stamboomforum

Zoekplaatjes

Op de achterkant staat: "foto, genomen op vrijdag, ?? Aug. 15, voorstellende van links naar rechts A. v.d. Ouweelen M. Marks P. Marks". Laatstgenoemde was Pieter Marks, geboren in 1893 te Hilversum als zoon van Johannes Gerard Marks en Marretje van Wijk.
Maar wie zijn de twee anderen? M. Marks was wellicht afkomstig uit Leiden waar ook de voorouders van Pieter Marks vandaa


Meer over dit zoekplaatje

Afbeelding afkomstig uit album(s) van mijn Opa's en Oma's. De namen waar deze persoon aan zou kunnen voldoen zijn; Heinhuis, van Laar. Of de moeder van mijn opa, Hendrika Johanna Bolk. Wie heeft hier een naam bij?
Wie weet hier een naam bij te plaatsen? <br/>Zou dit mijn oma, Maria van Laar, kunnen zijn


Meer over dit zoekplaatje

Afbeelding afkomstig uit album(s) van mijn Opa's en Oma's. De namen waar deze mensen aan zouden kunnen voldoen zijn; Houtman, Nijeboer, Wolbink, Heinhuis, van Laar, Bolk. Wie heeft hier namen bij?
Wie weet hier namen bij te plaatsen? Het is mogelijk een van Laar of Bolk (Hendrika Johanna)


Meer over dit zoekplaatje

Afbeelding afkomstig uit album(s) van mijn Opa's en Oma's. De namen waar deze mensen aan zouden kunnen voldoen zijn; Houtman, Nijeboer, Wolbink, Heinhuis, van Laar. Wie heeft hier namen bij?
Wie weet hier namen bij te plaatsen? <br/>1 hiervan is mijn Opa Gerrit Jan Heinhuis.....maar welke?


Meer over dit zoekplaatje

Afbeelding afkomstig uit album(s) van mijn Opa's en Oma's. De namen waar deze mensen aan zouden kunnen voldoen zijn; Houtman, Nijeboer, Wolbink, Heinhuis, van Laar. De eerste 2 namen waarschijnlijk de meest in aanmerking komende. Wie heeft hier namen bij?
Wie heeft er namen bij deze personen? Vermoedelijk rond 1900


Meer over dit zoekplaatje

Dit is een die vermoedelijk is genomen bij De Kandelaar (Kethel, Schiedam), hoewel ik daar geen enkel bewijs voor heb.Het zou ook Nieuwerkerk a/d IJssel kunnen zijn. Een van mijn voorouders met de achternaam Bijl zou erop moeten staan, maar ik weet niet wie en juist dat wil ik graag weten. Mogelijk verwante namen zouden kunnen zijn:Van de Sar, Dijkshoorn, De Vreede?
Wie herkent (iemand van) deze foto?


Meer over dit zoekplaatje

Begonnen met de Naam-genealogie van de achternaam Bruijnzeels - Bruijnzeel - Bruinzeel - Bruynzeel - Bruijnseels - Bruijnseel - Bruinseel - Bruynseel - etc.
Graag wil ik foto's van voorouders toevoegen bij de diverse namen. Heeft u een afbeelding van een voorouder en wilt u de


Meer over dit zoekplaatje

Oude foto's en documenten.
Bent U op zoek naar foto's van Uw voorouders? Misschien staan ze wel op mijn site. Ik koop de foto's en documenten op e


Meer over dit zoekplaatje

Het betreft een foto genomen door atelier 'Jacobi' in Drachten. <br/><br/>Aangezien mijn Friese voorouders naar de provincie Groningen zijn verhuisd ergens tussen 1880 en 1885, kan het welhaast niet ander of het moet via de Huizenga's (eertijds Huizinga geheten) uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen.<br/><br/> Een klein stukje uit mijn kwartierstaat ter oriëntatie:<br/><br/>28. Ruurd [Kornelis] HUIZINGA, geb. Nes (gem. Westdongeradeel) 4-7-1850, gardenier, slagter, daglooner, overl. Stedum 24-10-1918, tr. Oostdongeradeel 29-9-1871<br/>29. Aukje [Fokkes] KLIMSTRA, geb. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 2-1-1845, dienstbode, overl. Stedum 19-2-1928.<br/><br/>56. Kornelis [Ruurds] HUIZINGA, geb. Lioessens (gem. Oostdongeradeel) 11-8-1822, armenopziener, gardenier, winkelier, overl Lioessens (gem. Oostdongeradeel) 30-4-1874, tr. Oostdongeradeel 19-5-1849<br/>57. Gertje [Rienks] KOOISTRA, geb. Niawier (gem. Oostdongeradeel) 14-12-1821, overl Niawier (gem. Oosdongeradeel) 28-12-1893.<br/><br/>58. Fokke [Pieters] KLIMSTRA, geb. Hantumeruitburen (grietenij Westdongeradeel) circa 1795, ged. Aalrum, gardenier, overl. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 10-12-1875, tr. (1) Oostdongeradeel 8-6-1819 Tjetske Teunis Dijkstra, geb. Paesens circa 1793, overl. dr. van Teunis Klazes Dijkstra en Trijntje Johannes, tr. (2) Oostdongeradeel 25-6-1836<br/>59. Jeltje [Jans] VAN DER VEEN (Feenstra), geb. Nes (grietenij Westdongeradeel) 28-8-1812, dienstmeid, overl. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 6-7-1865.
Als iemand weet wie dit is, of weet hoe ik er achter kan komen, dan wel meer informatie heeft over de foto, dan wel atel


Meer over dit zoekplaatje

Dit is een afbeelding van opa Geenen, de opa van mijn vader. Er zijn geen voornamen bekend. Hij was schoenmaker in Zaandam. Zijn familie was oorspronkelijk afkomstig uit Brabant.
Graag zou ik meer willen weten over hem, zijn voornamen, en van zijn voorouders, zodat ik weer wat verder kom met mijn z


Meer over dit zoekplaatje