stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Leeshulp notari?le akte Matheus van Hout en Cornelis van Hout [opgelost]


Profiel afbeelding

U gaat wel heel snel nu! haha... Deze Matheeus Claesz vanden Houte zou dan de opa zijn van de Matheus van Hout uit de eerste akte in dit topic.

Dus Cornelis - Matheus - Henrick - Matheeus Claesz vanden Houte - Claes ... :)

Ik moet het zelf allemaal nog even goed bekijken hoor, maar het lijkt wel op zijn plaats te vallen! 

Erik

Hoi JP,

waar komt deze akte vandaag: Matheus Heindricksz van Hout, notaris Lambert Rietraet, inv.30 fol.40v dd 26.1.1630?

Ik kan hem nergens online vinden.

alvast bedankt!

grt,
Erik

Erik

Zie de link in mijn bericht van 13:41

JP Ouweltjes

Gedoopt 's-Gravenhage ng 23.3.1633 [link].

Andere kinderen zijn er in de periode 1630 - juni 1637 niet gedoopt.

JP Ouweltjes

Helemaal geweldig. Maar dat strookt dan niet met de eerdere akten van zijn vader en voorvaderen uit de periode 1630-1637. Deze lijken te impliceren dat Matheus woonde en werkte in Breda, terwijl hij in 1633 in 's Gravenhage woonde.

Bovendien komt Matheus van Hout als lid van de NH kerk in 1638 Breda binnen met attestatie van 's Gravenhave. Het lijkt er dan toch op dat Matheus tot die tijd in 's Gravenhave heeft gewoond.

Waarom zouden er van hem dan akten te vinden zijn in Breda in 1630/1631 en 1637. Of zegt dat niets en moest hij voor bepaalde zaken terug naar Breda, waar hij, en zijn ouders wellicht geboren zijn.

Erik

Wat ik met de afgebeelde aktes (allen opgesteld te 's-Gravenhage) en de daarin getoonde handtekeningen van Matheeus van Hout heb geprobeerd aan te tonen is dat het steeds om dezelfde persoon gaat. Daaruit volgt dan dat de Matheeus Heindriksz van Hout, die in 1631 boswachter is te Breda, in het jaar 1637, dan het beroep van vethandelaar uitoefenend, een huis verkoopt in Den Haag en vervolgens in 1638 met zijn vrouw weer opduikt in Breda, om daar zes jaar later een woning te kopen en er nadien diverse openbare functies te vervullen.

Het zou mooi zijn als er nog aanvullend bewijs is. Bijvoorbeeld een koopakte van de woning in Den Haag. Dat zou dan mogelijk in de jaren '30 van de 17e eeuw zijn geweest, maar misschien al eerder. Ook vraag ik me af waar Matheeus en Hendriksken getrouwd zijn. Mogelijk zijn zij kort voor 1633 in Den Haag getrouwd en is hij om die reden daarnaartoe verhuisd. 

Ook viel het me op dat grootvader Matheus Claesz van Hout regelmatig vanuit Breda naar Den Haag is getogen om daar zaken te regelen.

Overigens woonde de vader van Matheeus Heindriksz van Hout in 1609 niet in Breda maar in Princenhage [link]. Dus misschien is Matheeus daar geboren.

JP Ouweltjes

Hoi JP,

laatste vraag (denk ik ;)) haha..

Als ik naar https://www.archieven.nl/ ga, en ik zoek op personen (achternaam Hout*, voornaam Matheus). Dan krijg ik geen van onderstaande hits.

Enig idee hoe dit kan?

 

Indexen oud-notarieel 's-Gravenhage [link] levert nog het volgende op:
Matheus Heindricksz van Hout, notaris Lambert Rietraet, inv.30 fol.40v dd 26.1.1630
Matheus van der Houte, notaris Johan van der Lisse, inv.24 fol.155v dd 4.10.1630.
Matheus van Houte, boswachter van Zijne Excellentie in de baronie van Breda, notaris Lambert Rietraet, inv.31 fol.119 dd 31.5.1631
Matheus van Hout, getuige, notaris Jacob Cornelisz de Vos, inv.129 fol.12v dd 12.12.1633
Matheus van Hout, vettewarier (vethandelaar), notaris Lambert Rietraet, inv.35 fol.240 dd 16.9.1637

Erik

Als je mijn link volgt naar archieven.nl dan ga je vervolgens naar index 1597-1670 en download je (in dit geval) pdf bestand 6708. Daar vind je de informatie. 

JP Ouweltjes

Ja klopt. Dat is ook wel gelukt, maar kan er niet goed tegen dat ik ze zelf niet kan vinden zonder link haha... Vraag me af of ik iets over het hoofd zie.

Erik

Googlen op "indexen notarieel archief 's-Gravenhage" brengt je erheen.

JP Ouweltjes

Zo ver kom ik gelukkig ook ;). Vraag me af hoe je tot het overzicht van alle namen (Matheus van Hout*) bent gekomen. Toch niet door te lezen in de akten? Ik neem aan dat ze al ergens geïndexeerd zijn.

Verder heb ik nog een leuk stuk gevonden over het Park Valckenberg: Bljkt dat de zoon van Matheus van Hout: Govert van Hout, de eerste echte hovenier van dat park is, en de moestuin heeft aangelegd. Ook een stuk over Matheus zelf, hij was een druk man:

 

Hovenier of tuinman van het Valkenberg was gedurende de periode 1560-1600 Mattheus van (den) Houte geweest, die de prinsen van Oranje als heren van Breda in dat tijdvak in diverse functies, volgens eigen verklaring en die van zijn zoon en opvolger trouw heeft gediend. Behalve het hovenierschap van het Valkenberg was hem namelijk ook opgedragen het toezicht op de huizen en andere .bebouwde en onbebouwde eigendommen, welke deze heren in die tijd in het land van Breda, de Baronie dus, bezaten. Verder voerde hij de titel van houtvester van het Liesbosch bij Breda. Aangezien zijn instructie helaas niet bewaard is gebleven, is het onmogelijk om vast te stellen, hoe hij deze drievoudige taak verrichtte en wat elk dezer functies van hem vergde. Zeker is wel dat geen zijner acht opvolgers in het hovenierschap van het Valkenberg zó overbelast was als deze Mattheus van (den) Houte. Het zijn er natuurlijk meer dan acht geweest tussen 1600 en 1770, waarvan de bescheiden in het Nassau-domein melding maken, doch deze acht zijn er met naam en toenaam in genoemd en van enkele hunner is ook de instructiebrief aanwezig

Erik

Toch niet door te lezen in de akten? Ik neem aan dat ze al ergens geïndexeerd zijn.

Archief Breda heeft aktes digitaal geïndexeerd. Den Haag niet; daar rest dus niets anders dan de kaartjes met informatie, die op alfabetische volgorde zijn ingescand en verwerkt tot pdf bestanden, door te lezen. Maar na het lezen van deze indexen volgt dan toch het lezen van de aktes zelf. Dat lukt me vrij goed.

Leuke info over Godert en Matheus heb je gevonden. Ik vermoed dat zoon Godert het werk op Valckenberg en zoon Hendrik (en na hem Matheeus) het werk in het Liesbosch heeft overgenomen. Kleurrijke familie.

JP Ouweltjes

Hier nog wat meer informatie over de familie van Judith Henricx Moonen [link]

01 Tusschen Matheus van Houte woonende binnen der stadt
02 van Breda als man ende voocht van Judith Henrich Moonen 
03 dochter Pieter Henrick Moonen sone voor hem selven ende
04 vervangende ende hem sterck makende voor de weeskinderen
05 van jongen Henrick Moenen ende Pauwels Moenen weeskin-
06 deren Janneken Geertruijt ende Engelken Moenen haeren
07 drijen weeskinderen alle in verscheijden stede der vereenigde
08 Nederlanden woonende als erfgenamen van heer ende
09 M[eeste]r Jan Moenen doctor was inder medecijnen impetr[an]ten
10 in ra ter eenre ende Jan Henrick Stijnen ende Jan Jan
11 Pijnenburch woonende inde beijheijt? van Oosterwijck inden
12 meijerije van 's Hertogenbossche enz.

JP Ouweltjes

Zoeken op Jan Moonen doctor in de medicijnen brengt me vervolgens hier: link

De naam Moenen/Moonen etc kom ik eind 15e eeuw al tegen in de diverse tekstbestanden: link

Andere spellingswijzen: Monen, Monik, Monix

Jan Moonen wordt vanaf ca. 1535 genoemd, was tevens kanunnik en had een broer Henrick, dus dat zou wel eens iets kunnen zijn.

Denkelijk ontstaan uit een patroniem.

JP Ouweltjes


.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu