stamboomforum

Forum logoGenealogie Online » Aanknopingspunten in andere publicaties [opgelost]


Profiel afbeelding

Ik stel de maandelijkse mail(s) over aanknopingspunten met andere publicaties zeer op prijs. Maar....zou ik verschoond kunnen blijven, in die opgaven, van de aanknopingspunten met NUL BRONVERMELDINGEN. Deze publicaties beschouw ik niet als genealogie, maar als mythologie.

Nog een vraagje: hoe denken anderen hierover?

Alvast bedankt. Jan Middelkoop

Jan Middelkoop

Volledig mee eens.

Carmen

Ja, dat is logisch. We gaan er naar kijken.

Yolanda Lippens

Niet mee eens. Is een goede graadmeter voor de betrouwbaarheid. Bij 0 bronvermeldingen heb ik altijd twijfels. Hoe komt men er dan aan. Fanttasie, jatwerk???

J.A.J.de Klark

Hallo Jan,

Helemaal mee eens. Bijna twee maanden geleden heb ik  in dit subforum ook al een opmerking hierover gemaakt. Is toen door een moderator naar ander subforum  verplaatst.

Zie HIER.

Ben heel benieuwd hoe Bob hier naar kijkt. Hij heeft al jaren geleden in een blog het belang van bronvermeldingen onderstreept. 

Groet,

Wim 

Wim Hobers

Hi Wim,

Bedankt voor je support. Hopelijk kunnen we nog eens een paar mensen over de streep trekken om ook hun bronnen te vermelden. Ik ben trouwens wel bang dat wie niet de moeite neemt de bron op te zoeken, ook wel nooit in een forum zal kijken.

Groetjes,

Jan

J.A.J.de Klark

Laat ik beginnen met te zeggen: "ik ben schuldig". Ik ben zo'n iemand die z'n gedcom heeft geupload zonder bronnen (en om die reden daar jaren mee gewacht heeft).

Toen ik bijna 45 jaar geleden interesse in genealogie kreeg, archieven ging bezoeken, kopieën maakte en de resultaten voor de naaste familie op papier zette zaten alle bronnen in mijn hoofd en was er (toen) geen reden om alles te verantwoorden. Ik had ook nooit verwacht zoveel jaar door te gaan me het snuffelen in de oudheid.
Op een gegeven moment ben ik daar wel degelijk anders over gaan denken, het eerste software programma komt en wordt opgevolgd door een programma wat de bronnen niet goed kan overnemen. Het idee handmatig bronnen over het verleden nog te moeten invoeren (en ondertussen weet ik ze echt niet meer uit m'n hoofd) was en is nog steeds geen aanlokkelijk idee. 

Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat bronvermelding wel degelijk de standaard is. Het doel is natuurlijk dat het gegeven controleerbaar moet zijn alvorens daar conclusies aan te verbinden. Dus bronvermeldingen bestaande uit een niet functionerende link, mondelinge informatie of anderszins niet toegankelijke bronnen tellen dan dus eigenlijk niet mee. Toch komen ze veelvuldig in publicaties voor. Die zouden dan eigenlijk gelijk gesteld moeten worden aan "0" bronvermeldingen.

Er is mijn inziens nog steeds teveel variatie aan eisen die aan bronvermeldingen worden gesteld, de betrouwbaarheid staat niet bij voorbaat vast. Voor de genealogie zou het fijn zijn als er (internationaal) één standaardwijze zou zijn waarop bronnen worden weergegeven zodat de diverse software dat zodanig kan incorporeren dat uitwisseling goed mogelijk is en de bron simpel in te voeren is.

Nieuwe software als Centurial (zie blog Bob) speelt daar goed op in. Echter als ik bij al mijn gegevens uit het verleden de bronnen op de Centurial manier wil toevoegen ben ik daar nog erg lang mee bezig (Centurial heeft vergeleken met TMG toch heel veer meer moeite om een gedcom met 10.000 personen te verwerken en onderhouden). 

Dat het verstandig is kritisch te kijken naar gegevens met of zonder bronvermelding staat buiten kijf. Om diegene die gegevens publiceert zonder bronvermeldingen direct te betichten van "jatwerk" gaat mij te ver. Als je goed jat dan jat je de bron natuurlijk ook. Als de bron er wel bij staat betekent dat niet automatisch dat het klopt, uiteindelijk maakt het voor de betrouwbaarheid niet zoveel uit of die bron wel of niet vermeld is. Ook ik vind in publicaties (genealogie online etc en ook in internationale publicaties) interessante aanwijzingen die mij op een onderzoeksspoor zetten. Dat volg ik dan eerst alvorens mijn resultaten op te nemen.

Laten we blij zijn met iedereen die z'n steentje wil bijdragen en net als in ander wetenschappelijk werk zal het kritisch lezen van bron en/of resultaat altijd noodzakelijk blijven.

Groeten,

Reinoud

Reinoud van Wijk

Hallo Reinoud,

Dank je wel voor je genuanceerde reactie. Ik ben het helemaal met je eens. Wellicht ten overvloede,  maar onder "jatwerk" versta ik echt niet het vermelden van gegevens zonder bron. 

Maar  wat vind je van DIT  voorbeeld waar 25 stambomen allemaal ene Alle Arends   resoluut geboren  laten worden in het jaar 1475 in Zuiderdrachten en laten overlijden  in het jaar 1543 in Zuiderdrachten, zonder bron. Ik vind dat zo knap dat je deze data vindt ver voor de DTB's werden ingevoerd. Het kan toch haast niet anders dat de meeste van deze hier genoemde "aanknopingspunten" zijn overgenomen (gejat?) van andere stambomen. 

Ik zou dus heel graag de mogelijkheid hebben dit soort "aanknopingspunten" uit mijn stamboom weg te filteren.

Groet,

Wim

Wim Hobers

Beste Wim,

mijn eerste reactie zou zijn dat ik van al die genealogen nog heel veel kan leren!
Maar alle gekheid op een stokje, het heeft in ieder geval de schijn dat het wel erg makkelijk ergens van overgenomen is. Of er moet ergens(?) een heel makkelijk toegankelijke bron zijn die ze allemaal hebben geraadpleegd, tja dan is het wel erg jammer dat niemand aan bronvermelding doet. Zeker als je weet dat de gegevens niet zo makkelijk te raadplegen zijn als in de BS tijd.

Jij wilt (en ik misschien ook wel) die gegevens wegfilteren maar stel nou dat iets van mij onder ogen krijgt zonder bron. We hebben nu contact dus je vraag zal ik snel beantwoorden en je concludeert dat gegeven klopt wel. Dan hoeft het dus ook niet meer weggefilterd te worden. Dan zou Bob dus het zo moeten programmeren dat elke gebruiker per gegeven moet kunnen aangeven of het wel of niet vermeld moet worden. Als ik Bob was zou ik daar niet aan beginnen.

De infrastructuur wordt ons ter beschikking gesteld hoe we die vullen is onze (gebruikers) verantwoordelijkheid.
Je zou kunnen overwegen een algemene handleiding met uitleg te maken of een melding dat als er geen bronnen zijn vermeld de juistheid van de gegevens niet duidelijk is en/of dat uit privacy overwegingen de bron is weggelaten. Maar dan moet je ook vermelden dat als er wel een bron is gegeven dat voor de juistheid de lezer de bron zelf zal moeten controleren.

Van de andere kant willen mensen graag voor de gek gehouden worden of goedgelovig zijn. Gun ieder zijn manier hoe hier mee om te gaan en blijf zelf bij je eigen normen en waarden.

Overigens vind ik het jammer dat ik op het door mij geschetste dilemma verder geen reacties krijg.

Groet,

Reinoud

Reinoud van Wijk

Hallo Reinoud, je eindigt met.....Van de andere kant willen mensen graag voor de gek gehouden worden of goedgelovig zijn. Gun ieder zijn manier hoe hier mee om te gaan en blijf zelf bij je eigen normen en waarden....

Ik wil niemands waarden in twijfel trekken en gun ieder zijn gebrek, ik heb alleen maar aan 'Bob' gevraagd om het maandelijks verzoek van beoordelen of personen in verschillende stambomen gelijk of ongelijk zijn, alleen nog te laten doen indien er bronnen aanwezig zijn.

De bronloze stambomen zijn vrijwel uitsluitend ongecontroleerde kopieën. Op zich heb ik er niets op tegen als mensen gegevens van mij overnemen. Ik publiceer om commentaar te krijgen van mensen die in mijn stamreeks geïnteresseerd zijn en dan is overnemen 'part of the deal'. En van Bob vind ik het een goed initiatief om te zien of personen in verschillende stambomen dezelfde zijn. Uiteindelijk kun je er dan één grote relatie van maken. Maar als ik drie pagina's vergelijkingen krijg voorgeschoteld en driekwart is ongefundeerd, dan heb ik de neiging om alle verzoeken maar te deleten.

Gr. Jan

Jan Middelkoop

Hallo Jan, ik begrijp dat je geen behoeft hebt om bezig te zijn met werk van anderen wat oncontroleerbaar is. Op zich deel ik dat gevoel maar de aanwezigheid van bronnen zegt mij niet zoveel. Ook wel gepubliceerde bronnen zijn vaak niet te vinden of op z'n minst oncontroleerbaar.

Voor mij is er dus niet zoveel verschil of er wel of geen bron gepubliceerd is. Ik moet (en doe) in alle gevallen mijn eigen onderzoek doen alvorens met gegevens te werken. Het klakkeloos accepteren van bronnen geeft niet altijd het gewenste resultaat. Een bronloze publicatie heeft mij echt wel eens geholpen om mijn eigen onderzoek weer in het juiste spoor te krijgen.

Wat volgens mij zou helpen is als aangegeven zou kunnen worden dat de bron geverifieerd is en dus betrouwbaar. Een andere service die Bob ingebouwd heeft namelijk de suggesties omtrent online beschikbare scans begint daar wel erg op te lijken. Eenvoudig controleerbaar en je zit direct bij de bron.

Groet,

Reinoud

Reinoud van Wijk

Beste Reinoud,

@Reinoud: "Jij wilt (en ik misschien ook wel) die gegevens wegfilteren maar stel nou dat iets van mij onder ogen krijgt zonder bron. We hebben nu contact dus je vraag zal ik snel beantwoorden en je concludeert dat gegeven klopt wel. Dan hoeft het dus ook niet meer weggefilterd te worden. Dan zou Bob dus het zo moeten programmeren dat elke gebruiker per gegeven moet kunnen aangeven of het wel of niet vermeld moet worden. Als ik Bob was zou ik daar niet aan beginnen".

Nogmaals: Ik ben  blij met "aanknopingspunten" als mij dat een nieuwe vondst kan opleveren. Vooral als ik daar zelf al vaak om gezocht heb. Ik heb dan echter de gewoonte deze vondst te verifiëren met een bron. Ook omdat ik de bron transcribeer in mijn stamboom. Als de bron vermeld wordt  is het extra handig. Makkelijk te vinden.  Soms wordt de bron niet vermeld maar vind ik hem zelf dankzij de aanwijzing in "aanknopingspunten".

Dus antwoord op jouw bovenstaande citaat: Ik neem aanknopingspunt over, vermeld zelf wel de bron en transcribeer. Niks aan het handje.

Maar nu mijn punt. Te vaak vind ik een aanknopingspunt dat een aanname is zonder bron. Er wordt (bv.) een geboortejaar  als voldongen feit vermeld zonder bron. Ik mail dan meestal even naar de desbetreffende collega en zeg hem hoe blij ik ben met wat hij gevonden heeft en dat ik daar al jaren om zoek. Ik vraag hem dan waar hij dat gevonden heeft. Van de tientallen mailtjes die ik zo verstuurd heb is er slechts één collega die gereageerd heeft en openlijk zegt dat hij dat niet verandert omdat hij dat gevonden heeft op internet.

Als ik deze  stamboom tegenkom met ca 145.000 namen en dan ook nog eens wat mijn naam (Hobers) betreft overduidelijk bagger,  dan zou ik heel graag de mogelijkheid hebben deze link met mijn stamboom weg te filteren. En nogmaals, ik weet niet of dit technisch mogelijk is. 

Groet,

Wim

Wim Hobers

Hallo mensen,

Ik ben ook zo'n figuur die géén bronnen vermeld. Dat doe ik bewust niet.
Een aantal mensen is veel te gemakzuchtig en neemt vaak klakkeloos alles van een ander over. Ook de fouten (wel of niet expres vermeld)! Ik vind, dat mensen zelf - eventueel aan de hand van mijn gegevens - de bron moeten opzoeken en de juistheid van de gegevens moeten controleren. Als je de bron er bij vermeld, wordt die regelmatig klakkeloos overgenomen, ook als de bron luidt: privé archief. Dit is in ieder geval mijn ervaring. Ook gegevens die officieel nog niet openbaar zijn worden gewoon overgenomen, zonder enige controle en/of bronvermelding. 
Uiteraard houd ik zelf wel de bronnen bij, maar dus niet in mijn publicatie.

Groet,
Mary

Mary Schroder

Ik ben het ermee eens. Begon er zo lang geleden mee en reisde alle archieven af en maakte kopieen en fotoos van alles. Ik heb bewijzen van alles wat ik in mijn stamboom zet maar heb niet altijd de bronnen ingevuld. Ik denk dat mensen het kunnen gebruiken als een leidraad en dan zelf de herkomst kunnen zoeken. Zo heb ik ook veel bewijzen gevonden of juist gegevens gevonden die gewoon onjuist waren. Maar dat ik de bronnen niet geef wil niet zeggen dat het niet waar is. En de sport is toch in het zelf vinden en niet in het klakkeloos overnemen van anderen lijkt mij.

M vr groet Maria

Maria Jagtman


Yolanda LippensPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu