten de Kerksloot, ten zuiden Jan Pietersz, ten westen Lenert Cornelisz, ten noorden de Langeweg, Bruijn Cornelisdr behoudt 1« morgen land, belend ten oosten Pieter Jansz en Jan Cornelisz, ten zuiden Louris Cornelis Scenart, ten westen Gerrit Jansz met zijn erfdeel ten noorden de Langeweg, Gerrit Jansz komt toe 1« morgen land, belend ten oosten Bruijn Cornelisz, ten zuiden Louris Cornelisz Scendert, ten westen de Kerksloot, ten noorden de Langeweg.
 

@Frans and Ramon:  from the looks of this document, Bruijn, Lenert, and were Marritgen siblings?  Along with a deceased brother Jan?  Jan Banensz possibly could have been a sibling to Marretgen Banendr, wife of Bruijn Cornelisz?

Steve Barnhoorn 2 - 1 jun 2023 - 23:23

Finally, found these entries in the Morgenboeks concerning Bruijn Cornelisz:

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1564:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/77F0F72199EB46398FA68E2EC153ECB2

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1568:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/EA31ECE398BC492694CE3749033C7AAB

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1572:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/0CC5A45EEFAA4D62BC8FFC02192F1673

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1580:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/2F488A6BED1547D886EF1B8844B2F23D

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1584:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/768F4D8F14794BCCA18D7D91A975E67B

https://proxy.archieven.nl/0/12A2A14F0E874C1A8B434CB74413E2D3

Morgenboeken van Esselijkerwoude 1592:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/7527F87D2E164FBC9BD9A8F09BCA262A

Steve Barnhoorn 2 - 1 jun 2023 - 23:28

A few more entries

Morgenboeken van Alkemade 1565:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/65E99439A8FD4B6E8DC2E2C291E35AE1

Morgenboeken van Alkemade 1568:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/5E16A8C55BFD4A3AB52791C75CAC69FD

Morgenboeken van Alkemade 1592:

Bruijn Cornelisz

https://proxy.archieven.nl/0/6F5F6C2BECFD46F2A0C7ACFC5186118A

Steve Barnhoorn 2 - 1 jun 2023 - 23:53 (laatst bijgewerkt 2 jun 2023 — 00:02 door auteur)


@Steve,

ELO made quite a mistake with the transcription of 65/40, in my opinion it says 'Gerrit Jansz. man en voogd of Leentgen Jansdr, not 'mede als voogd'. I think there are five brothers and sisters (in capitals), and that you should read it like this:

 

BRUIJN CORNELISZ. x Marijtgen Banen

= Pieter Bruijnen

= Baen Bruijnen

= Neeltgen Bruijnen x Pieter Pietersz. van Ofwegen

= Marijtgen Bruijnen x Jan Lourisz.

LEENDERT CORNELISZ.

MARIJTGEN CORNELISDR x Jan Banen

JAN CORNELISZ. x NN

= Dirck Jansz schipper

= Pieter Jansz.

= Leentgen Jansdr. x Gerrit Jansz.

=== Jan Gerritsz. Schuijn x Marijtgen Jansdr. 

=== (among others??)

MEIJNSGEN CORNELISDR.  x Arent Fransz.

= Weijntgen Arisdr.

 

I've added some extra info (in italics) from 65/207 en 79/158v, which are about some of the goods inherited in 65/40

 

The piece of land Leendert Cornelisz. inherits, is donated bij Andries Lourisz married to Maritgen Pietersdr to one of his sons in law in 66/243. Not quite sure how this land came to Andries Lourisz. 

Ramon Verstraaten - 2 jun 2023 - 09:22 (laatst bijgewerkt 2 jun 2023 — 09:35 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu