stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht mr. Willem van Staveren/Staverinus, Bergschenhoek ~1640 NGProfiel afbeelding

Geachte forumleden,

Ik zoek het voorgeslacht van de chirurgijn Willem Staverinus. Volgens notariële akten was hij werkzaam te Bergschenhoek. Zijn zoon Johan werd ook chirurgijn te Bergschenhoek. Helaas gaan de akten van Bergschenhoek niet erg ver terug, dus ik kom niet veel verder dan Willem. Ik was benieuwd of het voorgeslacht tóch gevonden zou kunnen worden.

”Willem Staverenius en Willem Jansz Uchtenbroeck, beide wonend te Berchsenhouck, leggen een verklaring af op verzoek van Willem Egbertsz van Telingen en Nicolaes Cornelisz Keet, medestanders van de impost op 't beestiael over Hillegontsberch van de tegenwoordige termijn.
Zij zijn op 25-10-1656 bij Jacob Phillipsz, herbergier op den Berchsenhoek, geweest, waar ook van Telingen, Keet en een zekere Cornelis Dammisz uit Berchsenhoeck aanwezig zijn.
Keet heeft een varken van Dammisz bekeken om te taxeren dat zich bij backer Tonies Claesz bevindt.
Zij zijn het niet eens over de waarde van het varken. Dammisz scheldt Keet uit, waarop Keet geen taxatie wil doen.”

”Grietgen Egbertsdr, vrouw van Pieter Pietersz van der Vliet, wonend in het oosteinde van den Berchschenhouck in Hillegersberch, 53 jr, legt een verklaring af op verzoek van de baljuw en dijkgraaf van Schieland.
Zij is 14 dagen geleden bij haar buurman Thomas Pietersz, waard, om haar man te halen, waar ook zijn de buren Jacob Dircxsz en diens zwager Jacob Pietersz en Wals timmerman en Corstiaen de kuiper op Berschenhouck.
Jacob Dircxsz en haar man beginnen te spotten.
Jacob Pietersz wil met een kan en daarna met een stoel haar man te lijf.
Zij is erg bang en raakt gewond, waarschijnlijk door een klap van Jacob.
Ze wordt verbonden door Mr. Willem Staverens, chirurgijn te Berchschenhouck. Zij ligt wegens de verwonding nog in bed en is gisteren door een dokter uit Rotterdam onderzocht.”

 

Dit zijn de kinderen die Willem kreeg:

Christina, trouwde met Arij Jacobse Kerckhof

Johan, trouwde met Marijtje Claes Nachtegael

-23 januari 1667 Anna

-1 april 1668 Cornelis

-15 december 1669 Johannis

-17 januari 1672 Neeltje

-21 januari 1674 Maritje

-1 december 1675 Ammerensje

-19 december 1677 Sara

-3 maart 1680 Willem

-17 september 1684 Cornelia

-26 oktober 1687 Dirck

-3 juni 1691 Claes

”Op de vraag wie de vader van het kind was antwoordde zij: Jan Staverinus, chirurgijn van Bergschenhoek, waarna zij van een gezonde dochter beviel. Op de vraag of de genoemde vader dit ook wist zei ze: hij weet het net zo goed als ik.”

Jacomina, trouwde met Jan Maartense Slamp

Anna Marina, trouwde met Willem Janse van Uchtenbroeck

Ik hoop dat iemand kan helpen!

B Volger - 20 apr 2021 - 11:26 (laatst bijgewerkt 20 apr 2021 — 11:36 door auteur)

Op 4.7.1642 wordt zekere Wilm Staverinus genoemd inzake een schuldbekentenis. Zie oud-notarieel 's-Gravenhage notaries Pieter Vroesen inv.150a, fol.180. Veel meer wordt er niet over hem duidelijk in deze akte.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 12:10

Tevens ald. zekere Johannes Staverus/Staverius, ziekentrooster, overl. voor 4.3.1634, gehuwd met Sara van Walraven. Zie index op notarieel.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 12:14

Dan hebben we ’s-Gravenhage als richtlijn, of is dat niet te stellen met deze informatie?

B Volger - 20 apr 2021 - 12:15

Weeskamer Naaldwijk inv.7 (zie hogenda):

Op heden zijn geaccordeerd Catharina Jans Kerckhoven weduwe Mr. Jan Tichelaer, in leven chirurgijn te Naaldwijk, geassisteerd door Mr. Aelbrecht Babiaen haar gekozen voogd, ter ene zijde en Mr. Johannes van Vliet schepen en chirurgijn neffens Mr. Willem Staverius chirurgijn te Naaldwijk, als voogden over Christoffel, Johannes, Willem en Jacobus Tichelaer, ter andere zijde. Zij belooft de kinderen op te voeden. Gedaan op 28-03-1663. 

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 12:18

Index op archief Vedastus Coorwinder te Berkel [link]:

Staverius, mr. Jan
Attestatie 11-12-1660 1, no. 87 chirurgijn te Bergschenhoek;
getuige
Attestatie 24- 6-1668 2, no. 9 getuige
 
Staverinus, Johannes
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
 
Staverinis, Johannes Willemss
Testament 26- 9-1657 1, no.208 getuige
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant
 
Staverinis, mr. Johannes Wms
Transportacte 12- 4-1658 1, no.190 getuige
 
Staverinus, mr. Willem
Testament 26- 9-1657 1, no.208 chirurgijn; getuige
Attestatie 6-10-1657 1, no.207 comparant, won. Bergschenhoek
Getuigenis 10-10-1657 1, no.206a comparant, chirurgijn
Obligatie 15- 2-1660 1, no.125 chirurgijn te Bergschenhoek

Edit: aktes zijn in te zien op FS maar leveren geen extra aanwijzingen op.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 12:20 (laatst bijgewerkt 24 apr 2021 — 11:28 door auteur)

II. Willem Jansz van Uchtenbroek / van Uytenbroek, jm uit Rijswijk, wonende laatst Bleijswijk.
Huwt (1) Hillegersberg 23.6.1641 Arijaantje Reijers, jd uit Hillegersberg
Huwt (2) Hillegersberg 27.8.1645 Leentgen Ariens, jd uit Hillegersberg.
Kinderen uit (2)

  1. Adrijanus Willemsz van Uijtebroek, ged. Geref. Hillegersberg 26.9.1649; getuigen: Marritje Ariens en Arij Pieters Huisman. Zie III.

Huwt (3) Hillegersberg 6.1.1658 Anna Marina Willems Staverinus, jd uit Bergsenhoeck.

Zie hier.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 12:24

Anna Maria trouwde met Willem Jansz van Uchtenbroek. Of is Willem Jansz Uchtenbroek Willem Staverinus?

Naaldwijk is een nieuw aanknopingspunt. 

B Volger - 20 apr 2021 - 13:35 (laatst bijgewerkt 20 apr 2021 — 13:35 door auteur)

08-04-1609 te Delft
Bruidegom

Jan Henricxsz Staverinus, geboren te Delft, schoolmeester te Abbenbrouck van beroep

Bruid

Sara Jansdr van Walraven, wonende te Delft

Sara komt wel voor als naam van een kind van Johan

B Volger - 20 apr 2021 - 13:47 (laatst bijgewerkt 20 apr 2021 — 13:49 door auteur)

Nog een puzzelstukje uit lidmaten Naaldwijk:

7 Januari 1663 met belijdenis
Trijntge Jans van Dijck
Cornelis Doen
met attestatie
Cornelis Jansz van der Lelij van Monster
Annetge Philips van Delft
Magdalena Mathijsz van Voorburch
Willem Staverinus van Berchsenhoeck
Amerentia sijn vrou
Jannetge Everdts van Schiedam
Paulus Jansz van ’s-Gravenhage
Annitge Willems sijn vrou

Annemarie57 - 20 apr 2021 - 14:49

Bedankt! Dat klopt met de vernoeming van het kind van Johan. Amerentia, is dat een Duitse naam?

B Volger - 20 apr 2021 - 15:08

Nederlands

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 15:15

Ik heb op OpenArch alle combinaties Willem & Amerentia geprobeerd, geen resulaten. Wel een Emerentia Stevens die met een Buytenwech was getrouwd tel Leiden. Dirick Jacobsz van Staveren was hier bij getuige.

Ene Roelant Jansz Staveren was getrouwd met Emmerentia Jacobs van den Bosch

B Volger - 20 apr 2021 - 15:19 (laatst bijgewerkt 20 apr 2021 — 15:22 door auteur)

Trouwen Den Haag van rond die tijd is nog niet geïndexeerd. 

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 16:03

Er staat een index op FamilySearch, die mag ik alleen niet openen. Er zitten restricties op.

B Volger - 20 apr 2021 - 16:09

Ik open een willekeurige pagina in Naaldwijk, ik zie dat Willem daar ook een kind doopt: Jannetge, kind van mr. Willem & Annetge Abrahams(?) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-YV9W?i=149&cc=2037907&cat=110188 Het kan ook foutief zijn

B Volger - 20 apr 2021 - 16:25

Ik denk toch eerder dat hij rond 1630-1635 getrouwd is.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 17:04

De indexen op het oud-notarieel DH vanaf 1650 leveren ook nog dingen op. Zo is daar te lezen dat Willem Staverius, chirurgijn te Bergschenhoek, was gehuwd met Amerentia Romers geseyt van Uffelen. Ook zijn kinderen Jan, Jacomina en Christina worden daar genoemd. 

Amerentia had een zuster Cornelia, een broer Arent en een zuster Barbara Romers geseyt van Uffelen. De akte inv.299 fol.216 d.d. 29.9.1657 vermeldt Willem Jans Staverius wonende te Bergschenhoek gehuwd met Amerentia Romers geseijt van Uffelen en Herman Hendricx van Ottensteijn (hij ondertekent van Ottensteen) gehuwd hebbende Cornelia Romers geseijt van Uffelen, beide zwagers van Barbara Romers geseijt van Uffelen, die hun broer Arent Romers geseijt van Uffelen constitueren. Eerdere akten in dat register (fol.204, 207) alsmede aktes in een andere register (inv.183 fol.275, fol.306 en fol.315) maken duidelijk dat er geërfd wordt van hun zuster Barbara Romers geseijt van Uffelen, weduwe van Claes van Brederode, eertijds gezworen gouverneur van de stad Venlo. Cornelia Romers geseijt van Uffelen, destijds woonachtig te 's-Gravenhage, was de moeder van Hendrick en Anna Ottersteijn (fol.275).

Tenslotte in de fiches: Johannes Staverines, gehuwd met Sara van Walraven, was conrector van de Latijnse school.

JP Ouweltjes - 20 apr 2021 - 17:32 (laatst bijgewerkt 20 apr 2021 — 21:02 door auteur)

Merkwaardig dat de zuster van Ammerentia getrouwd was met een heer van Brederode. Heel erg bedankt voor dit overzicht! Dit brengt veel nieuwe gegevens aan het licht

Johannes kan ik nog niet helemaal plaatsen

B Volger - 20 apr 2021 - 18:51


De ouders van Amerentia schijnen een raadsel te zijn, lees ik in de genealogie van Van Uffelen. 

B Volger - 20 apr 2021 - 18:59Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu