stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Fam. van der Laan uit WaarderProfiel afbeelding

Wie heeft er voor mij informatie over de familie van der Laan uit Waarder?

Mijn verst teruggevonden voorouder heette Jan Pancraesz. van der Laen, geb. omstreeks 1615 en getrouwd met Annigje Jansdr. Ouwejan. Zij kregen 2 kinderen, nl. Marrigje Jans en Pieter Jansz.

Generaties lang woonde de familie te Waarder.

Zijn er mensen die ook onderzoek doen in Waarder, en specifiek naar Van der Laan??

vriendelijke groet Hans

Hans van der Laan - 18 aug 2008 - 13:18

Hallo Hans,

In mijn bestand komt dezelfde Jan Pancreasz. van der Laen ook voor. Hij was heemraad en schepen te Waarder, o.a. in 1632, 1637, 1646 en 1692. De naam van zijn vrouw kende ik niet, uit welke bron komt dit? Zijn dochter Marrigje huwde met Gerrit Jans Hoogendoorn, geboren Waarder circa 1674, uit dit huwelijk heb ik 9 kinderen. Aan verdere gegevens van der Laan kan ik je niet helpen, maar ben bezig met diverse families uit Waarder.

Vriendelijke groeten, Jacqueline

Jacqueline Jansen - 18 aug 2008 - 13:30

Bron: Onze voorouders III NGV afd Rijnland.

Groet Hans

Hans van der Laan - 19 aug 2008 - 12:17

Aangezien jij met meerdere families in Waarder bezig bent vroeg ik mij af of je ook info hebt over de preciese woonplaatsen van families. Ik kom niet verder dan de vermeldingen Oosteinde, Westeinde of Dorp, maar ben zeer nieuwschierig of er nog een specifiek woonhuis te traceren is??

Jouw vaststelling dat Jan Pancraesz. in o.m. in 1692 heemraad was lijkt niet te kloppen met onderstaand gegeven. Hij zou reeds overleden zijn voor 1661. Ik heb deze gegevens van de heer Uijtterlinde, die ook een eigen website heeft. Onderstaande is daar een fragment uit.

 

Jan Pancraesz van der LAEN, overleden voor 1661, heemraad en schepen Westeinde van Waarder 1632, 1637 en 1646

Bron: Onze voorouders III NGV afd Rijnland.

Gehuwd met Annigje Jansdr (Ouwejan).

Uit dit huwelijk:

1.         Marigje Jans Pancken van der LAEN (zie IIa op blz. ).

2.         Pieter Jansz van der LAAN (zie IIb op blz. ).

 

groeten Hans

Hans van der Laan - 19 aug 2008 - 12:33

Hallo Hans,

Bedankt voor alle informatie. De verkeerde datum van 1692 heb ik inmiddels verwijderd, overgenomen uit een andere kwartierstaat. Omdat ik niet in de buurt woon, heb ik geen onderzoek kunnen doen waar die adressen in Waarder precies lagen. Misschien is daar achter te komen via Google (Wikipedia)? Ik ga op zoek naar de publikatie van  Onze Voorouders III NGV afd Rijnland.

Vriendelijke groeten, Jacqueline

Jacqueline Jansen - 19 aug 2008 - 19:08

Hallo Hans,

Nog geen antwoord op je vraag, maar Wikipedia geeft toch een aardige indruk van Waarder, Zo is Waarder ontstaan op een verhoging, je vindt er de polders Oosteinderpolder en de Westeinderpolder en daar moeten de namen Oosteinde en Westeinde zijn ontstaan. Nog een leuke website http://www.wdb.home.net/ De naam heb ik even niet genoteerd, maar er staan historische foto's van Driebruggen, Waarder, Hekendorp, Papekop en omgeving op.

Vriendelijke groeten, Jacqueline

Jacqueline Jansen - 19 aug 2008 - 20:14

Hoi Jacqueline,

Het Oosteinde en het Westeinde zijn ontstaan in de tijd van de ontginning. Er is bekend dat in 1108 ene Giselbrecht de Werdere in Waarder een rol heeft gespeeld. Waarschijnlijk was hij een tussenpersoon tussen de bisschop van Utrecht en de ontginners.

Dus waar mijn voorouders globaal hebben gewoond is mij wel duidelijk. Waar ik echter benieuwd naar ben is of nog te achterhalen is op welke boerderij de familie woonde. Meestal ging immers zo'n boerderij van vader op zoon.

Het zou leuk zijn als dit nog te herleiden is via het bevolkingsregister, welke uiteraard pas na 1800 in het leven is geroepen.

Ik vraag me af of dit bevolkingsregister ook aanwezig is in het nationaalarchief in Den Haag?

groet HansHans van der Laan - 21 aug 2008 - 08:32

Hoi Hans,

Je weet heel wat meer over Waarder dan ik. Wat de bevolkingsregisters van Waarder betreft, het is mogelijk dat deze in het Nationaal Archief zijn. Maar ook is het mogelijk dat deze in Woerden aanwezig zijn. Het beste kan je even een telefoontje plegen, om daar achter te komen, het ligt er aan wat dichterbij is. Inderdaad via de bevolkingsregisters kan je te weten komen, waar de huisadressen precies waren.

Vriendelijke groeten, Jacqueline

Jacqueline Jansen - 21 aug 2008 - 11:25

Ik kom met het onderzoek naar de fam van der Laan niet verder in Wilnis dan

Willem van der Laan X Joosje Hogeveen met mogelijk een broer

Jan van der Laan X Cornelia van Leeuwen  Deze *1746 en +1828 te Mijdrecht.

De familie van Willem verhuist met diens zoon Jaobus naar Scheveningen en Den Haag.

Wie kan helpen met het mogelijk aansluiten aan een verder teruggaande stamboom

van der Laan in deze streek ?

j van dam - 9 nov 2008 - 13:04

Niet direct een antwoord, maar ik weet niet of u deze al had gevonden? Dat zou betekenen dat er naast Pieter en de dochter die getrouwd was met Gerrit Janse Hoogedoorn ook nog een zoon Panck [Pancras/Bancras] is geweest................

transporten en hypotheken Ouderkerk aan den IJssel 1668

inventarisnummer 23 datum 1-6-1668 inhoud Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, won. Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de Cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1 1/2 hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zal. prijs ? 2000. bron ac998

Annemarie57 - 9 nov 2008 - 13:43

En nog een. De gegevens komen overigens van www.groenehartarchieven.nl

transporten en hypotheken Ouderkerk aan den IJssel 1676

inventarisnummer 24 datum 3-2-1676 inhoud Panck Jansz van der Laen, Pieter Jansz van der Laen en Gerrit Jansz Hoogendoorn x Merritie Jansdr, van der Laen, wonende tot Woerden, verkopen aan de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Merritie Leendertse, gehuwd geweest met Cornelis Dircxe Stolck (wonende te Ca/Y), door Gerrit Cornelisse Stolck als gestelde voogd van de voornoemde kinderen aangekocht, haar gedeelte in een weer land, groot 16 morgen in de Hoge Nesse, gekomen van Jan Adriaense Bijl, prijs ? 710. bron ac998

© 2008C.C.J. Lans
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Annemarie57 - 9 nov 2008 - 13:44

Hartelijke dank voor uw reactie!! Panck van der Laen was mij nog niet bekend hoewel ik wel in de notariele aktes van de heer Lans heb zitten neuzen. Helaas wordt uit de akte niet duidelijk waar de van der Laen's toen woonden. Vooralsnog ga ik er van uit dat dit in Waarder was aangezien Pieter Jansz. daar trouwde.

Hans van der Laan - 17 nov 2008 - 10:47

Ik zoek (nog) geen fam van der Laan uit Waarder maar uit ( Nieucoop) Nieuwkoop. Heb gevonden dat

Willem en Jan van der Laan uit Wilnis en Mijdrecht inderdaad broers zijn (getuigen), geboren in Nieuwkoop uit Jacob X Christine Willems de Jong Deze hebben 4 kinderen ( waaronder Willem en

Jan ) RK gedoopt.  Jacob is niet in Nieuwkoop,Willem niet in Wilnis en Jan niet in Mijdrecht getrouwt.

Ik zoek verder !

Jaap van Dam

j van dam - 17 nov 2008 - 16:31

Hans van der Laan of een ander van der Laan "zoeker"  

Ik ben met mijn onderzoeking vanuit Wilnis-Mijdrecht-Nieuwkoop nu toch ook in Waarder terecht

gekomen met:

           Gijsbert Pietersze *1694 Waarder X Fijtje Jacobse Trip *1698 Waarder

                                               tr.13-8-1719  Waarder

Hans of een ander, wie kan mij verder helpen met gegevens over de ouders van deze

Gijsbert Pietersze van der Laan

Bij voorbaat mijn dank      J van Dam

j van dam - 7 dec 2008 - 15:38

Hoi Jaap,

Natuurlijk wil en kan ik jou verder helpen met de voorouders van Gijsbert Pietersz. en Fytje Jacobse Trip.

Van jou zou ik dan graag willen weten welke nakomelingen van Gijsbert en Fytje jij bezit??

Hieronder volgen mijn bevindingen van de voorouders:

 

1 Pancras Van der Laen is geboren vóór 1600.

Kind van Pancras uit onbekende relatie:

1 Jan Pancraesz. Van der Laen, geboren omstreeks 1615 Volgt 2.


2 Jan Pancraesz. Van der Laen is geboren omstreeks 1615, zoon van Pancras Van der Laen. Jan Pancraesz. is overleden in 1661, ongeveer 46 jaar oud. Jan Pancraesz. begon een relatie met Annigje Jansdr. Ouwejan. Annigje Jansdr. is geboren omstreeks 1615. Annigje Jansdr. is overleden na 1661, ongeveer 46 jaar oud.
grondgebruik:

 

 

genoemd als weduwe en eigenaar van land in Waarder.

 

 


Kinderen van Jan Pancraesz. en Annigje Jansdr.:

1 Marigje Jans Pancken Van der Laen, geboren in 1647 in Waarder
2 Pieter Jansz. Van der Laen, geboren omstreeks 1650 Volgt 4.
3 Pank Van der Laen


4 Pieter Jansz. Van der Laen is geboren omstreeks 1650, zoon van Jan Pancraesz. Van der Laen en Annigje Jansdr. Ouwejan. Pieter Jansz. is overleden na 1708, ongeveer 58 jaar oud.

Pieter Jansz.:
(1) begon een relatie met Maritje Cornelis Van der Pauw.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-08-1670 in Polsbroek met Aeltje Gijsbert Vijfjaar, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 27-07-1670 in Waarder in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: te voren geslapen, attestatie gegeven de 10 augustus en te Polsbroek getrout
Aeltje Gijsbert is geboren omstreeks 1650 in Polsbroek, dochter van Gijsbert Gijsberts Vijfjaar en Stijntje Francken. Aeltje Gijsbert is overleden na 1681, ongeveer 31 jaar oud.

Kinderen van Pieter Jansz. en Maritje Cornelis:

1 Marige Van der Laen, geboren in 1689 in Waarder. Zij is gedoopt op 06-02-1689 in Waarder.
2 Aeltje Van der Laen, geboren in 1690 in Waarder. Zij is gedoopt op 26-12-1690 in Waarder.

Kinderen van Pieter Jansz. en Aeltje Gijsbert:

1 Jan Van der Laen, geboren in 1670. Hij is gedoopt op 05-10-1670 in Waarder.
2 Gerrit Pietersz. Van der Laen, geboren in 1672 in Waarder Volgt 7.
3 Gijsbert Piersz. Van der Laen, geboren in 1674 in Waarder Volgt 8.
4 Annige Van der Laen, geboren in 1676 in Waarder. Zij is gedoopt op 12-04-1676 in Waarder.
5 Stijntje Van der Laen, geboren in 1677 in Waarder. Zij is gedoopt op 27-08-1677 in Waarder.
6 Annige Van der Laen, geboren in 1680 in Waarder. Zij is gedoopt op 14-01-1680 in Waarder.
7 Pancras Van der Laen, geboren in 1683 in Waarder. Hij is gedoopt op 07-03-1683 in Waarder.

 

8 Gijsbert Piersz. Van der Laen is geboren in 1674 in Waarder, zoon van Pieter Jansz. Van der Laen en Aeltje Gijsbert Vijfjaar. Hij is gedoopt op 01-07-1674 in Waarder. Gijsbert Piersz. is overleden, 96 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1770 te Waarder. Gijsbert Piersz.:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 29-11-1705 in Waarder met Gijsbertje Reijerse Geesdorp, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 15-11-1705 in Waarder in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: j.d. van Hermelen, wonende in het hoogh Eijnde van de Langeweijde
Gijsbertje Reijerse is geboren omstreeks 1684 in Woerden, dochter van Rijer Geesdorp. Gijsbertje Reijerse is overleden in 1718 in Waarder, ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven op 10-06-1718 te Waarder.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13-08-1719 in Waarder met Fijtje Jacobse Trip, minstens 19 jaar oud, nadat zij op 22-07-1719 in Waarder in ondertrouw zijn gegaan. Fijtje Jacobse is geboren vóór 1700 in Stolk, dochter van Jacob Trip. Fijtje Jacobse is overleden in 1723 in Waarder, minstens 23 jaar oud. Zij is begraven op 25-09-1723 te Waarder.

Kinderen van Gijsbert Piersz. en Gijsbertje Reijerse:

1 Reijer Van der Laen, geboren op 11-12-1707 in Waarder Volgt 15.
2 Gijsbert Van der Laan, geboren in 1710 in Waarder Volgt 16.
3 Aeltje Van der Laan, geboren in 1711 in Waarder Volgt 17.
4 Pieter Van der Laan, geboren in 1712 in Waarder Volgt 18.
5 Marija Van der Laan. Zij is gedoopt op 08-05-1718 in Waarder.
Notitie bij de geboorte van Marija: gedoopt door Petrus Nahuijs predikant te Waarder
6 Van der Laen, levenloos geboren kind, geboren op 07-02-1720 in Waarder.

Kind van Gijsbert Piersz. en Fijtje Jacobse:

1 Jacob Van der Laan. Hij is gedoopt op 24-08-1721 in Waarder.

Ik hoop dat ik je verder op weg heb geholpen.

groet Hans

Hans van der Laan - 8 dec 2008 - 08:16

Hoi Hans, bedankt voor je reactie, ik ben er helemaal uit, ik sluit me bij je aan     !!!

Jacob van der Laan gedoopt 29-8-1721 te Waarder, tr ...1746 te Nieuwkoop met

Christine Willems de Jong,  gedoopt .....1725 te Nieuwkoop.

Kinderen:

1) Willem ~5-4-1745 Nieuwkoop tr.....te,,,,,.met Joosje Hogeveen ~18-11-1742 ? te Alfen ?

             Hij ovl .......te......      Zij ovl .....te.......       -->5 kinderen in Wilnis

2) Jan      ~13-5-1747 Nieuwkoop tr 1)....te....met Christine van Leeuwen ~20-12-1754 te Wilnis

                                Zij ovl 1-2-1781 te Mijdrecht --> 6 kinderen in Mijdrecht

                    Hij tr 2) 27-1-1794 te Mijdrecht met Maria Heugelmeijer~......te......

             Hij ovl 6-7-1828 te Mijdrecht    Zij ovl~16-1-1835 te Mijdrecht  -->  3 kinderen in Wilnis

3) Catharina ~21-1-1749 te Nieuwkoop    +.......te........ get Cornelis van der Laan

4) Hendricus ~21-1-1751 nte Nieuwkoop  +.......te.........

Willem 1) uit Wilnis, met een grote stamboom naar Scheveningen-Den Haag- Leiden, gold heel lang als oudste voorvader van de Leidse RK architecten, vader Leo en zoons Jan, Dom Hans en Nico

Broer Jan 2) uit Mijdrecht werd met 5 generaties in Mijdrecht gevonden, op zoek zijnde naar de

ouders van Wim.

Hans, ik heb al de lijn Pancraes 1600 --->Hermina van der Laan * 13-12-1945 Den Haag erg compleet.

Nu kan ik deze 3 groepen samen voegen,ook met jouw details. 

Natuurlijk kun je mijn groepen 1) en 2) krijgen  We spreken nog wel af hoe

Groet  J van Dam

j van dam - 8 dec 2008 - 17:09

Ik wil graag mijn gegevens met jou delen.Ik heb mijn stamboom in Aldfaer staan en kan daar een tekstuele uitdraai in Word van maken. Als aanvulling op mijn stamboom ben ik uiteraard ook zeer geinterreseerd in de lijn van Jacob van der Laan uit. Als jij e.e.a. ook digitaal hebt kan je dat mailen naar hans.vd.laan@movares.nl

Ook wil ik je nog wijzen op een website van een familielid waar mijn gegevens ook in zijn opgenomen nl. www.cpvanderlaan.nl

Hartelijke groet,

Hans

Hans van der Laan - 10 dec 2008 - 15:15

Hallo Hans, ik wil graag digitaal uitwisselen, maar mijn e-mail doet `t niet.

                  De UPC mail-server "kan met mij geen contact maken ! " 

                  Zij geven toe fout te zijn, veel klachten !!   Ik geen e-mail !!

                  Ik wacht nog een week. 

Groeten, Jaap

                 

j van dam - 10 dec 2008 - 17:36

Hallo Hans en andere Lanen:

Mijn stamboom gaat via Jacob van der Laan x Christina WIllemse de Jong ook terug naar Waarder en wil graag gegevens uitwisselen.  Heb inmiddels al aardig wat verzameld. De uitwisseling op dit forum hier heeft me erg geholpen. Mijn roots liggen dus in Waarder. In de 17e eeuw woont mijn familie in Waarder; in de 18e in Nieuwkoop; Aalderveen, Mijdrecht, Zwammerdam om dan in de 19e eeuw uiteindelijk in Wilnis, Westveen uit te komen.

Paul van der Laan

Paul van der Laan - 30 jan 2009 - 01:14


Robert - 30 jan 2009 - 02:41Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu