stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Fam. van der Laan uit WaarderProfiel afbeelding

E.e.a. op mij laten inwerken. Het is erg aantrekkelijk te veronderstellen dat twee kleinkinderen het perceel van hun grootvader hebben overgenomen. Het zou heel mooi zijn als je boven water zou kunnen krijgen dat het over hetzelfde perceel gaat. Dan ben ik overstag!

Gerrit H Verwoerd - 7 jun 2023 - 18:30 (laatst bijgewerkt 7 jun 2023 — 22:53 door auteur)

Beste Gerrit,

Zoals ik al schreef:
Of deze Pankeris Pietersz. dezelfde is als de Pancras Pieterszn die in de 10e penning van Waarder wordt genoemd (p. 13) is inderdaad zeer de vraag. Wellicht zat er nog een generatie tussen en is de Pieter Panken die van 1604-1616 wordt genoemd als eigenaar van de percelen 39 en 49 de tussenliggende vader. Nader onderzoek moet dat nog aantonen. 

De Pankeris Pietersz die grond heeft in Waarder van 1604-1616 kan toch juist heel goed de vader van Jan Panken zijn? De de Pancras Pieterszn die in de 10e penning van Waarder in 1561 wordt genoemd komt daar weliswaar voor het eerst voor en niet in 1543 - 1553 en 1556 - hij zal dus tamelijk jong zijn, maar inderdaad hoogstwaarschijnlijk niet de Pankeris Pietersz zijn van 1604-1616; mogelijk wel zijn grootvader.

Zoals je weet komt zde naam Pank weinig voor. Daarboven ook nog de naam Pieter, die Jan Panken aan zijn andere zoon geeft. Een stuk grond werd lang niet altijd in stukken vererfd aan alle kinderen. Wel alle bezittingen. Het is dus helemaal niet nodig dat dit stuk grond in dire stukken werd verdeeld. Mogelijk is de boedelscheiding van Jan Panken bekend, dan is dit precies uit te zoeken.
Overigens ben ik helemaal niet van plan je overstag te halen, mijn opzet is vooral om Hans van der Laan bruikbare zoeksleutels te geven om zijn stamboom verder uit te zoeken. 
Zelf ben ik niet met deze tak verbonden. 

Paul van der Laan - 7 jun 2023 - 18:35

Uit het morgenboek van Waarder van 1660 blijkt dat de weduwe van Jan Pancken van der Laan 26 morgen gebruikt in het Westeinde (bestand 76). De weduwe wordt weer genoemd in het morgenboek van 1664, waaruit blijkt dat van deze 26 morgen 16 morgen in eigendom is van de weduwe zelf en 10 morgen eigendom van iemand tot IJsselstein (bestand 83). In 1668 is Gerrit Jansz Hoogendoorn bruiker van de 16 morgen die eigendom is van de weduwe. De andere 10 morgen is nu eigendom van de heer van Meliskercken (bestand 90). In 1660, 1664 en 1668 wordt de weduwe van Jan Pancken consequent als eerste genoemd in de lijst onder het Westeinde van Waarder. In het morgenboek van 1676 (vooraan gedateerd op 02-01-1669, maar in bestand 100 gedateerd op 30-12-1676) wordt Panck Jansz van der Laan als eerste genoemd als eigenaar en bruiker van 5,5 morgen (bestand 97). Dit zal een deel zijn van de 16 morgen die zijn moeder in bezit had. In 1680 is deze 5,5 morgen eigendom van dominee Abraham Bredius (bestand 104). Het is niet zeker of de 4,5 morgen van Pieter Jansz van der Laan afkomstig zijn uit dezelfde 16 morgen. De verschillen tussen 1668 en 1676 zijn te groot om dit te kunnen zeggen. Het is ook niet duidelijk of de stukken land helemaal in dezelfde volgorde zijn vermeld. Het zou ook afkomstig kunnen zijn van Pieter Claesz int Hout die in 1668 12,5 morgen bezit, maar van wie zijn kinderen in 1676 7 morgen gebruiken.

In 1656 lijkt de 16 morgen op naam te staan van Hagen Jansz (6 morgen) en Leendert Ockersz van Stolwijck (30 morgen, waarvan in 1660 nog 20,5 morgen op zijn naam staan). Niet duidelijk is of zij eigenaar of bruiker zijn.

Om dan vervolgens helemaal de sprong terug te maken naar 1616 is heel lastig. Als eerste is vermoedelijk de volgorde van de percelen anders. Als tweede hebben er tussen 1616 en 1656 veel wisselingen in personen en het formaat van de percelen plaatsgevonden. Zover ik kan inschatten, is er maar een heel klein deel van de transportaktes van Waarder uit de 17e eeuw overgebleven.

Timon Schuurman - 9 jun 2023 - 12:44

Het volgen van percelen in morgenboeken is niet altijd even makkelijk. Ter illustratie hieronder een aantal percelen in het Westeinde van Waarder van 1656 tot 1676. Ik heb het totaal aantal morgen erbij gezet om de variatie te laten zien.

1656 (bestand 73) [naam, aantal morgen] - totaal 141 morgen
Hagen Jansz 6
Pieter Diertensz Ramp 16
Leendert Ockersz van Stolwijck 30
Willem Aelbertsz Stolwijck wed. 25
Pieter Willemsz Besten 21,5
Pieter Claesz int Hout 7
Pieter Claesz van der Neut 10,5
Leendert Jansz Claeren 25

1660 (bestand 76) - totaal 156 morgen 2 hond
Jan Pancken van der Laan wed. 26
Pieter Diertensz Ramp 16
Leendert Ockersz van Stolwijck 20,5
Aelbert Willemsz van Stolwijck 25
Pieter Willemsz Besten 20,5
Pieter Claesz int Hout 12,5
Pieter Claesz van der Neut 35,8

1664 (bestand 83) [bruiker, aantal morgen, eigenaar] - totaal 149 morgen
Jan Pancken van der Laan wed. 26 Jan Pancken van der Laan wed. (16) + iemand tot IJsselstein (10)
Aelbert Willemsz van Stolwijck 25 Aelbert Willemsz van Stolwijck (9) + sr. De valck te Woerden (16)
Leendert Ockersz van Stolwijck 15 Leendert Ockersz van Stolwijck (9) + Grafelijkheid (6)
Leendert Leendertsz de Coninck 3 Quirijn van Dijck te Bodegraven
Jan Hagensz Bosman 16 Claes Willemsz van Stolwijck te Waarder
Pieter Willemsz Besten wed. 17,5 Grafelijkheid van Holland
Pieter Claesz int Hout 12,5 Pieter claesz int Hout
Maerten Ariensz Blonck 25 Pieter claesz van der Neut
Pieter Claesz van der Neut 9 Pieter claesz van der Neut

1668 (bestand 90) - totaal 141 morgen 5 hond
Gerrit Jansz Hogendoorn 16 Jan Pancken Wed.
Gerrit Jansz Hogendoorn 10 Hr. van Meliskercken
Aelbert Willemsz van Stolwijck 16 Wed. Cornelis Claasz Valck
Jan Jansz 9 Jan Jansz
Jan Jansz 9 Grafelijkheid (6) + Quirijn van Dijk (3)
Claes Willemsz van Stolwijck 16 Claes Willemsz van Stolwijck
Wed. van den Besten 17,5 Grafelijkheid van Holland
Pieter Claesz int Hout 12,5 Pieter claasz int Hout
Maerten Ariensz 25 Pieter claesz van der Neut
verschillende personen 10,8 Pieter claesz van der Neut

1676 (bestand 97) - totaal 134,5 morgen
Panck Jansz van der Laan 5,5 Panck Jansz van der Laan
Hr. Demmerts 10 Hr. Demmerts
Floris Jansen Jongendoorn 6 Ds. Michael Mosch
Jacob Barten wed. 9 Jacob Barten wed.
Jacob Barten wed. 6 Grafelijkheid van Holland
Crijn Jacobsz Romeijn 3 Crijn Jacobsz Romeijn
Corns Claasz int Hout kinderen 16 Dirck Swartendijck
Corns Jansz Ramp 16 Huijbert Steehouwer kinderen + Claas Jansz van der Neut
Pieter Jansz van der Laan 4,5 Pieter Jansz van der Laan
Corns Jansz Ramp 17,5 Grafelijkheid van Holland
Pieter Claasz int Hout kinderen 7 Huijbert Steehouwer kinderen + Claas Jansz van der Neut
Maerten Ariensz Blonck 25 Dirck Swartendijck
Maerten Ariensz Blonck 9 Dirck Swartendijck

Timon Schuurman - 9 jun 2023 - 12:54

Ik wil toch nog een pleidooi doen voor de stelling dat Pancras Pietersz. de vader is van Jan Pancrasz van der Laen.
Hiervoor heb ik het Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 geraadpleegd. Deze zijn gepubliceerd door J.C. de Kort in het genealogie blad "Ons Voorgeslacht" jaargang 52 (1997). E.e.a. is ook te vinden op Op www.hogenda.nl

Op bladzijde 53 vinden we het volgende:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Volgens mij blijkt hieruit toch wel hun verwantschap!!
 

Hans van der Laan - 9 jun 2023 - 16:19

Hans: dát is een mooie vondst!! Gisteren heb ik ook in de Lenen gezocht maar niet in die van Hofstede Brederode...

Het LIJKT erop dat in de Lenen een fout zit tenzij ik verkeerd lees.
1604: Pancras Pieters, voor Zwaantje Filipsdr., zijn moeder
1636: Zwaantje Filips, weduwe Pancras Pieters

Dit laatste (1636) is m.i. juist omdat Jan Philips de broer is van Zwaantje Filips. Jan Philipsz zou dan dezelfde (kunnen) zijn als Jan Philips 'Geestdorp' die met Pietergen Hendricks Steehouder is getrouwd. 

Waarom Vianen is toegevoegd is mij onduidelijk: Bij dit leenregister wordt op heel veel plaatsen Vianen toegevoegd. Dit is m.i. de verklaring, opgenomen in de inleiding: Inmiddels was de registratie van Brederode vanaf Reinout van Brederode (1429) ook verzeild in de registers van het hem tevens behorende leenhof van Vianen, te beginnen met nr. 10. Als Brederode’s leen werden zij meestal in de marge gesignaleerd. Was dat niet het geval, dan is geselecteerd op grond van voorkomen vóór of na 1429. De registers van Vianen zijn niet verder bewerkt dan 1666. 

Tot mijn verrassing kwam ik dit ouderpaar tegen als ouders van Jan Pancken van der Laen: Pancras Claesz van der Laen x Dieuwertge Claesdr Hensbrouck. Bij één site staat vermeld: filiatie niet bewezen. Ik kom hier op terug. 

Gerrit H Verwoerd - 9 jun 2023 - 19:36 (laatst bijgewerkt 10 jun 2023 — 19:12 door auteur)

Jan Philipsz zou dan dezelfde (kunnen) zijn als Jan Philips 'Geestdorp' die met Pietergen Hendricks Steehouder is getrouwd.  

 

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden, Notariële archieven
Notarieel archief Woerden, Woerden, archief W054, inventarisnummer 8505, aktenummer 29
Notariële akte op 5 april 1645
Vermeldingen
Pietgen Heijndricksz Stehouwer, wonende te Geestdorp, huwelijkspartner, testateur [Weduwe v Jan Philipsz Geestdorp]
Philips Jansz en Gijsbert Jansz Geestdorp, wonende te Woerden, , erfgenaam, bloedverwant, [hare zoonen]
Walingh Jansz Scheepmacker, wonende te Woerden, , huwelijkspartner [getrouwt hebbende]
Sweertgen Jansdr Geestdorp, wonende te Woerden, , erfgenaam, huwelijkspartner
 

[.... hare  kinderen met namen Gerrit ende Aert Jansz hare soonen mitsgaders Merrichgen, Hillichgen, Weintgen, Annichgen ende Jannichgen Jansen hare dochters ....] Weijntgen Jans Geestdorp, wonende te Woerden, overige
Gijsbert Heijndricksz Stehouwer, wonende te Rietveld, , voogd, bloedverwant

Willem van de Pol - 10 jun 2023 - 18:08

Mijn veronderstelling dat Jan Philips een 'Geestdorp' zou kunnen zijn, kan alleen bewezen worden als een soortgelijke akte van 1645 (kinderen Jan) ook beschikbaar zou zijn van Philips Gerritsz. Geestdorp x Sweertje Aertsz. Tot op heden niet gevonden. Twee kinderen bekend: Jan en Evertgen.

Deze opmerking/toevoeging had ik misschien beter later kunnen maken wanneer we het eens zijn over mijn interpretatie van de Lenen t.a.v. Pancras Pieters x Zwaantje Filips. Eerst de grondslag!

Gerrit H Verwoerd - 10 jun 2023 - 18:33

Die fout was mij ook al opgevallen. Of het in de originele stukken ook fout staat of dat het verkeerd is getrancribeerd weet ik niet, maar ik ben het eens met uw aanname.

Hans van der Laan - 11 jun 2023 - 16:38

Mogelijk ligt het origineel in het Noordhollandsarchief. Ik ga informeren. De mogelijke lijn van Zwaantje Philips [Geestdorp] naar Philips Gerritsz Geestdorp x Sweertgen Aertsdr loopt dood. Op RHC Woerden geen treffers gevonden. Het echtpaar (Zwaantje Filips x Pancras Pietersz) is blijkbaar nooit in Woerden geweest voor een akte. De aanleiding/reden van mijn veronderstelling was (ook) het noemen in de kop van het leen 1658: Cornelis Hendriks Steenhouwer.

Gerrit H Verwoerd - 11 jun 2023 - 17:04

Hans wat goed dat je weer terug op het forum bent. Zelf was ik een paar dagen weg en ben nu zelf een laatste hand aan het leggen aan het ""Groot Van der Laan boek". Je ontdekking van het echtpaar Pancras Pieters, voor Zwaantje Filipsdr., bevestigt mijn eerdere vermoeden dat Pancras Pieters de vader is van Jan Panken (van der Laan). Nu kun je ook verder achteruit kijken. De naam Pank komt weinig voor. De heilige Pancras was niet zo populair hoewel de stad Leiden toch een ST. Pancras kerk had, welke ook grond bezat in Waarder. Ja ik weet het:  in het midden de 17e eeuw komt er ook een Jan Panken van Dijk voor in Waarder, maar  ik heb reden om aan te nemen dat het patroniem in dit geval is binnen de vrouwelijke Panken. Met de naam Pancras Pietersz en Pieter Pancras in Waarder is er daarom een grote kans dat dit jouw familielijn is. Daarom adviseer ik jou - en wellicht kunnen anderen in dit forum je helpen - om verder onderzoek te doen naar:

Pieter Pancras die in morgenboeken van Waarder voorkomt aan het begin van de 17e eeuw. Ik durf er wel een fles wijn op te zetten, dat dit de vader is van Pancras Pieters de vader van Jan Panken:

Mijn bevindingen en vermoedens nog even op een chronologisch rijtje
Morgenboek Waarder 1604:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=319&micode=1.1.1&milang=nl&mizk_alle=morgenboeken%20rijnland&miview=inv2

1604 p. 5 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Pancken bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 7 morgen. 6 hont – 50 roeden 

p. 6 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

1608 – morgenboek Waerder

p. 29 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Pancken bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 7 morgen – 1 hont – 50 roeden
Die selfde erfgenamen eighenaers ende selfde Pieter Panken bruijcker. 

p. 30 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

1612 – morgenboek Waerder
p. 39 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Panckerisz  bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 12 morgen – 1 hont – 50 roeden

p. 40 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werffien op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont

1616 – morgenboek Waerder
p. 57 nr. 39 – Lodewijck Cornelisz eijgen Pieter Panckerisz bruijcker op die Charte getijckent – 39 – 12 morgen – 1 hont – 50 roeden als voornoemd

p. 58 – nr. 49 Pieter Pancken hennip werf. op die Charte getijckent – 40 – groot – 4 hont
als voornoemd

Interessant is ook om wat meer aandacht te besteden aan Geertgen Willems die in alle bovengenoemde morgenboeken voorkomt als gebruiker op perceel nr.  51 en op perceel nr. 31 is zij samen met Pank gebruiker. Zelf vermoed ik de volgende relatie:
In de heffing van de 10e penning van 1561 komt onder Westeijnde voor:
(https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2949&type=source

Nico P. den Hollander, 10E PENNING WAARDER 1561
(Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1467)

p. 13 Item Willem ende Pancras Pieterszn hebben te samen gebruyct in huyre van Aelbrecht de Ridder in den Hage XVII margen drie hont lants halff weylant ende halff hoylant met huys berch scuyr daerop staende den hoop voor IC g. et facit de margen d’een duer d’ander V g. XIIII sts. II dts. vrijts gelts compt den Xe penninck – X g. [kantlijn:] hier op gesien de huircedulle in date den 26en may 1554

Het lijkt er op grond van deze aantekening op dat deze Willem en  Pancras Pieterszn broers waren. Geertgen Willems kan dan goed een dochter van deze Willem Pietersz.  Zijn. In dat geval werkt Pancras Pietersz. Op perceel nr. 31 van 1604-1608 samen met Geertgen Willems, de dochter van zijn oudoom Willem Pietersz.  In 1612 zijn de eigenaars Panck Pietersen en Cornelis Woutersz. Geertgen Willems houdt wel de grond op perceel nr. 51 als gebruiker aan in 1612 en 1616.  De eigenaar en gebruiker van nr. 49 is overigens Annetgen weduwe van Willem Pietersz. Kan dit de moeder zijn van Geertgen Willems? Dan is zij wel heel oud of jong getrouwd met een oude Willem Pietersz (van der Laan).  De eigenaars van perceel 49, 50 en 51 lijken wel familie van elkaar! Mogelijk dat Dirc Pietersz op perceel nr. 52 ook familie is (maar absoluut niet zeker, daarvoor is Pietersz te algemeen). 

Als er geen doopboeken, testamenten, boedelscheidingen of transportakten zijn, waar je het familieverband beter uit kunt lezen en je alleen zoals in jouw geval grondbelasting hebt, dan kom je niet verder dan “waarschijnlijk”. Als dat niet genoeg voor je is, dan kun je beter nu met je onderzoek stoppen. Geloof me ik heb inmiddels heel veel ervaring met het bestuderen en analyseren van grondakten. Deze methode die nog weinig wordt toegepast vind ik inmiddels zo fascinerend, dat ik er binnenkort een artikel over wil publiceren getiteld: “De stamboom heeft diepe wortels in de grond”.

Resumerend: in jouw geval acht ik de volgende familielijn waarschijnlijk:
Pancras Pietersz is in 1561 samen met zijn vermoedelijke broer Willem 17 morgen en drie hond land – de helft is weiland en de andere helft is hooiland met huis, berging, schuur daarop staande van Aelbrecht de Ridder in den Hage.
Zijn broer Willem heeft mogelijk een dochter, die 

Hij heeft waarschijnlijk een zoon genaamd Pieter Panckerisz  die in 1604, 1608, 1612 en 1616 perceel 39 en perceel 49 gebruikt . Perceel 39 is 7 morgen 6 hont en 5 roeden – hiervan is hij gebruiker en Lodewijk Cornelisz is de eigenaar. Perceel 49 is voor het telen van hennip en 4 hond groot. 
Pieter Panckerisz heeft vermoedelijk een zoon Pankeris Pietersz, die volgens de morgenboeken van 1604 t/m 1616 eigenaar en gebruiker is van de percelen 50 (1 morgen 8 roe) en perceel nr. 66 (10 morgen – 4 hont 70 roeden) en in 1612 en 1612 samen met Geertgen Willems gebruiker van perceelnr. 31 (4 morgen 4 hont – 20 roeden); in 1612 en 1616 is Pank Pietersz met Cornelis Woutersz. Bruiker van perceel 31  - de eigenaar van de laatste grond is de Grafelijkheid.  

 

De laatste  Pankeris Pietersz. lijkt gehuwd met Zwaantje Filipsdr. de ouders van Jan Panken.

Hans je kunt weer aan de slag. Hopelijk is er genoeg materiaal om mijn vermoedens te onderbouwen.

Hartelijke groet,, Paul van der Laan 

Paul van der Laan - 11 jun 2023 - 21:58

Nog even over die Jan Panken van Dijk:
Pancras Everts van Dijk met Marrigje Aarts Dobbe- kerken NH in Oudewater
Kind(eren):
Willemtje Panken van Dijk  ????-1717
Jan Panken van Dijk  1599-???? 
Pancras Everts van Dijk is de zoon van Evert Floris en Geertje Panks*
Everts van Dijk is en kind van Floris Jans en Aaltje Pieters
Bron: Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden in Genealogie online

Mijn vermoeden is dat Geertje Panks een dochter is van Pancras Pietersz die in 1561 in de boeken van de tiende penning van Waarder voorkomt. 

Paul van der Laan - 11 jun 2023 - 22:17

Waarom ik 1599 ooit als geboortejaar bij Jan Pancken van Dijck, kan ik niet meer bedenken. Het lijkt me niet terecht. Ik schat eerder in dat hij rond 1620 tot 1625 is geboren.

Timon Schuurman - 12 jun 2023 - 07:42

Paul, ik vind het ook fijn om weer contact te hebben met jou. Is inderdaad al weer wat jaartjes geleden. Fijn ook dat je zo meedenkt over mijn familielijn, dit waardeer ik enorm!!

In jou bericht van 7 juni is een stuk van de tekst weggevallen, je schrijft:
- Zijn broer Willem heeft mogelijk een dochter, die ...........????

Dit gaat m.i. over Geertgen maar ik weet niet wat je hier nog meer wou vertellen.

Verder heel veel dank ik ga alles weer eens rustig op een rijtje zetten.

Hartelijke groet,

Hans van der Laan

Hans van der Laan - 12 jun 2023 - 08:07

Hoi Hans - klaarblijkelijk was ik op het laatst een beetje moe aan het worden of door de hitte bevangen? Hier nog even het laatste stukje in beter Nederlands:

Resumerend acht ik in jouw geval acht ik de volgende familielijn waarschijnlijk:

Pancras Pietersz is in 1561 samen met zijn vermoedelijke broer Willem 17 morgen en drie hond land – de helft is weiland en de andere helft is hooiland met huis, berging, schuur, eigenaar is Aelbrecht de Ridderuit Den Haag.
Zijn broer Willem heeft mogelijk een dochter, die Geertgen heet. 

Deze Pancras Pietersz heeft waarschijnlijk een zoon genaamd Pieter Panckerisz  die in 1604, 1608, 1612 en 1616 perceel 39 en perceel 49 gebruikt . Perceel 39 is 7 morgen 6 hont en 5 roeden – hiervan is hij gebruiker en Lodewijk Cornelisz is de eigenaar.  Perceel 49 is voor het telen van hennip en 4 hond groot. 

Pieter Panckerisz heeft vermoedelijk een zoon Pankeris Pietersz, die volgens de morgenboeken van 1604 t/m 1616 eigenaar en gebruiker is van de percelen 50 (1 morgen 8 roe) en perceel nr. 66 (10 morgen – 4 hont 70 roeden). Perceel 31 is een geval apart: in 1604 en 1608 gebruikt Pank (Pietersz)  samen met Geertgen Willems deze grond  - 4 morgen 4 hont – 20 roeden - samen. In 1612 en 1616 is Pank Pietersz met Cornelis Woutersz.de gebruiker van die perceel 31, welke in eigendom is van de Grafelijkheid.  

Deze laatste  Pankeris Pietersz. lijkt gehuwd met Zwaantje Filipsdr. zij zijn de ouders van Jan Panken.

Hans je kunt weer aan de slag. Hopelijk is er genoeg materiaal om mijn vermoedens verder te onderbouwen.

Hartelijke groet,, Paul van der Laan 

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 09:08

Het is overigens opvallend dat zowel Willem Pieters.  En zijn vermoedelijke broer Pankeris Pietersz (10e penning Waarder 1561) een dochter lijken te hebben die “Geertgen” heet. Er is een gerede kans dat hun moeder zo heette.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Als ik al mijn speculaties in schema zet, dan kom ik tot het volgende plaatje

1e generatie:                                                  Pieter ∞ Geertje

2e generatie    Willem Pietersz ∞ Annetgen                                                 Pankeris Pietersz

 

3e generatie    Geertgen Willemsdr                            Geertje Panks ∞                                Pieter Panckerisz
`                                                                                   Evert Floris

4e generatie                                                                Pancras Everts                                  Pancras Pieters,
                                                                                    van Dijk ∞                                          ∞ Zwaantje Filipsdr.
                                                                                    Marrigje Aarts
                                                                                    Dobbe 

5e generatie                                                               Jan Panken                                       Jan Panken ∞
                                                                                    van Dijk                                  Anneke Jansdr Jongejan

 

6e generatie                                                                                                                        1. Panck Jansz van der Laen 

                                                                                                                                            2. Merritie Jansdr, van der Laen
                                                                                                                                                 ∞ Gerrit Jansz Hoogendoorn

                                                                                                                                            3. Pieter Jansz van der Laen
                                                                                                                                               ∞ Aeltje Gijsberts

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 09:40

In het morgenboek van Waarder van 1616 komt al voor: 
p. 78 Jan Pancken van Dijck 18-0-0
Hij lijkt dus wel degelijk al in de 16e eeuw geboren. Je eerste schatting was niet verkeerd.

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 09:56

Met het gevaar dat ik te veel afdwaal nog dit in reactie op het geplaatste bericht van Schuurman. De verwarring over de leeftijd van Jan Panken van Dijk is begrijpelijk. Het heeft er alle schijn van dat hij op oude leeftijd nog kinderen heeft gekregen en op 25-2-1663 nog hertrouwd is op ruim zestigjarige leeftijd met Geertje Jans Vermij met wie hij ook nog enkele kinderen had. Hij was kerkmeester; hij zal daarom wel enig fortuin, gezag en aantrekkingskracht gehad hebben, zeker in die tijd. 
https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=10362&type=source
19 december 1657 een van jan pancke intoosteynde en is gen: (niet vermeld)

27 februari 1661 een kint van Jan Pancke in t oosteyn en is geheten Aart

4 juni 1662 Den iiii Junij Een kint van Jan Pancken van dijck uit Oosteijnde, en is genaemt Evert

25 februari 1663 Jan Pancras van dijck kerckr ende Geertje jans vermij j:gr: hebben alhier haer 3 huwelijck voorstellingen 69 gehadt ende sijn in den huwelicke staet bevesticht den 25 februari 1663

26 augustus 1663 Den 26 Augusti een kint gedoopt van Jan Pancke intoosteynde en is genaamt Niesje 

18 augustus 1665 biddach Gedoopt een kint van Jan Pancken van dijk int oosteynd is genaamt Niesje

20 april 1692 Gedoopt een kint van Lijsbeth jans van dijk, de vrouw van Theunis floren oudenes, over welkers doop gestaen heeft jan Panken van dijk, de vader van de vrouw, in t laegheijnde van Langewey, en is genaemt jan 'N.B. de weu is getrout den 6 Janu, en was te voren bevrught met een ander, men seijt by haer baes een getrout man of by desselfs broeder'
PvdL: Er is dus ook een Jan Panken van Dijk geweest met een dochter Lijsbeth zie 25-2-1663. 

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 10:06

Nu worden families door elkaar gehaald. Geertje Pancken (x Evert Floris) is een zus van Jan én Hendrick Pancrasz.: zie het artikel van Nico P. den Hollander over de Hoogendoorns mét bijlage (Gens Nostra januari 2004) én de parenteel Floris Jansz. van dezelfde schrijver (OV april 2009).

De vondst van Hans in de lenen van Brederode gaat m.i. over de familie die later de achternaam van der Laan is gaan gebruiken!

Gerrit H Verwoerd - 12 jun 2023 - 13:46


Hallo  Gerrit ik heb het  artikel van Nico den Hollander alleen in OV april 2009 snel kunnen lezen en zie niet wat er ingaat tegen mijn stelling dat Geertje Panken gehuwd met Evert Floris de dochter kan zijn van Pankeris Pietersz. We hebben het hier over midden 16e eeuw. Henk en Jan die jij bedoelt leven volgens mij in de 17e eeuw. Bij de Hoogendoorns komt de naam Pank(en) inderdaad ook voor. Mijn stelling blijft vooralsnog dat de naam Panken in Waarder oorspronkelijk van de "Van der Laan" stam komt. 

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 14:42 (laatst bijgewerkt 12 jun 2023 — 14:53 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu