stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Fam. van der Laan uit WaarderProfiel afbeelding

Beste van der Laan onderzoekers,

Ik worstel ook nog met een van der Laan in Reeuwijk. Ik kom bij Lijsje Claasse van der Laan twee mogelijke ouderparen tegen (zie onderstaand deel van mijn kwartierstaat). Kunnen jullie mij uit de brand helpen? En is er ook een aansluiting met de genealogie die in Waarder (tenslotte vlakbij Reeuwijk) zijn oorsprong heeft?

 

498       Joannes Flooren (Jan) van VLIET, gedoopt op 09?12?1739 te Zwammerdam, zoon van Flori Janse van VLIEDT (zie 996 op blz. 155) en Emmetje Thoma ARSPRONGE (zie 997 op blz. 155).

Gehuwd op 24?jarige leeftijd op 14?10?1764 te Zwammerdam met

 

499.      Lijsje Claasse van der LAAN, gedoopt 1737/1740. Er zijn twee Lijsjes van der Laan met een vader Claes die in aanmerking komen. De ene is een kind van Claes Ariense vd Laen en Anna Cnelis Hoflant en is gedoopt te Reeuwijk op 18?8?1740. De ander is een dochter van Claes Claese vd Laen en Anna Claese Randenburg en is in Reeuwijk gedoopt op 9?9?1737.

Uit dit huwelijk:

1.         Heynrietie Jansze van VLIET (Ingetje), gedoopt op 14?11?1764 te Zwammerdam (zie 249 op blz. 63).

2.         Jan van VLIET, gedoopt op 25?10?1765 te Zwammerdam

3.         Anna van VLIET, gedoopt op 27?12?1766 te Zwammerdam

4.         Floris van VLIET, gedoopt op 24?12?1767 te Zwammerdam

5.         Anna van VLIET, gedoopt op 23?07?1769 te Zwammerdam

6.         Joannes van VLIET, gedoopt op 01?09?1770 te Zwammerdam

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Robert Olieman

Robert Olieman - 30 jan 2009 - 09:07

Hallo Paul,

Een vriendelijk verzoek om het emailadres weg te halen uit uw bericht. Ga daar voor naar Bewerk uw Bericht. Wij waarschuwen altijd om geen adressen en emailadressen te vermelden, omdat zoekmachines deze altijd opsporen. Door op uw naam links onder te klikken, kan men altijd via uw profiel een mailtje sturen.

Met vriendelijke groet, Jacqueline

Jacqueline Jansen - 30 jan 2009 - 11:08

Dank je Jacqueline voor deze liefdevolle vermaning. Sorry, ik was mij er niet van bewust. Inmiddels heb ik het adres verwijderd. Bedankt voor de tip.

Paul van der Laan - 31 jan 2009 - 07:15

Pieter Jans van der Laan

huwelijk (1) moet huwelijk (2) zijn en vice versa.

Tony Hofstee - 15 jun 2009 - 04:11

helemaal mee eens!

Weet jij misschien meer van het 2e huwelijk met v.d. Pauw??

groet Hans

Hans van der Laan - 15 jun 2009 - 07:38

Het is al weer een paar jaar geleden dat er discussie is gevoerd over de fam. van der Laan. In de bijdrage van Hans van der Laan staan als ouders Aaltje Gijsberts Vijfjaar (x Pieter Jans van der Laan): Gijsbert Gijsberts Vijfjaar x Stijntje Francken. Ben heel benieuwd naar de bron van dit ouderpaar.

Gerrit H Verwoerd - 30 jun 2015 - 17:39

Beste Gerrit,

Het enige wat ik heb is een notariele akte uit 1684 waarin PieterJansz. van der Laan de belangen vertegenwoordigd van de kinderen van Gijsbert Gijsbertsz. Vijfjaer omtrend een een huis aan de Poelstraat in Woerden. (Notarieel Archief Woerden  inv.nr. 8566/30)
De vertaling van het document zie je hieronder. De naam Stijntje Franken komt er echter niet in voor. Ik heb die overgenomen uit de stamboom van Bram Arij BURGGRAAF.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.

1e bladzijde

Op heden de eerste juni zestien   (volgens mij staat er letterlijk zelfs “huijden”)

vierentachtig compareerde[n][1] voor

mij, Willem Costerus, openbaar notaris,

bij de resp[ectabel]e edele Hoven van Holland  (of is het “respectievelijke”?)

ende Utrecht geadmitteert,[2] binnen

Woerden residerende[3], en voor de

nagenoemde getuigen [J. Westveen en G. van Deijl], Cornelis

Bredius, Hermen Teunisz, en Pieter

Jansz van der Laen, nomine uxorum,[4]

voor zichzelf, en als last en

procuratie[5] hebbende van hun aangetrouwde

broeders en zusters kinderen

van Gijsbert Gijsbertsz Vijfjaer, tesamen   

voor de ene helft erfgenamen

ex testamento[6]  van Annigje Gijsbertsz

hun overleden moeije, (=oma?) alsmede

Cornelis Cornelisz Blom wonende

in de Breudijck als speciale last

hebbende van Jan Leenderts,

van Koudekerke, erfgenamen

voor de andere helft van voornoemde

Annigje Gijsberts, en verklaarden

zij comparanten tesamen en ieder

in het bijzonder te constitueren[7]

en te machtigen, - en dat

meteen ook doen - Hendrick Duckasz (?)

Ploij, anders van der Poel,

specialiter (=  in het bijzonder) om uit hun naam (nl. de comparanten)

naam in qte (=qaestie ?) voorsz, (= in voornoemde kwestie) [twee woorden doorgehaald]

2e bladzijde

van Cornelis Joosten Hoogerwerf (?)

in der minne te innen, vorderen, en

ontvangen, zodanige som van twee-

honderdvijfenzeventig gulden

met de rente van dien, als (= omdat?) deze persoon

per (of ter, hier is iets gecorrigeerd) rente van 100 penningen

van een bepaalde opstal en erf

staand en gelegen binnen Woerden

in de Poelstraat, aan hen, comparanten,

nog schuldig en achterstallig is, en

in geval van[8] wanbetaling de voornoemde

Cornelis Joosten door juridische middelen

tot voldoening te constringeren[9]

en met dat doel procurent (hier klopt iets niet, er is ook geknoeid) ad litem[10]

te substitueren,[11] voorts om na ontvangst

der voorsnoemde penningen niet alleen quitantie[12]

te passeren, maar ook voor het

gerecht der stede Woerden, van de

voornoemde opstal behoor[lijk] (?) voor de akte van transport

te zorgen, met belofte van bevrijding[13]

en vrijwaring[14] volgens costume[15] der

stede Woerden voornoemd: verder generaliter[16]

wat dit aangaat alles te doen en

verrichten wes zij comparanten se….

present zijnde zouden kunnen of

mogen doen, met belofte

van ratificatie in forma, onder

verbeurt[17] en bedwanct[18] als naer

3e bladzijde

rechten. Aldus gedaan en gepasseerd

op Geestdorp onder de poorterije

van Woerden ter presentie van

Jan Westveen en Gijsbert van

Deijl die al getuigen hierbij optreden.

            Cornelis Bredius Hermen Toniszen

            Pieter Jansen van der Laen

Dit merck is gestelt bij

Cornelis + Cornelis Blom

J. Westveen                G. v. Deijl       1684

                                               Mij present

                                   Wilhem Costerus  notaris public

                                                           1684

 

Dus: de drie plus één genoemde personen (Cornelis Bredius, Hermen Teunisz, Pieter Jansz van der Laan en Cornelis Blom) stellen namens henzelf en degenen die ze vertegenwoordigen die Hendrik (?) van der Poel aan om hen in de juridische strijd te vertegenwoordigen tegen Cornelis Joosten Hoogerwerf, en als die betaalt voor de opstal en het erf in Woerden, inclusief rente, dan mag Van der Poel ook zorgen dat Hoogerwerf van verdere juridische acties verschoond blijft. 

 


[1] de personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk voor de notaris verschijnen om de akte te ondertekenen.

[2] toegelaten

[3] zitting hebbend

[4] namens hun echtgenotes (dus: namens hun echtgenotes, zichzelf en bep. kinderen)

[5] volmacht

[6] krachtens het testament

[7] zich opstellen tegenover een officiële instantie

[8] in geval van

[9] dwingen

[10] met deze Latijnse woorden wordt gedoeld op “procesvertegenwoordigers”

[11] in de plaats stellen

[12] bevrijdende betaling

[13] bevrijding (=  ontslag van de verplichting om nog meer te betalen of te doen)

[14] vrijwaring (tegen gerechtelijke acties)

[15] gangbare regels

[16] in het algemeen

[17] verbeurdverklaring

[18] precieze betekenis onduidelijk, heeft te maken met “bedwingen”

Hans van der Laan - 3 jul 2015 - 09:13

Hans,

Hartelijk dank voor de akte. Het vaderschap van Gijsbert Gijsbertsz Vijfjaer staat m.i. hiermee wel vast. Moeije = tante. Zou dan, als ik het goed begrijp, een zuster van Gijsbert Gijsbertsz Vijfjaer zijn. Volgens de website van Oscar den Uijl zijn het inderdaad zus en broer.

Gerrit H Verwoerd - 3 jul 2015 - 10:29

Op de website van het streekarchief van Woerden heb ik gezien dat er nog aktes zijn van 1659 en 1654. Binnenkort ga ik deze bekijken en doe ik verslag.

Gerrit H Verwoerd - 10 jul 2015 - 20:21

Ja in Woerden heb ik ook heel wat aktes voor mijn stamboom gevonden.

Een leuk archief waar men haar klanten nog vertrouwd.

Hans van der Laan - 14 jul 2015 - 07:44

Tot op heden heb ik de echtgenote van Gijsbert Gijsberts Vijfjaar (Stijntje Francken) niet getraceerd. Zij komt m.i. niet voor in een akte bij het streekarchief in Woerden.

Uit de akte die Hans geplaatst heeft blijkt dat Annigje Gijsberts een zus is van Gijsbert Gijsberts Vijfjaar. Daarom denk ik dat het "zeker" is dat de vader hiervan is: Gijsbert Jans Vijfjaar. Bij Annichje Christiaensdr heeft hij vier kinderen en bij Cunera Jansdr. één kind. Uit de gegevens maak ik op dat Gijsbert een zoon is van Gijsbert Jans Vijfjaar x Annichje Christiaansdr. omdat hij een kind "Annigje" heeft.

52. d.d. 10-5-1608 (!)

Jan Jan Elbersz. als oom ende bloetvoocht van het naegelaeten weeskint van Gysbert Jansz. Vyffjaer geprocureert bij Cunera Jansdr. beyde zalr., is namens het weeskint schuldig aan die vier naegelaeten weeskinderen van Gysbert Jansz. Vyffjaer geprocureert by Annichgen Cristiaensdr. die somme van 550 gulden etc.

In de marge d.d. 31-5-1631: Pieter Dircks Palts man ende voocht van Cunera Ghysbertsdr., Annichgen Ghysbertsdr., geass. met Jan Gerritsz. haer gecoren voocht; deselve Jan Gerritsz. als voocht van Gerritie Gysbertsdr. hebben ontvangen uit handen van Adriaen Gerritsz. als getrouwt hebbende Martijntgen Gysbertsdr.

In de marge d.d. 26-5-1631: Gysbert Gysbertsz. is betaald uit handen van Adriaen Gerritsz. (POLSBROEK (NOORD), ORA 1596-1675 door B. de Keijzer, website Hogenda)

Gerrit H Verwoerd - 8 sep 2015 - 21:51

Op 8 september 2015 schreef ik dat de echtgenote van Gijsbert Gijsbertsz. Vijfjaar niet te traceren was. Daar waar ze genoemd wordt is geen bronvermelding opgenomen.

Ik heb haar nu wel getraceerd in een bewerkte akte in de Krimpenerwaard in Utrecht (Lans) op Hogenda. De naam Vijfjaar is m.i. wat merkwaardig getranscribeerd maar het is zonneklaar dat het om het echtpaar gaat: Gijsbert Gijsbertsz Vijfjaar x Stijntje Francken.

13-6-1684

Compareerde franck- en gijsbert gijsbertsz. vijstjaer, leendert hendricksz. gehuwd met erlanda gijsberts. vijsttjaer, hermen theunisz. gehuwd met annichje gijsberts. vijstjaer, pieter jansz. van de laen weduwnaar van aeltje gijsberts. vijstjaar, cornelis bredius in huwelijk hebbende adriaentge gijsberts. vijstjaer, dirck cornelisz. gehuwd met gerrichje gijsberts. vijstjaer kinderen van gijsbert gijsbertsz. vijstjaer ende stijntje francken in leven echtelieden. Verklaren machtig te hebben gemaakt anthoni verhaer (procureur voor t gerecht van schoonhoven) ivm. een proces tegen de heer potter (drossaart van de heerlijkheid van zuid polsbroek) als curator van de boedel van jacob heijtlant (oud drossaart aldaar).

Gerrit H Verwoerd - 8 mei 2016 - 22:52

Beste Hans,

Ruim een decennium geleden hadden wij email contact over je studie naar het Van der Laan geslacht uit Waarder. Laatst had ik even gelegenheid om hier verder naar te kijken. Er blijken boeken van de 10e penning en morgengelden (grondbelasting) getranlittereerd te zijn. Hieronder wat ik heb onderzocht. Bronverwijzingen staan er bij. Het lijkt er op dat de vader van Jan Pancras van der Laan ene Pankeris Pietersz was. Deze wordt vermeld op perceel nr. 50 vanaf 1604. Mogelijk was dat dezelfde als de  Pancras Pieterszn die in 1561 vermeld wordt in de heffing van de 10e penning samen met zijn vermoedelijke broer Willem Pietersz. - Mogelijk was de vader van deze Pancras Pieterszn ene Pieter Jansz die al in de belastingboeken van de 10e penning vanaf 1543 voorkomt en grond en een huis bezit in Waarder dichtbij WIllem Pietersz. 

Let wel dat de gegevens uit de morgenboeken van 1604  t/m 1704 door mij zelf zijn getranslitereerd. De jaartallen moeten in de morgenboeken/belastingboeken ruim  worden geïnterpreteerd. Zolang de nazaten betaalden, bleef de oorspronkelijke naam vaak jarenlang in de boeken staan. Ik heb wel meegemaakt dat iemand dertig jaar na  zijn dood nog in de boeken stond en belasting betaalde. 

Wellicht bestaat de kaart nog die landmeter Sijmon Aerents in 1604 met perceelnummers heeft opgetekend. In dat geval kun je vrij nauwkeurig traceren, op welke plek je ouders grond bezaten,

 

De lijn van je voorouders is vermoedelijk:
Pieter Jansz (van der Laen) - heeft in 1543 grond in Waarder
deze heeft tenminste twee zonen: Willem en Pancras
de laatstgenoemde Pancras Pietersz (heeft/gebruikt perceel 50 en 66 in 1604)  is waarschijnlijk de vader van Jan Pankras van der Laen, waarmee jouw stamboom aanvangt..
Hij had waarschijnlijk nog een zoon Pieter Pancrasz (perceel 39 en 49 in 1604) die ook grond in Waarder bezat en/of gebruikte (perceel  

Mogelijk was Pancras Pietersz gehuwd met Geertgen Willems (zie perceel 31 in 1608) 

Veel verder dan vermoedens kom je helaas niet, maar mogelijk helpt je dit verder. Succes met je verdere onderzoek. 

Van der Laan – Waarder

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3410&type=source

Nico P. den Hollander*, 10e PENNING WAARDER 1543
Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 402.

Eerst die huysen van den dorpe van Waerder gezet ende gestelt bij den schout ende gerechte aldaer Maritgen Pieter W[ille]msz. II ½ £

Elbert W[ille]msz. II ½ £ 

Emetgen Pieter Janssz. III £

Pieter Elbertssz. III £

Pieter Thorensz. III £

Dat Oosteynde van Waerder

Item Pieter Jacobsz. bruyct XVIII margen huerlandts daer den eygen of toebehoort an een vycarije bynnen Wtrecht bij eede den margen alle jaers voer XX st[uver]s facit – XVIII ri[jnlandse] gld.

Item Pieter Jansz. bruyct III ½ margen eygen landts hem selven toebehoerende bij eede den margen gelijcken dat naeste huerlandt gelt op LII ½ stuver facit – IX ri[jnlandse] gld. III st[uver]s een blanck 

Item Pieter Pietersz. bruyct VIII margen eygen landts hem selven toebehoerende bij eede den margen geliijcken dat naeste huerlant gelt op LII ½ stuver facit – XXI ri[jnlandse] gld.

Item Marrygen Pieter Willemsz. bruyct XX margen huerlandts daer den eygen of toebehoort die graeflicheyt van Hollandt bij eede den margen voer XL st[uver]s facit – XL ri[jnlandse] gld.; daer vour van IIIIe penn.; X £ facit den Xe XX st[uver]s

Item Emmege Pieter Jansz. wedue bruyct XXV margen eygen landts haer selven toebehoerende bij eede den margen gelijcken dat naeste huerlant op XL st[uver]s facit – L ri[jnlandse] gld.

Vlak na laatste aantekening: Dat Westeynde van Waerder

Item Pieter Elbertsz. bruyct VIII margen huerlandts van die graeflicheyt van Hollandt die margen voer XL stuvers; facit XVI £ compt daer of voor IIIIe penn. IIII £ facit den Xe VIII st[uver]s Item noch bruyct hij VI margen huerlandts van Jan Jacob Gerritsz. te Oudewaeter die margen tsjaers voer XL stuvers Item noch bruyct hij XVII ½ margen eygen landts hem selven toebehoerende bij eede den margen gelijcken dat naeste huerlandt gelt tsjaers op XL st[uver]s facit samen – LI ri[jnlandse] gld.
PvdL: Voor hem Claes Hagens en na hem die kerck van Waerder

Item Pieter Gerritsz. bruyct V ½ margen huerlandts van die heeren van Sint Jan t’Utrecht bij eede den margen alle jaers voer XL st[uver]s facit – XI ri[jnlandse] gld.

Aldus gedaen bij Baernt Willemsz. scout, Haegen Haegensz., Pieter Pietersz., mit onsen clerck, Jan Dircxsz. na die beveele van den K. Maten. hebbe van onsen weegen bij ons als secretarius over … doen onderteyckenen [w.o.g.] gescreven bij mij Jan Dircxsz. secretarius thot Waerder

 

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2140&type=source

Nico P. den Hollander 10E PENNING WAARDER 1553 
 (Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 820 ”A”)

p. 3 Pieter Jansz. bruyct VIII margen eygen lants die margen getaxeert op III ½ ri[jnlandse] gld. facit – XXVIII ri[jnlandse] gld .

p. 4 Willem Pietersz. V margen landts van die graeflicheyt den hoep voer --- X ri[jnlandse] gld. V st. 

p. 5 Willem Pietersz. XXVIII margen van die heeren van ‘t Jan den hoep tsjaers voer – LVIII ri[jnlandse] gld. XVI st. 

p. 12 Die eygen huysen staende in Waerder op die eygen landen ende huerluyden landen
Onder elkaar:
Pieter Jansz. een huys getaxeert op – II ri[jnlandse] gld.

p. 14 Willem Pietersz. een huys getaxeert op – II ri[jnlandse] gld. 

Jan Cornelissz. een huys getaxeert op – II ri[jnlandse] gld. X st. 

Willem Pietersz. een huys getaxeert op - II ri[jnlandse] gld. X st 
 

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=1449&type=source

Nico P. den Hollander, 10E PENNING WAARDER 1556/1558
(Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1142 ) 

p. 5  Willem Pietersz. bruyct XVII margen III hont van Aelbert die Ridder in den Haech voer – IC ri[jnlandse] gld.

p. 6 Onder elkaar:
Pieter Jansz. bruyct IIII margen huerlant van die graeflicheyt van Hollant voer – X ri[jnlandse] gld. V st. 

Willem Pietersz. bruyct XXVIII mergen huerlant van die heeren van Sint Jan t’Utrecht voer – I C ri[jnlandse] gld. 

Pieter Jansz. bruyct X margen IIII ½ hont lants van die heeren van Sint Jan t’Utrecht voer – XXVII ri[jnlandse] gld. X st. 

p. 7 Willem Pietersz. woenende in ‘t lant van Woerden III margen III hont getaxeert op – XII ri[jnlandse] gld. V st. 

p. 11 Waerder Quoyer van den thyende penning van alle de huysen staende binnen Waerder de welcke maeten(?) landen(?) nyet verhuyrt ende worden maer den huyrman ofte bruyckers toebehoren ofte op hem selven verhuyrt worden 

Pieter Janszn. Coppe heeft drie snode huysgens die getaxeert op - III caro[lus] guldens 

Willem Pieterszn. huys op – II g. X stuvers 
 

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2949&type=source

Nico P. den Hollander, 10E PENNING WAARDER 1561
(Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1467)

Item Pieter Dircxzn. gebruyct in huyre van heer Gerrit Janszn. canonick in Sinte Pancras kerck tot Leijden IX margen lants halff weylant halff hoylant voor XXIII g. et facit de margen II g. XI sts. vrijts gelts compt den Xe penn. – II g. VI sts. [kantlijn:] hierop gesien de huircedulle in date den 8en januarij 1555 stilo coj(?)

p. 7 Item Pieter Willemzn. in ’t lant van Woirden gebruyct VIII margen eygen lants halff weylant halff hoylant elcke margen getaxeert op II g. XI sts. et facit XX g. VIII sts. hier affgetogen voor molengelt gevallen in ’t jaer LX [=1560] op elcke margen I sts. blijckende bij extract van reeckeninck hier bij gevoucht zoe dat suvers blijft XX g. compt de Xe penn. – II g.

p. 9 Item Antonis Willemszn. Pieter Willemszn. ende Heynrick Heijnrickzn. gebruycken te samen XII margen lants haer eygen toe behorende halff weylant halff hoylant getaxeeert elcke margen op II g. XIX sts. et facit XXXV g. VIII sts. hier affgetogen voor molengelt gevallen in ’t jaer LX [=1560] op elcke margen IX sts. facit V g. VIII sts. blijckende bij extract van reeckening hier bij gevoucht soe dat suvers blijft XXX g. compt den Xe penn. – III g.

p. 13 Item Pieter Willemszn. in ‘t lant van Woirden gebruyct in huyre van mr. IJpolitus t’Utrecht VI margen hoylants den hoop voor XXX g. et facit de margen V g. vrijts gelts compt den Xe penninck – III g. [kantlijn:] bij eede verclaert

p. 13 Item Willem ende Pancras Pieterszn hebben te samen gebruyct in huyre van Aelbrecht de Ridder in den Hage XVII margen drie hont lants halff weylant ende halff hoylant met huys berch scuyr daerop staende den hoop voor IC g. et facit de margen d’een duer d’ander V g. XIIII sts. II dts. vrijts gelts compt den Xe penninck – X g. [kantlijn:] hier op gesien de huircedulle in date den 26en may 1554

p. 14-15 Item Pieter Willem Heynrickzn. [doorgehaald: in ’t lant van Woirden] gebruyct in huyre van de heren Sint Jans ordens t’Utrecht VI margen lants halff weylant halff hoylant den hoop voor XV g. et facit de margen d’een duer d’ander II g. X sts. vrijts gelts compt den Xe penninck – I g. X sts. [kantlijn:] bij eede verclaert

p. 15 Item Pieter Janszn. gebruyct in huyre van den E[dele] hertoch Erick III margen hoylants den hoop voor XIII g. et facit de margen III g. V sts. vrijts gelts compt den Xe penninck – I g. VI sts. [kantlijn:] bij eede verclaert Item Pieter Janszn. voirn[oem]t gebruyct XVI margen eygelants weylant XIII margen ende III margen hoylant getaxeert elcke margen op IIII g. IIII sts. et facit LXVII g. IIII sts. hier off getogen voor oncosten gevallen in ’t jaer LX [=1560] van molengelt op elcke margen IX sts. et facit VII g. IIII sts. blijckende bij extract van reeckening hier bij gevoucht zoe dat suvers blijft LX g. compt den Xe penn. – VI g.

p. 17 Item Pieter Janszn. Coppen gebruict in huire van de heren Sint Jans oirdens t’Utrecht X margen IIII ½ hont halff weylant halff hoylant den hoop voor XXVII g. X sts. vrijts gelts et facit de margen d’een duer d’ander II g. XI sts. compt den Xe penn. – II g. XV sts. [kantlijn:] bij eede verclaert

p. 20 Item [doorgehaald: Antonis] Pieter Willemszn. heeft gebruict zijn eygen huis staende op te lande van de voorsch. Balijer gehuirt vt in latere perscrito(?) es getaxeert op I g. X sts. compt den Xe penninck – III sts.

p. 21 Item Jonge Pieter Pieterszn. gebruict zijn eygen huisken staende op een plecxken groot ontrent acht roeden es getaxeert op III g. compt den Xe penn. – VI sts. 

Item Pieter Janszn. Cop gebruict zijn eygen huis staende op ontrent een halff hont lants es getaxeert op III g. X sts. compt den Xe penn. VII sts.

Wij Pieter Hectoorszn. Willem Pieterszn. ende Cornelis Gerritzn. taxatuers van Waerder verclaren dat wij den eedt gedaen hebben in handen van Jan Willemszn. van Bentum(?) onsen schout, begrepen in ’t vierde artyckel van de ordonnantie, dat wij volgende den selve onsen eedt gebesongeert de aenbrenginge ontfangen ende die taxatie gedaen hebben mitsgaders datter anders geen goederen(?) en zijn (nae volgende ’t placcaet den thyenden penninck schuldich zijnde) dan wij in ’t selve quoyere gestelt hebben, naer onse beste(?) wetenscape t’oorconde van desen soe hebben noch(?) onsen gewoontlijcke hanteyckens hier onder gestelt den Ven augusti Ao. 1562 [w.o.g.] Pieter Hectoorszn. teycken Cornelis Gerritzn. teycken Willem Pieterszn. teycken

Morgenboek Waarder 1604:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=319&micode=1.1.1&milang=nl&mizk_alle=morgenboeken%20rijnland&miview=inv2

p.4 - nr. 26 Pieter Pietersz eigen ende bruijcker op die charte getijckent 3 morgen 8 hont
(in 1608 is Jan Ghijs Korssen eigenaar en bruiker van nr. 26 dat nu 5 morgen en 17 roeden groot is/ ook Willem Jacobsz vervangen door Pieter Jacobsz – bruijcker Cornelis Pietersz) 

p. 4 – nr. 31 Die Graeflijckheit eigen Pank met Geertgen Willems bruijckers op die Charte getijckent – 31 – 4 morgen – 4 hont – 20 roeden

p. 5 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Pancken bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 7 morgen. 6 hont – 50 roeden 

p. 5 nr. 42 Hans van den Horn eijghen ende bruijcker Pieter Pietersz op die Charte getijckent – 42 – 7 morgen – 2 hont – 12 roeden – nou bruijcker hans van der horn voornoemd. 

p. 6 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

p. 6 – nr. 50 – Pankeris Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent – 50 – 1 morgen 8 roe

p. 6 nr. 51 - Die Graefelijckheijt eighen Geertgen Willems bruijcker op die Charte getijckent – 51 – 2 morgen 10 roe – nou bruijcker off is cornelis wouter

p. 6 nr. 52 – Dirck Pieters eighen ende bruijcker op die charte getijckent – 52 – 2 morgen 1 hont

p. 7 – nr. 66 – Pankeris Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent – 66 – 10 morgen - 4 hont 70 roeden

p. 11 Totaal 94 percelen – opgetekend door Sijmon Aerents – gezworen lantmeter van Rijnland 

1608 – morgenboek Waerder

PvdL: van p. 12 tot an 24 is klaarblijkelijk een nieuwe meting verricht door Pieter Sluijter. 
p.22 – nr. 42 Willem Pietersz eigenaer en bruijcker – in de Charte getijckent 42 eb 76 boven en beneden overal groot 5 morgen 4 hont en 5 roeden (rooden)
Noch van nou (nieuwe?) eighenaer en bruijcker lant off 76 weduwe van Willem Pietersz voornoemt.

p. 23 – nr. 49 – Die weduwe Annetgen Willem Pietersz eighenaer en bruijcker in de Charte getijckent met 49 en 75 boven ende beneden noch groot 5 ½ morgen en 10 hont en 8 roden (in de kantlijn 5 morgen 4 hont) 
waarvan nou eighenaer off 76 die weduwe van Frans Jansz en bruijcker lant off 76 Jan Jansz secretaris tot Waerder

op p. 24 meer uitleg ober percelen 75 en 76 – getekend door gezworen lantmeter Pieter Sluijter. 

Vanaf p. 25 1608 copie van de metingen – te vergelijken ook in nummering met die van 1604:
p. 28 nr. 26 – Willem Jacobsz eighen ende bruijcker op die Charte getijckent – 26 – 6 morgen 4 hont en 78 roeden
waarvan nou eighenaer is Pieter Jacobsz bruijcker Cornelis Pietersz. 

p. 28 nr. 31 Die Graeflijckheit eighen Pank met Geertgen Willems bruijckers op die Charte getijckent – 31 – 4 morgen – 4 hont – 20 roeden
Die selve eijghen Panck en Cornelis Wouter samen bruijcker. 

p. 29 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Pancken bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 7 morgen – 1 hont – 50 roeden
Die selfde erfgenamen eighenaers ende selfde Pieter Panken bruijcker. 

p. 29 nr. 42 Hans van den Horn eijghen Pieter Pietersz bruijcker op die Charte getijckent – 42 – 8 morgen – 2 hont – 7 roeden – nou bruijcker hans van der horn voornoemd.
den selven eighenaer en buijckers lant

p. 30 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

p. 30 – nr. 50 – Panck Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent – 50 – 1 morgen 8 roe
die selven panck eighen en bruijcker

p. 30 nr. 51 - Die Graefelijckheijt eighen Geertgen Willems bruijcker op die Charte getijckent – 51 – 2 morgen 10 roe – den selfen eighen en bruijcker cornelis wouter

p. 30 nr. 52 – Dirck Pieters eighen ende bruijcker op die charte getijckent – 52 – 1 morgen 1 hont
eighenaer en bruijcker als voornoemd

p. 31 – nr. 66 – Pankeris Pietersz eijgen en bruijcker op die charte getijckent – 66 – 10 morgen - 4 hont 70 roeden - eighenaer en bruijcker als voornoemd

p. 34 Totaal 94 percelen – opgetekend door Sijmon Aerents – gezworen lantmeter van Rijnland – bevestigd door notaris te Waerder

1612 – morgenboek Waerder
vanaf p. 35 te vergelijken met 1604 met zelfde perceelnummers

p. 38 nr. 26 – Willem Jacobsz eighen ende bruijcker op die Charte getijckent – 26 – 6 morgen 4 hont en 78 roeden
waarvan nou eighenaer is Pieter Jacobsz bruijcker Cornelis Pietersz. 

p. 38 nr. 31 Die Graeflijckheit eighen Pank met Geertgen Willems bruijckers op die Charte getijckent – 31 – 4 morgen – 4 hont – 20 roeden
Nou bruijckers Panck Pietersen en Cornelis Woutersz. 

p. 39 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Panckerisz  bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 12 morgen – 1 hont – 50 roeden

p. 39 nr. 42 Hans van den Horn eijghen Pieter Pietersz bruijcker op die Charte getijckent – 42 – 8 morgen – 2 hont – 7 roeden – nou bruijcker hans van der horn voornoemd.

p. 40 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

p. 40 – nr. 50 – Panck Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent – 50 – 1 morgen 8 roe

p. 40 nr. 51 - Die Graefelijckheijt eighen Geertgen Willems bruijcker op die Charte getijckent – 51 – 2 morgen 10 roe –nou bruijcker cornelis wouter

p. 40 nr. 52 – Dirck Pieters eighen ende bruijcker op die charte getijckent – 52 – 1 morgen 1 hont

p. 41 – nr. 66 – Pankeris Pietersz eijgen en bruijcker op die charte getijckent – 66 – 10 morgen - 4 hont 70 roeden -

p. 44 Totaal 94 percelen – opgetekend door Sijmon Aerents – gezworen lantmeter van Rijnland – bevestigd door vertgenwoordigers van de heemraden..

PvdL: Veelvuldig komen in 1604, 1608 en 1612 ook de namen Pieter Pietersz en Dirck Pietersz voor zowel als eigenaar en bruiker. Soms ook Aerndt (Aert)  Pieters Onduidelijk is of deze familie zijn van Panken Pietersz of Pieter Pancken. 

Vanaf p. 45 weer nieuwe metingen in andere gedeelten.

Op p. 47 wordt Panckeris Cornelis genoemd als bruijcker van 10 ½ morgen en 66 roeden (8 hont) getekend in de charte als nr. 10 behorend bij de ST. Pieter tot Utrecht – onderaan staat:
hier van eigenaar als voren bruijcker Pankeris Cornelis en Jan Dircksz

p. 52 Die weduwe Annigen Willem Pietersz eighenaer en bruijcker in die charte getijckent met – 40 – en 76 boven en beneden noch groot 5 ½ morgen en 98 roeden. 
Hiervan eighenaer Marrichen Cornelisdochter bruijcker Jans Jansen en Jan Vrancken. 

p. 52 getekend door landmeter Pieter Sluijter

 

1616 – morgenboek Waerder
vanaf p. 54 te vergelijken met 1604 met zelfde perceelnummers

p. 56 nr. 26 – Willem Jacobsz eighen ende bruijcker op die Caerte getijckent – 26 – 6 morgen 4 hont en 78 roeden
Pieter Jacobsz eighenaer en bruijcker Cornelis Jacobsz. 

p. 56 nr. 31 Die Graeflijckheit eighen Pank met Geertgen Willems bruijckers op die Charte getijckent – 31 – 4 morgen – 4 hont – 20 roeden
Panck Pietersen en Cornelis Woutersz. bruijckers

p. 57 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Panckerisz  bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 12 morgen – 1 hont – 50 roeden
als voornoemd

p. 57 nr. 42 Hans van den Horn eijghen Pieter Pietersz bruijcker op die Charte getijckent – 42 – 8 morgen – 2 hont – 7 roeden – nou bruijcker hans van der horn voornoemd.

p. 58 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werf. op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont
als voornoemd

p. 58 – nr. 50 – Panck Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent – 50 – 1 morgen 8 roeden – Pieter Pancken eighen en bruijcker

p. 58 nr. 51 - Die Graefelijckheijt eighen Geertgen Willems bruijcker op die Charte getijckent – 51 – 2 morgen 10 roe - cornelis wouter bruijcker

p. 58 nr. 52 – Dirck Pieters eighen ende bruijcker op die charte getijckent – 52 – 1 morgen 1 hont
Als voornoemd

p. 59 – nr. 66 – Pankeris Pietersz eijgen en bruijcker op die charte getijckent – 66 – 10 morgen - 4 hont 70 roeden -
Philips Louwen eighen en bruijcker
Panck weduwe(wezen?)

p. 62 Totaal 94 percelen – opgetekend door Sijmon Aerents – gezworen lantmeter van Rijnland – bevestigd door vertgenwoordigers van de heemraden..

PvdL: Veelvuldig komen in 1604, 1608, 1612 en 1616 ook de namen Pieter Pietersz (36, 42, 56,57, 72, 73) en Dirck Pietersz (62, 78 voor zowel als eigenaar en bruiker. Soms ook Aert Pieters (91). 

Onduidelijk is of deze familie zijn van Panken Pietersz of Pieter Pancken. 

Vanaf p. 63 weer nieuwe metingen in andere gedeelten.

Op p. 65 wordt Panckeris Cornelis genoemd als bruijcker van 10 ½ morgen en 66 roeden (8 hont) getekend in de charte als nr. 10 behorend bij de ST. Pieter tot Utrecht – onderaan staat:
Pieter Pancken  en Jan Dircksz nu bruijckers

Vanaf p. 73 Lijst van de morgentalen van de Westeinde van Warder in 1656 (!) 

 

p. 74 Panckras Willemsz van Eijck  tweeëntwintig morgen 22-0-0

p. 75 Jan Panckerisz twintig morgen 20-0-0
Tussen Cornelis Willemsz Ramp 19-4-50 en Jan Pietersz Ramp 18-2-61

Vanaf p. 76 opsomming morgentalen 1660

p. 78 Jan Pancken van Dijck 18-0-0

Onder lijst van landerijen 1668 onder Noorteijnde
p. 90 De weduwe van Jan Panken comt in eigendom sestien morgen lants, waar bruijcker van is – Gerrit Jan Hoogendoorn
den selven bruijckt nog tien morgen lants toebehorende de heer van Meliskercke

Vanaf p. 94 2-1-1669
Westeinde van Waerder (vanaf p. 97)
p. 97 5 ½ - 0 -0 Eijgenaaer en bruijcker Panck Jansz van der Laen

p. 97 4 ½ - 0 – 0  Eijgenaaer en bruijcker Pieter Jansz van der laen

p. 99 15-0-0- Eighenaers De Graefelijckheid – bruijcker Pieter Jans van der Laan

Vanaf p. 101 = 1680
p. 104 Westeijnde van Waerder
p. 104 5 morgen 3 hondt – eigenaer Cornelis Abraham Boedinis onlangs bruijcker geweest. Panck Jansz van der Laen. 
p. 104 4 morgen 3 hondt eighenaer en bruicker Pieter Jansz van der Laan
p. 106 15-0-0- Eighenaers De Graefelijckheid – bruijcker Pieter Jans van der Laan

p. 107 Vijf morgen Eijgenaars de heren van de Graeflijcklijckhei – Eighenaar en bruijcker geweest Panck Pieterzs (of Pieter Panksz) van der Laan (PvdL: In 1669 was Pieter Bouwensde bruijcker zie p. 100)

 

Vanaf p. 108 = 1684
p. 112 Westeijnde van Waerder
p. 112 5 morgen 3 hondt –Abraham Bredius eigenaer  bruijcker: Lambert Lambertsz Groenendijck
p. 112 4 morgen 3 hondt eighenaer en bruicker de heer Lomberson
p. 114 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijcker Pieter Jans van der Laan

p. 115 Vijf morgen Eijgenaars de heren van de Graeflijcklijckheit – bruijcker Dirck Jansz Groenendijck

vanaf p. 117 = 1688 te Waerder – PvdL: Vanaf hier heel goed leesbaar
Vanaf 121 = Westeijnde van Waarder
p. 122 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijcker Pieter Jansen van der Laan

 

vanaf p. 125 = 1692 te Waerder –
Vanaf 130 = Westeijnde van Waarder
p. 132 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Pieter Jansen van der Laan

vanaf p. 135 = 1696 te Waerder –
Vanaf 138 = Westeijnde van Waarder
p. 139 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Pieter Jansen van der Laan

vanaf p. 141 = 1700 te Waerder –
Vanaf 143 = Westeijnde van Waarder
p. 145 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Pieter Jansen van der Laan

vanaf p. 147 = 1704 te Waerder –
Vanaf 150 = Westeijnde van Waarder
p. 151 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Pieter Jansen van der Laen

vanaf p. 153 = 1708 te Waerder –
Vanaf 156 = Westeijnde van Waarder
p. 156 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Gijsbert Pieterse van Laan

vanaf p. 158 = 1712 te Waerder –
Vanaf 160 = Westeijnde van Waarder
p. 161 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Gijsbert Pieterse van Laan

vanaf p. 163 = 1716 te Waerder –
Vanaf 166 = Westeijnde van Waarder
p. 167 15 morgen - Eighenaers De Graefelijckheid – bruijckers Gijsbert Pieterse van der Laan

vanaf p. 169 = 1720 te Waerder –
Vanaf 173 = Westeijnde van Waarder
p. 175 15 morgen - Eighenaers De heren van de De Graefelijckheid van Holland – bruijcker Gijsbert Pietersz van der Laan

vanaf p. 177 = 1724 te Waerder –
Vanaf 181 = Westeijnde van Waarder
p. 183 15 morgen – (eigenaar): de heer Adriaen Boon – bruijcker Gijsbert Pietersen van der Laan 

Paul van der Laan - 12 mei 2023 - 12:46

De morgenboeken zouden inderdaad de naam kunnen verklappen van de vader van Jan Pancken. Als de weduwe van Jan Pancken wordt genoemd is Gerrit Jansz Hogendoorn gebruiker, d.i. een schoonzoon die met Marrichje Jan Panckendr. is getrouwd. Het Westeijnde (waar ik geboren ben!) komt de lijn Gijsbert Pieters - Pieter Jansz en Jan Pancken duidelijk naar voren. De vader zou Panck Pietersz kunnen zijn maar ik zie daar het Westeijnde niet of zie ik iets (hopelijk) over het hoofd? 

De ruimte tussen de Morgenboeken en de 10e penning (ca. 40 jaar) is m.i. te groot om verantwoorde conclusies te trekken over de vader van Panck Pieters ervan uitgaande dat deze naam juist is.

Waarom twijfel ik: Jan Pancken x Annigje Jans [Ouwejan] is ca. 1630 getrouwd. Zijn vader rond 1600 (Op basis van 30 jaar interval). Geb. ca. 1570. Maar Pancras Pieters uit Waarder treedt in Woerden in een akte op d.d. 28-09-1580. Zijn geb. datum zou dan ca. 1555 kunnen zijn.

Gerrit H Verwoerd - 12 mei 2023 - 14:30

De ouders van Jan Pancken staan op deze site:

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I2541.php

HELAAS ONJUIST!!!! Betreft familie Hoogendoorn én geen Van der Laen.

Gerrit H Verwoerd - 12 mei 2023 - 14:38 (laatst bijgewerkt 12 mei 2023 — 15:19 door auteur)

Uit de bewoningsgeschiedenis van Ouderkerk a/d IJssel (Hogenda):

Ouderkerk a/d IJssel R23 28/5/1655 Jan Jans Jongejan, Cornelis Jans steenbacker (Ouderkerk a/d IJssel) en Panck Jans namens zijn vader Jan Pancken x Annigje Jans, kinderen van Jan Cornelisz Ouwejan, verk. aan Arie Simons, tegenwoordig heemraad, 12m in een weer van 18m in de Geer oost Jacob Jacobs Soft, west Jan Goverts c.s.

Overbodige vermelding: ik zie NU dat deze akte al eerder vermeld is door Annemarie!!

Gerrit H Verwoerd - 12 mei 2023 - 15:18 (laatst bijgewerkt 12 mei 2023 — 22:31 door auteur)

Een klassiek geval van wishful thinking. Ik heb de ouders van Jan Pancken uit mijn stamboom verwijderd.

Timon Schuurman - 13 mei 2023 - 10:31

M.i. is het niet verantwoord op basis van bovenstaande data als vader van Jan Pancken Panck Pietersz op te voeren.

Gerrit H Verwoerd - 14 mei 2023 - 21:43

Navolgenden nogh gevonden  .....................

Fam.Search - Nederlands Hervormde > Waarder > Dopen, Lidmaten 1654-1717 Trouwen 1653-1722 > image 107 & 108 of 229

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Willem van de Pol - 25 mei 2023 - 11:22


Hartelijk dank voor je reactie op mijn aantekeningen over Fam van der Laan uit Waarder. Mijn excuses dat ik niet eerder heb geantwoord.
Om op je eerste vraag terug te komen. De boeken over het betalen van de tiende penning vermelden in de jaren 1543-1544 (p. 4-6) en 1561 (p.8-17) wel degelijk een specificatie van het Westeinde. Die van 1553 en 1556 geven geen specificatie van Westeijnde. De aangehaalde morgenboeken van Waarder zijn te vinden op: Archieven.nl - zoeken onder Morgenboeken Waarder. De getranslitereerde versies van belastingboeken van de tiende penning van Waarder (1543, 1553, 1556, 1561) zijn voor leden beschikbaar op HOGENDA.  

Je gaat vind ik nogal kort door de bocht. Het lijkt mij aannemelijk dat de Pankeris Pietersz. die 10 morgen als eigen heeft in de periode 1604-1616 de vader is van Jan Panken getrouwd met  Anneke Jans (Jongejan). Omdat deze Pankeris Pietersz.schijnbaar nog leefde in 1616 kan hij heel goed de vader van deze Jan Panken geweest zijn. Pankeris Pietersz. bezit volgens de morgenboeken van 1604 t/m 1616:
Perceel nr. 66 – Pankeris Pietersz eijghen ende bruijcker op die charte getijckent nr. 66:  10 morgen - 4 hont 70 roeden 

Het is daarbij opmerkelijk dan zijn kleinzonen in 1669 volgens de morgenboeken (Vanaf p. 94 2-1-1669) het volgende bezitten: 
Westeinde van Waerder (vanaf p. 97)
p. 97 5 ½ - 0 -0 Eijgenaaer en bruijcker Panck Jansz van der Laen 
p. 97 4 ½ - 0 – 0  Eijgenaaer en bruijcker Pieter Jansz van der laen 

Beide zijn zonen van Jan Panken. In totaal hebben zij derhalve 10 morgen. Het lijkt toch aannemelijk dat zij deze grond van hun grootvader hebben geërfd. Of deze Pankeris Pietersz. dezelfde is als de Pancras Pieterszn die in de 10e penning van Waarder van 1561 wordt genoemd (p. 13) is inderdaad zeer de vraag. Wellicht zat er nog een generatie tussen en is de Pieter Panken die van 1604-1616 wordt genoemd als eigenaar van de percelen 39 en 49 de tussenliggende vader. Nader onderzoek moet dat nog aantonen. Maar dat Pankeris Pietersz de vader is van deze Jan Panken acht ik waarschijnlijk. 

De kaart waar de percelen op vermeld staan die in de morgenboeken van 1604-1616 ben ik niet tegen gekomen. Het is mogelijk dat het Hoogheemraadschap van het Rijnland te Leiden deze bezit. 

Zover ik weet hebben wij niet eerder contact met elkaar gehad. 

 

Paul van der Laan - 7 jun 2023 - 16:12Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu