stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Centraal Bureau voor genealogie: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015Profiel afbeelding

Beste medelezers,

1.  Om ook maar eens een duit in het zakje te doen bij deze discussie: ik heb helemaal niet zoveel problemen met het CBG. Denk wel dat veel mensen hier onbewust het volgende doen:

- bij al hun woede zich een beetje opstellen als "consumenten" tegenover één of ander ordinair bedrijf ("ik betaal dit en nu eis ik dat", inclusief allerlei absurde juridische haarkloverijen), maar daar gaat het hier niet om. Het CBG is een non-profit-instelling met een maatschappelijk doel. Zij is een in de wet erkende partner van de Staat: beheerder van het Centraal Archief van Overledenen, en i.h.a. van de genealogische verzamelingen van het Rijk. Die vertrouwenspositie zegt al heel veel. Daarnaast neemt het CBG een vrij unieke plaats in het Nederlandse "landschap" van erfgoed-instellingen als archieven en musea in: dagelijks, relevant belang voor het functioneren van de samenleving anno 2015. Het werk van politie/justitie, van overheidsinstellingen als de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleningsinstellingen als de Fiom, van historici en medisch-genealogen en aan allerlei belangrijks dat de overheid soms "laat liggen" (denkt u aan tv-programma's als "Spoorloos" en "Vermist") heeft veel te danken aan het CBG; het werk van notarissen kàn zelfs absoluut niet zonder de hulp van het CBG. Vergeet dat niet, als u weer eens klaagt vanuit uw eigen kleine belang (hobby!) als stamboomonderzoeker.

- in al hun opstandigheid en ontevredenheid vergeten, het eens vanuit een wat breder perspectief te zien, en niet alleen maar vanuit het wat verwende wereldje van een Nederlandse genealoog. Waar vindt u dat, zo'n breed en publieksvriendelijk (ja, ondanks alles wat u hierboven noemt) pakket aan moderne, professionele, niet-commerciele dienstverlening, samengebracht in één uitstekend bereikbare, landelijke centrale instelling?

Zoiets vergelijkbaars (niet te vergeten: beheerder van een prima historisch bevolkingsregister op papier, de PK's / PL's ; en een gratis goede historische burgerlijke-stand-database op internet, WieWasWie, gered van de totale ellende door het CBG; en een grote collectie digitale familie-advertenties en Rode-Kruis-akten / Duitse akten, en veel microfilms van bronnen uit het grensgebied).... denkt u soms dat u dit ook in Belgie vindt, of in Groot-Brittannie, in Duitsland, in Frankrijk? Mag ik even hartelijk lachen!?

Mag ik er, voor de zóveelste keer, even op wijzen dat Nederlandse genealogen als het ware "ten onder gaan aan hun eigen verwendheid", nu we hier in een genealogisch paradijs leven, ook dankzij het CBG? Noemt u mij eens een land waar genealogen het net zo goed hebben, qua open toegankelijke bronnen en instellingen?

2.   Om hierop een kleine nuancering te maken: het is mijn indruk dat de "paarse krokodil in de kamer" waarover niemand hier met zóveel nadruk spreekt, de collectie PK's en PL's, in het dagelijks leven van de meeste genealogen de al-ler-belangrijkste reden is waarom (en situatie waarin) we ueberhaupt met het CBG te maken hebben. Zeker niet het bezoek aan de studiezaal. Dat document moet naar u toe, verder interesseert 99% van u dat hele CBG niets; het zij zo.

Zie het vóór u: in de praktijk gaat het erom, hoe i.h.a. die informatie (archiefcollecties) die dat archief beheert (X) bij u terechtkomt (Y) - en dat op de beste (met bescherming van het erfgoed!), snelste, gemakkelijkste en als het even kan ook goedkoopste manier. In die "voorstelling" is het CBG hooguit een middel, niet uw doel.

Het geklaag hierboven over personeel, collecties en apparatuur op de studiezaal ter plaatse in Den Haag mag hier en daar soms terecht zijn, maar dat is niet de kwestie: dat is een achterhaalde zaak.

Kijkt u zelf eens rond in de wereld van archieven om u heen: studiezaalbezoek loopt al já-ren met dramatische percentages terug, de burger verwacht nu eenmaal (realistisch of niet) dat zoveel mogelijk informatie via internet beschikbaar is of uiteindelijk komt. Studiezalen en bezoekersgebouwen zijn uiteindelijk een aflopende zaak. "Meningen" van u daarover zijn leuk en aardig, maar in wezen voor de werkelijkheid niet interessant: 'de karavaan rijdt verder'. Archieven hebben hier nu eenmaal mee te maken, de maatschappelijke ontwikkeling is een feit, en dus moeten zij hierop reageren.

Het is crisistijd en zij kunnen hun euro's maar één keer uitgeven, dus zullen zij steeds vaker aandacht / energie / middelen steken in online-aanbod, i.p.v. grote gebouwen met studiezalen waar minder en minder mensen komen, studiezaalpersoneel, huur, verwarming, verzekering, enz. enz.  Went u er maar aan (denk ik) dat zij in de toekomst mogelijk steeds meer zullen verdwijnen; er zal nooit genoeg geld, noodzaak en serverruimte zijn om àlle archiefcollecties te digitaliseren en/of op internet te plaatsen, maar in elk geval alles wat u fysiek in handen kunt nemen maar te omvangrijk is om (net als archiefstukken) te digitaliseren (boeken!), kan ook naar een bibliotheek toe.

Archieven, waaronder het CBG, zien de noodzaak allang, want hun visie is alert, en hun middelen zijn beperkt; nú de stamboomonderzoeker nog.  Simpel gezegd stellen zij zich steeds vaker zelf ook de vraag: waarvoor hèbben wij eigenlijk nog een studiezaal, voor welk gedeelte van wat wij te bieden hebben is die nog nodig? En, iets breder gezien: Nu die studiezaal maar één van de "kanalen" is voor onze dienstverlening, hoe kunnen wij dan ueberhaupt een zo groot mogelijk publiek bereiken met ons aanbod, niet alleen die geluksvogel of 1,5 paardekop die toevallig in de buurt woont?

90 Procent van de genealogen zal die ontwikkeling ook onmiddellijk toejuichen: niet iederéén beschikt over de tijd en de middelen om zomaar even "voor de hobby" stad en land af te reizen naar allerlei archieven en archiefjes, van grote steden als Den Haag tot allerlei kleine plaatsjes; en bovendien is het voor buitenlandse genealogen die onderzoek in Nederland doen meestal sowieso ondoenlijk. Online is niet te verslaan: overal en 24 uur per dag beschikbaar, dus 99 van de 100 keer de ideale weg naar bewaard archiefgoed; online heeft ook op archiefgebied vanzelfsprekend de toekomst. - Vergelijk het maar met de pinautomaat en het internet-bankieren: geld opnemen doe je allang niet meer in een bankgebouw, overschrijvingsformulieren en acceptgiro's worden afgeschaft.

Bovendien zijn er (m.i.) véél te veel archiefinstellingen in Nederland: een enorm versplinterd geheel aan nationale, provinciale (RHC's), regionale, WGR- en gemeentearchieven en -archiefjes. Soms op het platteland zelfs nog bij gemeenten die géén eigen archiefgebouw (!) hebben, ondergebracht in een kamertje van het gemeentehuis zelf, waar je dan op-hoop-van-zegen één gribus-achternamiddag in de week terecht kunt, zeg: dinsdagmiddags tussen 2 en 4, en dan alleen nog "op afspraak". Brrrr.

Hoogste tijd om schoon schip te maken!  Wetsvoorstel : archiefinstellingen alléén nog (a) op nationaal niveau (NA, CBG, NIMH,...), en (b) in de 4 grote steden en (c) op RHC-niveau (max. 1 per provincie); kláár.  -  Geen gezeur van mensen in de trant van "Ja, verdorie, ik woon in Bergen op Zoom en nu moet ik voor iets over mijn stad helemaal naar Den Bosch"; helaas, pindakaas; dat geklaag is niet meer van deze tijd. Hef al die streek- en gemeentearchieven ònder het niveau van de provincie op, en er komen vàst miljoenen vrij voor digitalisering en internet-plaatsing; opgelost.

Kijk bijvoorbeeld eens naar kleine dorpsgemeenten die fuseren tot één nieuwe gemeente, waar dan vaak de afdeling Burgerzaken maar in één woonplaats overblijft, en die in de kleinere woonplaatsen worden afgeschaft. Iedereen staat op zijn achterste benen. Tot je ze vraagt: hoe vaak kòmt u eigenlijk bij Burgerzaken dan, dat u die gemeentewinkel zo dicht bij u in het dorp wilt hebben?  "Uhh, tsja, eens kijken... paspoort, rijbewijs, ID-kaart, de rest kan online... ééns in de 5 jaar". Nou dan... zie ook de rechtbanken, regiokantoren van het Kadaster, vestigingen van het Werkbedrijf (oude CWI's / Arbeidsbureaus), enz. enz.

Als een steeds groter gedeelte van de dienstverlening via internet kan gaan, wordt de behoefte aan een fysiek gebouw op relatief korte afstand veel kleiner, dus hoeven er ook minder van die gebouwen te zijn.

Tenslotte zal het u een zorg zijn waar het materiaal berust waarin u geinteresseerd bent, als het maar voor u beschikbaar komt. Vergelijk de denkfout die ook middenstanders en omroepen stééds weer maken: "Mooi spul, exclusief bij óns!" Wie interesseert dat nou, wie het aanbiedt? Als je er maar áán komt!

Maar even weer on-topic: went u er a.u.b. aan dat dienstverlening "ter plaatse, op de studiezaal" steeds meer zal afnemen ten gunste van online-aanbod, bij allerlei archiefinstellingen, ook het CBG; 't is simpelweg een maatschappelijke ontwikkeling, klagen is zinloos, en ook unfair. Wat het CBG doet, is dus juist 100% passend bij wat een archiefinstelling moet doen die professioneel in "interactie" meegaat met haar tijd, reagerend op haar vakgebied en haar publiek : studiezaal-afbouw is niets bijzonders, niets kwaadaardigs, niets onprofessioneels. 

3.  Dit alles gezegd zijnde:  het is mooi dat het CBG anno 2015 de tekenen des tijds oppikt, en verder niets ten nadele van het CBG; maar ik vind wel dat die instelling, op het deelgebied van haar dienstverlening aan genealogen, haar kernactiviteit daarbinnen (afgifte van extract-PL's en PK-uittreksels) niet helemaal "state of the art" verricht. Dat kan beter en moderner, véél moderner.

Het voorbeeld ligt er: het Amsterdamse Stadsarchief, op dit gebied al heel lang het meest professionele, voouitstrevende archief in Nederland; voorbeeld en richtinggevend voor alle anderen. PK's, archiefkaarten, woningkaarten, marktkaarten, bevolkingsregister-bladen en een steeds toenemende rijkdom aan digitale archiefcollecties: meestal is alles uitstekend toegankelijk via databases op naam, en voor een klein bedrag "realtime" in 2 minuten op uw computer, waar ter wereld u ook bent.

Inspiratie voor het fatsoenlijk en bij-de-tijds op internet beschikbaarstellen van de enorme PK/PL-collectie ( uittreksels) zou het CBG ook bij haar eigen Digitale Studiezaal kunnen vinden (zie: Familie-advertenties), als je alles in het groot bekijkt (en niet naar de zoekmogelijkheden) : je zoekt een document op, je kunt het direct tegen een kleine vergoeding bekijken en downloaden, alles real-time; er komt geen formulier, wekenlange aanvraagprocedure of papier aan te pas.

Nogmaals: het Stadsarchief Amsterdam is hèt grote voorbeeld. Maar het CBG doet daar niets mee, helaas.

- Het feit dat je voor uittreksel-PK's en -PL's een formulier moet downloaden, uitprinten en met de pen invullen, met de "ouderwetse post" in een envelop naar het CBG moet sturen, dan 3 tot 5 weken moet wachten (!) en dan een envelopje krijgt toegezonden : tsja, het resultaat is natuurlijk nog stééds fantastisch, maar de weg ernaartoe is, laten we eerlijk zijn, niet meer van deze tijd; 19e-eeuws.

Het enige wat ik kan bedenken dat die formulier-methode noodzakelijk zou maken, is dat men daarop zich identificeert als de aanvrager, met naam/adres en evt. lidnummer, en dat de wet (Wet/Besluit/Regeling GBA resp. BRP), of het contract waaronder het PK/PL-archief aan het CBG is overgedragen, die identificatie eist - maar dit kan toch anno 2015 ook op een andere, modernere manier!?

Het CBG zou toch allereerst een simpel online-aanvraagformulier in de website zèlf kunnen ontwerpen, en heel simpel om aansluiting kunnen vragen bij het DigID-systeem, om de identiteit van de aanvrager absoluut zeker vast te stellen doordat deze zich inlogt via DigID? En voor aanvragers van buiten Nederland bijvoorbeeld een attachment-knop kunnen toevoegen voor een kopie van hun paspoort/ID?

- Het feit dat die persoonskaart-/PL-uittreksels "op papier" naar je toekomen, via de trage post: nogmaals, ook dit is niet meer van deze tijd. Waarom niet in de vorm van scans, via de e-mail? Hoeveel kopieerpapier zou dat op jaarbasis schelen, hoe duurzaam is dàt?

- Of is dàt het probleem misschien: dat die PK's bij het CBG zelf alleen op papier beschikbaar zijn? Heeft het CBG die collectie van miljoenen persoonskaarten soms nog niet ingescand, niet digitaal beschikbaar?

Wel, laat het CBG zich dan dáár op richten, digitalisering van die PK-collectie (zie bij FS), dat lijkt me wel prioriteit nummer 1. - En de afgifte van een uittreksel met afdekking van bepaalde vakken dan, de godsdienst, gemeentelijke aantekeningen e.d., hoe moet dat dan? - Dat kun je allemaal oplossen, hetzij geautomatiseerd via patroonerkenning, hetzij via mensenwerk door het toepassen van een "afdek-sjabloon" bij het maken van een "uittreksel-scan". Nog véél professioneler is het natuurlijk, die PK's meteen al in 2 versies te digitaliseren: de originele versie (die uiteindelijk toch eens openbaar zal worden, ik geloof in 2064) en de uittreksel-versie.

- En ik begrijp heel goed dat de inhoud van de originele, gehele persoonskaart deels vertrouwelijk is, dus niet voor het grote publiek bestemd - je zult dus nooit miljoenen PK's compleet online kunnen "plempen", want voor het grote publiek mag alleen een uittreksel ervan zichtbaar worden gemaakt. 

Maar zou het CBG niet simpelweg op de website een index kunnen opnemen van namen, initialen, geboorte- en overlijdensjaar, partners familienaam, voor de PK's/PL's die het ueberhaupt in de collectie aanwezig heeft, dus een doorzoekbare database, zodat de geinteresseerde onderzoeker daarin inzicht en overzicht kan krijgen? (Het gaat tenslotte om overleden personen, dus alleen online-publikatie van die namen en data geeft geen privacy-problemen). Liefst met een simpele aanklik-optie om de desbetreffende kaart meteen ook te bestellen? (Vergelijk hierbij het ideale voorbeeld van het Stadsarchief Amsterdam.)

- En nu we hier toch met innovatie en rationalisering bezig zijn: zou het CBG op dit gebied de samenwerking kunnen zoeken met het Vestigingsregister, dat een vergelijkbare collectie beheert, ook voor duizenden genealogen interessant en relevant, zodat ook dáár digitalisering, moderne aanvraag en een index ontstaan?

Dit punt 3 is voor mij persoonlijk, zo'n beetje, de énige "verzuchting" voor wat betreft het CBG (met verder alle waardering) anno 2015 (zucht, zucht, zucht). Puur als (verwende) verbazing over een niet-eigentijdse, verbijsterende (maar wellicht gewoon door wetgeving, personeels-, geld- of tijdgebrek veroorzaakte) situatie: niet als klacht.

"No further questions..."   ;)

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 3 sep 2015 - 00:15

Beste Dimitri,

Welkom in de discussie.

Ik was van plan om in te gaan op jouw bijdrage, maar het (verwijderde) bericht werd verstuurd omdat ik de knop verzenden had aangeklikt op mijn mini- pad, terwijl ik mijn bericht wou terug trekken en alsnog heb ik dit bericht verwijderd. Een gedeelte van dit bericht zal je ongetwijfeld in je mailbox hebben ontvangen.

Mijn voorgaande berichten in dit topic hebben alleen maar betrekking gehad op de veranderingen die vanaf 1 juli 2015 bij het CBG zijn ingegaan en dit uitgediept en niet wat het CBG allemaal verder doet, want dat is niet relevant voor de Vrienden en ja als ik ergens lid van word, bij voorbeeld bij een Bond, de ANWB of bij het CBG dan doe ik dit met een bepaald doel.

Verder laat ik het hierbij.

Met vriendelijke genealogische groet,

Everardus

Everardus Rollema - 3 sep 2015 - 01:28

Over digitalisering van de persoonskaarten wordt nagedacht, zie onder 5

http://www.cbg.nl/download/ANBI-gegevens-CBG.pdf

Leo Bijl - 3 sep 2015 - 22:24

Hierbij deze link, interessant ook voor uw discussie over CBG ->

https://www.stamboomforum.nl/actualiteit/2/53993/0/nieuwe_wet_hergebruik_van_overheidsinformatie_inzien_en_downloaden_van_scans_vanaf_5_oktober_gratis

Voor uw discussie over CBG, onderwijs vind ik ook belangrijk, 
-> http://www.cbg.nl/index.php/446/onderwijs?id=446

Niet te vergeten, CBG heeft ook een forum -> http://www.cbg.nl/

Betreft Stadsarchief Amsterdam, wie DTB index-klappers op papier zou willen inzien in de studiezaal, die zijn verdwenen - vernietigd volgens studiezaalpersoneel - omdat het gedigitaliseerd is, in de computer in te zien, -> https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/

In de centrale hal bij de hoofdingang van het Nationaal Archief is de koffiebar met personeel (dat was vroeger niet met personeel, voorheen alleen apparaat voor koffie, enz.), zie verdere informatie met nog meer extra's, -> http://www.cbg.nl/index.php/594/koffie+en+lunch?id=594

Wellicht nuttig voor nog meer vergelijkingsmateriaal van archiefinstellingen en het CBG, breng dan eens een bezoekje bij het archief in Lelystad, dat is interessant, geen archiefkasten met wat dan ook dus ook geen microfiches, geen problemen met steekkaarten wel of niet genummerd, geen klappers van aktes, geen kopie-aktes, alles is in de computer, in principe wordt dat zoek het gewoon thuis op wat je wilt nagaan, of alleen indien nodig na voorgaande afspraak en indien daar aanwezig en beschikbaar na akkoordbevinding en bestelling vooraf via de mail (incl. afspraak maken voor bezoek aan het archief, moet ook schriftelijk via de mail gebeuren) voor meer info, http://www.nieuwlanderfgoed.nl/archief

Betreft doorverwijzen door het archief in Lelystad, zie verder op advies van studiezaalpersoneel aldaar, zie website genlias.nl, nu website -> https://www.wiewaswie.nl/

En ook doorverwezen naar zie site van de 'mormonen', men bedoelt familysearch.org , dat heb ik gevonden, -> http://zoekakten.nl/

Gemakshalve daarom ook hierbij, http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

Met voorbeeld over CBG, wat daar niet aanwezig is over bijv. Schokland, zie http://vpnd.nl , onder andere, -> http://vpnd.nl/bronnen/fl/schokland/schokland_index-civ-naamsaanneming-1811.pdf

Wel zo handig om na te gaan of publicaties van boeken en tijdschriften in collecties van het CBG wellicht ook elders aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij de Koninklijke Bibliotheek, Openbare Bibliotheek, Haags Gemeentearchief, Nederlands Genealogische Vereniging - NGV, in de bibliotheek van het Nationaal Archief, of andere archiefinstellingen, bibliotheek van musea, RKD (zie website rkd.nl/). Voorbeeld van jaren geleden alweer, toen geen kopie van een kwartierstatenboek gemaakt mocht worden bij het CBG (ook niet met digitale camera), dat kon toen wel elders in Nederland bij de KB : Koninklijke Bibliotheek zie website - https://www.kb.nl/

Deden - 4 sep 2015 - 01:47

vandaag de bevestiging gekregen dat ik per 1-12-2015 ben uit geschreven als lid . En dat men het jammer vind  en betreurd dat de veranderingen binnen het CBG hier de oorzaak van zijn. men heeft voor individueel advies een telefonisch spreekuur in gericht en vanaf volgend jaar Juli krijgen alle vrienden gratis toegang tot de digitale studiezaal. toch raar dat dit nu niet per direkt kan. Men geeft aan genoodzaakt te zijn dit door te voeren omdat men zich meer op digitale dienstverlening wil richten. wat men vergeet is dat deze hobby veelal wordt uitgeoefend door oudere mensen 60 plus en ouder. die zijn allang blij dat ze de computer onder de knie hebben . het groepje tussen de 20 en 60  is erg hard aan het groeien. en vooral voor werkenden is het een uit komst vanuit je luie stoel genealogie te bedrijven. maar de ontwikkeling gaat te snel . Er veranderd al zo veel dankzij de digitalisering . Men kan door met minder personeel het gebouw kan krimpen men gaat extra dagen dicht omdat er haast geen kip meer in de studiezaal zit. dat vind ik persoonlijk erg jammer want de romantiek van onze mooie hobby zit het hem in het snuffelen in het archief en te delen met anderen.

Herman Bennink - 22 sep 2015 - 18:17

Meen me te herinneren dat dit jaren geleden ook al aan de hand was in het archief van Leiden, ook daar was geen copieerapparaat meer, als je een copie wilde hebben dan moest je dat per email aanvragen, kosten 3x zoveel als je normaal betaalde in de zaal, had je geen computer?... vette pech.  

De leidse boekjes waar alle dtb gegevens in stonden op naamsvarianten bij elkaar.. foetsie, je moest maar zelf zoeken op de laptops die in de studiezaal stonden, dat gaf een probleem, want welke schrijfvarianten waren er?

De BS kon niet meer ingekeken worden, ook het bevolkingsregister niet meer, zelfs de patriciaats- en adelboeken waren verbannen naar de zolder.  Na een heftige discussie  werd alles toch weer teruggedraaid.  

 

Tja, dat heb je ervan als degene die dit verzint niet eens weet hoe te zoeken in een archief, maar alleen een ICT mannetje is.

Over een tijdje komt het toch wel weer terug hoor bij het CBG, zou het wel leuk vinden als er een klachten- of ideeenbus zou staan op de balie.

 

ans meijlink

ans meijlink - 22 sep 2015 - 18:50

Klachten en/of ideeënbus lijkt mij ook handig en nuttig. Misschien die van het Nationaal Archief gebruiken? Zal wel aanwezig zijn bij de balie voor bezoekers bij de ingang of bij de balie in studiezaal - dat personeel helpt ook als men iets vraagt voor hulp in studiezaal CBG - zelf geconstateerd (naam hoogbejaarde bekend). Wellicht dat ook gebruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld kopie-apparatuur Nationaal Archief, ik was maar heel even in de buurt en dat was dan een bliksembezoekje aldaar. Op internet gelezen, dat scholieren gebruik maken van Nationaal Archief voor geschiedenis, maar niets over CBG bezoekers voor onderwijs - terwijl het woord Onderwijs toch wel vermeld is op homepage van CBG. Daarom verder gezocht op internet, scholen Haagse regio - allerlei gebouwen zoals ook museum bezoek voor onderwijs maar niet CBG. Alsof genealogie niet bestaat, geen wonder dat veel reclame wordt gemaakt op TV voor myheritage.

Deden - 23 sep 2015 - 00:16

Mwa een ideenbus helpt alleen als je er ook iets mee doet. En ook al staat er in mijn brief vermeld dat ze de mening van de vrienden erg op prijs stellen. ze doen er niets mee meerdere vrienden ook buitenstaanders en denk ook wel personeel hebben aan gegeven dit is fout dit wordt de ondergang zelfs iemand met eeen IQ van zeer lage waarde kan bedenken dat er leden weg gaan lopen en die krijg je niet terug. ze kregen veel aanmeldingen denk ik ook door de tv programma's waar ze aan mee werkten. Service  met een grote S das toch bijna overal een wassen neus aan het worden? want mensen die denken met hun verstand denken in cijfers want service kost geld. dat service ook geld op levert komt niet in hun op.

Ik heb aangegeven dat de versobering van de studiezaal  en ook het niet meer in kunnen zien van advertenties (tenzij je op een zeer omslachtige wijze dat wil doen) niet meer kan. de burgelijke stand helaas weer terug is bij af.  want ik heb vele malen kokend van woede om de onkunde van personeel en de slechte bezetting. de slechte apparatuur het ontbreken van klappers/akten hetzij door brand of menselijk falen. het veelal opgespltist in andere streek archieven zodat je weer voor niets was gekomen. weer huiswaarts gegaan. om nog maar te zwijgen van de bewakng en controles dat je als crimineel haast wordt behandeld. Ik zou blij zijn als Famly search alles online zou zetten wat ze hebben van Zuid Holland zodat ik persoonlijk deze nachtmerrie niet meer hoef mee te maken.

 

En my Heritage vind ik erg eng en heel erg commercieel

Herman Bennink - 23 sep 2015 - 14:11

Het is wel een beetje wat je er zelf van maakt.
Ik begon in 1982 met genealogie, 17 jaar oud. Ik moest ook toen al talloze archieven bezoeken, want internet bestond niet en veel was ook toen al versnipperd over gemeente- en streekarchieven. Al doende leer men echter. Je leert steeds beter je weg te vinden en mijn aangeboren nieuwsgierigheid zorgde dat ik in iedere studiezaal eerst eens rustig rond ging kijken wat er allemaal te vinden was, hier en daar een boek uit de kast trekken, kaartenbakken doorspitten, gewoon kijken : wat is dat allemaal.
Die toch bracht me op de gekste plekken : enorme archieven zoals het ARA (thans Nationaal Archief), het nog volledig papieren CBG etc. Ook een keer met de fiets vanaf mijn oma's huis in IJzendijke, de grens over naar het Belgische dorpje Watervliet (waar mijn voorouders Sijnesael 150 jaar gewoond hebben) en daar in de kamer van de burgemeester, die die dag vrij was, de originele akten van de BS doorzoeken in een piepklein, rustiek raadhuisje.

Later, ergens rond 2000, steeds meer bronnen digitaal. Handig, want ik hoef niet meer te reizen. Wel is de charme er af van de archiefdagen. Ook hier weer : nieuwsgierig naar wat er allemaal te vinden is. En dat is zeker anno 2015, heel erg veel. Internet is een gratis schat aan informatie, veel en veel meer dan ik ooit in mijn leven in échte archieven had kunnen vinden. Het wordt je echter niet panklaar aangereikt. Je moet op zoek.
Laadjes opentrekken, boeken uit de kast trekken, gewoon proberen en kijken wat er allemaal is. Alleen nu dan digitaal. Ik ben nu 50 jaar en prijs me gelukkig dat ik al op 15-jarige leeftijd met computers begon en al die jaren de digitale ontwikkelingen heb bijgehouden. De PC is voor mij net zo gewoon als de TV of radio.
Internet is voor mij uitermate bekend terrein. 
Helaas maak ik nog regelmatig mee dat mensen van mijn leeftijd, maar ook jonger, nog steeds erg huiverig staan tegenover internet. Ook genealogen. Terwijl het zó ontzettend handig is. Laat ze alles maar flink digitaliseren, dat juich ik toe en maakt het voor mij mogelijk heel veel te doen, waar ik anders in 100 jaar niet aan toegekomen zou zijn.

Het CBG heb ik reeds járen geleden achter mij gelaten. Vriend was ik jaren geleden, maar ik schoot er niets mee op. Het tijdschrift staat vol met zaken waar ik nooit iets aan gehad heb, evenals het jaarboek.
En voor die 3, 4 bezoeken per jaar was het de moeite niet waard. Idem met mijn lidmaatschap van de NGV. Ook opgezegd, want ook daar heb ik nooit iets nuttigs gevonden.
My Heritage laat ik links liggen. Commerciëel, chaotisch en veel te Amerikaans.

Al met al is het goed om in te zien hoeveel er mogelijk is door zelf internet af te struinen en allerlei nieuwe bronnen en gegevens te ontdekken, Gratis en voor niets !
En leeftijd heeft er niets mee te maken. Mijn vader, 3 jaar geleden op 80-jarige leeftijd overleden,
zat dagelijks op internet en deed er echt álles mee. Idem mijn moeder, bijna 80 en nog dagelijks op internet te vinden. Kwestie van durven en meegaan met de moderne tijd !

Andr? Sijnesael - 23 sep 2015 - 14:29

Reactie voor Herman.

 

Heb net gebeld het CBG, de familieadvertenties zijn gewoon in te zien zoals je altijd doet.

Heb je vaak staan koken bij de balie?

Het maken van copieen van de fiches kan inderdaad door het maken van een foto of gebruik maken van een usb stick, iedereen gaat toch met de tijd mee?

U bent wel heel erg negatief moet ik zeggen, het is een tendens van deze tijd, het loopt terug  en doodzonde van de energie als de zalen leeg blijven. De dienstverlening is altijd goed geweest,  en dan de onkunde van het personeel waar U het over heeft, bedoeld U degene die achter de balie zit als studiezaalbeheerder?  Heb nooit iets gemerkt van onkunde, of bedoelde U het personeel wat beneden werkt bij het opzoeken van persoonskaarten. Het advies over de aanschaf van een klachten/ideenbus is al doorgespeeld naar de directie.

Ans

ans meijlink - 23 sep 2015 - 14:40


Voor Ans

 

mwa ik ben niet negatief ik ben in vele archieven geweest waar personeel je hielp. en zeer vriendelijk was en wisten waar ze het over hadden. Maar het nationaal/Rijks Archief  dat vond ik verschrikkelik. dan waren de 10 jaren tafels weer gesneuveld dan weer de huwelijkse bijlagen door oorlogen. daar kan het archief niets aan doen. maar de 10 jaren tafels liepen bij het CBG wel gewoon door van 1843 tot 1940. veelal mee gemaakt dat iemand echt chagarijnig was en dat heb ik het CBG nooit meegemaakt. ik baalde ook stevig als ik weer een klantje had wat uit Zuidholland kwam dan ben ik altijd blij als het den Haag Leiden of Rotterdam is, daar is tenminste veel van op internet. en kundig personeel in de studiezaal staan.

 

het kopieren doe ik allang niet meer inderdaad foto camera en usb stick of vroeger wel eens meegemaakt in de kwartjes periode dat je in de machine moest doen om een akte te bekijken. dat er een sleutel inzat dan kwam je gulden terug en kon je gratis kopieeren. tot dat ze het door hadden :-)  het was ook meer het inzien  van de scan dat de readers al net zo lang als ik er kom (sinds 1994 ) heel vaak stuk .

dat koken helaas vaak genoeg das niet goed voor je hart  :-) archieven die echt goed zijn vond ik Drenthe en Leeuwarden helaas nu ik in Haarlem woon kom ik er niet meer maar de herinneringen blijven me altijd bij. Gemeente archieven Emmen en Borger waren ook leuk  nu kom ik veel in Haarlem en Amsterdam. en beide archieven vind ik zeer prettig vooral Amsterdam  timmert aardig aan de weg. maar mis het oude vertrouwde wel een beetje nu alles digitaal is. we hadden in Emmen in het gemeente archief een kluis waar alles in bewaard werd en je mocht tot 2007 zoeken in die kluis. nu is alles op fiche  maar die geur van oude boeken  dat vond ik lekker voora het bladeren. maar ja het moet gewoon anders wordt het origineel te veel aangetast

Herman Bennink - 23 sep 2015 - 17:15Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu