stamboomforum

Zoekplaatjes

In de Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon vond ik dat de op 11 september 1769 te Leiden geboren Pieter Marks onder stamboeknummer1829 als dienstplichtige werd ingeschreven in het Franse 125e Regiment Infanterie van Linie. Op de website Memoire des Hommes van het Franse ministerie van defensie vond ik vervolgens die inschrijving (bovenaan in de afbeelding). Uit die inschrijving meen ik te begrijpen dat hij in november 1810 werd overgeplaatst naar het 123ste regiment. Zijn inschrijving in dat regiment per 1 november 1810 vond ik inderdaad ook (onderaan in de afbeelding). Daaruit blijkt dat Pieter (Pierre) Marks op 2 oktober 1813 (?) de dienst verliet op basis van Congé de Réforme, dus wegens verdere ongschiktheid voor de militaire dienst. Tevens meen ik daarin te lezen dat Marks sinds 17 augustus 1809 gediend zou hebben in het Hollandse 6de Regiment (Holland was immers een koninkrijk tussen 1806 en 1810). Dit gegeven kan ik echter niet rijmen met zijn inlijving in het 125e Regiment Infanterie van Linie (tenzij het Hollandse 6de daarin integraal zou zijn opgegaan), dit even los van de relatieve ouderdom voor een dienstplichtige (rekenen is niet mijn sterkste kant, maar Marks was toch echt bijna 40 in augustus 1809!). Als ik dan zijn inschrijving in het 125ste probeer te duiden, dan kan ik niet goed lezen wat er nu precies staat achter "incorporé, venant d". Het lijkt dat daar het 9de regiment infanterie wordt genoemd. Maar verder? "Le 1 juillet 1810 par engagement qui aboite le 2 decembre 1815"? Ik kom er niet uit ... In de vierde kolom van die inschrijving komt wel weer die datum van de 17e augustus 1809 terug.
Ik probeer de dienstplicht van mijn voorvader Pieter Marks te begrijpen. Ten eerste of iemand weet waarom een man van bi


Meer over dit zoekplaatje

Deze foto toont, links boven, Hermann ten Winkel. De foto is gemaakt in de periode 1936-1939. Hermann is geb. en woonde in Duitsland, maar had de nederlandse nationaliteit.
Wie weet waar de foto genomen is, bij welk onderdeel van de Landmacht en wat de namen zijn van de andere afgebeelden.


Meer over dit zoekplaatje

Wie kan mij meer vertellen over deze man Petrus Franciscus Overdijk geboren op 07-06-1905 te leiden


Meer over dit zoekplaatje

Achterzijde vermeld "Rika en Hendrik van Osnabrugge" Fotograaf in Leiden, en de tijdsperiode van de foto ong. 1880-1900
Omdat het broertje en zusje betreft die net een paar jaar verschillen, denk ik dat het mogelijk gaat om : Hendrika van O


Meer over dit zoekplaatje

Dit is waarschijnlijk iemand uit het gezin van franciscus zwart en cristina veen uit de claresteeg leiden
Wie is dit?


Meer over dit zoekplaatje

De man op de foto is Noach le Mair, Steenstraat 14-16 Leiden. 1920-1925 zijn vader is Willem le Mair die had een sigarenzaak/winkel daar. Noach is omgekomen in Hagen Duitsland, april 1942.
Wie kan mij meer vertellen over mijn opa?


Meer over dit zoekplaatje

Via My Heritage heb ik contact weten te leggen met een verre familielid. Hij heeft mij via zijn vader een foto gevonden van mijn betovergrootouders Corstiaan Dirk Dorst (1844-1928) en Jacoba Vlugt (1853-1933). De foto is waarschijnlijk genomen tijdens hun verloving. De foto is gemaakt door F. Rienks in Leiden.
Kan iemand aan de hand van de foto inschatten wanneer deze foto gemaakt kan zijn?


Meer over dit zoekplaatje

De man op de foto is Jacobus Johannes van der Kamp, geboren op 22-8-1890 te Leiden. De vrouw in de lichte jurk is Jannetje Jaoba van der Kamp, geboren op 16-5-1917 te Leiden. De vrouw rechts is Jacoba de Boer, geboren op 19-9-1865 te Leiden. De foto is gemaakt omstreeks 1934. Vermoedelijk in Katwijk.
Wie is de vrouw in het midden op de bank? Mogelijk familie, maar dat staat niet vast.


Meer over dit zoekplaatje

Betreft een doop uit 1647 te Leiden, kind van Jacques Clarisse (rood)
Het gaat om het kind van Jacqes Clarisse, Wat is er met dit kind aan de hand? Doodgeboren/nog geen naam? Wat is het eers


Meer over dit zoekplaatje

fotograaf D. Pander te Leiden Op de achterkant staat geschreven: Annie Rotteveel, Oude Wetering,
Weet iemand de geboortedatum en geboorteplaats van deze mevrouw?


Meer over dit zoekplaatje

Militair, maar wat, wanneer en waar???
Koos van der Woerd, geboren in 1894 te Leiden. Wie weet welk onderdeel dit tenue bij horende ect ook periode


Meer over dit zoekplaatje

Wie is Mar van Nieuwenhuizen??
In de nalatenschap van mijn schoonvader kwamen we o.a. deze foto tegen. op de achterzijde staat genoteerd Mar van Nieuw


Meer over dit zoekplaatje

Abraham Huigen colporteerde met religieuze literatuur (oude Schrijvers) o.a. in Staphorst in 1939 maar ook later tot ongeveer 1955, zie ook andere afbeeldingen van hem bij Familie Trijntje de Boorder. Intussen ben ik in mijn onderzoek wat verder gekomen, ook al doordat ik van de oude tante de beschikking kreeg over een aantal oude brieven van opa Huigen en stukken van zijn activiteit als boekverkoper en 'thuislezer'. Zo is er een brief van 11 februari 1950 in Staphorst geschreven waar bij enige weken verbleef om boeken te verkopen, thuisleesgroepen te leiden en aan ziekenbezoek te doen. Hij deelt mee er nog 14 dagen te blijven. Dus moet hij minstens een maand in Staphorst zijn geweest. Er is namelijk ook een brief aan hem gericht van 20 jan 1950 met de vraag of hij goed is thuisgekomen, d.w.z. aan de Oranjestraat 4 in Zaandam. Intussen is vastgesteld dat hij inderdaad regelmatig in Staphorst kwam vanaf 1941 en bij de familie Jan Boesenkool verbleef. De familie Boesenkool (Jan Kuut) en Bram Huigen zijn herkend van andere foto's. Vermoedelijk laat te foto hem ook zien voor hun boerderij. We hebben contact kunnen maken met mensen die hem nog hebben gekend, oa Hendrikje Coster en haar negentigjarige vader.
We weten intussen ook dat hij regelmatig colporteerde in Rotterdam en omgeving tot in de Betuwe en Hoekse Waard, o,a. Ro


Meer over dit zoekplaatje

krant ld 03-08-1970 65jarig bruiloft hendrik dongelmans en stijntje zwart dochter van s v weeren en f zwart
ik zoek familiefoto's van hun en hun gezin


Meer over dit zoekplaatje

dit is suzanna van weeren 1867-1929 getrouwt met franciscus zwart 1862-1949
ik zoek familiefoto's van hun en hun gezin zij woonden o.a. aan de claresteeg 19 in leiden


Meer over dit zoekplaatje

op de foto staat oranjegracht leiden 1951 <br/><br/>fam v weerlee en zwart
wie kan mij meer vertellen over de oranjegracht en deze fam


Meer over dit zoekplaatje

Waarschijlijk Leiden?? Het is waarschijnlijk een huwelijksfeest van de familie de Graaff, de vrouw lijkt ontzettend veel op mijn oma
Wie zijn dit en waar is het en wanneer is het.


Meer over dit zoekplaatje

Waarschijnlijk Leiden??? Familie????
Wie is deze vrouw????


Meer over dit zoekplaatje

Waarschijnlijk Leiden. De foto was van mijn oma Maria Abramina de Graaff. Misschien is het familie??
Wie is dit?


Meer over dit zoekplaatje

Achter op de foto staat: oom David en tante Bep Leiden. Vermoedelijk is tante Bep gelieerd (hoe?) met de familie Otten.
Wie zijn dit, wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt?


Meer over dit zoekplaatje