stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd bij document uit Notariele archieven betreffende Gerard de Boughelles, zoon, neef


Profiel afbeelding

Het document is hier te vinden. Graag wil ik weten of er meer genoemd wordt aan namen, leeftijden, relaties, dan al wat in de samenvatting is beschreven.

 

En aanvullend dezelfde vraag bij dit document.

Jopla

Gerart de B., heer van La Vacquerie als vader van zijn onmondige zoon Maximilaan de B.

Daaruit kun je afleiden dat Maximiliaan geboren moet zijn tussen 1611 en 1636 wan je was pas mondig op je 25e in die tijd. 

Meer kan ik er niet uithalen. Dat is meestal zo in die akten. 

Annemarie57

Dank je wel Annemarie! Alle beetjes helpen. Heb je ook naar het andere document kunnen kijken?

Jopla

Gerard de Bourgelle, heer van Lavasquerij, was volgens de tweede akte kapitein in een Waals regiment onder Monsieur de Faure.

Maar dat was mogelijk al bekend (heb niet alle vragen bestudeerd)

Cees van Gent

@Cees:

Dank je wel!

Dat is een verrassende mededeling. Dat was niet bekend. Ik dacht eigenlijk dat de familie Faure rond 1700 naar Nederland vluchtte vanuit Orange, maar kennelijk waren ze al eerder hier. Of het is een andere tak.

Staat er ook nog iets meer in over Jacques de Hennin?

En wat zijn eigenlijk prebenden?

 

Aanvullend heb ik er nog één: https://proxy.archieven.nl/0/609C5BC3A9184642E0534701000A17FD

Jopla

Voor de zekerheid hierbij de betreffende passage.
Want ik kan het natuurlijk mis hebben.


Cees van Gent

Annemarie57

Ik lees eigenlijk 'onder t Regiment Mons. de Fama ten dienste van' etc.

De Fama zou kunnen zijn 'de Famars', waarvan meerdere leden in het staatse leger gediend hebben (in het Frans wordt normaliter in deze naam de 'r' wél maar de 's' niet uitgesproken, dus had geklonken als 'de Famar'. En als  die 'r' niet sterk werd uitgesproken,  dan klink het phonetisch als 'de Fama'.

Dat is dan mijn bijgedragen steentje, maar dat betekent niet dat ik het hier juist heb, maar wil U deze mogelijkheid niet onthouden.

Pieter Johan Cramwinckel

Pauwel

En dan hier een weblink naar die Gerard de Bourghelles. De in de Utrechtse not.akten genoemde Jacques de Hennin is dan wel  broer van Gerard's moeder Antoinette de Hénin, dus een oom van Gerard. De op Geneanet genoemde ouders zijn  Claude de Semerpont heer van La Vacquerie gehuwd met Antoinette de Hénin:   https://gw.geneanet.org/pygaveau?lang=fr&p=gerard&n=de+bourghelles.

Gerard's eerste vrouw was Anna Varius, bron :Overluidingen Utrecht nr. 39p392: "6 december 1629 Anna Varius, huisvrouw van Gerard van Bourghel, gezegd Semerpont, Heer van Lovaquerie, capitein ". Anna was dan wel de moeder van Gerard's zoon Maximiliaen, die bovengenoemde  prebende zou krijgen.

Over ' heer van la Vacquerie' : Bij Lille, Frankrijk ( waar Gerard vandaan stamt) heb ik geen plaats van die naam gevonden, maar wel in meer zuidelijk in Frankrijk : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVl6WSn7nsAhVE4YUKHaJaBm8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLa_Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries&usg=AOvVaw10DCT1GcRWfYk9j4JK5U-H

In ieder geval staat er op Geneanet dat de vader Claude, baljuw? ('Bailli'), burger en koopman van Lille, woonde op zijn bezit in la Vacquerie in de parochie van St André, 'voor zaken' naar NL vertrokken was om zich daar te vestigen en dat zoon Gerard in 'Wessel' (=Wesel a/d Rijn) kapitein was. Ik vermoed dat vader Claude om eerder religieuze dan zakelijke motieven naar NL (Utrecht?) kwam (dus een 'exulant') , wat niet wegneemt dat zakelijke aspecten wel degelijk ook een rol gespeeld kunen hebben.

Indien een vertaling nodig uit het Frans op die Geneanet website, vraag me maar.

Vriendelijke groet

Pieter J.

Pieter Johan Cramwinckel

@PieterJohanCramwinkel: Dank je voor je bericht. Veel interessante informatie. Het klopt inderdaad dat Gerard de zoon is van Claude de Semerpont, heer van La Vacquerie (of Lavacquerie).

Ik heb La Vacquerie wel een opgezocht, inderdaad bij St. André kan ik me herinneren, ergens in het noorden van het huidige Frankrijk, niet eens zo ver van Lille. Er zijn meerdere Lavacquerie-s en en La Vacquerie-s in Frankrijk, maar deze was toendertijd, is al weer een paar jaar geleden dat ik er mee bezig was - niet zomaar te googlen.

De meest aannemelijke is: https://www.openstreetmap.org/node/1568973447#map=17/50.07321/3.16516 maar ik twijfel of het deze was, want St Andre kan ik nu niet terug vinden.

Claude de Semerpont was inderdaad Baljuw in Lille, net als zijn schoonvader, maar later Kwartiermeester van Prins Maurits. Zijn weduwe en zoontje (niet Gerard) krijgen nog een toelage van de Republiek als hij is overleden. Ik neem aan dat hij wat godsdienst betreft protestant was, maar of hij echt gevlucht is weet ik niet. De familie is nog geruime tijd eigenaar van La Vacquerie gebleven als ik andere stukken lees, vooral als het er om gaat wie nu werkelijk de revenuen mag opstrijken. Daaruit zou het kunnen blijken dat La Vacquerie buiten het Spaanse gebied lag en onder Frankrijk viel.

Ook Pauwel bedankt voor de bijdrage.

Jopla

dat zoontje is dan waarschijnlijk Maurice, geb./ged. 21 4 1596 te Lille, dus broer van Gerard. Op de Geneanet website staat dat hij (Maurice) soldaat bij de Cavalerie is in Spaans dienst bij Zamvliet (Zandvliet?), maar dat 'spaanse' lijkt met toch onwaarschijlijk, zou eerder moeten zijn 'staatse' dienst, gezien het door u genoemde latere beroep kwartiermeester van vader Claude bij Prins Maurits. En dan mogelijk vernoemd bij doop naar die Prins Maurits.

Pieter Johan Cramwinckel

Nee, volgens mijn aantekeningen heet dat zoontje dat hier bedoeld wordt Claude, geboren in 1606. Ook volgens mijn aantekeningen zijn er 6 kinderen.

  1. Gerard, 15/5/1589
  2. Floris?
  3. Maurice, 1596
  4. Claude, 1606
  5. ?
  6. ?

Vermoedelijk is er nog een Maximiliaan, want de vrouw van Claude (Anthoinette de Hennin) heeft een broer Maximiliaan en de naam komt verderop ook voor, o.a. als zoon van Gerard.

Ik twijfel of Jacques de Henin de oom is van Gerard. Het zou ook de zoon van de broer van Anthoinette de Hennin kunnen zijn. Of is er in het genoemde document echt sprake van een oom - neef relatie? Ik dacht dat er alleen neef genoemd werd.

Ik heb nog deze 2 teksten:

Maximilien de Hennin, lieutenant d'une compagnie d'arquebuses pour le service de l'Empire, fils d'Adrienne Lutens dit Brulois, veuve de Grard de Hennin, bailli de Lille, donne procuration à son beau frère, Claude de Semerpont, écuyer - 16 février 1595.

Maximilian Hennin, luitenant van een compagnie haakbussen voor de dienst van het Rijk, de zoon van Adrienne Lutens gezegd Brulois, weduwe van Gerard de Hennin, baljuw van Rijsel, geeft volmacht aan zijn zwager, Claude Semerpont, Jonkheer - 16 februari 1595.

en

Antoine Bourel, avocat, atteste qu'il a connu feu Gerard de Hennin, bailli de Lille, son oncle, comme étant le frère germain de feue Isabeau de Hennin qui fut sa mère, que feu Claude de Semerpont dit Bourghelles épousa feue Antoinette de Hennin, fille dudit Gerard et cousine germaine dudit attestant, que ce dit Semerpont, bailli de Lille après son beau père, vivait en son fief de la Vacquerie en la paroisse Saint-André, puis qu'il se retira en Hollande pour ses affaires; que ledit De Semerpont est faussement accusé d'avoir vendu la ville de Lille au Roi de France et que ses livres ne furent pas vendus en place publique. Cette attestation est demandée par Gerard de Bourghelles dit De Semerpont, capitaine à Wesel - 23 octobre 1647 - même attestation par Jean Schapelinck, greffier du bailliage.

Antoine Bourel, advocaat getuigt dat hij wist dat wijlen Gerard Hennin, baljuw van Rijsel, zijn oom, de volle broer van wijlen Isabella van Hennin, die zijn moeder was, dat wijlen Claude van Semerpont zei Bourghelles getrouwd met wijlen Antoinette Hennin , dochter en nicht genoemde Gerard genoemde getuige dat zei Semerpont, baljuw van Lille na zijn schoonvader, woonde in zijn bolwerk van Vacquerie in de parochie van St. Andrew, dan trok hij naar Nederland voor zijn bedrijf en dat aldus De Semerpont wordt valselijk beschuldigd van het verkopen van de stad Lille en de koning van Frankrijk, dat zijn boeken niet in het openbaar werden verkocht. Dit certificaat wordt aangevraagd door Gerard Bourghelles zei De Semerpont kapitein in Wesel - 23 oktober 1647 - hetzelfde certificaat door Jean Schapelinck, griffier van het baljuwschap.

vertalingen van mijzelf met behulp van Google.

Jopla

ja, idd. er wordt alleen over 'neef' in die notaris akte gesproken, en dat leek mij eerder een neef/oom relatie gezien de context, maar volgens u dus een neef /neef  relatie.

Dat  Antonette de Hénin een broer Jacques zou hebben is niet bewezen of gevonden op Genenanet, maar wel logisch gelet op de naam van haar grootvader Jacques Marie de Hénin.

Maar ik ga daar verder niet op in, want u beschikt over meer documenten, dus trek ik me terug.

Betreffende uw vertaling hier boven (de stad lille) : het is : verkopen 'aan' de koning van Frankrijk en niet 'en'. En niet 'hetzelfde certificaat', maar 'dezelfde attest(atie)'

Prettige avond verder.

Pieter Johan Cramwinckel


oh, vergeten te melden: ecuyer= schildknaap, niet jonkheer. Meestal was een schildknaap een jonge knaap die aan een ridder werdt toegevoegd (al dan niet met paard) om zijn schild te dragen. Het werd een soort adelijke rang, voordat de knaap eventueel zelf tot ridder geslagen werd. Het duidt meestal wel op afstamming uit de adel.

Pieter Johan CramwinckelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu