stamboomforum

Zoekplaatjes

In de Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon vond ik dat de op 11 september 1769 te Leiden geboren Pieter Marks onder stamboeknummer1829 als dienstplichtige werd ingeschreven in het Franse 125e Regiment Infanterie van Linie. Op de website Memoire des Hommes van het Franse ministerie van defensie vond ik vervolgens die inschrijving (bovenaan in de afbeelding). Uit die inschrijving meen ik te begrijpen dat hij in november 1810 werd overgeplaatst naar het 123ste regiment. Zijn inschrijving in dat regiment per 1 november 1810 vond ik inderdaad ook (onderaan in de afbeelding). Daaruit blijkt dat Pieter (Pierre) Marks op 2 oktober 1813 (?) de dienst verliet op basis van Congé de Réforme, dus wegens verdere ongschiktheid voor de militaire dienst. Tevens meen ik daarin te lezen dat Marks sinds 17 augustus 1809 gediend zou hebben in het Hollandse 6de Regiment (Holland was immers een koninkrijk tussen 1806 en 1810). Dit gegeven kan ik echter niet rijmen met zijn inlijving in het 125e Regiment Infanterie van Linie (tenzij het Hollandse 6de daarin integraal zou zijn opgegaan), dit even los van de relatieve ouderdom voor een dienstplichtige (rekenen is niet mijn sterkste kant, maar Marks was toch echt bijna 40 in augustus 1809!). Als ik dan zijn inschrijving in het 125ste probeer te duiden, dan kan ik niet goed lezen wat er nu precies staat achter "incorporé, venant d". Het lijkt dat daar het 9de regiment infanterie wordt genoemd. Maar verder? "Le 1 juillet 1810 par engagement qui aboite le 2 decembre 1815"? Ik kom er niet uit ... In de vierde kolom van die inschrijving komt wel weer die datum van de 17e augustus 1809 terug.
Ik probeer de dienstplicht van mijn voorvader Pieter Marks te begrijpen. Ten eerste of iemand weet waarom een man van bi


Meer over dit zoekplaatje