stamboomforum

Zoekplaatjes

Foto's zijn genomen in Breda. Deze foto zaak maakte in die tijd meerder militaire foto's
Zijn dit personen die behoren tot de stamboom Sanders Mierlo / Helmond of is er een relatie met deze familie Ze zitten


Meer over dit zoekplaatje

Uit album, met foto's allemaal gedateerd 1903-1904-1905 staan foto's waarop "Zuster van der Kooij" in dienst is van een familie, mogelijk voor dochter Jeanne die op veel foto's in bed ligt, of in een grote stoel. het album is ook voorzien van een brief gericht aan een mevr de Rochemont te Scheveningen in 1972. Op de foto's staat ook nogal vaak het zusje van Jeanne, Mieke, en een moeder (?) Tine genaamd.
Wie kent/herkent Zuster van der Kooij? Bij welke familie is ze lange tijd in dienst geweest? Wie zegt de combinatie Jean


Meer over dit zoekplaatje

Deze Foto, in de maat van een briefkaart, heeft op de achterkant een aantekening "M.Kamermans" en "Katendrecht". Hier is zeker MS Katendrecht van van-Ommeren Shipping bedoeld. Dat is alles wat wij weten. Wij vermoeden sterk dat hij met ons, Kamermans(en), verwand is!
Wij hebben geen idee uit welke tijd de foto stammt en op welk van de verschillende MS Katendrecht (1, 3 of 4?) deze M.


Meer over dit zoekplaatje

Foto mogelijk van Willem P. v.d. Staaij. Hij heeft deze foto in augustus 1916 uit Middelburg verzonden. Hij is dan in militaire dienst bij de 3de compagnie wielrijders (veldp. 12). In het Militieregister heb ik een Willem v.d. Staaij gevonden, geboren in Vlaardingen op 07-09-1880. De afgebeelde man lijkt me geen 36 jaar.
Is afgebeelde man Willem P. v.d. Staaij? Heeft hij nazaten?


Meer over dit zoekplaatje

 Op 19-03-1936 ging Hubertus Frantzen voor zijn nummer in dienst, en werd ingedeeld bij het dertiende regiment jagers in de Harskamp. Na zijn opleiding werd hij overgeplaatst naar het 18E regiment infanterie te Amersfoort dit
links onder zittend is Hubertus wie kent namen van de andere personen,


Meer over dit zoekplaatje

Op de foto staan links Jan Scheltens en Lijntje Anna Maria Hoogenboezem (geboren 01-03-1919 te Zegwaart). Lijntje is getrouwd op 24-12-1945 te Amsterdam met Jacobus Hendricus van Gelder. Lijntje is bij de bevalling van haar eerste kind overleden op 02-08-1947 te Amsterdam. Jacobus zat in 1948 in Tsjecho-Slowakije, waarschijnlijk in diplomatieke dienst. Sindsdien is van hem niets bekend. Deze foto is gemaakt in augustus 1939. De foto is gemaakt in Den Haag bij het huwelijk van Max Siegmund en Joke van Gemert. Jacobus en Lijntje hebben achtereenvolgens gewoond: Mr. Th's Jacoblaan 34 in Maartensdijk, Avenue Kléber 20 in Parijs en Churchillaan 57-ii in Amsterdam.
Wie herkent een of meer personen op deze foto? Wie kan mij zeggen of en welke relatie de personen hebben met Lijntje?


Meer over dit zoekplaatje

Den Haag. Militaire Jongelings Vereniging "Vreest God,.... Koning 's Gravenhage" Tweede rij zittend, vierde van rechts naast een wat oudere man zit Willem Anne Hoekstra, geboren 1908 in Wildervank.
Ik wil graag weten waar deze foto is genomen en wie er op staan.


Meer over dit zoekplaatje

Foto is gemaakt omstreeks 1890. Het betreft Bernardus Gerardus Cats, geboren te Utrecht op 28-8-1870. Hij was in militaire dienst als hoornblazer.
Op zijn hoofddeksel is een onderscheidingsteken te zien. Bij welk legeronderdeel is B.G. Cats ingedeeld geweest?


Meer over dit zoekplaatje

"Opgelost"Peter Gerardus Hendrikus Kennis, roepnaam Gerard, geboren 25 juli 1927 in Budel,Nrd.Br. overleden 4 mei 1989 in Neerpelt, Belgie.
Waar in Nederland Indie was hij gelegerd, welk onderdeel in militaire dienst zat hij, op zijn mouw staat 11de INF, wat h


Meer over dit zoekplaatje

Zeer waarschijnlijk staat helemaal rechts Reindert Out (4-april-1879 tot 19 februari 1947). Hij zat rond 1900 in militaire dienst bij het '4e regiment vestingartillerie'. Deze was oa in het forteiland in IJmuiden gelegerd. Ik vermoed dat daar ook deze foto is gemaakt. Het kan zijn dat op deze foto ook Adriaan van der Vlerk (12 februari 1879 - ??) staat, die zat rond dezelfde tijd in militaire dienst bij de 'Pantserfortartillerie. Want later is zijn zoon getrouwd met een dochter van Reindert.
Waar is deze foto gemaakt? Herkent u mensen? Kan u nog meer bijzonderheden van deze foto vertellen?


Meer over dit zoekplaatje

Op deze foto uit oktober 1936 zit mijn vader Jan/Johan Cornelis Jongkoen (Amsterdam 1915 - Middelburg 2001) geknield zittend achter de liggende dienstplichtige militair, t.w. 1e persoon links (voor kijker rechts). Blijkens een berichtkaart Nr. 521 Ministerie van Defensie diende hij (gd 1936 II-197) in het 15e Regiment Infanterie. Zijn 1e oefening duurde van 5 oktober 1936 tot 18 maart 1937, terwijl zijn mobilisatieperiode liep van 21 augustus 1939 tot 27 juni 1940. Hij woonde toen bij zijn ouders aan de Meiendaal 236 (Tuindorp Vreewijk) te Rotterdam Eind jaren '80 kwam een dienstmaat tevergeefs bij het ouderlijk huis in Winterswijk (1959 - 1999) langs. Mijn vader was niet aanwezig.
Wie staan er verder waar op deze foto? Waar was het 15e Regiment Infanterie toen gelegerd?


Meer over dit zoekplaatje

Het is mijn opa Jacobus Joannes Kanters, geboren Mierlo, 09-04-1889. Foto is gemaakt tijdens zijn Militaire dienst, ik denk zo rond 1910. "Hij zat bij de huzaren" volgens mijn vader.
Wie kent deze uitrusting / uniform. Wat betekent de "4" op de tas ? Welke rang ? Wie waren de huzaren ?


Meer over dit zoekplaatje

Uniform: De granaat op de koppelgesp staat voor de infanterie (ingevoerd in 1894) rang: Sergeant van het KNIL. Waarschijnlijk dienst genomen in Harderwijk. De foto is gemaakt in Amsterdam bij Fotostudio Huijsen aan de Vijzelgracht zo rond 1906. De linker medaille (een typische KNIL medaille) is het kruis voor bijzondere krijgsverrichtingen. met gesp (in geval van een eervolle vermelding kwam er een kroontje op het lint) met daarnaast de medaille voor trouwe dienst voor onderofficieren. Hij moet zo ongeveer in 1890 in dienst zijn gegaan.
WIE IS DEZE MAN? Met veel moeite heb ik geprobeerd om de naam van deze man te achterhalen. Wellicht komt hij voor op f


Meer over dit zoekplaatje

deze (militaire?) onderscheding komt uit de boedel van een van de grootvaders van een kennis. Waarschijnlijk voor 1900
Welke onderscheiding betreft dit? Welk jaar of periode?


Meer over dit zoekplaatje

Links op de foto mijn opa Johannes Huigsloot (1894-1985). Hij woonde destijds op de Zuidhoek in Roelofarendsveen. In 1913 werd hij ingeloot voor de Nationale Militie, dus deze foto zal waarschijnlijk van 1913 of 1914 zijn.
Ik zou graag willen weten waar de foto gemaakt is, wie zijn dienstmaat rechts op de foto is en tot welk onderdeel ze beh


Meer over dit zoekplaatje

komt uit fotoalbum familie Smit uit Badhoevedorp. Foto is gemaakt in 1918 op de Sloterweg 326 Haarlemmermeer. 2e van links is Anna van Nieuwmegen en was in dienst bij de eigenaar.
Wie heeft er gewoond op Sloterweg 326 en wie zijn de overige personen op de foto.


Meer over dit zoekplaatje

Opa Mallekoote staat op deze foto als een van de koperblazers, Hij was zowel lid van een muziekvereniging (Heinkenszand ZLD) en muzikant in het leger, in de mobilisatie lag hij in Willemstad.
Graag zou ik willen weten of het muziekkorpsen zijn of militaire korpsen en waar is deze foto genomen.


Meer over dit zoekplaatje

Foto komt uit de nalatenschap van de Familie de Boer, Riem, Tigchelaar. Familie is afkomstig van Harlingen. en omgeving
Wie zijn deze jonge mannen? Waar is deze Foto genomen? Jaartal?


Meer over dit zoekplaatje

Onbekende foto
Wie is deze persoon de foto komt uit de Ham of Wilts Familie


Meer over dit zoekplaatje