stamboomforum

Forum logoHelpdesk » Afgeschermde personen opgelostProfiel afbeelding

Betreft Genealogie Online (via Chrome browser) op adres https://www.genealogieonline.nl/henglias/I93230.php

Selectief velden/records uitsluiten begin ik niet aan; daarvoor heb ik teveel records (89.000) en teveel mutaties per dag.

Verlagen van 110 naar 105 vind ik een goed idee. Dat lost niet alles op, maar in elk geval 50%.

Jan Verkade - 3 mei 2023 - 13:52

Selectief velden uitsluiten is niet afhankelijk van het aantal mutaties of aantal records, maar van aantal uit te sluiten velden en hoe vaak je 'n GEDCOM wilt uploaden. Als je het (te)veel werk vindt kun je altijd nog naar 'n lagere frequentie van uploaden terugschakelen. Kijk ook 'ns naar de voordelen:-) Praten we niet langs elkaar heen en heb jij 't over records/personen en ik over velden, alle afzonderlijke data die je over 1 persoon vastlegt?

De grens verleggen van 110 naar 105 jaar verhelpt veel meer dan 50% van je privacy-problemen. Je gaf meen ik zelf al dat het vooral mensen betreft tussen 100 en 105 jaar, bijna niet tussen 105 en 110 jaar, dat komt bijna (nog) niet voor. 

Pauline Berens EBBI - 3 mei 2023 - 14:05 (laatst bijgewerkt 3 mei 2023 — 14:10 door auteur)

- Het aantal onterecht niet openbaar verklaarde personen kan nog aanzienlijk vermindert worden door het algorithme daarvoor te verfijnen, zoals ik al in januari aangaf. Daar zou Bob meer werk van moeten maken.

- ik ben ook voor het verlagen van de max leeftijd naar 105.

- ik ben ook voor het herwaarderen van het overlijden vinkje.

- @Pauline, ik zou Jan zijn hobby op zijn eigen wijze in laten vullen. Je voorstel voor een toegagspoort - (waar heb ik dat eerder gezien?) - lijkt mij ten enen male ongeschikt voor een bevolkingsreconstructie en je dwingt iemand daarme naar een GO abonnement.

- @Jan, ik zou bij Aldfear toch eens lobbiën voor de mogelijkheid een datum te nuanceren met voor/na/ongeveer, etc. Dan kun je het bewijs dat iemand voor een bepaalde datum overleden is verzileren.

Gerrit Scholl - 3 mei 2023 - 14:52

@Gerrit: ik heb al jaren een GO-abonnement ;) , maar een toegangspoort wil hier sowieso niet gebruiken.

@Gerrit: in Aldfaer kun je prima als overlijdensdatum "<2023" invullen en dat ben ik dan nu ook maar gaan doen. Maar ik blijf het non-informatie vinden die niets toevoegt aan het overlijden-vinkje dat ik eerder gezet heb.

Ik had altijd ca. 5.000 personen die vanwege privacy niet zichtbaar waren; dat aantal is inmiddels gestegen naar het volslagen belachelijke aantal van 14.369 niet zichtbare personen. Ik ben zeer zorgvuldig en heb nooit een klacht gehad. Onbegrijpelijk dat je hiervoor niet zelf de verantwoordelijkheid mag nemen.

Jan Verkade - 3 mei 2023 - 15:07

@Gerrit, waarom zou een toegangspoort ongeschikt zijn voor 'n bevolkingsreconstructie? Jan heeft veel volgers in 'n FB-groep. Die mensen kan hij gericht uitnodigen voor de toegangspoort. 

@Jan, waarom wil je geen toegangspoort gebruiken? Juist omdat je schrijft "Onbegrijpelijk dat je hiervoor niet zelf de verantwoordelijkheid mag nemen." lijkt me 'n toegangspoort ideaal voor jou. WIl je a.j.b. reageren op m'n bericht van 14:05?

Pauline Berens EBBI - 3 mei 2023 - 15:20 (laatst bijgewerkt 3 mei 2023 — 15:25 door auteur)

@Jan, 

- Waarom gebruik je i.p.v. 2023 niet de datum van het oudste bewijsstuk waaruit blijkt dat iemand overleden is? Dan voeg je wel degelijk iets toe aan het vinkje.

- Heb je getest of <2023 correct via de Gedcom wordt doorgegeven en vervolgens in GO een openbaar persoon oplevert?

- Bob maakt onvoldoende gebruik van het volgende:

Alle personen die genoemd worden in een acte/registratie die gedateerd is 110/105 of meer jaren geleden kunnen openbaar gemaakt worden, en niet alleen die personen, maar OOK AL HUN VOOROUDERS !! Ook al is van die voorouders niets anders bekend dan een naam.

Dat laatste is door Bob maar deels geïmplementeerd en bij mij vallen veel niet openbare personen in die categorie, ik vermoedt bij jouw ook.

Bovendien geldt ook nog eens dat als een persoon in zo'n document volwassen is, je van die 110/105 nog eens 15 jaar af mag trekken. Dat geldt b.v. bij een doop voor de ouders en de getuigen en voor bijna alle personen genoemd bij een huwelijk.

En voor (potentieële) grootouders mag je er nog eens 15 jaar aftrekken, zoals ouders van bruid/bruidegom bij een huwelijk.

Gerrit Scholl - 3 mei 2023 - 17:01 (laatst bijgewerkt 3 mei 2023 — 18:01 door auteur)

Ik heb aan het eind van mijn laatste bijdrage van 17:01 nog iets toegevoegd over 'grootouders'.

Gerrit Scholl - 3 mei 2023 - 18:03

@Pauline: Ik ben niet bekend met de details rond een toegangspoort, maar ga er van uit dat er meer nodig is dan een uitnodiging versturen. Ik denk dat je per persoon iets in moet stellen, anders zou zo'n toegangspoort ook een soort wassen neus zijn.

Verder vind ik "Ik begin er niet aan" een heel legitiem standpunt, dat ook voor mij geldt en gewoon gerespecteerd zou moeten worden, dunkt mij.

Gerrit Scholl - 3 mei 2023 - 18:19 (laatst bijgewerkt 3 mei 2023 — 18:20 door auteur)

@Gerrit

  1. Ik heb "<2023" getest en bevonden dat op die manier het beoogde resultaat bereikt wordt.
  2. Natuurlijk gebruik ik "<2023" uitsluitend als ik geen betere gegevens heb.
  3. Hoe weet ik ondanks het ontbreken van een sterfdatum toch dat iemand overleden is? Wel, er is géén enkele Hengeloër uit 1914, 1915 of 1916 meer in leven, ongeacht wat hierover de mening van GO ook is (GO schermt ongeveer duizend personen uit deze jaren af, die ik als overleden aangemerkt heb).
    En voor zover er nog een Hengeloër uit 1917 of 1918 in leven mocht zijn, dan haalt hij of zij elk jaar opnieuw de lokale krantjes, voorzien van foto met burgemeester en taart, met naam en toenaam inclusief partner en kinderen (over privacy gesproken . . . )

Jan Verkade - 3 mei 2023 - 19:03 (laatst bijgewerkt 3 mei 2023 — 19:47 door auteur)

@Pauline

Al eerder (13.17u) heb ik aangegeven waarom ik geen toegangspoorten wil gebruiken:
"Nee, er staat best veel informatie in Henglias die mij in vertrouwen is aangereikt over levende en soms betrekkelijk jonge personen. Die wil ik niet zomaar op straat gooien, daarvoor is de groep véél te groot."

Daarnaast gaat het om een Facebook-groep ( https://www.facebook.com/groups/195248474141862 ), waarvan ik niet beschik over de email adressen van de leden.

Bovendien vraag ik mij af of jij wel eens toegangspoorten gebruikt hebt? Bij mij was dat (met een andere publicatie) beslist geen onverdeeld genoegen en waren er meerdere pogingen in samenwerking met Bob en Yolanda nodig om één enkele toegangspoort werkend te krijgen.
Zie: https://www.stamboomforum.nl/subfora/4/2/87312/0/genodigde_toevoegen_lukt_niet_opgelost 

Kortom: toegangspoorten zijn hier geen optie en in dit geval ook helemaal niet nodig of gewenst.

Jan Verkade - 3 mei 2023 - 19:13 (laatst bijgewerkt 4 mei 2023 — 11:11 door auteur)

Jan, bedankt voor de toelichting. Binnenkort ga ik me 'ns verdiepen in zo'n toegangspoort, maar nu even niet🙋

Pauline Berens EBBI - 3 mei 2023 - 19:21

heb je gezien dat ik ook voorstel om de grens te verlagen van 110 naar 105 jaar? Lijkt me 'n redelijk compromis. 

Gezien de discussie hierboven is het voor Jan slechts een gedeeltelijke oplossing. 

Zoals je je wellicht herinnert uit de vorige discussie lag het probleem voor mij niet in de leeftijdsgrens, maar in ontbreken van concrete data bij lieden die hier meer dan drie eeuwen terug rondhuppelden. Daar verandert een aanpassing van 110 naar 105 helaas niet iets aan. 

Wat ik probeerde aan te geven was dat ook de door Jan aangekaarte problematiek terug te voeren is op de keuze van GO om de verantwoordelijkheid voor het vinkje bij 'overleden' (in het gedcom-bestand) van de auteur af te nemen en die bij GO neer te leggen. Vervolgens mag je dat dan als auteur weer rectificeren door in GO andermaal een label 'openbaar' aan deze personen toe te kennen. 

Als ik het heel kort samenvat: eerst wordt ons de regie ontnomen en daarna wordt deze weer teruggegeven, maar wel met heel veel onnodig werk als gevolg! 

Wouter Kok - 4 mei 2023 - 12:51

Voor 'mijn' aantallen is het toekennen van een label "openbaar" onbegonnen werk en bovendien is het geen bestendige oplossing.
Dat label bestaat dan namelijk uitsluitend in GO en niet in mijn eigen database. Eerder is dit, met bevestigingen van aanknopingspunten en van WO2-slachtoffers, gebleken niet betrouwbaar te zijn; i.e. een dergelijk label kan zo maar weer verdwijnen.

Daarom voeg ik bij personen die ik overleden weet te zijn nu maar een overlijdensdatum toe: "<2023" als ik niet méér weet of nauwkeuriger als ik meer informatie heb. Niet fraai, maar waar GO geen waarde hecht aan mijn vinkjes, heb ik geen andere keus. Meer dan 14.000 personen niet-zichtbaar is een onacceptabel resultaat als je weet dat hiervan de helft niet meer onder ons is.

Jan Verkade - 4 mei 2023 - 13:40

Ik vind inderdaad ook dat het ovl vinkje weer door GO gerespecteerd zou moeten worden. De gebruikers die dit serieus ingevuld hebben lijden onder de opportunisten die het niet zo nauw nemen.

@Jan, zou je met een paar voorbeelden uit die 14.000 aan kunnen geven welk soort gevallen bij jouw onterecht niet openbaar zijn.

Zijn dat gevallen die door GO gemakkelijk als overleden gedetecteer zouden kunnen worden door het algorithme te verbeteren?

Bij mij is dat wel het geval, maar misschien ligt dat bij een bevolkingsreconstructie anders.

Als het merendeel minder dan 110 jaar geleden geboren is zal verbeteren van het algorithme inderdaad niet helpen.

Gerrit Scholl - 4 mei 2023 - 17:30

@Gerrit
Er is géén enkele Hengeloër uit 1914, 1915 of 1916 meer in leven, ongeacht wat hierover de mening van GO ook is
(GO schermt ongeveer duizend personen uit deze drie jaren af, die ik als overleden aangemerkt heb).

En voor zover er nog een Hengeloër uit 1917 of 1918 in leven mocht zijn, dan haalt hij of zij elk jaar opnieuw de lokale krantjes, voorzien van foto met burgemeester en taart, met naam en toenaam inclusief partner en kinderen (over privacy gesproken . . . )

Jan Verkade - 4 mei 2023 - 17:39

Ok Jan, duidelijk, maar er zijn bij jouw dus ook meer dan 12.000 personen van voor 1915 onterecht niet openbaar.

Gerrit Scholl - 4 mei 2023 - 21:50

Benieuwd wie dit onderwerp gesloten heeft (een moderator?); Bij gebrek aan duidelijk hierover heb ik het heropend.

Het lijkt mij wel netjes om er naam en reden bij te zetten als je een onderwerp sluit.

Jan Verkade - 5 mei 2023 - 08:18

@Geriit

Volgens mij schrijf ik: "ongeveer duizend"

Jan Verkade - 5 mei 2023 - 08:19

Benieuwd wie dit onderwerp gesloten heeft

Er waren al drie maanden voorbijgegaan sinds de laatste reactie... :D

Overigens is er vrij radicaal de bezem door alle onderwerpen gehaald (idd door een moderator) want vrijwel alle recente berichten staan ineens op 'gesloten' (NIET 'opgelost')! Ik vermoed dat het een generieke opruimactie is geweest. 

Was ook best irritant dat heel veel onderwerpen te onrechte open bleven staan. 

Wouter Kok - 5 mei 2023 - 08:33 (laatst bijgewerkt 5 mei 2023 — 08:40 door auteur)


Als je alle onderwerpen afsluit op elk forum (wat gisteren door iemand gedaan is), kun je de Fora beter opdoeken.

Jan Verkade - 5 mei 2023 - 08:47De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu