stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 1278

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Pieter Elsing
geb: alhier 1778, ??????, Schoenmaker, Zie-
kelijk, de Vrouw Johanna Wagner, geb;
alhier 1781, de Kinderen

Vraag over deze afbeelding gesteld

Wat staat er tussen 1778 en Schoenmaker. Ik lees hier geenL:, maar ik heb geen idee of dit klopt en wat het dan wel betekent.

Steekwoord(en)

transcriptie 

Vraagsteller

Harry Collignon

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 2 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Wat voor bestand is het? Kerkelijk? 'geen L:' kan dan misschien betekenen 'geen lidmaat'.

Pauwel

Het is uit het archief van het armenbestuur, waarin vermeld staat wanneer er uitkeringen zijn verstrekt. "Geen lidmaat" zou dus niet zo'n slechte oplossing zijn.

Harry Collignon

Heeft u ook een suggestie?