stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Mr. Albert (van) Nierop (* Alkmaar ca1600-1676), wie waren zijn ouders?Profiel afbeelding
Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Een van de voorouders van mijn kinderen is mr. Albert (van) Nierop, geb. Alkmaar ca 1600, overl. 27-1-1676, begr. Den Haag, 
trouwt Den Haag 13-2-1633 Cornelia van der Meer, dochter van Nicolaes van der Meer en Cornelia Voogt.

Albert was advocaat en Raad-ordinaris van het Hof van Holland. Hij is afgebeeld op een portret met zijn kleinzoon, met het familiewapen Van Nierop, 
gevierendeeld: I en IV in zilver een rood hart; II en III in zilver drie rode plompenbladeren, Hartschild: in zwart een zilveren leeuw, rood getongd.

Wie kan mij verder helpen aan zijn ouders en eventueel verder voorgeslacht?

Andre Sijnesael - 18 okt 2021 - 21:00 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 09:53 door moderator)

Zijn voornaam wisselt nogal eens qua spelling.
Bij zijn ondertrouw (30-1-1633) heet hij Aelbertus.
In notariële en rechterlijke archieven in de Republiek komt hij uiteraard veel voor.
Daar vind je over het algemeen de variant Aelbrecht.

De vraag naar zijn voorgeslacht is ook eens gesteld in de Nederlandsche Leeuw van 1912 en zo te zien nooit beantwoord.

Het Biografisch Woordenboek van Van der Aa weet alleen dit over hem te vermelden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 19 okt 2021 - 11:37 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 12:02 door auteur)

Volgens deze publicatie zou hij geboren zijn in 1601. De bronvermelding daarbij [128] luidt: NL 52(1934)64 ; het gaat om het tijdschrift "De Nederlandsche Leeuw", jaargang 52 van 1934, pagina 64. Van "De Nederlandse Leeuw" staan de eerste 50 jaar jaargangen online wat heel mooi is, maar voor het natrekken van dit gegeven dus helaas niet bruikbaar. De publicatie vermeldt niet wie zijn ouders waren.

Maar wellicht was dat gegeven al bekend bij de vraagsteller?

Je zou verwachten dat hij van goede komaf geweest moet zijn. Maar een patroniem voor hem is nergens te vinden. En blijkbaar had hij slechts één kind: dochter Cornelia. Dus v.w.b. het afleiden van de namen van zijn ouders uit vernoemingen heb je ook niks. Z'n vrouw, en z'n schoonmoeder heetten Cornelia.

Wie waren de getuigen bij zijn huwelijk te Den Haag in 1633? En wie waren er getuigen bij de doop van zijn dochter in Den Haag in 1636?

Volgens Genver zijn de doopboeken in Alkmaar vanaf 1614 bewaard gebleven. Dus als hij inderdaad in Alkmaar rond 1600 is geboren ga je zijn doop niet meer terugvinden. Trouwen (1590, NDG) en Begraven (1540, RK) gaan wél verder terug. 

Je zou dus die bronnen kunnen doorzoeken op willekeurige 'Nierops'. Misschien zit daar ergens een 'Albertsz' tussen die zijn vader of zijn oom zou kunnen zijn? Allemaal heel speculatief natuurlijk. Of misschien wel een Nierop die trouwt met een meisje Albertsz? 'Probleem' is wel dat b.v. het oudste trouwboek zo te zien voornamelijk patroniemen geeft, en geen geslachtsnamen.

[In het eerste kwart van de 17e eeuw duiken in Alkmaar de volgende namen op: Jan van Nierop, Cornelis Jansz Nierop, Gerrit Claesz Nierop. Als ik die namen, en bijbehorende tijdlijnen zo bekijk lijkt het volgende huwelijk wel interessant: In 1599 trouwt ene Jan Gerritsz met Brecht Alberts. En verder dit rijtje:

Jan Aelbertsz  bruidegom 17-03-1591 Alkmaar trouwakte 
Jan Aelbertsz  bruidegom 10-04-1594 Alkmaar trouwakte 
Jan Aelbertsz  bruidegom 12-07-1598 Alkmaar trouwakte 

]

Etc. Op een dergelijke manier zou je te werk kunnen gaan; succes is verre van verzekerd

-Bart- - 19 okt 2021 - 12:21

De oudste 'Nierop' dit ik nu kan vinden is in 1552, waar te Alkmaar ene Jan Nijerop een zoon begraaft

Als er getuigen te vinden zijn bij het huwelijk in 1633 en/of de doop in 1636 zou je die kunnen vergelijken met de speculatieve gegevens uit Alkmaar om te zien of daar 'toevallig' een match is. Dan zou je iets te pakken kunnen hebben.

-Bart- - 19 okt 2021 - 12:34

Van het artikel in de NL'1934 word je niets wijzer.
Het geboortejaar 1601 zal zijn gebaseerd op het portret, waarop zijn leeftijd (ætatis) op dat moment is vermeld.
Dat is geen betrouwbare bron.
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 19 okt 2021 - 12:38

Over 'goede komaf' gesproken: in 1608 trouwt Jacob Adriaensz Pauw, burgemeester van Delft met Maria Isaacxdr van Swanenburch, weduwe Dirck Adriaensz van Nyerop

-Bart- - 19 okt 2021 - 12:45

Bart,

Bij de ondertrouw en het huwelijk van Aelbrecht en bij de doop van Cornelia (Grote kerk 30-7-1636) zijn zoals (daar) destijds gebruikelijk geen getuigen vermeld.

EDIT: niet goed opgelet. Kind heet Cornelis.

Jan CIavaux - 19 okt 2021 - 12:54 (laatst bijgewerkt 21 okt 2021 — 17:45 door auteur)

Wat wel interessant lijkt is dat volgens de 1e link in het bericht van Bart van 12.21 uur, “de grootmoeder van advocaat van Nierop” is begraven in de Kloosterkerk in Den Haag op 1 junI 1637. Dat lijkt er op te wijzen dat hij niet alleen vanwege zijn vrouw van Alkmaar naar Den Haag is gekomen, maar wellicht ook voorouders uit Den Haag had. Als de term grootmoeder letterlijk kan worden genomen

Bas - 19 okt 2021 - 12:59

voor de ondertrouwinschrijving in 's-Gravenhage 30.01.1633 [hier] en 23.01.1633 in Haarlem [hier]

voor het familiegraf in de kloosterkerk [hier]

in de indexen van het notarieel archief van 's-Gravenhage geen akten te vinden op naam van zijn vrouw (bijv. een testament); het zoekt immers lastig op naam van een advocaat - overigens komt Nierop ook voor als Nij(e)rop en Mierop/Mij(e)rop. Ook niet te vinden was zijn inschrijving als rechtenstudent

Peter B - 19 okt 2021 - 13:00 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 13:05 door auteur)

Daarop voortbordurend:

"Den 20 April 1638 begraven 't kint van advocaet Mierop" => Er is dus nóg een kind geweest. Is deze v.w.b. doop tussen 1633 en 1638 terug te vinden, want dan hebben we nóg een naam.

-Bart- - 19 okt 2021 - 13:28

Had Albert nog een zoon Willem? Of is dit een andere generatie?

https://www.openarch.nl/brd:41f1f336-621d-7d23-7dbb-0a2c904f57c6

Bas - 19 okt 2021 - 14:04

In 1977 is gepubliceerd
J.H. Rombach en A.A. Elout: Stamreeks Nierop te Alkmaar.
https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/wfon/1979/wfon_1979_165_166.php

Gens Nostra nr 32 vermeldt, dat de hierboven al vermelde "baron" Maurits Cornelis van Nierop een kleinzoon zou zijn van Albert.
Dit gebaseerd op zijn wapenbord uit 1740(!) met de kwartieren Van Nierop en Van der Meer.
Ik geloof daar om meerdere redenen helemaal niets van, maar ik wilde het toch even meegeven.
EDIT: schijnt toch wel wat in te zitten.

Verder is de familie Van Mierop met een M een oude Haagse regentenfamilie, dus er zal ook wel een advocaat Van Mierop hebben bestaan.

Jan CIavaux - 19 okt 2021 - 14:05 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 15:34 door auteur)

Ene Cornelis van Mierop was in 1573 Baljuw en Schout van Den Haag. Was hij dezelfde als de in 1610 wijlen "Cornelis van Mierop, heer van Hoogwoud en Aartswoud"(vlak bij Alkmaar)? [Edit: daar lijkt het wel op gezien de link met 'Wijngaarden'].

In Alkmaar is in 1612 begraven "baliou Mierop zijn kint"

[Edit:] deze Cornelis van Mierop. Het lijkt er op (hier en hier) dat hij bekend was als Mierop én Nierop.

-Bart- - 19 okt 2021 - 14:07 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 15:51 door auteur)

Naast Willem en Cornelia ook nog een zoon Cornelis ?

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/personen-mais?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mif1=224&mip1=Nirop&mib1=224

Het lijkt er wel op, gelet op de link met Schas, de man van dochter Cornelia van Nierop

https://www.openarch.nl/hua:609C5BC3-18E2-4642-E053-4701000A17FD

En een link naar de eerder genoemde Maurits Cornelis van Nierop

https://www.openarch.nl/hua:08977DA9-9333-7BDD-E053-4701000A4B62

Bas - 19 okt 2021 - 14:08 (laatst bijgewerkt 19 okt 2021 — 14:28 door auteur)

Uit: Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1607, 1608 en 1609.

Cornelis van Mierop had weliswaar de titel 'Heer van Hoogwoud en Aartswoud' gekocht, maar hij bemoeide zich in juli 1608 inhoudelijk en gedetailleerd met de gang van zaken daar. "bij hem in sijne Heerlijkheid van Hooghtwoude [...] tot gerief van de Ingezeetenen" suggereert directe betrokkenheid, en wellicht lijfelijke aanwezigheid m.i.:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Mijn lichte vermoeden is dat Albert van Nierop een 'onechte' zoon van deze Cornelis zou kunnen zijn, die hij op latere leeftijd kreeg. Misschien net ná 1604, het jaar waarin Cornelis' vrouw Elisabeth van Alckemade is overleden? Dat zou verklaren:

  • hoe Albert/Albrecht aan zijn maatschappelijke positie kwam (advocaat en Raad-ordinaris van het Hof van Holland, getrouwd met de dochter van een burgemeester van Haarlem etc., daar rol je niet zomaar in zonder 'achtergrond'), 
  • maar hier niet is genoemd. 
  • Het zou ook de naam 'Cornelis' van één van zijn zoons (gevonden door Bas) verklaren. 
  • Het zou de grootmoeder, in Den Haag begraven, verklaren. 
  • En het zou wellicht ook verklaren waarom hij geen patroniem voerde.
  • En misschien ook het in Alkmaar in 1612 begraven "baliou Mierop zijn kint" (dan dus een volle broer/zus van Albert)

-Bart- - 19 okt 2021 - 16:39

Voor zover nog van belang:

Er is in Schoonhoven een Mr. Cornelis van Nierop gehuwd op 4 aug 1679 (op attestatie van 31 aug 1679), advocaat van het hof van Holland, jongeman van ‘s-Gravenhage, met Aletta Nauwinx (Nauwinck), weduwe van Jacobus de Kracht, domheer van de Sint-Pieter In Utrecht. 

Ik vermoed dat dit de al eerder genoemde Cornelis van Nierop, zoon van Albert is. 

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=12028&type=source

Bas - 19 okt 2021 - 16:50

We blijven dan wel met het probleem van het familiewapen op het portret. Dit werd niet door de familie Van Mierop gevoerd. In de wapencollectie van het CBG komt het op het portret getoonde wapen onder de naam Van Nierop meerdere keren voor, maar dat brengt mij helaas ook niet veel verder. 

Andre Sijnesael - 19 okt 2021 - 16:56

Bart vandaag — 16:39,

deze Cornelis heette voluit Cornelis Cuijck van Mierop, doctor in beide rechten en is in 1561 met de Haagse burgemeestersdochter Elisabeth van Alkemade gehuwd. Hij was door allerlei functies aan het Haagse hof en de magistraat verbonden, en bewoonde dan ook een kapitaal pand, waar het Korte Voorhout overging in het Haagse bos en bezat daar nog enige flinke huizen.
Kort voor zijn dood (hij overleed volgens de leenkamerregisters eind 1608/begin 1609) kocht hij de heerlijkheid Hoogwoud en Aartswoud, die door zijn drie kinderen in 1610 al weer werd verkocht.

Je lichte vermoeden is mooi gevonden, maar naar mijn mening onwaarschijnlijk

Jan CIavaux - 19 okt 2021 - 17:17 (laatst bijgewerkt 20 okt 2021 — 13:27 door auteur)

Misschien is dat wapen wel een hint naar de moeder van Albert/Albrecht? Zit er een Alkmaarse familie tussen?

Overigens: als het een adelijke familie was, en hij een 'bastaard' was, dan zou er naar ik meen een schuine balk door het wapen staan om dat aan te geven. Dat is hier niet het geval. Verder ben ik absoluut niet ingevoerd in de 'wapenkunde', maar dat is volgens mij ook niet een 100% 'exacte' wetenschap.

De 'harten' komen -soort van - terug in het wapens van:

  • Cornelis Schagen. Opmerking: Vroedschap en secretaris van Alkmaar, overl. 26 januari 1665.
  • Jacob Schagen Hoogeland. Opmerking: Vroedschap van Alkmaar 1640, overl 1672.

De 3 plompebladeren komen terug bij sommige takken 'van der Meer' => ook bij de vader van zijn vrouw!:

  • Nicolaas van der Meer. Opmerking: Raad in de vroedschap van Haarlem 28 augustus 1607, burgemeester ald. juni 1618, '20, '29, '34 en '35, overl. 1636 of 1637.

-Bart- - 19 okt 2021 - 17:32


Re: @ Jan, "Kort voor zijn dood [...]" => dan is deze publicatie op Hogenda abuis, waar staat "Mierop van Cuyck, Cornelis van, heer van Hoogwoude (= Hoogwoud), Eertswoude, Nieuweveen, Calslagen (= Kalslagen) (door koop 1585) [...]" ? 

Of 1585 slaat alleen op Calslagen?

"Onwaarschijnlijk.... " Heb jij een betere suggestie?

-Bart- - 19 okt 2021 - 17:44Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu